Savoir-vivre на работе - Магазин | Arante.pl.

  1. Savoir-vivre на работе Savoir-vivre на работе - фильм, с помощью которого каждый может научиться...
  2. Савуар-вівр на роботі
  3. Основна інформація:
  4. Савуар-вівр на роботі
  5. Основна інформація:

Savoir-vivre на работе

Savoir-vivre на работе

Savoir-vivre на работе - фильм, с помощью которого каждый может научиться создавать позитивный имидж и улучшать сотрудничество с людьми. Самопрезентация влияет на последующие контакты, восприятие, поэтому стоит позаботиться об имидже.

Основная информация:

  • Продолжительность фильма: 36 минут.

Фильм "Savoir-vivre at work" является первой частью сериала Autoprezentacja. В нем рассматриваются вопросы, связанные, в частности, с одеждой на все случаи жизни, поздравлениями, принципами представления и приветствия. Кроме того, благодаря фильму вы сможете узнать о правилах поведения в нетипичных ситуациях, о том, как ухаживать за внешностью на рабочем месте и как вести электронную переписку.
Правила Savoir-vivre чрезвычайно важны при создании собственного имиджа. Несоблюдение их может негативно повлиять на восприятие других людей и может повлиять на отношения с людьми. Эти правила должны использоваться как на работе, так и в общественной жизни. Благодаря фильму каждый сможет улучшить свой имидж и повлиять на позитивное восприятие своей личности.

Вы покупаете безопасно в проверенном магазине

Вы покупаете безопасно в проверенном магазине

Цена может быть оговорена с большими заказами

Цена может быть оговорена с большими заказами

Возможность получения карты постоянного клиента

Возможность получения карты постоянного клиента

Несмотря на все возможные усилия, мы не можем гарантировать, что опубликованные описания не содержат ошибок или ошибок. В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с трейдером, прежде чем принимать решение.

Это описание защищено в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах. Запрещено копировать, распространять, публиковать без согласия владельца.

Савуар-вівр на роботі

Савуар-вівр на роботі

Savoir-vivre на роботі - це фільм, за допомогою якого кожен зможе навчитися будувати позитивний імідж та вдосконалювати співпрацю з людьми. Самопрезентація впливає на більш пізні контакти та сприйняття, тому варто подбати про свій імідж.

Основна інформація:

  • Тривалість відео: 36 хв.

Фільм "Savoir-vivre на роботі" - перша частина серії "Самопрезентація". Він стосується тем, пов’язаних, серед іншого, з одягом на всі випадки життя, привітаннями, правилами введення та привітання. Крім того, завдяки фільму можна дізнатися правила поведінки у незвичних ситуаціях, як дбати про зовнішній вигляд робочого місця та як вести електронну листування.
Правила savoir-vivre надзвичайно важливі при побудові власного іміджу. Недотримання їх може негативно вплинути на сприйняття оточуючих і може вплинути на відносини з людьми. Ці принципи слід застосовувати як на роботі, так і в суспільному житті. Завдяки фільму кожен зможе покращити свій імідж та вплинути на позитивне сприйняття себе.

Ви сміливо купуєте в перевіреному магазині

Ви сміливо купуєте в перевіреному магазині

Ціна може бути узгоджена для великих замовлень

Ціна може бути узгоджена для великих замовлень

Можливість отримання Картки лояльності

Можливість отримання Картки лояльності

Незважаючи на всі можливі зусилля, ми не можемо гарантувати, що опубліковані описи не містять недоліків чи помилок. У разі виникнення будь-яких сумнівів, перш ніж приймати рішення, зв'яжіться з торговим представником

Цей опис захищено Законом від 4 лютого 1994 р. Про авторські та суміжні права. Забороняється копіювати, поширювати, публікувати без згоди власника.

Савуар-вівр на роботі

Савуар-вівр на роботі

Savoir-vivre на роботі - це фільм, за допомогою якого кожен зможе навчитися будувати позитивний імідж та вдосконалювати співпрацю з людьми. Самопрезентація впливає на більш пізні контакти та сприйняття, тому варто подбати про свій імідж.

Основна інформація:

  • Тривалість відео: 36 хв.

Фільм "Savoir-vivre на роботі" - перша частина серії "Самопрезентація". Він стосується тем, пов’язаних, серед іншого, з одягом на всі випадки життя, привітаннями, правилами введення та привітання. Крім того, завдяки фільму можна дізнатися правила поведінки у незвичних ситуаціях, як дбати про зовнішній вигляд робочого місця та як вести електронну листування.
Правила savoir-vivre надзвичайно важливі при побудові власного іміджу. Недотримання їх може негативно вплинути на сприйняття оточуючих і може вплинути на відносини з людьми. Ці принципи слід застосовувати як на роботі, так і в суспільному житті. Завдяки фільму кожен зможе покращити свій імідж та вплинути на позитивне сприйняття себе.

Ви сміливо купуєте в перевіреному магазині

Ви сміливо купуєте в перевіреному магазині

Ціна може бути узгоджена для великих замовлень

Ціна може бути узгоджена для великих замовлень

Можливість отримання Картки лояльності

Можливість отримання Картки лояльності

Незважаючи на всі можливі зусилля, ми не можемо гарантувати, що опубліковані описи не містять недоліків чи помилок. У разі виникнення будь-яких сумнівів, перш ніж приймати рішення, зв'яжіться з торговим представником

Цей опис захищено Законом від 4 лютого 1994 р. Про авторські та суміжні права. Забороняється копіювати, поширювати, публікувати без згоди власника.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея