Дії студента в разі відрахування з вузу

" Назад

Постійно спостерігаємо випадки відрахування студента з вузу. Питання забезпечення дотримання законних прав та інтересів студентства вузів України тісно переплітаються з реалізацією конституційного права на вищу освіту. Державні органи, відповідальні за прийняття законодавчих актів, з метою захистити права та інтереси студентів, деталізує права та обов'язки, викладаючи їх зміст в Законі, підзаконних нормативно - правових актах і локальних актах. Варто знати, за яких випадків, студент може бути відрахований. Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти № 245.

Пункт 14 вищезгаданого положення говорить, що студент може бути відрахований з вузу:

- За власним бажанням;

- У зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;

- За станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

- За академічну неуспішність;

- За порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

Відповідно до пункту 15 Положення відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Такі випадки відрахування є правомірними, однак, на практиці іноді мають місце зловживання передбаченими в законодавчому акті пунктами, тому студенти вдаються до певних дій:

По-перше існує можливість відновитися на навчання (крім студентів першого курсу). В такому випадку подається заява на ім'я ректора, в якій вказуються причини, чому студент може претендувати на відновлення на навчання (наприклад, у випадках невідвідування занять, студент подає відповідні докази причини вимушеного прогулу). Заява має бути розглянутим протягом двох тижнів. Потім, студенту повідомляються умови відновлення або причину відмови в поновленні. У разі позитивного вирішення питання, студент повинен здати академрізницю.

Також можна подати заяву на повторне навчання за відповідний семестр, якщо студентом не було виконано в повному обсязі навчальний план при наявності поважних причин (тривале захворювання, важкі сімейні обставини тощо).

Також можна подати заяву на повторне навчання за відповідний семестр, якщо студентом не було виконано в повному обсязі навчальний план при наявності поважних причин (тривале захворювання, важкі сімейні обставини тощо)

У багатьох виникають питання підпункту 5 пункту 15 Положення (відрахування за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу), коли студента відраховують з вузу в разі порушення ним норм законодавчих актів за межами навчального закладу.

Такі випадки викликають зауваження фахівців в сфері освітнього права, проте більшість вузів відраховує студентів, які вчинили кримінальні злочини, серйозні адміністративні правопорушення, посилаючись на власні статути, передбачаючи, що студент відраховується за дії, не сумісні з високим званням студента. Саме Конституція України, як акт вищої юридичної сили передбачає право на здобуття вищої освіти. Тому більшість фахівців вважають незаконними дії вузів, спрямовані на відрахування студента за діяння вчинені за його межами.

Вищі навчальні заклади побоюючись за власну репутацію поспішають з прийняттям рішення, тим самим порушуючи процес відрахування. Приймаючи рішення без пояснень, керівники вищих навчальних закладів не дотримуються встановлених термінів, не попереджають про таке рішення студентські профспілки. Існують випадки незаконного відрахування навіть за невихованість чи нахабство. Тільки в порядку судового провадження студент відстоює право на вищу освіту, про що свідчать відповідні судові рішення в Єдиному реєстрі судових рішень.

Тільки в порядку судового провадження студент відстоює право на вищу освіту, про що свідчать відповідні судові рішення в Єдиному реєстрі судових рішень

Крім того, коли має місце незаконне відрахування то існує можливість звернутися до органів студентського самоврядування, адже студентське самоврядування виступає механізмом захисту прав і інтерес студентів, що навчаються у вузах. Але органи студентського самоврядування потребують організації відповідного механізму забезпечення їх діяльності.

Також в вузах України діють студентські профспілки, які також беруть участь в захисті студентських прав та свобод. Такий орган наділений великими повноваженнями на відміну від органів студентського самоврядування. Однак в певних випадках передбачені ще й інші форми захисту студентських прав, як звернення в правоохоронні органи. Вичерпавши всі внутрішні засоби правового захисту, особа має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Варто зазначити, що наявні в Положенні випадки можливості відрахування студентів є вичерпними, і досить обгрунтованими, тому відрахування відповідно до такими пунктами цілком правомірними, хоча в межах даних пунктів і можуть бути різні обґрунтування причин відрахування. Перш за все, саме студентам слід відповідально ставитися до власного процесу навчання і розуміти значення скоєних ним дій, щоб не провокувати настання відповідних наслідків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!Новости
Слова жизни
Фотогалерея