WikiZero - Сприйняття

 1. Константность сприйняття [ правити | правити код ]
 2. зовнішні [ правити | правити код ]
 3. Ефекти сприйняття [ правити | правити код ]
 4. атрибуція [ правити | правити код ]
 5. враження [ правити | правити код ]
 6. Формування враження [ правити | правити код ]
 7. Управління враженнями [ правити | правити код ]
 8. Візуальне сприйняття світу [ правити | правити код ]
 9. Сприйняттів зорової та просторової информации [ правити | правити код ]
 10. Сприйняття осіб [ правити | правити код ]
 11. Сприйняття мови [ правити | правити код ]
 12. Безпосереднє сприйняття математичних властивостей і співвідношень [ правити | правити код ]

open wikipedia design.

Сприйняття, перцепція (від лат. perceptio) - чуттєве пізнання предметів навколишнього світу, суб'єктивно що видається безпосереднім [2] .

згідно філософії емпіризму , Сприйняття складається з відчуттів або, в більш пізньої версії цієї філософії, з так званих чуттєвих даних ( Дж. Мур , Б. Рассел та ін.) [2] . Трактування відчуттів як елементарних "цеглинок" психічного отримала особливого поширення в асоціативної психології [3] . Філософська критика тези про можливість побудови сприйняття з відчуттів або чуттєвих даних була здійснена, зокрема, Г. Райла і М. Мерло-Понті . В психології XX століття відбулася відмова від трактування сприйняття як з'єднання атомарних чуттєвих змістів (відчуттів); сприйняття стало розумітися як цілісне і структурний. Відповідно до сучасного психолога Дж. Гібсону , Сприйняття - це активний процес добування інформації про навколишній світ, що включає в себе реальні дії по обстеженню того, що сприймається. Зрозуміле таким чином сприйняття презентує суб'єкту ті властивості зовнішнього світу, які співвідносяться з потребами суб'єкта і виражають можливості його діяльності в даній реальної ситуації. згідно У. Найссером , Вилучення інформації відбувається на основі наявних у суб'єкта схем різних предметів і світу в цілому. Більшість з цих схем купується в процесі досвіду, але є і вихідні схеми, які є вродженими. Подібні ідеї були висловлені також представниками когнітивної психології , Які вважають, що сприйняття - це процес категоризації сприйманого, тобто віднесення сприймаються предметів до того чи іншого класу (категорії) об'єктів, починаючи з таких категорій, як стіл або дерево, і закінчуючи такими, як предмет, причинність і так далі. Деякі з цих категорій є продуктом досвіду, інші є вродженими [2] .

Частина психологів продовжує розглядати сприйняття як синтез відчуттів [4] , При цьому відчуття трактуються як виникають в результаті безпосередньо чуттєвого пізнання суб'єктивні переживання сили, якості, локалізації та інших характеристик впливу стимулів на органи чуття [3] .

Виділяються чотири операції або чотири рівні сприйняття: виявлення, розрізнення, ідентифікація і впізнання. Перші два відносяться до перцептивних, останні - до пізнавальних дій.

Виявлення - вихідна фаза розвитку будь-якого сенсорного процесу. На цій стадії суб'єкт може відповісти лише на просте запитання, чи є стимул. Наступна операція сприйняття - розрізнення, або власне сприйняття. Кінцевий результат її - формування перцептивного образу еталона. При цьому розвиток сприйняття йде по лінії виділення специфічного сенсорного змісту відповідно до особливостей пред'являється матеріалу і стоїть перед суб'єктом задачі.

Коли перцептивний образ сформований, можливе здійснення пізнавального дії. Для впізнання обов'язкові звірення і ідентифікація.

Ідентифікація є ототожнення безпосередньо сприйманого об'єкта з образом, що зберігаються в пам'яті, або ототожнення двох одночасно сприймаються об'єктів. Впізнання включає також категоризацію (віднесення об'єкта до певного класу об'єктів, що сприймалися раніше) і витяг відповідного еталона з пам'яті.

 • Предметність - об'єкти сприймаються не як нескладний набір відчуттів, а як образи, що становлять конкретні предмети.
 • Структурність - предмет сприймається свідомістю вже як абстрагованою від відчуттів змодельованої структури.
 • Апперцептивного - на сприйняття впливає загальний зміст психіки людини.
 • Константность - сталість сприйняття одного і того ж дистального об'єкта при зміні проксимального стимулу .
 • Вибірковість - переважне виділення одних об'єктів у порівнянні з іншими.
 • Осмисленість - предмет свідомо сприймається, подумки називається (зв'язується з певною категорією), відноситься до певного класу.

Осмислення складається з етапів:

 1. Селекція - виділення з потоку інформації об'єкта сприйняття
 2. Організація - об'єктідентифікується по комплексу ознак
 3. Категоризація і приписування об'єкту властивостей об'єктів цього класу

Константность сприйняття [ правити | правити код ]

Константность - сталість сприйняття одного і того ж дистального об'єкта при зміні проксимального стимулу [5] , Здатність розпізнавати один і той же об'єкт на основі различающейся сенсорної інформації (відчуттів). Сприймається в різних обставинах і умовах об'єкт розглядається як один і той же. Так, яскравість об'єкта як величина характеризує відбите світло змінюється якщо перемістити його з слабо освітленій кімнати в кімнату з хорошим освітленням. Проте об'єкт при зміні проксимальної стимульной інформації в обох випадках розглядається як один і той же. Можна виділити константность таких властивостей об'єкта як розмір, форма, яскравість, колір. Константность сприйняття форми досліджується на установці, основними елементами якої є квадрат-еталон (зі стороною 10 см) і прямокутник-вимірювач (шириною 10 см). Квадрат-еталон завжди в досвіді нахилений до спостерігача, а площину прямокутника-вимірювача повинна бути перпендикулярна осі зору випробуваного. Висота прямокутника-вимірювача може змінюватися випробуваним за допомогою спеціальної кнопки. Пацієнта просять підібрати таку висоту прямокутника-вимірювача, щоб він мав ту ж видиму форму, що і нахилений квадрат-еталон. Під час експерименту варіюється нахил квадрата-еталона (25 °, 30 °, 35 ° і 40 °). Для кожного значення нахилу еталона випробуваний чотири рази підрівнює висоту вимірювача. Таким чином виходять дані для обчислення коефіцієнта константності.

Константность сприйняття вимірюється коефіцієнтом константності за формулою Брунсвика - Таулесса:

K = VP RP {\ displaystyle K = {\ frac {VP} {RP}}} K = VP RP {\ displaystyle K = {\ frac {VP} {RP}}}

де V {\ displaystyle V} де V {\ displaystyle V}  - висота прямокутника-вимірювача, яку встановив випробуваний в прагненні підрівняти видимі форми вимірювача і еталона, R {\ displaystyle R}  - висота квадрата еталона, P = R ⋅ cos ⁡ α {\ displaystyle P = R \ cdot \ cos \ alpha}  , Де α {\ displaystyle \ alpha}  - кут нахилу квадрата-еталона - висота прямокутника-вимірювача, яку встановив випробуваний в прагненні підрівняти видимі форми вимірювача і еталона, R {\ displaystyle R} - висота квадрата еталона, P = R ⋅ cos ⁡ α {\ displaystyle P = R \ cdot \ cos \ alpha} , Де α {\ displaystyle \ alpha} - кут нахилу квадрата-еталона.

Константность сприйняття форми в дослідах з інверсією поля зору за допомогою інвертоскопа падає до нуля, а в процесі адаптації відновлюється, досягаючи доексперіментального рівня. Експерименти з інверсією поля зору людини проводяться для дослідження механізмів константності зорового сприйняття.

Одне з пояснень константності сприйняття ґрунтується на розрізненні сприйняття і чутливості ( відчуття ). Сприйняття дійсних властивостей об'єктів це суб'єктивний психічний процес зв'язує відчуття (чуттєвий досвід) властивостей об'єкта з іншого стимульной інформацією.

Так властивість розміру об'єкта пов'язується з відстанню до об'єкта, яскравість об'єкта пов'язується з освітленістю. Суб'єктивний психічний процес сприйняття, який дозволяє людині визнавати об'єкт одним і тим же навіть якщо він розташовується на різній відстані від нього (у об'єкта в такому випадку різний кутовий розмір - якщо він на великій відстані - малий кутовий розмір, якщо на невеликій відстані - великий кутовий розмір) в деяких випадках супроводжується «регресом до дійсних об'єктів» [6] . Прикладом регресу до дійсних об'єктів як слідства константності сприйняття є оптичні ілюзії . так ілюзія Понці показує, як здійснюється сприйняттям регресія до дійсних об'єктів, які розташовуються в тривимірному світі, у випадку з двовимірним об'єктом - малюнком - змушує людини сприймати горизонтальний відрізок у сходяться решт вертикальних ліній як довший, ніж відрізок, розташований у розбіжних кінців тих же вертикальних ліній, як ніби останній розташований «ближче» до спостерігача.

зовнішні [ правити | правити код ]

 • розмір
 • інтенсивність (у фізичному або емоційному плані)
 • контрастність (протиріччя з оточенням)
 • рух
 • повторюваність
 • новизна і впізнаваність

внутрішні [ правити | правити код ]

 • стереотипність сприйняття, установка сприйняття: очікування побачити те, що повинно бути побачене по минулому досвіду
 • потреби і мотивація : Людина бачить те, чого потребує або що вважає важливим
 • досвід : Людина сприймає той аспект стимулу, яким навчений минулим досвідом
 • я-концепція : Сприйняття світу групується навколо сприйняття себе
 • особистісні особливості: оптимісти бачать світ і події в позитивному світлі, песимісти , Навпаки, - в несприятливому

три механізму селективності сприйняття [7] :

 • принцип резонансу - відповідне потребам і цінностям особистості сприймається швидше, ніж невідповідне
 • принцип захисту - протистоїть очікуванням людини сприймається гірше
 • принцип настороженості - загрозливе психіці людини розпізнається швидше іншого
 • Фігура - фон - сприйняття виділяє фігуру з фону.
 • Константность - об'єкти тривалий час сприймаються однаково.
 • Угруповання - одноманітні стимули групуються в структури.

Принципи угруповання:

 • Близькість - розташоване поруч сприймається разом.
 • Подоба - схоже по якихось ознаках сприймається разом.
 • Замкнутість - людина схильна заповнювати прогалини в фігурі.
 • Цілісність - людина схильна бачити безперервні форми, а не складні комбінації.
 • Суміжність - близьке в часі і просторі сприймається як одне.
 • Загальна зона - стимули, виявлені в одній зоні сприймаються як група.

Результатом процесу сприйняття стає побудований образ.

Образ - суб'єктивне бачення реального світу, сприйманого за допомогою органів почуттів .

Отримавши образ, людина (або інший суб'єкт) виробляє визначення ситуації, тобто оцінює її, після чого приймає рішення про своє поведінці .

Сприйняття властиво здебільшого вищим живим істотам ; в слабких формах, що дозволяють говорити лише про зачатки сприйняття, щось подібне можна виявити у істот середніх стадій еволюції.

Відповідно до теорії Леонтьєва , Сприйняття розвинулося в результаті переходу від гомогенної середовища проживання до предметно вираженою.

Сприйняття - одна з психічних функцій , складний процес прийому і перетворення сенсорної інформації, яка формує суб'єктивний цілісний образ об'єкта , Що впливає на аналізатори через сукупність відчуттів , Ініційованих цим об'єктом.

Як форма чуттєвого відображення предмета, сприйняття включає виявлення об'єкта як цілого, розрізнення окремих ознак в об'єкті, виділення в ньому інформативного змісту, адекватного мети дії, формування почуттєвого образу.

Якщо відчуття відображають лише окремі властивості предметів, то синтез безлічі відчуттів об'єкта створює цілісну картину, в якій в якості одиниці взаємодії представлений весь предмет, в сукупності його властивостей. Ця картина називається суб'єктивним сприйняттям об'єкта.

Соціальне сприйняття - сприйняття, спрямоване на створення уявлення про себе, інших людей, соціальних групах і соціальних явищах.

Термін був запропонований Джеромом Брунером в 1947 році для позначення феноменів соціальної детермінації процесів сприйняття. Сучасне трактування терміна була дана в рамках соціальної психології .

До механізмів соціальної перцепції відносять: рефлексію , ідентифікацію , каузальную атрибуцію .

Максимальна кількість людей, з якими людина в стані в постійному режимі комфортно взаємодіяти і сприймати, називається числом Данбар . Це число знаходиться в діапазоні від 100 до 230, найчастіше вважається рівним 150. По Р. Данбару це число лінійно пов'язано з розміром неокортексу .

Ефекти сприйняття [ правити | правити код ]

Соціальному сприйняттю притаманні деякі особливі прояви неточності сприйняття, звані законами, ефектами або помилками сприйняття.

 • Ефекти стереотипізації:
 • Галоеффект (ефект ореолу, ефект німба або роги) - загальне сприятливе чи несприятливе враження про людину переноситься на його невідомі риси.
 • Ефекти послідовності:
 • Ефект первинності (ефект першого враження, ефект знайомства) - перша інформація переоцінюється по відношенню до наступної.
 • Ефект новизни - нової інформації про несподіване поведінці добре знайомого, близької людини надається більше значення, ніж всієї інформації, отриманої про нього раніше.
 • Ефект ролі - поведінка, обумовлений рольовими функціями, приймається за особистісну особливість.
 • Ефект присутності - чим краще людина чимось володіє, тим краще він робить це на очах у оточуючих, ніж на самоті.
 • Ефект авансування - до розчарування призводить відсутність приписуваних раніше неіснуючих достоїнств.
 • Ефект поблажливості - керівник гипертрофирует позитивні риси підлеглих і недооцінює негативні (характерно для керівника попустительского і, в якійсь мірі, демократичного стилю).
 • Ефект гіпервзискательності - керівник гипертрофирует негативні риси підлеглих і недооцінює позитивні (характерно для керівника авторитарного стилю).
 • Ефект физиогномические редукції - висновок про присутність психологічної характеристики робиться на основі рис зовнішності.
 • Ефект краси - зовні більш привабливому людині приписується більше позитивних рис.
 • Ефект очікування - чекаючи від людини певної реакції, ми провокуємо його на неї.
 • внутрішньогруповий фаворитизм - «свої» здаються краще.
 • Ефект негативної асиметрії початкової самооцінки - в часі є тенденція до протилежного внутригрупповому фаворитизму.
 • Презумпція взаємності - людина вважає, що «інший» відноситься до нього так, як він ставиться до «іншого».
 • Феномен припущення про подібність - людина вважає, що «свої» відносяться до інших людей так само, як він.
 • Ефект проекції - людина виходить з того, що інші мають такі ж якості, як він.
 • Феномен ігнорування інформаційної цінності неслучівшегося - інформація про те, що могло б статися, але не сталося, ігнорується.

атрибуція [ правити | правити код ]

Атрибуція - приписування характеристик собі або іншій людині.

під каузальної атрибуцією розуміють інтерпретацію поведінки партнера по спілкуванню шляхом висунення припущень про його мотивах , Наміри, емоціях , Причини поведінки, якостях особистості з подальшим їх приписуванням партнеру. Каузальна атрибуція тим більше визначає соціальну перцепцію (сприйняття), чим більше дефіцит інформації про партнера по спілкуванню. Результати приписування можуть стати матеріалом для формування соціальних стереотипів . Стереотипизация сприйняття призводить до двох різних наслідків. По-перше, до спрощення пізнання іншої людини (людей). По-друге, до формування упереджень по відношенню до представників різних соціальних груп (Професійних, соціо-економічних, етнічних і т.д.)

враження [ правити | правити код ]

Враження - думка, оцінка, що склалися після знайомства, зіткнення з ким-чим-небудь.

Формування враження [ правити | правити код ]

Формування враження - процес створення своїх вражень про інших.

Враження складають:

 • зразки поведінки
 • абстракції

Управління враженнями [ правити | правити код ]

Управління враженнями - поведінка, направлена на формування і контроль за враженням про себе інших людей.

Тактики управління враженням:

 • Посилення власної позиції
 • Посилення позиції співрозмовника

самопрезентація - поведінка, направлена ​​на створення сприятливого або відповідного чиїмось ідеалам враження про себе.

Згідно з даними дослідження Гордона , Виробленого в 1996 році , Рівень успішності тактик управління враженням розподіляється наступним чином: [8]

 1. Подання співрозмовника в кращому світлі
 2. Згода з думкою співрозмовника.
 3. самопрезентація
 4. комбінація 1-3
 5. Надання послуг

Сприйняття світу людиною здійснюється за допомогою його сенсорних систем при цьому обробляється потік інформації, швидкість якого становить близько 11 мільйонів біт в секунду. [9]

Сприйняття виникають в результаті обробки сенсорної інформації з якої витягується (формується) семантична, прагматична і інша інформація. У разі, якщо сформовані воспринятия (семантичні змісту) недостатні сильні для того, щоб досягти свідомість (так звані підпорогової (сублімінальних) сприйняття), вони можуть зберегтися в особистому несвідомому [10] , З якого в подальшому можуть бути вилучені в область свідомості, наприклад, із застосуванням гіпнозу .

Візуальне сприйняття світу [ правити | правити код ]

Візуальне сприйняття світу здійснюється за допомогою зорової системи і хоча візуальна картина світу здається цільної, вона збирається з результатів нервової діяльності декількох десятків взаємодіючих областей мозку, спеціалізованих на реалізацію конкретних аспектів зору. До 2000 року було ідентифіковано більше 30 ділянок кори головного мозку, пов'язаних з очима через зорову зону V1 і виконують специфічні функції обробки візуальної інформації. [11] При формуванні візуальної картини світу зорова система людини обробляє потік інформації в 10 мільйонів біт в секунду. [9]

Сприйняттів зорової та просторової информации [ правити | правити код ]

Зорова и просторова інформація віділяється з візуальної информации, что находится в сенсорної іконічної пам'яті (див. пам'ять ), Системами розпізнавання - «що» (по вентральному шляху) і локалізації - «де» (по дорсальній шляху) виявляється семантична інформація: зорова про властивості об'єктів (про форму, колір і розподілі об'єктів) і просторова (про місцезнаходження та рух об'єктів) . [12] [13]

Сприйняття осіб [ правити | правити код ]

З народження немовлята цікавляться людськими особами, проте мають дуже приблизну модель особи і тому дивляться майже на будь-який круглий предмет, що має два «очі» і «рот» і знаходиться на відстані, приблизно 20 см. [13] До чотирьох або п'яти місяців діти починають впевнено відрізняти особи від інших предметів. Ймовірно, що це пов'язано з розвитком веретенообразной (веретеновидной) звивини , Ділянки на кордоні між потиличної і скроневої частками, вентральна поверхня якої спеціалізується на розпізнавання осіб. [14] .По всій видимості, активізація веретенообразной звивини відбувається вже у двомісячних немовлят. При ураженні цієї області виникає прозопагнозія - розлад сприйняття особи, при якому втрачається здатність впізнавати обличчя.

Обробка і сприйняття візуальної інформації про особу, здійснюється розподіленої системою. [15] Ядро цієї системи складають: область в нижньої потиличної звивині (OFA) [16] , Що забезпечує початковий аналіз окремих частин особи; область в веретеновидной звивині (FFA), яка проводить аналізом інваріантних характеристик особи і впізнавання людини по обличчю [17] ; область в задній частині верхньої скроневої борозни (PSTS), активується при аналізі мінливих аспектів - виразу обличчя, рухів губ при мови і напрямку погляду [18] . У розширеній системі відбувається подальший аналіз напрямку погляду ( межтеменной борозна - IPS), семантики ( нижня лобова звивина - IFG, передня скронева кора - ATC), емоційної складової ( мигдалина - Amy, островковая кора - Ins), біографічної ( предклинье - PreCun, задня поясна звивина - pCiG) та іншої інформації. Пов'язана з сприйняттям об'єктів, латеральна потилична кора (LOC), може включатися в ранній аналіз структури зображення особи. При цьому виявлення різних аспектів візуальної інформації про особу здійснюється не автономною роботою окремих областей мозку, що реалізують конкретні функції, а взаємозалежної скоординованої їх роботою. [19]

Не вся інформація, пов'язана зі сприйняттям осіб може досягати свідомості . Так, проведені в 2004 і 2006 роках дослідження, показали, що у пацієнтів, яким експонували перелякані обличчя представників інших рас, спостерігалося підвищення активності мигдалеподібного тіла. Навіть якщо показання картинки не досягали області свідомості і сприймалися, тільки на рівні підсвідомості [20] [21] .

Сприйняття мови [ правити | правити код ]

Засвоєння і розуміння писемного та усного мовлення здійснюється частиною кори головного мозку, що називається областю Верніке .

Безпосереднє сприйняття математичних властивостей і співвідношень [ правити | правити код ]

Сприйняття людей і вищих тварин включає функцію безпосереднього визначення різних математичних властивостей і співвідношень, в тому числі кількісних. [13]

Люди і тварини володіють безпосереднім сприйняттям множинності, що дозволяє їм практично миттєво порівнювати розміри різних груп об'єктів, так немовлята мають здатність без розрахунків визначати співвідношення розмірів груп при кількості об'єктів в них 1: 2. Дорослі можуть визначати більш складні співвідношення 7: 8. Інший універсальної здатністю сприйняття є субітізація , Вміння миттєво визначати кількість об'єктів в невеликих групах (до чотирьох).

Дослідження, що проводяться із застосуванням фМРТ показують, що кількісні значення активують ділянки, розташовані в лобових і задніх відділах тім'яних доль, головного мозку. Одним з ключових місць є внутрішньотімяна борозна, де представлений семантичний сенс чисел. У людей, які страждають дискалькулію - нездатністю до вивчення арифметики, дану ділянку мозку менше, ніж у здорових людей, і недостатньо активний.

Є припущення, що в мозку образ безлічі чисел представлений у вигляді прямої, точки якої в порядку зростання відповідають числам. Через це час відповіді, «яке з чисел більше», для близьких чисел (наприклад, 7 і 8), вимагає більше часу, ніж для тих, різниця яких велика (8 і 2).

Є інформація, що деякі оленярі можуть миттєво визначати втрату кількох голів в півтора, двохтисячних стадах оленів. При це вони не мали вміннями рахунки великих кількостей.

Перші системні дослідження розвитку безпосереднього сприйняття математичних характеристик, в рамках вивчення розвитку загальних когнітивних здібностей дітей проводив французький психолог Піаже .

 1. Soltani, AA, Huang, H., Wu, J., Kulkarni, TD, & Tenenbaum, JB Synthesizing 3D Shapes via Modeling Multi-View Depth Maps and Silhouettes With Deep Generative Networks. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 1511-1519). (неопр.). Читальний зал 9 травня 2018 року.
 2. 1 2 3 сприйняття / Лекторский В. А. // Нова філософська енциклопедія : В 4 т. / Попер. наук.-ред. ради В. С. Стьопін . - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: думка , 2010. - 2816 с.
 3. 1 2 відчуття // Великий психологічний словник. - ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
 4. Зінченко В. сприйняття // Великий психологічний словник. - ОЛМА-ПРЕСС, 2004.
 5. Gillam, B. (2000). Perceptual constancies. In AE Kazdin (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 6, pp. 89-93). Washington, DC: American Psychological Association.
 6. Sedgwick. HA (1986). Space perception. In K. Boff, L. Kaufman, & J. Thomas (Eds.). Handbook of perception and human performance (Vol. I. chap. 21). New York: Wiley.
 7. Брунер и Постман
 8. Берон Р., Брін Д., Джонсон Б. - Соціальна психологія: ключові ідеї. 4-у вид. - Спб., 2003.
 9. 1 2 A. Dijksterhuis. «Think Different: The Merits of Unconscious Thought in Preference Development and Decision Making», Journal of Personality and Social Psychology 87, no. 5 (листопад 2004 роки): 586-598
 10. Юнг К. Г. Зібрання творів. Психологія несвідомого / Пер. з нім. - М .: Канон, 1994. - 320 с. - (Історія психологічної думки в пам'ятках). ISBN 5-88373-002-7
 11. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem, Susan Nolen-Hoeksema. "Hilgard's Introduction to Psychology. History, Theory, Research, and Applications", 13th ed., 2000)
 12. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem, Susan Nolen-Hoeksema. "Hilgard's Introduction to Psychology. History, Theory, Research, and Applications", 13th ed., 2000.
 13. 1 2 3 Амодт С. Таємниці мозку вашої дитини / Сандра Амодт, Сем Вонг; [Пер. з англ. К. Савельєва] .- М.: Експо, 2013.-480 с.: Ил .- (Псіхологія.Мозговой штурм). ISBN 978-5-699-56654-9
 14. Частина III. Загальна і спеціальна сенсорна фізіологія // Фізіологія людини: в 3-х томах = Human Physiology. Ed. by RF Schmidt, G. Thews. 2nd, completely revised edition (translated from German by MA Biederman-Thorson) / під ред. Р. Шмідта і Г. Тевса. - вид-е 2-е, перераб. і дополн .. - М.: Мир, 1996. - Т. 1. Пер. з англ .. - С. 178-321. - 323 с. - 10 000 прим. - ISBN 5-03-002545-6 .
 15. Королькова О. А., печінковий Е. В., Синіцин В. Е. ФМРТ-дослідження функціональних зв'язків головного мозку в завданні категоризації емоційних і нейтральних осіб / Когнітивна наука в Москві: нові дослідження. Матеріали конференції 15 червня 2017 р Под ред. Е.В. Печінковий, М.В. Фалікман. - М .: ТОВ «Буки Веди», ІППіП. 2017 г. - 596 стр. Електронна версія. С.174-179. ISBN 978-5-4465-1509-7
 16. Pitcher D., Walsh V., Duchaine B. The role of the occipital face area in the cortical face perception network // Experimental Brain Research. 2011. Vol. 209. No. 4. P. 481 - 493. doi: 10.1007 / s00221-011-2579-1
 17. Kanwisher N., McDermott J., Chun MM The fusiform face area: a module in human extra- striate cortex specialized for face perception // Journal of Neuroscience. 1997. Vol. 17. No. 11. P. 4302 - 4311
 18. HaxbyJ.V., HoffmanE.A., GobbiniM.I. The distributed human neural system for face perception // Trends in Cognitive Sciences. 2000. Vol. 4. No. 6. P. 223 - 233. doi: 10.1016 / s1364-6613 (00) 01482-0
 19. Ishai A. Let's face it: It's a cortical network // NeuroImage. 2008. Vol. 40. No. 2. P. 415 - 419. doi: 10.1016 / j.neuroimage.2007.10.040
 20. Williams, Leanne M .; Belinda J. Liddell; Andrew H. Kemp; Richard A. Bryant; Russell A. Meares; Anthony S. Peduto; Evian Gordon. Amygdala-prefrontal dissociation of subliminal and supraliminal fear (англ.) // Human Brain Mapping (Англ.): Journal. - 2006. - Vol. 27, no. 8. - P. 652-661. - DOI : 10.1002 / hbm.20208 . - PMID 16281289 .
 21. Brain Activity Reflects Complexity Of Responses To Other-race Faces , Science Daily, 14 December 2004
 • Організаційна поведінка / Громова О. Н., Латфуллін Г. Р .. - СПб. : Пітер, 2008. - 432 с. - ISBN 978-5-91180-873-0 .
 • К. Прибрам. Мови мозку. Експериментальні парадокси і принципи нейропсихології / А. Р. Лурія .. - М.: Прогрес, 1975. - 464 с.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея