Курсовик - Аналіз управлінських і організаційних процесів на прикладі ВАТ «ГАЗ».

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик Аналіз управлінських і організаційних процесів на прикладі ВАТ «ГАЗ»

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Доданий: 24.04.18. Рік: 2018. Сторінок: 37. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

Зміст
Введення ................................. .. ................................................ .. ... 3
1. Загальна характеристика ВАТ «ГАЗ» і його організаційної структури ........ 5
1.1 Цілі і завдання ВАТ «ГАЗ» ........................................ ......... .......... 5
1.2 Економічне становище і ресурси ВАТ «ГАЗ» ... .. .................. ... 6
1.3 Життєвий цикл ВАТ «ГАЗ» ................................................... 9
2. Організаційна структура управління підприємством. ..................... .... 13
2.1. Організаційно-управлінська структура ВАТ «ГАЗ» ............... ..13
2.2. Аналіз управління в ВАТ «ГАЗ» ............................................. 16
3. Дія законів і принципів розвитку в ВАТ «ГАЗ» ........................ 21
3.1 Основні закони і принципи організації .................. ..21
Висновок ... ... ......................................................................... ... .32
Список використаної літератури ...... .. ........................................ ... .34
Вступ
Зростаюча роль управління в функціонуванні та розвитку виробничого організму обумовлена ​​тенденцією безперервно зростаючої складності останнього, об'єктивна закономірність якої викликана темпами науково-технічного прогресу і його дедалі більшим впливом на сферу матеріального виробництва.
Таке важливе для керівника поняття, як система управління, має бути ясним, повним і несуперечливим чином описано та визначено. Якість системи управління відбивається на поведінці організації як системи, на результатах її діяльності, на зростанні показників ефективності. Якщо підприємство перебуває в стані кризи, то навіть в умовах несприятливої ​​економічної кон'юнктури його причини слід шукати в організації управління.
Важливо розуміти, що саме системне побудова і організація управління в компанії дають результати, а не тільки лише ресурси, легкодоступні і порівняно недорогі. А ефективність системи управління в малому ступені залежить від матеріальних чинників.
Звичайно, тільки велика фірма може залучити досвідчених керівників і кваліфікованих фахівців. Але важливо розуміти необхідно знати і те, що навіть чудовий управлінський персонал, дорогі інформаційні системи, прекрасні системи телекомунікацій не здатні дати хороший результат, якщо не налаштована вся система управління, всі її компоненти, всі управлінські бізнес-процеси. Розуміння системи управління організацією будується на визначенні управління організації як процесу встановлення, регулювання і розвитку саме організованого поведінки окремих індивідів і їх груп, що утворюють організацію як єдине ціле.
Об'єкт в роботі - ВАТ «ГАЗ».
Суб'єкт в роботі - організаційні процеси ВАТ «ГАЗ».
Мета в роботі полягає в аналізі управлінських і організаційних процесів на прикладі підприємства.
З мети виділимо такі завдання:
- розглянути цілі і завдання ВАТ «ГАЗ»;
- вивчити ресурси і економічний стан ВАТ «ГАЗ»;
- вивчити життєвий цикл ВАТ «ГАЗ»;
- проаналізувати організаційну структуру ВАТ «ГАЗ»;
- проаналізувати рівні і систему управління ВАТ «ГАЗ»;
- визначити основні закони і принципи розвитку ВАТ «ГАЗ».
Інформаційна база проведеного дослідження представлена ​​науковими монографіями, статтями та авторефератами дисертацій з питань теорії організації і управління сучасним промисловим підприємством на основі принципів організації бережливого виробництва, а також даними ВАТ «ГАЗ», представленими в інтернет-джерелах.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Перший розділ Загальна характеристика ВАТ «ГАЗ» і його організаційної структури; Цілі і завдання ВАТ «ГАЗ»; Економічний стан і ресурси ВАТ «ГАЗ»; Життєвий цикл ВАТ «ГАЗ». Другий розділ організаційна структура управління підприємством;
Організаційно-управлінська структура ВАТ «ГАЗ»; Аналіз управління в ВАТ «ГАЗ»; Третій - Дія законів і принципів розвитку в ВАТ «ГАЗ»; Основоположні закони і принципи організації; Аналіз цілей, що стоять перед ВАТ «ГАЗ» і виявлення проблемних ситуацій.
1 Загальна характеристика ВАТ «ГАЗ» і його організаційної структури
1.1 Цілі і завдання ВАТ «ГАЗ»
Організаційно-правова форма Товариства: ВАТ «ГАЗ».
Місце знаходження Товариства (адреса): Росія, г. Нижний Новгород, проспект Леніна, д. 88.
Відкрите акціонерне товариство «Горьковський автомобільний завод» створено відповідно до вимог ГК РФ і ФЗ від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (1 стор.32). Суспільство є юри- ною особою і свою діяльність організує на підставі Статуту та чинного законодавства РФ.
ВАТ «ГАЗ» є комерційною організацією, створеною з метою отримання прибутку. Організація створена в 1932 році як Нижегородський автомобільний завод імені В. М. Молотова. Дата державної реєстрації ВАТ «ГАЗ» - 21.12.1992.
Основним видом діяльності ВАТ «ГАЗ» є виробництво і реалізація вантажних і легкових автомобілів, автомобільних вузлів і агрегатів, запасних частин, товарів народного споживання та іншій продукції.
З 2005 р ВАТ «ГАЗ» входить до складу «Групи ГАЗ» - одного з найбільших холдингів виробників автомобільної техніки в СНД.
ВАТ «ГАЗ» здійснює такі основні види діяльності:
- виробництво автомобілів, запасних частин, продукції верстатобудування, інструменту, в тому числі ріжучого, товарів народного споживання та надання послуг населенню;
- проектна, науково-дослідницька, проведення технічних, техніко-економічних та інших експертиз і консультацій;
- будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та оздоблювальні роботи;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
- інформаційне обслуговування, зв'язок.
Метою Товариства є отримання прибутку.
Стратегічні цілі ВАТ «ГАЗ» зобразимо на рисунку 1 ....
висновок
Таким чином, на підставі проведеного аналізу, можна зробити такі висновки.
Для проведення наукового дослідження підприємства значущим є володіння методологією, методами дослідження і методами. При проведенні досліджень на підприємства ставляться цілі, що вимагають не тільки аналізу і виявлення проблем, а й обґрунтування рекомендацій, запропонованих для їх вирішення. Оцінка стану, діагностика, профілактика негативних тенденцій, пошук «вузьких місць» в системі управління, визначення нових напрямків діяльності вимагають від менеджера системного бачення, володіння науковим апаратом дослідження.
Проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності організації управління постійно виникають перед керівництвом будь-якої компанії. Особливо актуальні ці проблеми для російських підприємств і ВАТ «ГАЗ» тут не виняток.
Причинами цього є такі фактори, як:
- стрімкий розвиток підприємств;
- вихід на нові ринки (в тому числі міжнародні);
- пошук нових інвестицій і усвідомлення того, що низька організаційна культура стримує їх приплив.
Протягом останнього десятиліття в ВАТ «ГАЗ» успішно впроваджена, функціонує і розвивається Виробнича система, заснована на принципах «бережливого виробництва». Дана система витримала перевірку часом в умовах поточної хвилі світової фінансової кризи, а також економічно санкцій Заходу. Підприємство не тільки вижило, але продовжує розвиватися.
Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що організація управління - це тонкий інструмент в руках менеджера, за допомогою якого можна привести підприємство до успіху, процвітання і стабільності, але при не- вмілому або недоречний використанні можливі прямо протилежні результати. Тому необхідно вивчати методи вдосконалення організації управління, стежити за її формуванням, удосконалювати і регулювати її зміни. Організація управління повинна стати органічною частиною всього підприємства, бути адекватною сучасним вимогам, продиктованими економічним і технологічним розвитком, російським менталітетом, а також специфікою конкретного підприємства і сприяти досягненню поставлених цілей, а, отже, і підвищенню ефективності діяльності підприємства.
Список використаних джерел
1. Федеральний закон від 28 червня 2014 р N 172-ФЗ "Про стратегічне планування в Російській Федерації" // УПС «Консультант плюс». - URL: document / cons_doc_law_164841 /
2. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливе виробництво. Основні положе ня і словник. Видання офіційне - M .: Стандартинформ, 2014. - 18 с.
3. Статут Публічного акціонерного товариства «ГАЗ» (нова редакція) (затверджений 28.06.2013 р Річним загальними зборами акціонерів ВАТ «ГАЗ» (Протокол б / н від 28.06.2013 р). - 30 c. - URL: data / files / Ustav_OAO_GAZ_% 202013.pdf
4. Абросимова, Є.Б. Дослідження перспектив і проблем впровадження Лін-технологій на Російських підприємствах / Є.Б. Абросимова, А.А. Тяпкова // Технологічний аудит та резерви виробництва, 2015. - № 6/5 (26). - С. 38-46.
5. Авдєєв В.В. Управління персоналом. Оптимізація командної ро- ти: реінжинірингового технологія: Практикум / В.В. Авдєєв. - М .: Фінан- си і статистика, 2008. - 256с. book / 1000369808
6. Азоев Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика Монографія. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2016. - 208 с. - URL: file / 1055801 /
7. Алієв В.Г. Теорія організації: підручник. - М .: Економіка, 2010. - 429 с. - URL: download / books / 1658-teoriyaorganizacii-aliev.html
8. Ансофф І. Стратегічне управління. М .: Економіка, 2009. - 303 с. - URL: file / 508412 /
9. Балашов А.П. Теорія організації та організаційна поведінка: Навчальний посібник М .: Вузівський підручник, Инфа-М, 2014. - 304 с. - URL: db / B / CDDF59992F09444143257C5C00123A7A #. VyTnqR_m994
10. Балашов А.П. Основи менеджменту. Навчальний посібник. - 2-е вид. М .: Вузівський підручник, Инфа-М, 2014. - URL: db / B / 18CBEC81602000DC43257CB1001A9394 #. VyTo3R_m994
11. Брайан, М. Практика бережливого обліку: управлінський, фінансовий облік і система звітності на ощадливих підприємствах / М. Брайан, Б. Баггалі / Пер. з англ. - М .: Інститут комплексних стратегічних ис обстежень, 2010. - 384 с.
12. Байєр, Н.Ю. Грейдерування як сучасний метод мотивації пер соналу / Н.Ю. Байєр, Л.В. Свиридова. - URL: pubs / share / direct / document / 68999686
13. Виханский О.С. Стратегічне управління. Підручник. 2-е изд., Пере- раб. і доп. - М .: Гардарика, 2008. -296 с. - URL: file / 5568 /
14. Вумек Д.П. Ощадливе виробництво. Як позбутися від втрат і добитися процвітання вашої компанії; Пер. з англ. / Д.П. Вумек; Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс. - 2-е вид. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2015. - 470 с. -
15. Вейдер М. Інструменти бережливого виробництва Міні посібник з впровадження методик бережливого виробництва: Пер. з англ. / - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2015. -URL: biznes / 62882-instrumenty-berezhlivogo-proizvodstvamini.html
16. Вязкова-Зубарєва, Е.В. Впровадження системи бережливого производ- ства на російських підприємствах / Є.В. Вязкова-Зубарєва, Г.Р. Шакірова. - URL: en / node / 2533
17. Грибов В. Д. Менеджмент. Навчальний посібник. - М .: КНОРУС, 2017. - 280 с. - URL: load / 23/501650-menedzhment-uchebnoeposobie-gribov-vd-kniga.html
18. Грехем, Х.Т. Управління людськими ресурсами Х.Т. Грехем, Р Беннетт. Учеб. посібник для вузів / Пер. з англ. під ред. Т.Ю. Базарова і Б.Л. Єрьоміна. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 598 с.
19. Давидова, Н.С. Бережливе виробництво на підприємствах машино- будови: теорія і практика впровадження. Монографія / Н.С. Давидова, Ю.П. Клочков // Наукова електронна бібліотека природознавства. - М .: Видавництво Академія природознавства, 2012.-URL: ru / book / view? Id = 188
20. Іванова Т.Ю. Теорія організації: підручник / Т.Ю. Іванова. - 4-е изд., Стер.- М .: КНОРУС, 2012. - 432 с.
21. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Підручник. - М .: Фенікс, 2014. 352 с. - URL: doc / 94164 / menedzhment-uchebnik .-- kaznachevskaya-gb --- www.phoenixbooks ...
22. Кайдзен для робітників / Под ред. В. Болтрукевич; Пер. з англ. І. Попеско. - 2-е изд., Перераб. і доп. - К .: Ін-т комплексних стратегич. иссле- джень, 2008. - 148 с. - URL: Books / KaydDlyaRab.htm
23. Клочков Ю.П. КАМАЗ: ми почали незворотні зміни // Пор- тал «Управління виробництвом», 02.05.2012.-URL: library / production_management / systems / klochkov-kamaz.html
24. Клочков Ю.П. Організація бережливого виробництва на підприєм-тиях машинобудування: Автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.05. - Іжевськ: ФГБОУ ВПО «Удмуртська державний університет», 2012. -23 с.
25. Кузнецов, Ю.В. Теорія організації: підручник для бакалаврів /Ю.В. Кузнєцов, Е.В. Мелякова. - Видавництво Юрайт, 2015. - 365 с. URL: 2015051184598 / teoriya-organizacii-kuznecov-u-vmelyakova-ev-2015.html
26. Левінсон У. Бережливе виробництво: синергетичний підхід до скорочення втрат: Пер. з англ. / У. Левінсон; Л. Левінсон, Р. Рерик; Під. ред. В.В. Брагіна. - М .: Стандарти та якість, 2007.- 272 c. -URL: file / 101080 /
27. Лук'янова Н.А. Конкурентні стратегії в менеджменті. - Томськ: Томський політехнічний університет, 2011. - 100 с. - URL: file / 675952 /
28. Луйстер Т. Бережливе виробництво від слів до справи / Т. Луйстер; Т. Луйстер, Д. Теппінг; Пер. з англ. А.Л. Раскіна; Під ред. В.В. Брагіна. - М .: Стандарти та якість, 2008. - 130с. file / 286607 /
29. Маскелл, Б. Практика бережливого обліку: управлінський, фінансовим вий облік і система звітності на ощадливих підприємствах: пров. з англ. / - М .: Ін-т комплексних стратег. досліджень, 2010. - 384 с. - URL: Books / PrakBerUch.htm
30. Мескон, М. Основи Менеджменту / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе Дору / Переклад з англ. - М .: Видавництво «Справа», 1997. - 704 с. - URL: books_men / meskon.htm
31. Воно Т. Виробнича система Тойоти. Йдучи від масового про- ництва Пер. з англ. / Тайіті Оно. - М.: Ін-т комплексних стратег. ис слід., 2006. - 195
32. Павловська І. Бережливе виробництво з оглядкою на російський мен- талітет // Блог про виробничому менеджменті. - URL: 2009/04/03 / lean-and-russian-mentality /
33. Портер М. Конкурентна стратегія: Методика аналізу галузей і конкурентов.- М .: Альпіна Бізнес Букс, 2005. - 464 с. - URL: 2010-01-07-17-48-08 / 400-2010-01-20-16-13-12
34. Виробнича система «ГАЗ». Основні положення. Стандарті- зация робочого місця: навч. посібник / О.М. Моїсеєв [и др.]; Нижегород. держ. техн. ун-т ім. Р.Є. Алексєєва. - Нижній Новгород, 2014. - 82 с.
35. Смагіна М.В. Організаційне забезпечення системи управління виробництвом підприємств машинобудування: Автореф. ... канд. економ. наук: 08.00.05. - Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «Нижегородський дер- жавного університет ім. Н.І. Лобачевського ». - URL: organizatsionnoe-obespechenie-sistemy-upravleniya-proizvodstvompredpriyatiy-mashinostroeniya
36. Тейлор Ф. У. Принципи наукового менеджменту. - URL: galter / teilor.doc
37. Томпсон-мол., А.А. Стратегічний менеджмент: концепції та ситу- ації для аналізу / А.А. Томпсон-мол., А.Дж. Стрікленд III. 12-е видання. - М .: Вільямс. - 2006. - URL: d.php? Id = 27751
38. Управління людськими ресурсами. Підручник для бакалаврів / Під. Ред. Максимцева І.А. - М .: Юрайт, 2013. - 429 с. - URL: product / 725850
39. Файоль А. Загальне і промислове управління // Центр гуманітар- них технологій. Інформаційно-аналітичний портал. - URL: laboratory / basis / 5783/5784
40. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоспроможністю организа- ції. - 2-е вид. испр. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2005.- 544 с. - URL: d / manag / man023.htm
41. Хоббс Д.П. Впровадження бережливого виробництва. Практ. рук-во по оптимізації бізнесу: пров. з англ. / Д.П. Хоббс. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2007. - 352с. - URL:? Book = 76134
42. шеффена Й. життєстійкості підприємство: як підвищити надійність ланцюжка поставок і зберегти конкурентну перевагу: Пер. з англ. / Й. Шефф. - М .: Альпіна Бізнес Букс, 2006. - 300 с.- URL: article.aspx? Aid = +291395
43. Шимина М.А. Функціональне наповнення управлінської діяльності // Праці Нижегородського технічного університету ім. Р.Є. Алексєєва, 2010. - №3 (82). - С. 296-307. - URL: trudy / 2010/03 / 296-307.pdf
44. Емерсон Г. Дванадцять принципів продуктивності. - URL: assets / files / lib / books / emerson.pdf
45. Група «ГАЗ». - URL: 46. «Група ГАЗ» оголошує результати 2015 року з МСФЗ. - URL: about / news / news /? Id = 7075 47. Новини Нижнього Новгорода. - URL: economy / 2015/04/03 / 100800.html


Дивитися схожі роботи
* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

URL: ru / book / view?
Php?
URL:?
Aspx?
URL: about / news / news /?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея