Як ОСББ показати в обліку страхування будинку

У плані рахунків для відображення на просторах бухобліку розрахунків зі страхування призначений рахунок 65. Власне, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р № 291 , Для цілей страхування майна призначений субрахунок 655 «За страхуванням майна».

Бухгалтерський облік ОСББ витрат на страхування

Правила відображення витрат по сплаті страхових платежів регулює П (С) БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р № 318 . Витрати на страхування в бухобліку відображаються в залежності від того, для яких цілей використовується застраховане майно, і, відповідно, потраплять в: виробничі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, до інших операційних витрат або інші витрати діяльності (п.п. . 15.4, 18, 19, 20, 29 П (С) БО 16 ).

Оскільки в обговорюваному випадку мова йде про несення витрат на страхування майна (а саме - нерухомості, що знаходиться в управлінні ОСББ), то дані витрати, на нашу думку, слід показувати як адміністративні витрати, тобто проводити їх через Дт рахунку 92 «Адміністративні витрати» .

Найчастіше страхові платежі сплачують авансом (раз на рік, квартал і т.д.), тоді їх доречно не відразу відображати у відповідних витратах, а частинами включають до витрат відповідних періодів (місяців дії страхового договору). В такому випадку є первинним суми даних страхових платежів, сплачених по суті авансом, відображають на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».

У разі застосування даного алгоритму відображення страхових платежів в розмірі суми, сплаченої з розрахункового рахунку страховика за договором страхування майна, слід відображати проведенням: Дт 655 Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». З цієї проводці майже відразу (власне, в момент отримання страхового поліса) слід зробити кореспонденцію Дт 39 Кт 655.

Надалі, протягом дії страхового договору, щомісячно витрати на страхування ОСББ буде відображати проведенням Дт 92 Кт 39.

Розподіл цих витрат здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Нагадаємо: для того щоб цей документ мав усі ознаки первинного, він повинен відповідати вимогам, передбаченим ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р № 996-XII і п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р № 88 .

Додатково варто відзначити. Оскільки кошти, що надходять в ОСББ як внески, як правило, мають цільову спрямованість, то для цілей бухобліку їх можна розглядати як цільове фінансування. А відповідно до п. 17 П (С) БО 15 «Дохід» отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, в яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Тому в періоді понесення витрат на страхування майна, здійснені з членських внесків, ОСББ потрібно буде показати доходи за отриманими внесками членів ОСББ.

Бухгалтерський облік отримання страхової компенсації

Якщо стався страховий випадок, і страхувальник (в даній ситуації - ОСББ) отримав або повинен отримати страхове відшкодування, то сума даного відшкодування визначається доходом того періоду, в якому визнано сума відшкодування.

У бухобліку суми відшкодування, які має отримати страхувальник, відображаються проводкою Дт 377 «Розрахунки за іншими операціями» (може бути і інший субрахунок - все залежить від обліку в ОСББ) Кт 746 «Інші доходи». У той же час отримання страхового відшкодування відображається проводкою Дт 311 Кт 377.

Податковий облік ОСББ страхового відшкодування

До джерел фінансування ОСББ, зокрема, відносяться (див. Ст. 21 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р № 2866-III і п. 1 р. ІV Типового статуту ОСББ в редакції наказу Мінрегіонбуду України від 23.09.2015 р № 238 ):

  • грошові кошти, отримані об'єднанням внаслідок здачі в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;
  • грошові кошти, отримані з інших джерел, які направляються на виконання статутних цілей об'єднання.

Отже, з вищесказаного робимо висновок, що ОСББ може отримувати суму компенсації за страховим випадком. І такі суми за своєю суттю є коштами, отриманими з інших джерел, які направляються на виконання статутних цілей об'єднання. Тому головне, щоб дані надходження ОСББ використовувало на статутні цілі. Тобто - на фінансування витрат на утримання об'єднання, реалізацію мети (цілей, завдань) і напрямків діяльності, визначених статутом об'єднання.

на інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації про:

  • виборі форми управління багатоквартирним будинком;
  • оформленні договірних відносин з постачальниками послуг;
  • отриманні державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
  • створення та організацію діяльності ОСББ.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея