Відомість обліку і розподілу заробітної плати

 1. Заповнення відомості обліку заробітної плати
 2. Виплата заробітної плати
 3. Категорії співробітників, на яких заповнюється відомість

18.07.2013

Відомість обліку і розподілу заробітної плати призначена для контролю і розрахунку витрат підприємства на оплату праці персоналу.

Заповнення відомості обліку заробітної плати

18

У цю відомість обов'язково входять дані про самому працівнику, його прізвище та ініціали. Далі заповнюються такі графи:

 • «Залишок зарплати». Мається на увазі заборгованість підприємства на початок поточного місяця для виплати співробітникам;
 • «Кредит» - сума, нарахована в поточному місяці. У неї входить оклад з усіма преміями і надбавками;
 • «Підсумок по кредиту» - загальна сума, яку повинен отримати працівник;
 • «Дебет». У цій графі прописується сума виданого авансу, якщо такий був виплачений, і утриманий з працівника податок на прибуток ;
 • «Підсумок по дебету» - загальна сума утриманих коштів за поточний місяць;
 • «До видачі» - сума, що виплачується працівникові;
 • «Розписка в отриманні». Це графа, де працівник повинен розписатися, підтверджуючи тим самим факт отримання заробітної плати та переконуючи відповідність прописаної і отриманої сум;
 • «Відрахування на соціальне страхування ». Тут прописується сума внеску, яка перекладається роботодавцем до Фонду соціального страхування за даного співробітника за поточний місяць.

Відомість обліку заробітної плати може бути платіжним документом. На основі її даних може здійснюватися видача зарплати без складання додаткових розрахункових документів.

Виплата заробітної плати

Після заповнення та закриття даної відомості відбувається виплата заробітної плати співробітникам. Якщо після встановленого терміну для видачі заробітної плати проходить 3 робочих дня, то в графі «розписка в отриманні» ставиться запис «депоновано». Це означає, що невиплачена працівнику сума переноситься у відомість обліку заробітної плати наступного місяця. Тоді вона буде прописана в графі «залишок зарплати».

Категорії співробітників, на яких заповнюється відомість

Весь персонал організації ділиться на 2 категорії:

 • штатні співробітники;
 • працівники, що не входять в штат підприємства, які уклали з організацією договір цивільно-правового характеру (ЦПХ).

Відомість розподілу заробітної плати формується за всіма співробітникам, які працюють на підприємстві.
Заповненням розрахунково-платіжних документів зазвичай займається бухгалтер підприємства. Але сьогодні багато фірм і організації для ведення таких документів вдаються до допомоги фахівців з боку.

Це значно економить час і гарантує правильність розрахунків. Заповнення відомості обліку та розподілу заробітної плати за допомогою фахівців, запрошених з боку, є популярною послугою, якою вже скористалися багато організацій.

Автор: Yurist-Online.net

Новости
Слова жизни
Фотогалерея