Оновлено порядок відкриття і ведення особових казначейських рахунків

Вступили в силу Правила по відкриттю, закриттю і ведення казначейських особових рахунків одержувачів бюджетних коштів в Міністерстві фінансів Республіки Узбекистан і його територіальних підрозділах, затверджені Наказом міністра фінансів (зареєстрований МЮ 18 Вступили в силу Правила по відкриттю, закриттю і ведення казначейських особових рахунків одержувачів бюджетних коштів в Міністерстві фінансів Республіки Узбекистан і його територіальних підрозділах, затверджені Наказом міністра фінансів (зареєстрований МЮ 18.01.2013 р № 2414 ). Цей документ прийшов на зміну проіснував з грудня 2007 року Правил з ведення особових рахунків одержувачів бюджетних коштів в Казначействі Міністерства фінансів Республіки Узбекистан і його територіальних підрозділах, затвердженим Наказом міністра фінансів (рег. № 1746 від 5.12.2007 р).

Згідно з новими Правилами відкривати і закривати казначейські особові рахунки одержувачам бюджетних коштів будуть:

по республіканському бюджету - відповідні галузеві управління Міністерства фінансів Республіки Узбекистан;

по бюджету Республіки Каракалпакстан - Міністерство фінансів Республіки Каракалпакстан;

по місцевим бюджетам - відповідні фінансові управління хокіміятов областей і міста Ташкента і фінансові відділи хокіміятов районів і міст.

Раніше відкриття і закриття особових рахунків одержувачам бюджетних коштів, а також відображення операцій на них здійснювалося казначейськими підрозділами. При цьому перелік бюджетів, груп витрат, одержувачів бюджетних коштів, які охоплюються казначейських виконанням бюджету, з використанням республіканського і територіальних казначейських рахунків визначало Міністерство фінансів Республіки Узбекистан.

Що стосується переліку документів, що подаються для відкриття особових рахунків, то він скорочений. Тепер учасник бюджетного процесу для відкриття казначейського особового рахунку за бюджетними коштами повинен представити два документи: заява на відкриття рахунку і кошторис витрат, замість подається раніше копії. На відміну від вимог що втратили чинність Правил, картку зразків підписів посадових осіб, які мають право підпису на фінансових документах, і відбитка печатки організації при здійсненні операцій по особових рахунках, завірених організацією або нотаріально в установленому порядку, тепер представляти не потрібно.

Для коштів Резервного фонду казначейські особові рахунки будуть відкриватися окремо по кожній кошторисі витрат за відповідними засобами цього фонду.

Набір документів, необхідних для відкриття казначейських лицьових рахунків по позабюджетних коштах, збережений, але з тією лише різницею, що замість копій відповідних кошторисів витрат, включаючи тимчасові і уточнені, в яких навіть вказувалися ліміти надходження і витрачання позабюджетних коштів (за винятком тих видів позабюджетних коштів , надходження і напрями витрачання яких не лімітуються), потрібно представити кошторис витрат по лімітуються надходжень і витрат позабюджетних коштів.

Терміни відкриття казначейських особових рахунків і вимоги до оформлення і зберігання поданих документів не змінилися.

Правилами також передбачено підключення одержувачів бюджетних коштів до програмного комплексу «Автоматизована система бюджетних організацій» (АСБО), забезпечення інформаційної взаємодії даного програмного комплексу з програмним комплексом «Казначейське виконання державного бюджету» та отримання виписки з казначейських особових рахунків в електронному вигляді за допомогою використання програмного комплексу АСБО .

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування в Зборах законодавства Республіки Узбекистан № 3 від 21 січня 2013 року.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея