Як відобразити платежі для членів в СРО в бухгалтерському обліку

  1. Податковий облік по основній схемі
  2. Податковий облік за спрощеною системою
  3. Первинні документи
  4. Відображення внесків в бухгалтерському обліку
  5. приклад:
  6. Бухгалтерські проведення будуть виглядати наступним чином:
  7. Інші варіанти обліку внесків

Сучасне законодавство має на увазі для компаній членів СРО внесення вступних внесків, оплату щорічних членських внесків, і відрахування в компенсаційний фонд СРО.

Також більшість саморегулівних організацій вимагають від своїх учасників обов'язкової страховки цивільної відповідальності під час оформлення відносин з власними клієнтами.

Так як же правильно відобразити всі витрати пов'язані зі вступом в СРО в бухгалтерській звітності?

Податковий облік по основній схемі

У тих випадках, коли для організації членство в складі СРО є обов'язковою необхідністю, вона має можливість враховувати всі ці платежі під час розрахунків по оподаткуванню прибутку.

Зокрема, внесення сум внесків здійснюється на підставі одного з підпунктів 264 статті Податкового кодексу, а страхові суми вносяться на основі 263 статті того ж документа.

Законодавство допускає списання всієї суми внесків в СРО за звітний період у вигляді єдиного платежу, без поділу, в той час як грошові кошти по страхових внесках списуються пропорційно терміну дії договору страхування, що докладно описано в статті 272 Податкового кодексу.

У тих випадках, коли компанія добровільно стала членом саморегульованої організації, облік витрат здійснити складніше, бо в податкову службу вважають, що дані витрати не є економічно обгрунтованими.

Але, тим не менше, добровільний вступ до складу СРО не виключає повернення суми внесків, для цього необхідно представити дані суми за статтями інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією.

Так як внески в саморегулівної організації можна віднести до категорії інші витрати, певною 264 статтею Податкового кодексу.

Податковий облік за спрощеною системою

Підпункт 31.1 першого пункту 346 статті Податкового кодексу дозволяє компаніям, налогооблажение яких здійснюється за спрощеною схемою (доходи за мінусом витрат) відносити вступні і членські внески в СРО до статей витрат.

Що стосується страхових внесків, то законодавчо дозволяється відносити до категорії витрат тільки обов'язкове страхування.

На цьому тлі відразу постає питання про обов'язковість страхування при вступі до складу СРО?

Виходить, що дана страховка не є обов'язковою, що відповідно не винесено в назву страхового внеску, але з іншого боку, без її наявності компанія не отримає дозволів на проведення ряду робіт, що робить страховку по суті обов'язковою.

Можна припустити, що в податковій інспекції страховку при вступі до СРО не стануть зараховувати до обов'язкових видів страхування, а результат судових розглядів передбачити практично неможливо.

Про всяк випадок краще не ризикувати, і з числа податків страховку виключити.

Первинні документи

Одним з питань при формуванні пакета документів для податкової служби є відсутність документів, що підтверджують внесення внесків.

Справа в тому, що СРО видає своїм учасникам тільки свідоцтво про вступ до складу учасників, але в цьому документі немає інформації про величину внесків і терміни платежу.

При цьому варіант списання внесків залежить від системи документообігу, яким користується кожна конкретна саморегульована організація.

Частина СРО виставляє членам рахунку, відповідно вони і є підтвердженням платежів.

Інша частина СРО видає копію положення про внески (порядок сплати та розмірах), що теж є достатнім документом для реєстрації витрат.

Можливо вам буде цікаво дізнатися як відбувається процедура ліквідації СРО , І подальшого виходу з неї компанії

Але є і такі організації, де документи з прописаними сумами внесків не видаються, тому кожен член повинен самостійно піклуватися про наявність первинних документів, що підтверджують суми платежів.

Найбільш поширеним способом є роздруківка документів, що зобов'язують членів організації вносити вступні та членські внески.

До таких документів належать протоколи зборів, положення саморегулівної організації і так далі.

Всі вищевказані документи є засобом підтвердження витрат компанії, що входить до складу СРО.

Зокрема в Міністерстві Фінансів вважають, що списання витрат може проводитися на підставі свідчень, платіжних відомостей, рахунків та інших паперів, які видаються саморегулівної організацією своїм членам.

Відображення внесків в бухгалтерському обліку

Оплачувані внески потрібно відображати в тих звітних періодах, коли фактично була проведена оплата.

Відповідно щомісячні внески відносяться до витрат за місяць, а квартальні за квартал.

