Як відобразити держзакупівлі в 1С - Audit-it.ru

  1. Створення документів зобов'язань
  2. Завершення конкурентною процедурою
  3. Завершення конкурентної процедури може мати певні результати:
  4. Закупівля у єдиного постачальника

Наталія Субботіна, методист відділу впровадження компанії « Гендальф »

Любов Маренич, консультант-фахівець Лінії консультацій ГК « Гендальф »

Матеріали газети « прогресивний бухгалтер », Бюджетний номер, березень 2017

Програма «1С: Бухгалтерія державної установи 8», ред 1.0, допоможе в відображенні операцій з обліку закупівель. При цьому треба враховувати, що документи, що відображають зобов'язання, створюються приблизно по одному зразку. А ось створення документа завершення конкурентної процедури буде відрізнятися в залежності від її результатів.

Створення документів зобов'язань

У ч. 2 ст. 24 Федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ «Про контрактну систему в сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» викладено перелік конкурентних способів визначення постачальників (підрядників, виконавців). Це можу бути конкурси, аукціони, запити котирувань, запити пропозицій. Контракти, укладені державними установами, підлягають включенню до Реєстру контрактів, який веде Федеральне казначейство (ст. 103 Федерального закону № 44-ФЗ).

У момент розміщення установою в єдиній інформаційній системі Повідомлення про проведення конкурентної процедури (далі Повідомлення), у установи виникають прийняті зобов'язання. Нагадаємо, що приймаються зобов'язанням визнається обов'язок установи надати з використанням конкурентних способів визначення постачальників кошти у відповідному фінансовому році. Виник зобов'язання враховується в сумі початкової (максимальної) ціни контракту.

У програмі слід зареєструвати Повідомлення. На підставі Извещения необхідно створити новий елемент довідника «Договори і інші підстави виникнення зобов'язань» (далі довідник «Договори»), який доступний з пункту меню «Розрахунки». Оскільки постачальник ще не відомий, так як конкурентні процедури не завершені, відомості про нього не вказуються.

Далі слід внести «План-графік фінансування зобов'язання» (закладка «План фінансування / Терміни, суми»).

У шапці документа «План-графік фінансування зобов'язання» вказується:

  • термін виконання контракту;

  • сума - початкова (максимальна) ціна;

  • відсоток авансу - щоб уникнути зростання дебіторської заборгованості розміри авансових платежів, які установи мають право передбачати при укладанні державних (муніципальних) контрактів, можуть обмежуватися.

У табличній частині документа вводяться відомості про планованому періоді авансового платежу із зазначенням КПС, джерела фінансового забезпечення та предмета зобов'язання. Якщо установою передбачається перерахування авансових платежів при розрахунках, то відомості про плановані періодах розрахунків вносяться окремими рядками за сумами авансів і остаточних розрахунків.

Після цього по кнопці «Ввести на підставі» створюється документ «Прийняте зобов'язання» з видом операції «Прийняте зобов'язання (конкурсні процедури)».

Відповідно до пп. 308, 319 Інструкції № 157н зобов'язання державного (муніципального) установи, прийняті при визначенні постачальників з використанням конкурентних способів, відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 502 07 «Прийняті зобов'язання». Результатом проведення документа в бюджетній установі будуть наступні кореспонденції: Дебет 0.506.10 - Кредит 0.502.17.

Читайте також

Для того щоб створити грошове зобов'язання на аванс в елементі довідника «Договори», необхідно також скористатися кнопкою «Ввести на підставі» і створити документ «Прийняте грошове зобов'язання» - програма автоматично встановити суму авансу в табличній частині документа.

Завершення конкурентною процедурою

За результатами завершення конкурентних процедур установою визначається постачальник, з яким буде укладено Державний контракт. В останній момент підписання договору про поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) у установи виникає зобов'язання - обов'язок надати у відповідному році фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правової освіти, грошові кошти (п. 308 Інструкції № 157н).

В обліку виник зобов'язання підлягає відображенню на рахунку 502 01 «Прийняті зобов'язання» (пп. 318, 319 Інструкції № 157н). Для цього необхідно в раніше створеному при формуванні Извещения елементі довідника «Договори» заповнити відомості про контрагента і про укладений контракт.

Для цього необхідно в раніше створеному при формуванні Извещения елементі довідника «Договори» заповнити відомості про контрагента і про укладений контракт

Далі по кнопці «Ввести на підставі» слід створити документ «Прийняте зобов'язання» з операцією «Ухвалення зобов'язання по завершенню конкурсних процедур». Документ сформує кореспонденції: Дебет 0.502.17 - Кредит 0.502.11.

Завершення конкурентної процедури може мати певні результати:

  1. Конкурентні процедури завершені з економією.

Якщо досягнута економія і ціна контракту менш початкової максимальної ціни контракту, то слід внести відповідні зміни. В «План-графік фінансування зобов'язання» датою підписання державного контракту зміни вносяться за однойменною кнопці «Змінити план фінансування». У новому документі в графі «Зміни» вводиться сума економії зі знаком мінус.

Далі для відображення суми отриманої економії, на підставі створеного за даною закупівлю елемента довідника «Договори» по кнопці «Ввести на підставі», створюється ще один документ «Прийняте зобов'язання» з видом операції «Економія за результатами конкурсних процедур».

  1. Установою може бути прийнято рішення про неукладення договору за результатами конкурентної процедури.

При завершенні процедури відмовою від укладення контракту в картці Договору по кнопці «Змінити план фінансування» вносяться зміни в «План-графік фінансування зобов'язання».

У новому документі в графі «Зміни» вводиться сума контракту і кількість зі знаком мінус так, щоб план-графік обнулився. Після внесення змін до Плану-графіка фінансування зобов'язання на підставі Договорапо кнопці «Ввести на підставі» створюється документ «Прийняте зобов'язання» з операцією «Прийняте зобов'язання (конкурсні процедури)». На закладці «Суми зобов'язань» автоматично заповниться сума контракту зі знаком мінус.

На закладці «Суми зобов'язань» автоматично заповниться сума контракту зі знаком мінус

  1. Після укладення контракту може відбутися його розірвання, наприклад, у зв'язку з порушенням його умов.

В такому випадку відбувається анулювання зобов'язань, прийнятих після завершення конкурентної процедури.

Датою розірвання контракту в картці Договору по кнопці «Змінити план фінансування» вносяться відповідні зміни У новому документі в графі «Зміни» вводиться сума контракт зі знаком мінус так, щоб план-графік обнулився.

Далі слід відобразити сторно прийнятих зобов'язань. На підставі введеного по розриває контракт документа «Прийняте зобов'язання» з операцією «Прийняте зобов'язання (конкурсні процедури)», необхідно створити документ «Сторно».

На закладці «Регістр бухгалтерії» автоматично заповниться сума, оголошена в документації про закупівлю, зі знаком мінус. Таким же чином необхідно відсторнувати документи «Прийняте зобов'язання» з видом операції «Економія за результатами конкурсних процедур», а також «Прийняте зобов'язання» з операцією «Ухвалення зобов'язання по завершенню конкурсних процедур».

У програмі для узагальнення відомостей про контрактах, укладених на конкурсній основі, реалізований звіт «Реєстр контрактів» (меню «Розрахунки»).

У програмі для узагальнення відомостей про контрактах, укладених на конкурсній основі, реалізований звіт «Реєстр контрактів» (меню «Розрахунки»)

Формується «Реєстр контрактів» за даними спеціалізованого документа «Відомості про державний (муніципальному) контракті». У зазначеному документі передбачено цілий ряд реквізитів, що характеризують індивідуальні відомості про закупівлю. Деякі з них є обов'язковими, деякі додатковими. Так, в обов'язковому порядку «Відомості про державний (муніципальному) контракті» повинні містити дані в реквізиті «Номер реєстрової запису, привласнений уповноваженим органом». Створення цього документа є по кнопці «Ввести на підставі» з сформованого елемента довідника «Договори».

Створення цього документа є по кнопці «Ввести на підставі» з сформованого елемента довідника «Договори»

Закупівля у єдиного постачальника

У випадках, визначених ст. 93 Федерального закону № 44-ФЗ, установа має право закуповувати товари (роботи, послуги) у єдиного постачальника (підрядника, виконавця) без застосування конкурентних способів розміщення замовлень. Відзначимо, що договори, укладені з єдиним постачальником, не підлягають включенню до Реєстру контрактів, який веде Федеральне казначейство.

Дані про укладену установі договорі з єдиним постачальником необхідно внести в програму. Слід створити новий елемент довідника «Договори», вказати в ньому контрагента, реквізити укладеного договору та інші відомості про нього. Також слід заповнити «План-графік фінансування», як описано вище.

Після запису «Плану-графіка» через кнопку «Дії» - «Ввести на підставі» - «Прийняте зобов'язання» вводимо документ реєстрації зобов'язання. У створеному документі необхідно вибрати операцію «Ухвалення зобов'язання» і вказати особовий рахунок . Проведений документ в бюджетній установі сформує кореспонденції: Дебет 0.506.10 - Кредит -0.502.11.

Для узагальнення інформації про договори, укладені без застосування конкурентних процедур, призначений звіт «Реєстр закупівель» (меню «Розрахунки»). Дані в звіті сформуються на підставі заповнених Планів-графіків фінансування.

Дані в звіті сформуються на підставі заповнених Планів-графіків фінансування

Слова жизни
Фотогалерея