Умови максимізації прибутку при монополії

Поведінка фірми-монополіста обумовлено не тільки споживчим попитом і граничним доходом, а й витратами виробництва.

Фірма-монополіст буде нарощувати випуск продукції до такого обсягу, коли граничний дохід (MR) буде дорівнювати граничним витратам (МС):

MR = MC.

Подальше зростання обсягу випуску на одну одиницю продукції призведе до перевищення додаткових витрат над додатковим доходом. Якщо ж станеться зменшення випуску на одну одиницю продукції в порівнянні з даними рівнем, то для фірми-монополіста це обернеться втраченим доходом, витяг якого було б ймовірно від реалізації ще однієї додаткової одиниці блага.

Максимальний прибуток фірма-монополіст отримує в тому випадку, коли обсяг випуску такий, що граничний дохід дорівнює граничним витратам, а ціна дорівнює висоті кривої попиту при даному рівні випуску (рис. 28.1).

1)

Мал. 28.1. Монопольна ціна, випуск та економічний прибуток в короткому періоді

На рис. 28.1 зображені короткострокові криві середніх і граничних витрат фірми-монополіста, а також попит на її продукт і граничний дохід від продукту. Монопольна фірма витягує максимальний прибуток, виробляючи обсяг благ, відповідний точці, де MR = МС. Потім вона встановлює ціну Рм, яка необхідна, щоб спонукати покупців придбати обсяг благ QM. При даних ціною і обсязі виробництва фірма-монополіст отримує на одиницю продукції прибуток (Рм - АСМ). Загальна економічна прибуток дорівнює (Рм - АСМ) х QM.

Якщо попит і граничний дохід від блага, що поставляється фірмою-монополістом, знижуються, то отримання прибутку неможливо. Якщо ціна, відповідна випуску, при якому MR = МС, знизиться нижче середніх витрат, фірма-монополіст зазнає збитків (рис. 28.2).

2)

Мал. 28.2. Монопольна ціна, випуск і втрати в короткому періоді

Коли фірма-монополіст покриває всі свої витрати, але не отримує прибуток, вона знаходиться на рівні самоокупності.

У довгому періоді, максимізуючи прибуток, фірма-монополіст збільшує свої операції до тих пір, поки не проводиться обсяг продукції, що відповідає рівності граничного доходу та довгострокових граничних витрат (MR = = LRMC). Якщо при цій ціні фірма-монополіст отримує прибуток, то вільний вхід на цей ринок для інших фірм виключений, оскільки виникнення нових фірм призводить до зростання пропозиції, в результаті чого ціни опускаються до рівня, який забезпечує отримання лише нормальний прибуток.

Максимізація прибутку в тривалому періоді показана на рис. 28.3.

Мал. 28.3. Оптимальний випуск і максимізація прибутку в тривалому періоді

Коли фірма-монополіст прибуткова, вона може розраховувати на отримання максимального прибутку і в короткому, і в довгому періоді.

Фірма-монополіст контролює одночасно і обсяг випуску, і ціну. Завищуючи ціни, вона скорочує при цьому обсяги випуску продукції.

У довгому періоді фірма-монополіст максимізує прибуток, здійснюючи виробництво і реалізацію такої кількості благ, яке відповідає рівності граничного доходу та граничних витрат в тривалому періоді.

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Умови максимізації прибутку при монополії

Мікроекономіка ...

Новости
Слова жизни
Фотогалерея