Якщо ж оплата проводиться раз на рік, то суму найкраще ділити поквартально або помісячно, причому списання може здійснюватися як рівноцінними частками, так і немає.

До числа одноразових платежів відносяться вступний внесок, і внесок в компенсаційний фонд СРО.

Вони оплачуються при вступі в число учасників, і в разі вибуття компанії не повертаються. У бухгалтерії дані витрати проводяться за статтею 97 "Витрати майбутніх періодів".

Необхідно відзначити, що деякий час існувала якась невизначеність пов'язана з використанням цього рахунку, але в Міністерстві Фінансів запевнили, що в поводженні зі рахунок змін немає, і його призначення залишається тим самим, в тому числі по відображенню витрат, які не тягнуть за собою появу майбутніх активів .

Внески при вступі в саморегульовану організацію повністю підходять під це визначення.

Кожна компанія повинна визначити термін списання коштів за статтею витрат майбутнього періоду, при цьому в свідоцтві про реєстрацію термін його дії не вказується, отже кожна компанія встановлює цей термін самостійно.

Найчастіше вибираються терміни від трьох до п'яти років. При цьому відобразити вступні внески можна в день отримання свідоцтва про реєстрацію як члена саморегулівної організації.

Варто зазначити, що порядок списання в системах бухгалтерського та податкового обліку відрізняється. Зокрема, в бухгалтерії він розтягується, а в податковому обліку списується відразу.

Результатом цього стає поява відкладеного податкового зобов'язання та формування оподатковуваної тимчасової різниці.

приклад:

Компанія стала членом СРО в січні 2012-го року.

Вступний внесок склав 80 тисяч рублів, а виплати в компенсаційний фонд 300 тисяч рублів. Величина щомісячних членських внесків 5 тисяч рублів. Керівництво фірми прийняло рішення про списання сум рівними частинами протягом трьох років.

Бухгалтерські проведення будуть виглядати наступним чином:

Дебет 76 Кредит 51
380.000 (80.000 + 300.000) - перерахування грошових коштів в СРО
Дебет 97 Кредит 76
380.000 - відображення внесків н рахунок витрат майбутніх періодів
Дебет 68 Кредит 77
76.000 (380.000 х 20%) - відображення відкладеного податкового зобов'язання
Крім того, протягом трьох років щомісяця робляться такі бухгалтерські проводки:
Дебет 76 Кредит 51
5.000 - перерахування щомісячних членських внесків
Дебет 26 Кредит 76
5.000 - щомісячне списання внесків на поточні витрати
Дебет 26 Кредит 97
10.555,55 (380.000 / 36 місяців) - часткове списання витрат майбутніх періодів
Дебет 77 Кредит 68
2.111,11 (10.555,55 х 20%) - зменшення відстроченого податкового зобов'язання

Необхідно відзначити, що регулярні і одноразові внески згідно з ПБО «Витрати організації», слід відносити до звичайних видах діяльності, і їх рух вказується в розділі «Грошові потоки від поточних операцій», в рядках з кодом 4129 "Інші платежі".

Інші варіанти обліку внесків

У деяких випадках бухгалтерами використовується підгонка податкового обліку під бухгалтерський з метою не використовувати відкладені податкові зобов'язання і тимчасову різницю платежів.

В цьому випадку вступний внесок і внесок в компенсаційний фонд СРО приймають не одноразовими, а рівними терміну списання коштів з бухгалтерського обліку.

При цьому в статті 272 Податкового кодексу кажуть, що в разі неможливості встановлення чітких зв'язків між доходами і витратами, розподіл витрат може здійснюватися на розсуд платника податків.

Варто зазначити, що такий підхід є не вигідним для організації.

Замість одноразового зниження бази оподаткування компанія розтягує списання на тривалий термін.

У той же час, застосування подібного способу гарантовано захищає платника податків від претензій з боку податкових органів і штрафних санкцій.

Можливо вам буде цікаво познайомитися з основним законом (ФЗ № 315), що регулює діяльність СРО тут

Існує й інший підхід до врахування подібних внесків. Даний спосіб застосовується організаціями в ситуаціях, коли їм необхідно представити власний баланс в кращому вигляді.

В такому випадку відображення вступних внесків проводиться у вигляді нематеріальних активів, що мають невизначений строк корисного використання.

Даний спосіб відображення витрат також має право на існування, що відображено в ПБО «Облік нематеріальних активів», і відповідно до одного з пунктів цього документа амортизація на них не поширюється.


Так як же правильно відобразити всі витрати пов'язані зі вступом в СРО в бухгалтерській звітності?
На цьому тлі відразу постає питання про обов'язковість страхування при вступі до складу СРО?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея