Надія і віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства - Соціум - zn.ua

  1. Надія і віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства День народження...
  2. Надія і віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства

Надія і віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства

День народження - хороший привід будувати плани на майбутнє.

Але без минулого немає майбутнього. Щоб плани реалізувалися, потрібно розуміти вихідні позиції і передісторію, важливо вчитися на помилках минулого і не закривати очі на проблеми сьогодення.

До чергової, вже 27-й, річниці незалежності України хочеться окреслити поточний стан основних сфер нашого суспільства. І як соціолог я планую це зробити на основі даних різних соцдосліджень. Перш за все - унікального моніторингового соцдослідження "Українське суспільство", яке з 1992 року проводить Інститут соціології НАНУ, з року в рік в рамках репрезентативного всеукраїнського опитування задаючи українцям одні і ті ж питання, що дозволяє в динаміці відслідковувати трансформацію українського суспільства. Довгі ряди соціологічних даних дають можливість розуміти, що є нормою для нашого суспільства, а що сталося вперше, які механізми спрацювали, а що не принесло плодів, які закономірності існують, і як українці реагують на повторювані ситуації. Крім цього, я буду використовувати дані та інших дослідницьких організацій, таких як КМІС, Соціологічна група "Рейтинг", Kantar TNS, GfK, а також дані статистики і власні спостереження за результатами фокус-груп, які я проводила або спостерігала.

Скільки нас?

Основне джерело інформації про кількість та структуру суспільства в будь-якій країні - перепис населення, яку прийнято проводити раз в 10 років, а в проміжках, щоб результатів не старіли, робити "мікро-перепис", тобто статистичні вибіркові дослідження. Як відомо, в Україні останній перепис проводилася в 2001 році, і всі наступні дані - її коригування на основі адміністративних даних державної реєстрації народження, смерті і зміни реєстрації місця проживання.

У багатьох в голові відклалася цифра 52 мільйони (хоча і вона була округленої), але сьогодні нас навіть не 42 мільйони, як повідомляють офіційні дані статистики. За даними Держкомстату, на 1.07.2018 р населення України становить 42,3 млн осіб, без урахування окупованих територій Криму і Севастополя і з урахуванням непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, де оціночно проживає 3,9 млн. Але в офіційних даних статистики міграція враховується не повністю - багато міграційні рухи ніяк не реєструються. За даними дослідження Міжнародної організації міграції в Україні (МОМ), в 2017 році оціночна кількість працювали за кордоном становило 915 тис. чоловік . За даними Центру Економічної стратегії , З моменту останнього перепису з України виїхало 6,3 млн українців. Експертна оцінка трудової міграції в 2015-2017 роках становить близько 4 млн чоловік, або 16% працездатного населення.

За прогнозом ООН, Україна входить в десятку країн світу з найвищими темпами скорочення населення (див. " Три вершники демографічного апокаліпсису "," кровотеча ", № 41 2017 року і №3, 2018 г.) Населення України старіє, смертність значно перевищує народжуваність: у 2016 році на 100 померлих народжувалося лише 64 дитини. Сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку в 2017 році склав 1,4, а для збереження населення він повинен становити 2,1-2,2.

Довгий час головним фактором старіння населення України було скорочення рівня народжуваності та чисельності дітей. З початку 2010-х народжуваність стабілізувалася, і старіння відбувається за рахунок зменшення частки поколінь працездатного віку. Стабілізації народжуваності сприяло збільшення виплат по народженню дитини і диференціація їх обсягу за черговістю народжень, що діяла з 2008 по 2014 роки. З 2014-го була введена фіксована сума, що, в сукупності із загальною ситуацією в країні, не сприяє зростанню народжуваності.

Зростає навантаження на працездатне населення: за даними Держкомстату, частка пенсіонерів (60+) становить 23% від загальної кількості людей. На кожного пенсіонера припадає 2,5 працюючих людини (20-59 років). За прогнозами Інституту демографії, навантаження на працююче населення буде тільки зростати, а кількість населення в Україні, за песимістичним сценарієм, до 2050-го може скласти 25 млн осіб.

Україна далеко не перша країна, яка переживає старіння населення і міграцію. Однак до цих процесів і явищ вона виявилася не готова.

Старіння населення передбачає збільшення навантаження на працюючих, а це означає, що поточне покоління працюючих вже має замислюватися про пенсію.

Грунтуючись на проведених мною фокус-групових дискусіях, тема пенсії у більшості працюючого населення у віці від 30 до 50 років викликає страх і паніку: їх пригнічує рівень життя нинішніх пенсіонерів, але у переважної більшості працюючих немає ні можливості, ні звички робити пенсійні накопичення і інвестувати в свою старість.

Посилення міграції передбачає посилення конкуренції. Українські вузи, заводи і організації вже конкурують за абітурієнтів і співробітників не тільки між собою в рамках країни, але і за її межами, де поки програють. Багато мігрантів є "маятниковими", тобто виїжджають і повертаються. Тому важливо створювати умови "для бумеранга робочої сили", тобто стимулювати їх повернення шляхом підвищення привабливості освітніх програм і ринку праці.

Чи стало жити краще?

Після падіння економіки практично в два рази з 2013 по 2015 роки (зниження ВВП майже в два рази, зростання інфляції майже на 50%, підвищення рівня безробіття), в 2016-2017 роках намітився тренд її відновлення (див. Табл.1, дані Світового банку ), Який триває і в 2018-му, але рівень 2013 року ще далеко не досягнуто.

1,   дані Світового банку   ), Який триває і в 2018-му, але рівень 2013 року ще далеко не досягнуто

Макроекономічні тренди відбиваються на настроях і самооцінці матеріального стану українців. За даними дослідницької компанії Kantar TNS в Україні, середня зарплата українців в містах з населенням 50 тис. + В доларовому еквіваленті зростає, хоча все ще не досягає рівня 2013 року (див. Табл.2).

2)

За самооцінками матеріального становища в містах з населенням понад 50 тис., В 2018 році зріс відсоток людей, які можуть собі дозволити купити велику побутову техніку (з 11% у 2015 році до 17% в 2018-м) і знизився відсоток тих, кому грошей вистачає лише на харчування, але не вистачає на одяг (з 33 до 23% відповідно). 49% можуть дозволити собі тільки їжу і одяг, але ні побутову техніку, ні великі покупки, ні поїздки.

За даними Kantar TNS, в 2018 році стабілізувався "індекс споживчих настроїв", тобто українці більш оптимістично налаштовані на можливі покупки і витрати, ніж в 2015-му. Але він як і раніше залишається значно нижче показників 2013 року. У 2018 року 41% населення зазначає, що економічний стан сім'ї за останній рік покращився. У 2014-2016 таких було не більше 3%, переважна більшість відзначали, що економічний стан сім'ї лише погіршується.

Трохи менш оптимістичні українці щодо економічного майбутнього країни в наступному році, але і тут є позитивна динаміка. За даними соціологічної групи "Рейтинг", 16% вірять, що економічний стан покращиться, в
2015-му таких було всього 8% .

У порівнянні з 2014 і 2015 роками, коли люди боролися за виживання, перебували в розгубленості, не будували практично ніяких планів на майбутнє і дивилися в нього з побоюванням і песимізмом, до 2018-го ситуація стабілізувалася. Населення адаптувалося, дещо поліпшилася матеріальне становище, але загальний матеріальний рівень все ще дуже низький - у більшості українців не задоволені базові фінансові потреби.

Що нас хвилює?

За даними досліджень КМІС, "Рейтинг", GfK (весна-літо-2018) , Основними проблемами країни більшість українців вважають війну на сході України, корупцію в держорганах, зростання цін, низький рівень життя, тарифи, безробіття. Ці проблеми міняються місцями в рейтингу важливості різних списків, але незмінно перебувають вгорі. Внизу списку - відносини з Росією, російська присутність в Криму, статус російської мови, екологія, відносини з ЄС, відродження української нації.

Спостерігаються регіональні та вікові відмінності в оцінці важливості проблем країни. Схід і Південь, а також доросле покоління дещо більше стурбоване матеріальними проблемами - зростання цін, тарифи, низький рівень життя. Захід дещо більше (хоча також незначно - 8%) стурбований проблемою відродження української нації ( дані КМІС ).

За останні п'ять років ієрархія важливості проблем змінилася. У порівнянні з 2014-м українці менш важливими стали вважати такі проблеми: війна на сході України, політична нестабільність, відносини з Росією, російська присутність в Криму. І, навпаки, більш важливими стали корупція, зростання цін, некомпетентність влади, соціальний захист бідних ( дані GfK ).

Після турбулентних 2014-2015 років люди звикли жити в нових умовах і переключилися з проблем країни, які в той час торкалися кожного, на проблеми своїх сімей. Сім'я стала тим острівцем, "маленьким світом", де українці знаходять радість і віддушину, і після проявленої активності 2014-2015-х більшість зараз знаходиться в стані "я в будиночку і налагоджую життя в своєму маленькому світі, як можу". Відповідаючи на питання "Які проблеми є найважливішими для вас особисто?" в 2018 році на перший план виходять зростання цін, тарифи, і тільки на третьому місці військові дії на сході України ( "Рейтинг" ), Тобто то, що безпосередньо стосується самої людини і його сім'ї. Та ж тенденція, коли на фокус-групах люди відповідають на питання "Що хорошого сталося за останній час?" - люди згадують виключно особисті або сімейні радощі: "онук народився", "дочка поїхала вчитися за кордон", "хороший урожай ягід" ... -і ні слова про події в країні.

Чи правильною дорогою ми йдемо?

74% жителів України вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Це не унікальна ситуація ( дані "Рейтинг" ). Як влучно зазначив у своєму недавньому інтерв'ю заступник директора Інституту соціології Євген Головаха, то, що країна рухається в неправильному напрямку три чверті населення вважало і коли Кравчук закінчував свій президентський термін, і при Кучмі, і при Ющенку, і в 2013 році. Незадоволеність ситуацією і настрою "все пропало" вкоренилися у нас глибоко. Тільки в 2014 році, на хвилі зростання очікувань і надій, у частини населення цей показник знизився, і за рахунок цього вже не три чверті, а лише половина українців вважали, що країна рухається в неправильному напрямку. Але потім ситуація повернулася в своє звичайне русло.

У регіональному розрізі найбільш незадоволений напрямком руху країни Південь. Оцінка напрямку пов'язана з рівнем освіти і доходу: більш високий рівень негативних відповідей - серед менш забезпечених і серед українців із середнім рівнем освіти.

При тому, що українці не задоволені напрямком руху країни, практично ніхто не відчуває в собі сил вплинути на ситуацію. Всього 20% вважають, що життя залежить від них, не кажучи вже про ситуацію в країні. 48% вважають, що життя залежить від зовнішніх обставин. Ці цифри досить стабільні останні десятиліття, з невеликими переміщеннями в бік зменшення тих, хто вважає, що не може впливати на своє життя. Єдиний виняток - 2014 рік, коли 25% відчували себе господарями свого життя.

Єдиний виняток - 2014 рік, коли 25% відчували себе господарями свого життя

Але революційна ейфорія зникла, і настрою повернулися в звичне русло. Перекладати відповідальність на зовнішні обставини більше схильне старше покоління. Молоді, навпаки, більш схильні вважати, що їхнє життя залежить від них самих.

Уміння нести відповідальність за своє життя і країну в цілому - навички, які виробляються десятиліттями, якщо не століттями, і залежать від минулого позитивного досвіду незалежності і самоорганізації, якого в українців було зовсім небагато. До сих пір в суспільстві поширені авторитарні установки - віра в сильного лідера або партію, які зможуть змінити життя на краще, тобто бажання перекласти відповідальність. Серед жителів міст 50+ тис. 49% вважає, що наявність єдиного сильного лідера / партії є умовою успішного розвитку країни. І тільки для 26% таку умову - поділ влади, відсутність концентрації влади в руках лідера або однієї партії (дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центр Консалтинг")

Окремо хочу зупинитися на корупції. З одного боку, корінь всіх проблем українці бачать в корупції: 92% вважають, що "через корупцію гроші осідають в кишенях тих, хто при владі"; 88% - що "корупція призводить до збіднення населення" і "підриває економіку країни" ( дані "Рейтинг" ) .Коррупція пронизує все наше суспільство - від обважування на базарах, хабарів в лікарні, жеку, школі, переклеювання термінів придатності на товари в супермаркетах до виділення землі "своїм людям", використання чиновниками пільг для дітей військових, щоб відправити в табір своїх власних дітей , махінацій туроператорів з авіарейсами. Цей список можна продовжувати. Потужні механізми виживання вкоренилися в суспільстві знизу доверху, і корупція нагорі - лише збільшувальне скло. Цього спрута важко побороти, оскільки він знову і знову відрощує щупальця. Вважаючи корупцію однією з основних проблем суспільства, побутову корупцію на низовому рівні люди корупцією не вважають, перекладаючи відповідальність за те, що відбувається в країні на владу.

Хоча ряд простих дій, наприклад, не терпіти обман в магазинах, вимагати у туроператора компенсацію за затриманий рейс, не сприяти відрощування щупалець спрута корупції у вигляді хабарів, а спробувати взяти відповідальність на себе, міг би змінити ситуацію.

Кому ми довіряємо, а кому ні?

Довіра - базис як відносин між людьми, так і людей з соціальними інститутами. Без більшою чи меншою мірою довіри в суспільстві неможливо здійснити практично ніяке соціальне взаємодія.

Соціолог Роберт Патнем виділяє два типи соціального капіталу і два типи довіри - відкрите (bridging - від слова міст, тобто наводити мости) і закрите (bonding - пов'язувати). Відкритий соціальний капітал передбачає узагальнене довіру - поширення норм кооперації на всіх, в тому числі і незнайомих людей. Закритий передбачає "обмежену мораль" - поширення довіри і кооперації тільки на членів певного кола (сім'ї, колег, земляків, етнічної групи і т.д.).

В Україні домінує закритий тип довіри, тобто українці довіряють тільки тим, кого знають особисто - родичам, друзям, сусідам. У нас не розвинене відкрите довіру між групами, особливо низький рівень довіри інститутам влади - уряду, президенту, судам, Верховній Раді, політичним партіям. Такий тип довіри ускладнює розвиток прозорих демократичних процесів і призводить до корупції, кумівства та патерналізму, коли особисте знайомство набагато важливіше, ніж професійні якості.

В Україні ситуація не змінюється протягом останніх 20 років. Незважаючи на потрясіння, пережиті українським суспільством, базовий тип соціальних відносин залишається стабільним. Це дуже стійкі структури, які важко піддаються змінам і передаються з покоління в покоління.

У той же час спостерігаються окремі сплески довіри, свідчать, скоріше, про зміни соціальних настроїв, ніж про глибинні зміни в суспільстві. Наприклад, українцям властиво зачаровуватися президентами і розчаровуватися в них. Кожен з них в перший-другий рік свого президентства мав досить високий рівень довіри, а потім втрачав його. Оскільки українці схильні перекладати відповідальність за своє життя на державу / сильного лідера, то в кожному президентові люди бачили надію на зміни на краще, а потім, коли ситуація не змінювалася, наступало розчарування, і рівень довіри різко падав.

На тлі подій євромайдан і наступних подій в Криму і на Донбасі зросла і тримається на досить високому рівні довіру до армії, благодійним фондам і цивільним об'єднанням, волонтерам. У порівнянні з 2000-ми зросла довіра до церкви і духовенства, але в 2017 році рівень довіри до них був дещо нижчим, ніж в 2010-х (див. Табл.3).

3)

Наскільки ми активні, і як це пов'язано з цінностями?

Не більше 20% українців є членами хоча б однієї громадської організації. Кількість активних людей в Україні є стабільним в порівнянні з серединою 2000-х, але трохи вище в порівнянні з 2011-2012 роками, коли рівень громадянської активності знизився в зв'язку з посиленням адміністративного тиску (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології).

У порівнянні з іншімі країнамі, такий рівень Громадянської актівності можна вважаті низьких. Например, в Норвегии 64% людей є членами будь-якої громадської організації, в Німеччині та Нідерландах - по 54%, у Швейцарии - 52% (дані Європейського СОЦІАЛЬНОГО дослідження 2012 року ). Низьких рівень Громадянської актівності обумовлення Радянська минулим України, коли людину прівчалі буті частина одного великого суспільного цілого. Серед молодого покоління, в меншій мірі піддається впливу радянського минулого, рівень громадянської активності вище, ніж по країні в цілому.

Можна було б очікувати, що досвід двох революцій - Помаранчевої і євромайдан - міг би підвищити загальний рівень громадянської активності українців, але цього не сталося. Одномоментний протест і постійна залученість в життя суспільства і контроль влади - різні речі. Друге набагато важче першого, оскільки вимагає системних зусиль і тимчасових витрат.

У 2014 році 18% відповіли, що брали участь в Евромайдане. З року в рік кількість людей, які декларують це, знижується, що свідчить про розчарування (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології).

Хочу звернути увагу на один цікавий момент. Активні громадяни відрізняються від неактивних цілою низкою характеристик - у них вищий дохід і рівень освіти, вони більше задоволені життям, але, що найголовніше, у них різні цінності.

Цінності - це переконання про те, що важливо, пов'язані з почуттями і діями. Вони визначають Надситуативно цілі і бажання, впливають на прийняття рішень, дії, і на те, як людина оцінює події і дії інших людей. Саме в площині цінностей лежить мотивація. Цінності - це те, що змінюється дуже повільно і досить складно. І, незважаючи на потрясіння, які переживає країна, сильних зрушень у зміні цінностей у нас не спостерігається.

В цілому, за ціннісними орієнтаціями, українське суспільство досить сильно відрізняється від європейських країн, і більше схоже на Росію і країни постсоціалістичного табору, хоча в більшості з них ситуація все ж ближче до Європи, в силу більшого історичного досвіду незалежності. Основні цінності Євросоюзу - свобода, самореалізація, взаємодопомога, толерантність. В Україні, як зауважив Євген Головаха, замість свободи - безпека, замість толерантності - ізоляціонізм, замість самореалізації - кар'єризм.

У той же час цінності учасників євромайдан набагато ближче до цінностей європейців, ніж українців в цілому. Під час євромайдан соціологи провели опитування учасників за стандартним міжнародного опитувальником для вивчення цінностей (методика Шварца). Цей же опитувальник використовується в міжнародному порівняльному соціологічному дослідженні "Європейське соціальне дослідження" , В якому в 2012 році брала участь і Україна. Наявність єдиної методології дає унікальну можливість порівняти цінності українців з цінностями учасників євромайдан і цінностями жителів інших країн. Мій колега, соціолог Олексій Шестаковський, проаналізував результати та дійшов висновку , Що учасники євромайдан за своїм ціннісним профілем набагато ближче до жителів Норвегії, Фінляндії, Естонії та Великобританії, ніж до тих українців, які в Евромайдане не брали участь.

Ким ми себе вважаємо?

Основними індикатори національної ідентичності - національна самоідентифікація ( "вважаю себе громадянином України") і гордість за те, що людина є громадянином своєї країни. Ці індикатори стабільно росли з набуття Україною незалежності, але основні скачки проіcходілі після Помаранчевої революції і Революції гідності.

Так, після Помаранчевої революції вважали себе українцями близько 50% респондентів, решта ідентифікували себе як жителя свого села, міста, регіону або громадянина колишнього СРСР. Близько 50% пишалися тим, що є українцями.

Після Революції гідності, вже чотири роки поспіль, близько 60% вважають себе українцями і пишаються тим, що є громадянами України.

Після Революції гідності, вже чотири роки поспіль, близько 60% вважають себе українцями і пишаються тим, що є громадянами України

Посилення самоідентифікації відбулося на тлі зовнішньої агресії. Відразу після подій 2013-2014 років ідентичність виявлялася зовнішніми, поверхневими атрибутами - вишиванками, національною символікою, зростанням інтересу до національного виробника. Зараз ця тенденція дещо знизилася, і залишається питання пошуку глибинної ідентифікації, ціннісної основи, яка б об'єднувала українців. А з цим до цих пір проблеми - все ще не сформовані глибинні цінності, які були б прийнятні для всіх регіонів України і об'єднували б усіх українців.

Відповідаючи на питання "Що, на Вашу думку, сьогодні об'єднує / роз'єднує людей в українському суспільстві?" (Дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центр Консалтинг") українці назвали бажання світу, віру в краще майбутнє і сім'ю. Ключові фактори роз'єднання - влада, політика, війна і корупція. Як я вже писала вище, українці замикаються на своїх сім'ях і будують свої "маленькі маленькому світі".

Практично для половини українців фактор зовнішньої агресії сформував як об'єднуючої ідеї європейський вектор розвитку, європейську ідентичність. Але європейська ідентичність не завжди допомагає у формуванні національної, і цю ідею не поділяють українці в усіх регіонах.

Ситуація по регіонах значно відрізняється. Найвищий рівень самоідентифікації як громадянина України спостерігається в Києві, на Заході і в Центрі (близько 65%). На Півдні близько 45% вважають себе громадянами України, у інших переважає регіональна ідентичність. На сході країни ситуація дуже різниться всередині регіону. Харківська та Дніпропетровська області значно відрізняються від неокупованими Донбасу (Донецька і Луганська області). Перші дуже схожі за своєю ідентифікації на Київ, Захід і Центр, тобто тут висока ідентифікація з громадянином України. А у жителів Донбасу, як і на Півдні, переважає регіональна ідентичність. На Півдні і Донбасі найнижчий відсоток людей, які пишаються тим, що є громадянами України - не більше 40% на Півдні і не більше 30% в Донбасі (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології). Відмінності також спостерігаються щодо підтримки європейського вектора розвитку. Центр, Північ і особливо Захід, його підтримують. На Сході і Півдні з цим погоджується лише третина населення.

Захід чи на Схід?

Зовнішньополітичні орієнтації українців зазнали значних змін після 2014 року. У 2012-му ідею вступу до Європейського Союзу підтримувало 36% українців, в Митний Союз (МС) - 43%. У 2014-му відбувся різкий крен в сторону ЄС: 59% були за вступ до ЄС, і тільки 14% - за ТЗ ( дані "Рейтинг" ).

Можу припустити, що такі цифри можуть бути результатом прояву феномена "спіралі мовчання" - людина з меншою ймовірністю висловлює свою думку на ту чи іншу тему, якщо відчуває, що знаходиться в меншості, побоюючись відплати або ізоляції. Оскільки європейський вектор після 2014 року є домінуючим дискурсом, то, можливо, не всі під час опитувань наважуються сказати, що підтримують вступ до МС. Таким чином, ці цифри підтримки вступу ТЗ можуть бути дещо занижені.

Проте, не дивлячись на таку ймовірність, високий рівень підтримки вступу в ЄС тримається останні п'ять років. У 2018-му цю ідею підтримують 52% українців, 18% - ТС. І навіть якщо ці цифри трохи спотворені, тенденція саме така.

У питанні зовнішньополітичного вектора розвитку країни також спостерігається відмінність в думках жителів різних регіонів. Захід і Центр значно більше за інші регіони підтримують вступ до ЄС (75 і 59% відповідно). Південь і Схід - значно менше (35 і 28% відповідно), більше підтримуючи вступ до МС (30 і 34% відповідно) ( дані "Рейтинг" ).

електоральні настрої

У червні-липні 2018 років зо три великі дослідницькі компанії - КМІС , GfK и "Рейтинг" провели соціологічні дослідження на предмет вивчення електоральних уподобань українців. Методологія всіх трьох досліджень дуже схожа, основна відмінність - це списки кандидатів і партій, що може впливати на результат, але в разі згаданих вище досліджень для основних гравців вплив мінімально.

За даними проведених опитувань, близько 70% українців точно або швидше за все візьмуть участь у президентських виборах. Серед тих, хто не планує брати участь в голосуванні, основні причини неучасті - відсутність гідного кандидата і невіра в те, що їх голос може щось змінити (дані GfK).

За даними трьох опитувань, на поточний момент в президентській гонці лідирує Ю.Тимошенко. Варто зазначити, що її передвиборча кампанія стартувала раніше інших, але і до її старту Тимошенко займала лідируючі позиції в рейтингу. Далі йде досить довгий список кандидатів, показники яких статистично значуще не відрізняються між собою, і всі вони ділять друге місце: А.Гриценко, В.Зеленський, Ю.Бойко, О.Ляшко, С.Вакарчук, П.Порошенко. Традиційно, більш ніж за півроку до виборів, достатньо високий відсоток не визначилися і тих, хто не планує брати участь в голосуванні.

У чинного президента найвищий антирейтинг - 51,7% (дані "Рейтинг"). Низький рейтинг і високий антирейтинг пояснюються тим, що на Порошенко в 2014-му були покладені дуже великі очікування, і гойдалки суспільних настроїв в черговий раз хитнулися від довіри і чарівності до недовіри і розчарування після того, як не було швидкого поліпшення ситуації. Але, як видно з показників довіри президентам, суспільні настрої досить мінливі.

Попадання в верх списку Зеленського і Вакарчука свідчить про бажання бачити нові обличчя і необхідності в когось знову повірити. У нас же, за рідкісним винятком, одна і та ж політична колода тасується від виборів до виборів.

Основні декларовані вимоги до наступного президента - припинення бойових дій на сході України (63%), посилення боротьби з корупцією (49%), відродження промисловості (40%), підвищення соціальних стандартів (30%) (дані "Рейтинг").

Основні фактори вибору кандидата в президенти - незаплямованість корупцією і орієнтація на зміни (дані GfK). У той же час дві третини вважають, що майбутні вибори президента будуть нечесними (дані "Рейтинг").

Оскільки в Україні переважна більшість партій лідерського типу, їх рейтинг практично повністю повторює рейтинг лідерів.

Зараз в електоральних рейтингах лідирують ті політичні сили і лідери, які в 2014 році не приймали активної участі в подіях країни. Лідери президентської і парламентської гонок 2014 го займають далеко не лідерські позиції.

2014 рік мобілізував більшу частину суспільства. Люди були дезорієнтовані, вибиті зі звичної системи координат, і в такій ситуації зробили вибір на користь політичних сил, які підняли на прапор "захист Батьківщини", оскільки перед усіма гостро постала загроза війни. За Порошенко в 2014-му в першому турі проголосувало 54,7% виборців. Це рекордний показник за всю історію незалежності України, що говорить про мобілізацію суспільства. За "Народний фронт" на парламентських виборах 2014 проголосувало 22,14% виборців. Сьогодні саме ці політичні сили найбільше втратили у довірі і рейтингу, оскільки не виправдали покладених сподівань.

За п'ять років люди адаптувалися до життя в умовах воєнного конфлікту на сході країни і погіршення економічної ситуації, зроблено крок до старих практик і колишньої політичному порядку.

Люди знову готові сприймати політсили, які транслюють стару порядку політичного устрою у вигляді популізму. Електорат знову готовий вірити в обіцянки, не аналізуючи, наскільки їх можливо реалізувати в поточних умовах. Виборці знову чекають простих і швидких відповідей на складні і довго можна вирішити. Незважаючи на досить високий інтерес до політики, в суспільстві не відбувається рефлексії з приводу того, що відбувається в країні, у нас коротка політична пам'ять. Все це свідчить про інфантилізм українського суспільства і про бажання зняти з себе відповідальність.

Які почуття переважають, коли ми думає про сьогодення і майбутнє?

Коли українці думають про сьогоднішній день, 50% відчувають почуття тривоги і розчарування, 42% - розгубленість. Почуття тривоги більшою мірою відчувають жителі Сходу (55%). Розчарування - жителі Заходу (58%) і люди старше 55 років (56%). Розгубленість - жителі Заходу (52%). Молоде покоління частіше відчуває позитивні почуття (оптимізм, радість, впевненість, інтерес).

Незважаючи на негативні настрої, що переважають в суспільстві щодо дня сьогоднішнього, коли українці думають про майбутнє, домінуючими почуттями є надія (45%) і оптимізм (30%). Відчайдушний песимізм виявляють 28% респондентів (висловлюють тільки песимістичні почуття і щодо сьогоднішнього дня, і щодо майбутнього). Песимістичні почуття вище серед жителів Півдня (33%) і людей з низьким доходом (32%). Відсоток оптимістів вище серед жителів Заходу (37%) і молоді 18-34 (35%) (дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центру Консалтинг").

В цілому у нас вкоренилося вміння сподіватися і вірити в краще майбутнє навіть в найважчих життєвих ситуаціях, що і допомагає нам виживати і відновлювати сили. Це наше вміння відмінно ілюструють рядки, написані Лесею Українкою ще в кінці позаминулого століття:

Так! я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватісь,

Буду жити! Геть думи сумні!

PS В процесі підготовки статті я неодноразово задавала собі питання "Що робити кожному з нас, щоб життя в Україні ставало кращим?" і дала кілька простих, що не претендують на істину відповідей:

1. Перестати сподіватися на державу і перекладати на нього провину за всі свої проблеми; вчитися самим брати відповідальність, для початку - за своє життя, а потім - і за життя країни.

2. Думати про пенсії, а бажано і щось відкладати.

3. Перестати зачаровуватися і розчаровуватися владою, і навчитися тверезо її оцінювати. Перестати вірити популістам, бажаючи простих і швидких відповідей на складні і довго вирішуються питання і проблеми. Перш ніж зачаруватись черговим політиком і покласти на нього свої надії, поставити просте запитання: "А чи можливо в поточних умовах реалізувати те, що він / вона обіцяє?"

4. Перестати ковтати несправедливість на побутовому рівні і почати відстоювати свої права з самого низового рівня - в супермаркеті, на базарі, на роботі. Чим більше буде реакцій на несправедливість, тим менше її стане в майбутньому.

5. Ставати більш активними і виходити зі свого маленького світу.

Це далеко не повний список відповідей, але, сподіваюся, читач доповнить його, почне втілювати в життя, і вона в нашій країні буде ставати тільки краще.

З Днем Народження, Україно!

Надія і віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства

День народження - хороший привід будувати плани на майбутнє.

Але без минулого немає майбутнього. Щоб плани реалізувалися, потрібно розуміти вихідні позиції і передісторію, важливо вчитися на помилках минулого і не закривати очі на проблеми сьогодення.

До чергової, вже 27-й, річниці незалежності України хочеться окреслити поточний стан основних сфер нашого суспільства. І як соціолог я планую це зробити на основі даних різних соцдосліджень. Перш за все - унікального моніторингового соцдослідження "Українське суспільство", яке з 1992 року проводить Інститут соціології НАНУ, з року в рік в рамках репрезентативного всеукраїнського опитування задаючи українцям одні і ті ж питання, що дозволяє в динаміці відслідковувати трансформацію українського суспільства. Довгі ряди соціологічних даних дають можливість розуміти, що є нормою для нашого суспільства, а що сталося вперше, які механізми спрацювали, а що не принесло плодів, які закономірності існують, і як українці реагують на повторювані ситуації. Крім цього, я буду використовувати дані та інших дослідницьких організацій, таких як КМІС, Соціологічна група "Рейтинг", Kantar TNS, GfK, а також дані статистики і власні спостереження за результатами фокус-груп, які я проводила або спостерігала.

Скільки нас?

Основне джерело інформації про кількість та структуру суспільства в будь-якій країні - перепис населення, яку прийнято проводити раз в 10 років, а в проміжках, щоб результатів не старіли, робити "мікро-перепис", тобто статистичні вибіркові дослідження. Як відомо, в Україні останній перепис проводилася в 2001 році, і всі наступні дані - її коригування на основі адміністративних даних державної реєстрації народження, смерті і зміни реєстрації місця проживання.

У багатьох в голові відклалася цифра 52 мільйони (хоча і вона була округленої), але сьогодні нас навіть не 42 мільйони, як повідомляють офіційні дані статистики. За даними Держкомстату, на 1.07.2018 р населення України становить 42,3 млн осіб, без урахування окупованих територій Криму і Севастополя і з урахуванням непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, де оціночно проживає 3,9 млн. Але в офіційних даних статистики міграція враховується не повністю - багато міграційні рухи ніяк не реєструються. За даними дослідження Міжнародної організації міграції в Україні (МОМ), в 2017 році оціночна кількість працювали за кордоном становило 915 тис. чоловік . За даними Центру Економічної стратегії , З моменту останнього перепису з України виїхало 6,3 млн українців. Експертна оцінка трудової міграції в 2015-2017 роках становить близько 4 млн чоловік, або 16% працездатного населення.

За прогнозом ООН, Україна входить в десятку країн світу з найвищими темпами скорочення населення (див. " Три вершники демографічного апокаліпсису "," кровотеча ", № 41 2017 року і №3, 2018 г.) Населення України старіє, смертність значно перевищує народжуваність: у 2016 році на 100 померлих народжувалося лише 64 дитини. Сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку в 2017 році склав 1,4, а для збереження населення він повинен становити 2,1-2,2.

Довгий час головним фактором старіння населення України було скорочення рівня народжуваності та чисельності дітей. З початку 2010-х народжуваність стабілізувалася, і старіння відбувається за рахунок зменшення частки поколінь працездатного віку. Стабілізації народжуваності сприяло збільшення виплат по народженню дитини і диференціація їх обсягу за черговістю народжень, що діяла з 2008 по 2014 роки. З 2014-го була введена фіксована сума, що, в сукупності із загальною ситуацією в країні, не сприяє зростанню народжуваності.

Зростає навантаження на працездатне населення: за даними Держкомстату, частка пенсіонерів (60+) становить 23% від загальної кількості людей. На кожного пенсіонера припадає 2,5 працюючих людини (20-59 років). За прогнозами Інституту демографії, навантаження на працююче населення буде тільки зростати, а кількість населення в Україні, за песимістичним сценарієм, до 2050-го може скласти 25 млн осіб.

Україна далеко не перша країна, яка переживає старіння населення і міграцію. Однак до цих процесів і явищ вона виявилася не готова.

Старіння населення передбачає збільшення навантаження на працюючих, а це означає, що поточне покоління працюючих вже має замислюватися про пенсію.

Грунтуючись на проведених мною фокус-групових дискусіях, тема пенсії у більшості працюючого населення у віці від 30 до 50 років викликає страх і паніку: їх пригнічує рівень життя нинішніх пенсіонерів, але у переважної більшості працюючих немає ні можливості, ні звички робити пенсійні накопичення і інвестувати в свою старість.

Посилення міграції передбачає посилення конкуренції. Українські вузи, заводи і організації вже конкурують за абітурієнтів і співробітників не тільки між собою в рамках країни, але і за її межами, де поки програють. Багато мігрантів є "маятниковими", тобто виїжджають і повертаються. Тому важливо створювати умови "для бумеранга робочої сили", тобто стимулювати їх повернення шляхом підвищення привабливості освітніх програм і ринку праці.

Чи стало жити краще?

Після падіння економіки практично в два рази з 2013 по 2015 роки (зниження ВВП майже в два рази, зростання інфляції майже на 50%, підвищення рівня безробіття), в 2016-2017 роках намітився тренд її відновлення (див. Табл.1, дані Світового банку ), Який триває і в 2018-му, але рівень 2013 року ще далеко не досягнуто.

1,   дані Світового банку   ), Який триває і в 2018-му, але рівень 2013 року ще далеко не досягнуто

Макроекономічні тренди відбиваються на настроях і самооцінці матеріального стану українців. За даними дослідницької компанії Kantar TNS в Україні, середня зарплата українців в містах з населенням 50 тис. + В доларовому еквіваленті зростає, хоча все ще не досягає рівня 2013 року (див. Табл.2).

2)

За самооцінками матеріального становища в містах з населенням понад 50 тис., В 2018 році зріс відсоток людей, які можуть собі дозволити купити велику побутову техніку (з 11% у 2015 році до 17% в 2018-м) і знизився відсоток тих, кому грошей вистачає лише на харчування, але не вистачає на одяг (з 33 до 23% відповідно). 49% можуть дозволити собі тільки їжу і одяг, але ні побутову техніку, ні великі покупки, ні поїздки.

За даними Kantar TNS, в 2018 році стабілізувався "індекс споживчих настроїв", тобто українці більш оптимістично налаштовані на можливі покупки і витрати, ніж в 2015-му. Але він як і раніше залишається значно нижче показників 2013 року. У 2018 року 41% населення зазначає, що економічний стан сім'ї за останній рік покращився. У 2014-2016 таких було не більше 3%, переважна більшість відзначали, що економічний стан сім'ї лише погіршується.

Трохи менш оптимістичні українці щодо економічного майбутнього країни в наступному році, але і тут є позитивна динаміка. За даними соціологічної групи "Рейтинг", 16% вірять, що економічний стан покращиться, в
2015-му таких було всього 8% .

У порівнянні з 2014 і 2015 роками, коли люди боролися за виживання, перебували в розгубленості, не будували практично ніяких планів на майбутнє і дивилися в нього з побоюванням і песимізмом, до 2018-го ситуація стабілізувалася. Населення адаптувалося, дещо поліпшилася матеріальне становище, але загальний матеріальний рівень все ще дуже низький - у більшості українців не задоволені базові фінансові потреби.

Що нас хвилює?

За даними досліджень КМІС, "Рейтинг", GfK (весна-літо-2018) , Основними проблемами країни більшість українців вважають війну на сході України, корупцію в держорганах, зростання цін, низький рівень життя, тарифи, безробіття. Ці проблеми міняються місцями в рейтингу важливості різних списків, але незмінно перебувають вгорі. Внизу списку - відносини з Росією, російська присутність в Криму, статус російської мови, екологія, відносини з ЄС, відродження української нації.

Спостерігаються регіональні та вікові відмінності в оцінці важливості проблем країни. Схід і Південь, а також доросле покоління дещо більше стурбоване матеріальними проблемами - зростання цін, тарифи, низький рівень життя. Захід дещо більше (хоча також незначно - 8%) стурбований проблемою відродження української нації ( дані КМІС ).

За останні п'ять років ієрархія важливості проблем змінилася. У порівнянні з 2014-м українці менш важливими стали вважати такі проблеми: війна на сході України, політична нестабільність, відносини з Росією, російська присутність в Криму. І, навпаки, більш важливими стали корупція, зростання цін, некомпетентність влади, соціальний захист бідних ( дані GfK ).

Після турбулентних 2014-2015 років люди звикли жити в нових умовах і переключилися з проблем країни, які в той час торкалися кожного, на проблеми своїх сімей. Сім'я стала тим острівцем, "маленьким світом", де українці знаходять радість і віддушину, і після проявленої активності 2014-2015-х більшість зараз знаходиться в стані "я в будиночку і налагоджую життя в своєму маленькому світі, як можу". Відповідаючи на питання "Які проблеми є найважливішими для вас особисто?" в 2018 році на перший план виходять зростання цін, тарифи, і тільки на третьому місці військові дії на сході України ( "Рейтинг" ), Тобто то, що безпосередньо стосується самої людини і його сім'ї. Та ж тенденція, коли на фокус-групах люди відповідають на питання "Що хорошого сталося за останній час?" - люди згадують виключно особисті або сімейні радощі: "онук народився", "дочка поїхала вчитися за кордон", "хороший урожай ягід" ... -і ні слова про події в країні.

Чи правильною дорогою ми йдемо?

74% жителів України вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Це не унікальна ситуація ( дані "Рейтинг" ). Як влучно зазначив у своєму недавньому інтерв'ю заступник директора Інституту соціології Євген Головаха, то, що країна рухається в неправильному напрямку три чверті населення вважало і коли Кравчук закінчував свій президентський термін, і при Кучмі, і при Ющенку, і в 2013 році. Незадоволеність ситуацією і настрою "все пропало" вкоренилися у нас глибоко. Тільки в 2014 році, на хвилі зростання очікувань і надій, у частини населення цей показник знизився, і за рахунок цього вже не три чверті, а лише половина українців вважали, що країна рухається в неправильному напрямку. Але потім ситуація повернулася в своє звичайне русло.

У регіональному розрізі найбільш незадоволений напрямком руху країни Південь. Оцінка напрямку пов'язана з рівнем освіти і доходу: більш високий рівень негативних відповідей - серед менш забезпечених і серед українців із середнім рівнем освіти.

При тому, що українці не задоволені напрямком руху країни, практично ніхто не відчуває в собі сил вплинути на ситуацію. Всього 20% вважають, що життя залежить від них, не кажучи вже про ситуацію в країні. 48% вважають, що життя залежить від зовнішніх обставин. Ці цифри досить стабільні останні десятиліття, з невеликими переміщеннями в бік зменшення тих, хто вважає, що не може впливати на своє життя. Єдиний виняток - 2014 рік, коли 25% відчували себе господарями свого життя.

Єдиний виняток - 2014 рік, коли 25% відчували себе господарями свого життя

Але революційна ейфорія зникла, і настрою повернулися в звичне русло. Перекладати відповідальність на зовнішні обставини більше схильне старше покоління. Молоді, навпаки, більш схильні вважати, що їхнє життя залежить від них самих.

Уміння нести відповідальність за своє життя і країну в цілому - навички, які виробляються десятиліттями, якщо не століттями, і залежать від минулого позитивного досвіду незалежності і самоорганізації, якого в українців було зовсім небагато. До сих пір в суспільстві поширені авторитарні установки - віра в сильного лідера або партію, які зможуть змінити життя на краще, тобто бажання перекласти відповідальність. Серед жителів міст 50+ тис. 49% вважає, що наявність єдиного сильного лідера / партії є умовою успішного розвитку країни. І тільки для 26% таку умову - поділ влади, відсутність концентрації влади в руках лідера або однієї партії (дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центр Консалтинг")

Окремо хочу зупинитися на корупції. З одного боку, корінь всіх проблем українці бачать в корупції: 92% вважають, що "через корупцію гроші осідають в кишенях тих, хто при владі"; 88% - що "корупція призводить до збіднення населення" і "підриває економіку країни" ( дані "Рейтинг" ) .Коррупція пронизує все наше суспільство - від обважування на базарах, хабарів в лікарні, жеку, школі, переклеювання термінів придатності на товари в супермаркетах до виділення землі "своїм людям", використання чиновниками пільг для дітей військових, щоб відправити в табір своїх власних дітей , махінацій туроператорів з авіарейсами. Цей список можна продовжувати. Потужні механізми виживання вкоренилися в суспільстві знизу доверху, і корупція нагорі - лише збільшувальне скло. Цього спрута важко побороти, оскільки він знову і знову відрощує щупальця. Вважаючи корупцію однією з основних проблем суспільства, побутову корупцію на низовому рівні люди корупцією не вважають, перекладаючи відповідальність за те, що відбувається в країні на владу.

Хоча ряд простих дій, наприклад, не терпіти обман в магазинах, вимагати у туроператора компенсацію за затриманий рейс, не сприяти відрощування щупалець спрута корупції у вигляді хабарів, а спробувати взяти відповідальність на себе, міг би змінити ситуацію.

Кому ми довіряємо, а кому ні?

Довіра - базис як відносин між людьми, так і людей з соціальними інститутами. Без більшою чи меншою мірою довіри в суспільстві неможливо здійснити практично ніяке соціальне взаємодія.

Соціолог Роберт Патнем виділяє два типи соціального капіталу і два типи довіри - відкрите (bridging - від слова міст, тобто наводити мости) і закрите (bonding - пов'язувати). Відкритий соціальний капітал передбачає узагальнене довіру - поширення норм кооперації на всіх, в тому числі і незнайомих людей. Закритий передбачає "обмежену мораль" - поширення довіри і кооперації тільки на членів певного кола (сім'ї, колег, земляків, етнічної групи і т.д.).

В Україні домінує закритий тип довіри, тобто українці довіряють тільки тим, кого знають особисто - родичам, друзям, сусідам. У нас не розвинене відкрите довіру між групами, особливо низький рівень довіри інститутам влади - уряду, президенту, судам, Верховній Раді, політичним партіям. Такий тип довіри ускладнює розвиток прозорих демократичних процесів і призводить до корупції, кумівства та патерналізму, коли особисте знайомство набагато важливіше, ніж професійні якості.

В Україні ситуація не змінюється протягом останніх 20 років. Незважаючи на потрясіння, пережиті українським суспільством, базовий тип соціальних відносин залишається стабільним. Це дуже стійкі структури, які важко піддаються змінам і передаються з покоління в покоління.

У той же час спостерігаються окремі сплески довіри, свідчать, скоріше, про зміни соціальних настроїв, ніж про глибинні зміни в суспільстві. Наприклад, українцям властиво зачаровуватися президентами і розчаровуватися в них. Кожен з них в перший-другий рік свого президентства мав досить високий рівень довіри, а потім втрачав його. Оскільки українці схильні перекладати відповідальність за своє життя на державу / сильного лідера, то в кожному президентові люди бачили надію на зміни на краще, а потім, коли ситуація не змінювалася, наступало розчарування, і рівень довіри різко падав.

На тлі подій євромайдан і наступних подій в Криму і на Донбасі зросла і тримається на досить високому рівні довіру до армії, благодійним фондам і цивільним об'єднанням, волонтерам. У порівнянні з 2000-ми зросла довіра до церкви і духовенства, але в 2017 році рівень довіри до них був дещо нижчим, ніж в 2010-х (див. Табл.3).

3)

Наскільки ми активні, і як це пов'язано з цінностями?

Не більше 20% українців є членами хоча б однієї громадської організації. Кількість активних людей в Україні є стабільним в порівнянні з серединою 2000-х, але трохи вище в порівнянні з 2011-2012 роками, коли рівень громадянської активності знизився в зв'язку з посиленням адміністративного тиску (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології).

Надія і віра без відповідальності, або Соціологічна діагностика українського суспільства

День народження - хороший привід будувати плани на майбутнє.

Але без минулого немає майбутнього. Щоб плани реалізувалися, потрібно розуміти вихідні позиції і передісторію, важливо вчитися на помилках минулого і не закривати очі на проблеми сьогодення.

До чергової, вже 27-й, річниці незалежності України хочеться окреслити поточний стан основних сфер нашого суспільства. І як соціолог я планую це зробити на основі даних різних соцдосліджень. Перш за все - унікального моніторингового соцдослідження "Українське суспільство", яке з 1992 року проводить Інститут соціології НАНУ, з року в рік в рамках репрезентативного всеукраїнського опитування задаючи українцям одні і ті ж питання, що дозволяє в динаміці відслідковувати трансформацію українського суспільства. Довгі ряди соціологічних даних дають можливість розуміти, що є нормою для нашого суспільства, а що сталося вперше, які механізми спрацювали, а що не принесло плодів, які закономірності існують, і як українці реагують на повторювані ситуації. Крім цього, я буду використовувати дані та інших дослідницьких організацій, таких як КМІС, Соціологічна група "Рейтинг", Kantar TNS, GfK, а також дані статистики і власні спостереження за результатами фокус-груп, які я проводила або спостерігала.

Скільки нас?

Основне джерело інформації про кількість та структуру суспільства в будь-якій країні - перепис населення, яку прийнято проводити раз в 10 років, а в проміжках, щоб результатів не старіли, робити "мікро-перепис", тобто статистичні вибіркові дослідження. Як відомо, в Україні останній перепис проводилася в 2001 році, і всі наступні дані - її коригування на основі адміністративних даних державної реєстрації народження, смерті і зміни реєстрації місця проживання.

У багатьох в голові відклалася цифра 52 мільйони (хоча і вона була округленої), але сьогодні нас навіть не 42 мільйони, як повідомляють офіційні дані статистики. За даними Держкомстату, на 1.07.2018 р населення України становить 42,3 млн осіб, без урахування окупованих територій Криму і Севастополя і з урахуванням непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, де оціночно проживає 3,9 млн. Але в офіційних даних статистики міграція враховується не повністю - багато міграційні рухи ніяк не реєструються. За даними дослідження Міжнародної організації міграції в Україні (МОМ), в 2017 році оціночна кількість працювали за кордоном становило 915 тис. чоловік . За даними Центру Економічної стратегії , З моменту останнього перепису з України виїхало 6,3 млн українців. Експертна оцінка трудової міграції в 2015-2017 роках становить близько 4 млн чоловік, або 16% працездатного населення.

За прогнозом ООН, Україна входить в десятку країн світу з найвищими темпами скорочення населення (див. " Три вершники демографічного апокаліпсису "," кровотеча ", № 41 2017 року і №3, 2018 г.) Населення України старіє, смертність значно перевищує народжуваність: у 2016 році на 100 померлих народжувалося лише 64 дитини. Сумарний коефіцієнт народжуваності на одну жінку в 2017 році склав 1,4, а для збереження населення він повинен становити 2,1-2,2.

Довгий час головним фактором старіння населення України було скорочення рівня народжуваності та чисельності дітей. З початку 2010-х народжуваність стабілізувалася, і старіння відбувається за рахунок зменшення частки поколінь працездатного віку. Стабілізації народжуваності сприяло збільшення виплат по народженню дитини і диференціація їх обсягу за черговістю народжень, що діяла з 2008 по 2014 роки. З 2014-го була введена фіксована сума, що, в сукупності із загальною ситуацією в країні, не сприяє зростанню народжуваності.

Зростає навантаження на працездатне населення: за даними Держкомстату, частка пенсіонерів (60+) становить 23% від загальної кількості людей. На кожного пенсіонера припадає 2,5 працюючих людини (20-59 років). За прогнозами Інституту демографії, навантаження на працююче населення буде тільки зростати, а кількість населення в Україні, за песимістичним сценарієм, до 2050-го може скласти 25 млн осіб.

Україна далеко не перша країна, яка переживає старіння населення і міграцію. Однак до цих процесів і явищ вона виявилася не готова.

Старіння населення передбачає збільшення навантаження на працюючих, а це означає, що поточне покоління працюючих вже має замислюватися про пенсію.

Грунтуючись на проведених мною фокус-групових дискусіях, тема пенсії у більшості працюючого населення у віці від 30 до 50 років викликає страх і паніку: їх пригнічує рівень життя нинішніх пенсіонерів, але у переважної більшості працюючих немає ні можливості, ні звички робити пенсійні накопичення і інвестувати в свою старість.

Посилення міграції передбачає посилення конкуренції. Українські вузи, заводи і організації вже конкурують за абітурієнтів і співробітників не тільки між собою в рамках країни, але і за її межами, де поки програють. Багато мігрантів є "маятниковими", тобто виїжджають і повертаються. Тому важливо створювати умови "для бумеранга робочої сили", тобто стимулювати їх повернення шляхом підвищення привабливості освітніх програм і ринку праці.

Чи стало жити краще?

Після падіння економіки практично в два рази з 2013 по 2015 роки (зниження ВВП майже в два рази, зростання інфляції майже на 50%, підвищення рівня безробіття), в 2016-2017 роках намітився тренд її відновлення (див. Табл.1, дані Світового банку ), Який триває і в 2018-му, але рівень 2013 року ще далеко не досягнуто.

1,   дані Світового банку   ), Який триває і в 2018-му, але рівень 2013 року ще далеко не досягнуто

Макроекономічні тренди відбиваються на настроях і самооцінці матеріального стану українців. За даними дослідницької компанії Kantar TNS в Україні, середня зарплата українців в містах з населенням 50 тис. + В доларовому еквіваленті зростає, хоча все ще не досягає рівня 2013 року (див. Табл.2).

2)

За самооцінками матеріального становища в містах з населенням понад 50 тис., В 2018 році зріс відсоток людей, які можуть собі дозволити купити велику побутову техніку (з 11% у 2015 році до 17% в 2018-м) і знизився відсоток тих, кому грошей вистачає лише на харчування, але не вистачає на одяг (з 33 до 23% відповідно). 49% можуть дозволити собі тільки їжу і одяг, але ні побутову техніку, ні великі покупки, ні поїздки.

За даними Kantar TNS, в 2018 році стабілізувався "індекс споживчих настроїв", тобто українці більш оптимістично налаштовані на можливі покупки і витрати, ніж в 2015-му. Але він як і раніше залишається значно нижче показників 2013 року. У 2018 року 41% населення зазначає, що економічний стан сім'ї за останній рік покращився. У 2014-2016 таких було не більше 3%, переважна більшість відзначали, що економічний стан сім'ї лише погіршується.

Трохи менш оптимістичні українці щодо економічного майбутнього країни в наступному році, але і тут є позитивна динаміка. За даними соціологічної групи "Рейтинг", 16% вірять, що економічний стан покращиться, в
2015-му таких було всього 8% .

У порівнянні з 2014 і 2015 роками, коли люди боролися за виживання, перебували в розгубленості, не будували практично ніяких планів на майбутнє і дивилися в нього з побоюванням і песимізмом, до 2018-го ситуація стабілізувалася. Населення адаптувалося, дещо поліпшилася матеріальне становище, але загальний матеріальний рівень все ще дуже низький - у більшості українців не задоволені базові фінансові потреби.

Що нас хвилює?

За даними досліджень КМІС, "Рейтинг", GfK (весна-літо-2018) , Основними проблемами країни більшість українців вважають війну на сході України, корупцію в держорганах, зростання цін, низький рівень життя, тарифи, безробіття. Ці проблеми міняються місцями в рейтингу важливості різних списків, але незмінно перебувають вгорі. Внизу списку - відносини з Росією, російська присутність в Криму, статус російської мови, екологія, відносини з ЄС, відродження української нації.

Спостерігаються регіональні та вікові відмінності в оцінці важливості проблем країни. Схід і Південь, а також доросле покоління дещо більше стурбоване матеріальними проблемами - зростання цін, тарифи, низький рівень життя. Захід дещо більше (хоча також незначно - 8%) стурбований проблемою відродження української нації ( дані КМІС ).

За останні п'ять років ієрархія важливості проблем змінилася. У порівнянні з 2014-м українці менш важливими стали вважати такі проблеми: війна на сході України, політична нестабільність, відносини з Росією, російська присутність в Криму. І, навпаки, більш важливими стали корупція, зростання цін, некомпетентність влади, соціальний захист бідних ( дані GfK ).

Після турбулентних 2014-2015 років люди звикли жити в нових умовах і переключилися з проблем країни, які в той час торкалися кожного, на проблеми своїх сімей. Сім'я стала тим острівцем, "маленьким світом", де українці знаходять радість і віддушину, і після проявленої активності 2014-2015-х більшість зараз знаходиться в стані "я в будиночку і налагоджую життя в своєму маленькому світі, як можу". Відповідаючи на питання "Які проблеми є найважливішими для вас особисто?" в 2018 році на перший план виходять зростання цін, тарифи, і тільки на третьому місці військові дії на сході України ( "Рейтинг" ), Тобто то, що безпосередньо стосується самої людини і його сім'ї. Та ж тенденція, коли на фокус-групах люди відповідають на питання "Що хорошого сталося за останній час?" - люди згадують виключно особисті або сімейні радощі: "онук народився", "дочка поїхала вчитися за кордон", "хороший урожай ягід" ... -і ні слова про події в країні.

Чи правильною дорогою ми йдемо?

74% жителів України вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Це не унікальна ситуація ( дані "Рейтинг" ). Як влучно зазначив у своєму недавньому інтерв'ю заступник директора Інституту соціології Євген Головаха, то, що країна рухається в неправильному напрямку три чверті населення вважало і коли Кравчук закінчував свій президентський термін, і при Кучмі, і при Ющенку, і в 2013 році. Незадоволеність ситуацією і настрою "все пропало" вкоренилися у нас глибоко. Тільки в 2014 році, на хвилі зростання очікувань і надій, у частини населення цей показник знизився, і за рахунок цього вже не три чверті, а лише половина українців вважали, що країна рухається в неправильному напрямку. Але потім ситуація повернулася в своє звичайне русло.

У регіональному розрізі найбільш незадоволений напрямком руху країни Південь. Оцінка напрямку пов'язана з рівнем освіти і доходу: більш високий рівень негативних відповідей - серед менш забезпечених і серед українців із середнім рівнем освіти.

При тому, що українці не задоволені напрямком руху країни, практично ніхто не відчуває в собі сил вплинути на ситуацію. Всього 20% вважають, що життя залежить від них, не кажучи вже про ситуацію в країні. 48% вважають, що життя залежить від зовнішніх обставин. Ці цифри досить стабільні останні десятиліття, з невеликими переміщеннями в бік зменшення тих, хто вважає, що не може впливати на своє життя. Єдиний виняток - 2014 рік, коли 25% відчували себе господарями свого життя.

Єдиний виняток - 2014 рік, коли 25% відчували себе господарями свого життя

Але революційна ейфорія зникла, і настрою повернулися в звичне русло. Перекладати відповідальність на зовнішні обставини більше схильне старше покоління. Молоді, навпаки, більш схильні вважати, що їхнє життя залежить від них самих.

Уміння нести відповідальність за своє життя і країну в цілому - навички, які виробляються десятиліттями, якщо не століттями, і залежать від минулого позитивного досвіду незалежності і самоорганізації, якого в українців було зовсім небагато. До сих пір в суспільстві поширені авторитарні установки - віра в сильного лідера або партію, які зможуть змінити життя на краще, тобто бажання перекласти відповідальність. Серед жителів міст 50+ тис. 49% вважає, що наявність єдиного сильного лідера / партії є умовою успішного розвитку країни. І тільки для 26% таку умову - поділ влади, відсутність концентрації влади в руках лідера або однієї партії (дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центр Консалтинг")

Окремо хочу зупинитися на корупції. З одного боку, корінь всіх проблем українці бачать в корупції: 92% вважають, що "через корупцію гроші осідають в кишенях тих, хто при владі"; 88% - що "корупція призводить до збіднення населення" і "підриває економіку країни" ( дані "Рейтинг" ) .Коррупція пронизує все наше суспільство - від обважування на базарах, хабарів в лікарні, жеку, школі, переклеювання термінів придатності на товари в супермаркетах до виділення землі "своїм людям", використання чиновниками пільг для дітей військових, щоб відправити в табір своїх власних дітей , махінацій туроператорів з авіарейсами. Цей список можна продовжувати. Потужні механізми виживання вкоренилися в суспільстві знизу доверху, і корупція нагорі - лише збільшувальне скло. Цього спрута важко побороти, оскільки він знову і знову відрощує щупальця. Вважаючи корупцію однією з основних проблем суспільства, побутову корупцію на низовому рівні люди корупцією не вважають, перекладаючи відповідальність за те, що відбувається в країні на владу.

Хоча ряд простих дій, наприклад, не терпіти обман в магазинах, вимагати у туроператора компенсацію за затриманий рейс, не сприяти відрощування щупалець спрута корупції у вигляді хабарів, а спробувати взяти відповідальність на себе, міг би змінити ситуацію.

Кому ми довіряємо, а кому ні?

Довіра - базис як відносин між людьми, так і людей з соціальними інститутами. Без більшою чи меншою мірою довіри в суспільстві неможливо здійснити практично ніяке соціальне взаємодія.

Соціолог Роберт Патнем виділяє два типи соціального капіталу і два типи довіри - відкрите (bridging - від слова міст, тобто наводити мости) і закрите (bonding - пов'язувати). Відкритий соціальний капітал передбачає узагальнене довіру - поширення норм кооперації на всіх, в тому числі і незнайомих людей. Закритий передбачає "обмежену мораль" - поширення довіри і кооперації тільки на членів певного кола (сім'ї, колег, земляків, етнічної групи і т.д.).

В Україні домінує закритий тип довіри, тобто українці довіряють тільки тим, кого знають особисто - родичам, друзям, сусідам. У нас не розвинене відкрите довіру між групами, особливо низький рівень довіри інститутам влади - уряду, президенту, судам, Верховній Раді, політичним партіям. Такий тип довіри ускладнює розвиток прозорих демократичних процесів і призводить до корупції, кумівства та патерналізму, коли особисте знайомство набагато важливіше, ніж професійні якості.

В Україні ситуація не змінюється протягом останніх 20 років. Незважаючи на потрясіння, пережиті українським суспільством, базовий тип соціальних відносин залишається стабільним. Це дуже стійкі структури, які важко піддаються змінам і передаються з покоління в покоління.

У той же час спостерігаються окремі сплески довіри, свідчать, скоріше, про зміни соціальних настроїв, ніж про глибинні зміни в суспільстві. Наприклад, українцям властиво зачаровуватися президентами і розчаровуватися в них. Кожен з них в перший-другий рік свого президентства мав досить високий рівень довіри, а потім втрачав його. Оскільки українці схильні перекладати відповідальність за своє життя на державу / сильного лідера, то в кожному президентові люди бачили надію на зміни на краще, а потім, коли ситуація не змінювалася, наступало розчарування, і рівень довіри різко падав.

На тлі подій євромайдан і наступних подій в Криму і на Донбасі зросла і тримається на досить високому рівні довіру до армії, благодійним фондам і цивільним об'єднанням, волонтерам. У порівнянні з 2000-ми зросла довіра до церкви і духовенства, але в 2017 році рівень довіри до них був дещо нижчим, ніж в 2010-х (див. Табл.3).

3)

Наскільки ми активні, і як це пов'язано з цінностями?

Не більше 20% українців є членами хоча б однієї громадської організації. Кількість активних людей в Україні є стабільним в порівнянні з серединою 2000-х, але трохи вище в порівнянні з 2011-2012 роками, коли рівень громадянської активності знизився в зв'язку з посиленням адміністративного тиску (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології).

У порівнянні з іншімі країнамі, такий рівень Громадянської актівності можна вважаті низьких. Например, в Норвегии 64% людей є членами будь-якої громадської організації, в Німеччині та Нідерландах - по 54%, у Швейцарии - 52% (дані Європейського СОЦІАЛЬНОГО дослідження 2012 року ). Низьких рівень Громадянської актівності обумовлення Радянська минулим України, коли людину прівчалі буті частина одного великого суспільного цілого. Серед молодого покоління, в меншій мірі піддається впливу радянського минулого, рівень громадянської активності вище, ніж по країні в цілому.

Можна було б очікувати, що досвід двох революцій - Помаранчевої і євромайдан - міг би підвищити загальний рівень громадянської активності українців, але цього не сталося. Одномоментний протест і постійна залученість в життя суспільства і контроль влади - різні речі. Друге набагато важче першого, оскільки вимагає системних зусиль і тимчасових витрат.

У 2014 році 18% відповіли, що брали участь в Евромайдане. З року в рік кількість людей, які декларують це, знижується, що свідчить про розчарування (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології).

Хочу звернути увагу на один цікавий момент. Активні громадяни відрізняються від неактивних цілою низкою характеристик - у них вищий дохід і рівень освіти, вони більше задоволені життям, але, що найголовніше, у них різні цінності.

Цінності - це переконання про те, що важливо, пов'язані з почуттями і діями. Вони визначають Надситуативно цілі і бажання, впливають на прийняття рішень, дії, і на те, як людина оцінює події і дії інших людей. Саме в площині цінностей лежить мотивація. Цінності - це те, що змінюється дуже повільно і досить складно. І, незважаючи на потрясіння, які переживає країна, сильних зрушень у зміні цінностей у нас не спостерігається.

В цілому, за ціннісними орієнтаціями, українське суспільство досить сильно відрізняється від європейських країн, і більше схоже на Росію і країни постсоціалістичного табору, хоча в більшості з них ситуація все ж ближче до Європи, в силу більшого історичного досвіду незалежності. Основні цінності Євросоюзу - свобода, самореалізація, взаємодопомога, толерантність. В Україні, як зауважив Євген Головаха, замість свободи - безпека, замість толерантності - ізоляціонізм, замість самореалізації - кар'єризм.

У той же час цінності учасників євромайдан набагато ближче до цінностей європейців, ніж українців в цілому. Під час євромайдан соціологи провели опитування учасників за стандартним міжнародного опитувальником для вивчення цінностей (методика Шварца). Цей же опитувальник використовується в міжнародному порівняльному соціологічному дослідженні "Європейське соціальне дослідження" , В якому в 2012 році брала участь і Україна. Наявність єдиної методології дає унікальну можливість порівняти цінності українців з цінностями учасників євромайдан і цінностями жителів інших країн. Мій колега, соціолог Олексій Шестаковський, проаналізував результати та дійшов висновку , Що учасники євромайдан за своїм ціннісним профілем набагато ближче до жителів Норвегії, Фінляндії, Естонії та Великобританії, ніж до тих українців, які в Евромайдане не брали участь.

Ким ми себе вважаємо?

Основними індикатори національної ідентичності - національна самоідентифікація ( "вважаю себе громадянином України") і гордість за те, що людина є громадянином своєї країни. Ці індикатори стабільно росли з набуття Україною незалежності, але основні скачки проіcходілі після Помаранчевої революції і Революції гідності.

Так, після Помаранчевої революції вважали себе українцями близько 50% респондентів, решта ідентифікували себе як жителя свого села, міста, регіону або громадянина колишнього СРСР. Близько 50% пишалися тим, що є українцями.

Після Революції гідності, вже чотири роки поспіль, близько 60% вважають себе українцями і пишаються тим, що є громадянами України.

Після Революції гідності, вже чотири роки поспіль, близько 60% вважають себе українцями і пишаються тим, що є громадянами України

Посилення самоідентифікації відбулося на тлі зовнішньої агресії. Відразу після подій 2013-2014 років ідентичність виявлялася зовнішніми, поверхневими атрибутами - вишиванками, національною символікою, зростанням інтересу до національного виробника. Зараз ця тенденція дещо знизилася, і залишається питання пошуку глибинної ідентифікації, ціннісної основи, яка б об'єднувала українців. А з цим до цих пір проблеми - все ще не сформовані глибинні цінності, які були б прийнятні для всіх регіонів України і об'єднували б усіх українців.

Відповідаючи на питання "Що, на Вашу думку, сьогодні об'єднує / роз'єднує людей в українському суспільстві?" (Дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центр Консалтинг") українці назвали бажання світу, віру в краще майбутнє і сім'ю. Ключові фактори роз'єднання - влада, політика, війна і корупція. Як я вже писала вище, українці замикаються на своїх сім'ях і будують свої "маленькі маленькому світі".

Практично для половини українців фактор зовнішньої агресії сформував як об'єднуючої ідеї європейський вектор розвитку, європейську ідентичність. Але європейська ідентичність не завжди допомагає у формуванні національної, і цю ідею не поділяють українці в усіх регіонах.

Ситуація по регіонах значно відрізняється. Найвищий рівень самоідентифікації як громадянина України спостерігається в Києві, на Заході і в Центрі (близько 65%). На Півдні близько 45% вважають себе громадянами України, у інших переважає регіональна ідентичність. На сході країни ситуація дуже різниться всередині регіону. Харківська та Дніпропетровська області значно відрізняються від неокупованими Донбасу (Донецька і Луганська області). Перші дуже схожі за своєю ідентифікації на Київ, Захід і Центр, тобто тут висока ідентифікація з громадянином України. А у жителів Донбасу, як і на Півдні, переважає регіональна ідентичність. На Півдні і Донбасі найнижчий відсоток людей, які пишаються тим, що є громадянами України - не більше 40% на Півдні і не більше 30% в Донбасі (дані Моніторингового дослідження "Українське суспільство", Інститут соціології). Відмінності також спостерігаються щодо підтримки європейського вектора розвитку. Центр, Північ і особливо Захід, його підтримують. На Сході і Півдні з цим погоджується лише третина населення.

Захід чи на Схід?

Зовнішньополітичні орієнтації українців зазнали значних змін після 2014 року. У 2012-му ідею вступу до Європейського Союзу підтримувало 36% українців, в Митний Союз (МС) - 43%. У 2014-му відбувся різкий крен в сторону ЄС: 59% були за вступ до ЄС, і тільки 14% - за ТЗ ( дані "Рейтинг" ).

Можу припустити, що такі цифри можуть бути результатом прояву феномена "спіралі мовчання" - людина з меншою ймовірністю висловлює свою думку на ту чи іншу тему, якщо відчуває, що знаходиться в меншості, побоюючись відплати або ізоляції. Оскільки європейський вектор після 2014 року є домінуючим дискурсом, то, можливо, не всі під час опитувань наважуються сказати, що підтримують вступ до МС. Таким чином, ці цифри підтримки вступу ТЗ можуть бути дещо занижені.

Проте, не дивлячись на таку ймовірність, високий рівень підтримки вступу в ЄС тримається останні п'ять років. У 2018-му цю ідею підтримують 52% українців, 18% - ТС. І навіть якщо ці цифри трохи спотворені, тенденція саме така.

У питанні зовнішньополітичного вектора розвитку країни також спостерігається відмінність в думках жителів різних регіонів. Захід і Центр значно більше за інші регіони підтримують вступ до ЄС (75 і 59% відповідно). Південь і Схід - значно менше (35 і 28% відповідно), більше підтримуючи вступ до МС (30 і 34% відповідно) ( дані "Рейтинг" ).

електоральні настрої

У червні-липні 2018 років зо три великі дослідницькі компанії - КМІС , GfK и "Рейтинг" провели соціологічні дослідження на предмет вивчення електоральних уподобань українців. Методологія всіх трьох досліджень дуже схожа, основна відмінність - це списки кандидатів і партій, що може впливати на результат, але в разі згаданих вище досліджень для основних гравців вплив мінімально.

За даними проведених опитувань, близько 70% українців точно або швидше за все візьмуть участь у президентських виборах. Серед тих, хто не планує брати участь в голосуванні, основні причини неучасті - відсутність гідного кандидата і невіра в те, що їх голос може щось змінити (дані GfK).

За даними трьох опитувань, на поточний момент в президентській гонці лідирує Ю.Тимошенко. Варто зазначити, що її передвиборча кампанія стартувала раніше інших, але і до її старту Тимошенко займала лідируючі позиції в рейтингу. Далі йде досить довгий список кандидатів, показники яких статистично значуще не відрізняються між собою, і всі вони ділять друге місце: А.Гриценко, В.Зеленський, Ю.Бойко, О.Ляшко, С.Вакарчук, П.Порошенко. Традиційно, більш ніж за півроку до виборів, достатньо високий відсоток не визначилися і тих, хто не планує брати участь в голосуванні.

У чинного президента найвищий антирейтинг - 51,7% (дані "Рейтинг"). Низький рейтинг і високий антирейтинг пояснюються тим, що на Порошенко в 2014-му були покладені дуже великі очікування, і гойдалки суспільних настроїв в черговий раз хитнулися від довіри і чарівності до недовіри і розчарування після того, як не було швидкого поліпшення ситуації. Але, як видно з показників довіри президентам, суспільні настрої досить мінливі.

Попадання в верх списку Зеленського і Вакарчука свідчить про бажання бачити нові обличчя і необхідності в когось знову повірити. У нас же, за рідкісним винятком, одна і та ж політична колода тасується від виборів до виборів.

Основні декларовані вимоги до наступного президента - припинення бойових дій на сході України (63%), посилення боротьби з корупцією (49%), відродження промисловості (40%), підвищення соціальних стандартів (30%) (дані "Рейтинг").

Основні фактори вибору кандидата в президенти - незаплямованість корупцією і орієнтація на зміни (дані GfK). У той же час дві третини вважають, що майбутні вибори президента будуть нечесними (дані "Рейтинг").

Оскільки в Україні переважна більшість партій лідерського типу, їх рейтинг практично повністю повторює рейтинг лідерів.

Зараз в електоральних рейтингах лідирують ті політичні сили і лідери, які в 2014 році не приймали активної участі в подіях країни. Лідери президентської і парламентської гонок 2014 го займають далеко не лідерські позиції.

2014 рік мобілізував більшу частину суспільства. Люди були дезорієнтовані, вибиті зі звичної системи координат, і в такій ситуації зробили вибір на користь політичних сил, які підняли на прапор "захист Батьківщини", оскільки перед усіма гостро постала загроза війни. За Порошенко в 2014-му в першому турі проголосувало 54,7% виборців. Це рекордний показник за всю історію незалежності України, що говорить про мобілізацію суспільства. За "Народний фронт" на парламентських виборах 2014 проголосувало 22,14% виборців. Сьогодні саме ці політичні сили найбільше втратили у довірі і рейтингу, оскільки не виправдали покладених сподівань.

За п'ять років люди адаптувалися до життя в умовах воєнного конфлікту на сході країни і погіршення економічної ситуації, зроблено крок до старих практик і колишньої політичному порядку.

Люди знову готові сприймати політсили, які транслюють стару порядку політичного устрою у вигляді популізму. Електорат знову готовий вірити в обіцянки, не аналізуючи, наскільки їх можливо реалізувати в поточних умовах. Виборці знову чекають простих і швидких відповідей на складні і довго можна вирішити. Незважаючи на досить високий інтерес до політики, в суспільстві не відбувається рефлексії з приводу того, що відбувається в країні, у нас коротка політична пам'ять. Все це свідчить про інфантилізм українського суспільства і про бажання зняти з себе відповідальність.

Які почуття переважають, коли ми думає про сьогодення і майбутнє?

Коли українці думають про сьогоднішній день, 50% відчувають почуття тривоги і розчарування, 42% - розгубленість. Почуття тривоги більшою мірою відчувають жителі Сходу (55%). Розчарування - жителі Заходу (58%) і люди старше 55 років (56%). Розгубленість - жителі Заходу (52%). Молоде покоління частіше відчуває позитивні почуття (оптимізм, радість, впевненість, інтерес).

Незважаючи на негативні настрої, що переважають в суспільстві щодо дня сьогоднішнього, коли українці думають про майбутнє, домінуючими почуттями є надія (45%) і оптимізм (30%). Відчайдушний песимізм виявляють 28% респондентів (висловлюють тільки песимістичні почуття і щодо сьогоднішнього дня, і щодо майбутнього). Песимістичні почуття вище серед жителів Півдня (33%) і людей з низьким доходом (32%). Відсоток оптимістів вище серед жителів Заходу (37%) і молоді 18-34 (35%) (дані опитування, проведеного для телеканалу "Україна" компанією "Центру Консалтинг").

В цілому у нас вкоренилося вміння сподіватися і вірити в краще майбутнє навіть в найважчих життєвих ситуаціях, що і допомагає нам виживати і відновлювати сили. Це наше вміння відмінно ілюструють рядки, написані Лесею Українкою ще в кінці позаминулого століття:

Так! я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватісь,

Буду жити! Геть думи сумні!

PS В процесі підготовки статті я неодноразово задавала собі питання "Що робити кожному з нас, щоб життя в Україні ставало кращим?" і дала кілька простих, що не претендують на істину відповідей:

1. Перестати сподіватися на державу і перекладати на нього провину за всі свої проблеми; вчитися самим брати відповідальність, для початку - за своє життя, а потім - і за життя країни.

2. Думати про пенсії, а бажано і щось відкладати.

3. Перестати зачаровуватися і розчаровуватися владою, і навчитися тверезо її оцінювати. Перестати вірити популістам, бажаючи простих і швидких відповідей на складні і довго вирішуються питання і проблеми. Перш ніж зачаруватись черговим політиком і покласти на нього свої надії, поставити просте запитання: "А чи можливо в поточних умовах реалізувати те, що він / вона обіцяє?"

4. Перестати ковтати несправедливість на побутовому рівні і почати відстоювати свої права з самого низового рівня - в супермаркеті, на базарі, на роботі. Чим більше буде реакцій на несправедливість, тим менше її стане в майбутньому.

5. Ставати більш активними і виходити зі свого маленького світу.

Це далеко не повний список відповідей, але, сподіваюся, читач доповнить його, почне втілювати в життя, і вона в нашій країні буде ставати тільки краще.

З Днем Народження, Україно!

Скільки нас?
Чи стало жити краще?
Що нас хвилює?
Чи правильною дорогою ми йдемо?
Кому ми довіряємо, а кому ні?
Наскільки ми активні, і як це пов'язано з цінностями?
Ким ми себе вважаємо?
Захід чи на Схід?
Які почуття переважають, коли ми думає про сьогодення і майбутнє?
Скільки нас?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея