Малі інноваційні підприємства

Одним з напрямків діяльності УІД (зокрема, Відділу трансферу технологій) є надання сприяння в створенні малих інноваційних підприємств за участю вузу.

Можливість бути одними із засновників господарських товариств з'явилася у ВНЗ в 2009р. з прийняттям Федерального закону N 217-ФЗ від 02.08.2009 "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з питань створення бюджетними науковими та освітніми установами господарських товариств з метою практичного застосування (впровадження) результатів інтелектуальної діяльності"

При цьому, як малого інноваційного підприємства (далі - МІПАО) розуміється господарське товариство, діяльність якого полягає в практичному застосуванні (впровадженні) результатів інтелектуальної діяльності (далі-РІД) (програм для ЕОМ, баз даних, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, селекційних досягнень, топологій інтегральних мікросхем, секретів виробництва (ноу-хау), виняткові права на які належать вузу.

Таким чином, вуз отримав реальну можливість комерціалізувати отримані в ході НДР і ДКР результати інтелектуальної діяльності, перетворивши їх в наукомісткий конкурентоспроможний товар (послугу).

Починаючи з 2009р. удосконалювалося законодавство, надаючи Міпам нові можливості і пільги.

Так Постанова Уряду РФ №677 від 12.08.2011г. надало можливість укладати договори оренди без проведення конкурсів і аукціонів з можливістю оплати відповідно до пільговими ставками (в перший рік оренди-40% від орендної плати, по другий рік оренди-60% від орендної плати, в третій рік оренди-80% орендної плати і далі -100%).

Поправки, внесені до Податкового кодексу РФ (п.3 ст.346,12 НК РФ) дозволили застосовувати УСН (спрощену систему оподаткування) для МІПов навіть при частці юридичної особи (наприклад вузу) в статутному капіталі більше ніж 25%.

У свою чергу, застосовуючи ССО, МІПи можуть скористатися правом істотно зменшити витрати на відрахування з ФОП (фонду оплати праці).

Відповідно до ст.58 ФЗ №212 від 24.07.2009г. (В ред. Від 28.12.2013г) для МІПов до 2019 року передбачено пільгові ставки відрахувань з ФОП.

Фонд 2012-2017гг. 2018 р. 2019. ПФР 8% 13% 20% ФСС 2% 2,9% 2,9% ФФМС 4% 5,1% 5,1% ТФОМС 0 0 0 Разом 14% 21% 28%

Таким чином, можна уявити взаємовигідне співробітництво вузу і господарського товариства в наступній таблиці:

Комерціалізація РІД Можливість вийти на ринок з інноваційним продуктом (послугою) Отримання частки прибутку як засновник і / або платежів за ліцензійним договором Можливість доопрацювання даного продукту (послуги) до серійного виробництва, використовуючи інфраструктуру вуз а (наукові центри, Дослідний завод, технопарк) Можливість отримувати госпдоговірні НДДКР від МІПов Можливість скорочення витрат за рахунок пільгової оренди та відрахувань з ФОП Участь працівників вузу в МІПах Можливість залучати кадровий склад вуз а на постійного й основі і для вирішення конкретних завдань Формування «інноваційного пояса» вузу, об'єднання підприємств в технопарк, створення бізнес-інкубаторів Можливість розміщуватися на площах технопарку, на території вузу а Раціональний розподіл непрофільних площ для інноваційних підприємств Можливість брати участь в програмах Фондів підтримки інноваційних компаній.

Управління інноваційної діяльності МЕІ володіє всією необхідною інфраструктурою для перетворення Вашої наукомісткої ідеї в інноваційний бізнес:

  1. Відділ трансферу технологій допоможе організувати МІП на основі Вашої розробки (якщо Ви є співробітником вуз а) або підбере РІД з Вашої тематики і проведе всі необхідні заходи для створення Вами МІПАО.
  2. Інноваційно-технологічний центр запропонує Вам оптимальне приміщення для розміщення Вашого бізнесу і подальшого його обслуговування.
  3. Відділ комплексних інноваційних проектів і програм допоможе оформити заявки на фінансування від різних фондів підтримки інноваційних компаній.
  4. Дослідний завод МЕІ допоможе розробити конструкторську документацію на основі НДР і ДКР, втілити її в досвідчений і потім в малосерійний / серійний зразок.

Короткий опис проекту Короткий опис проекту

Маркетингове дослідження Маркетингове дослідження

Бізнес план Бізнес план

Заявка на створення МІПАО Заявка на створення МІПАО

Новости
Слова жизни
Фотогалерея