ГЛАВА 5. ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ. 5.1. ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Держава є активним учасником фондового ринку, на якому урядові структури можуть знайти кошти для покриття дефіциту федерального і місцевих бюджетів. У всьому світі держави і їх установи є найбільшими позичальниками капіталу. Запозичення державою коштів у населення і приватних компаній здійснюється шляхом продажу їм державних цінних паперів, що випускаються у вигляді боргових зобов'язань.

На світових фондових ринках звертаються найрізноманітніші види державних боргових зобов'язань: облігації, векселі, ноти, сертифікати та ін. Однак всі ці зобов'язання носять характер боргових цінних паперів, що підлягають викупу у встановлений термін і приносять гарантований дохід. За випущеними в обіг державних цінних паперів виконавчі органи влади відповідають всіма активами, що знаходяться в їх розпорядженні.

Емісія державних цінних паперів спрямована на вирішення наступних завдань:
- покриття постійного дефіциту державного бюджету;
- покриття короткострокових касових розривів у бюджеті в зв'язку з нерівномірністю надходження податків і вироблених витрат;
- залучення ресурсів для здійснення кпупномасштабних проектів;
- залучення ресурсів для покриття цільових витрат уряду;
- залучення коштів для погашення заборгованості за іншими державними цінними паперами.

Активне використання державних цінних паперів для покриття дефіциту федерального бюджету почало здійснюватися в нашій країні з травня 1993 року, коли в обіг була випущена перша серія державних короткострокових бескупонних облігацій (ДКО). Згодом уряд інтенсивно нарощувало обсяг запозичення, про що наочно свідчать дані рисунка 5.1 про динаміку внутрішнього державного боргу.

Істотну частку в структурі внутрішнього державного боргу займають державні короткострокові облігації та облігації федеральної позики, які безпосередньо використовуються для покриття дефіциту федерального бюджету. Обсяг ринку ГКО-ОФЗ характеризується більш швидкими темпами, ніж зростання державного боргу в цілому. Якщо на 01.01.96 обсяг ринку ГКО-ОФЗ за номіналом становив 76,6 трлн. руб., або 42% від загального боргу, то на 01.01.98 обсяг ринку ГКО- ОФЗ зріс до 348 трлн. руб., тобто більше 50% внутрішнього державного боргу.

Спочатку на ринок ГКО-ОФЗ допускалися тільки російські юридичні та фізичні особи. Поступово йшов процес лібералізації ринку шляхом розширення кола інвесторів і допуску на цей ринок нерезидентів, які спочатку були допущені тільки до участі в первинних аукціонах з розміщення ДКО, а потім - до вторинних торгів. Наприкінці 1996 року частка нерезидентів на ринку ГКО-ОФЗ становила близько 10%. Допуск на ринок нерезидентів дозволив знизити вартість обслуговування державного боргу за рахунок зменшення прибутковості по облігаціях. Однак присутність на ринку ГКО-ОФЗ нерезидентів означає трансформацію внутрішнього державного боргу в зовнішній.

Державні боргові зобов'язання можна класифікувати за різними ознаками. Розглянемо найважливіші з них.

Чи знаєте Ви, що: найуспішніші в Рунеті керуючі ПАММ-рахунками здійснюють свою діяльність через компанію Альпарі: рейтинг ПАММ-рахунків ; рейтинг готових портфелів ПАММ-рахунків .

Чи знаєте Ви, що: найуспішніші в Рунеті керуючі ПАММ-рахунками здійснюють свою діяльність через компанію Альпарі:   рейтинг ПАММ-рахунків   ;   рейтинг готових портфелів ПАММ-рахунків

По термінах запозичення розрізняють цінні папери:

короткострокові - зі строками запозичень до 1 року. До таких видів цінних паперів відносяться, наприклад, в США казначейські векселі з термінами обігу 3, 6 і 12 місяців і векселі управління готівкою, що випускаються на термін до 50 днів. В Японії 3- і 6-місячні короткострокові облігації і фінансують векселі, які випускаються для покриття короткострокових розривів на термін 60 днів. У Великобританії випускаються короткострокові казначейські векселі на термін 3 місяці і облігації з терміном обігу 1 рік. У Росії з 1993 р емітуються державні короткострокові бескупонние облігації з термінами обігу 3, 6 і 12 місяців, облігації державної ощадної позики з відрізними купонами терміном на 1 рік;

середньострокові - з терміном обігу від 1 року до 5 років. Прикладом даного виду боргових зобов'язань можуть служити випускаються в США казначейські ноти на терміни 2, 3, 5 років (окремі випуски емітуються строком на 7 років). В Японії - середньострокові облігації державних позик на термін від 2 до 5 років. У Великобританії - облігації, що випускаються урядом на різні терміни - від 1 року до 5 років. У Росії - облігації Федерального позики із строком обігу 1-2 роки, а також облігації внутрішньої валютної позики 1-го, 2-го і 3-го траншів;

довгострокові - з терміном обігу понад 5 років. У якості довгострокових цінних паперів в США функціонують казначейські облігації з термінами обігу 10 і 30 років, ощадні облігації, що випускаються в основному для населення, на термін не менше 10 років. В Японії діють довгострокові облігації державних позик з термінами 5, 10, 15 і 20 років. У Великобританії випускаються облігації на різні терміни - від 5 до 15 років, а також безстрокові облігації, що не мають кінцевих термінів погашення. У Росії в дореволюційний період випускалися облігації російського золотого позики із строком обігу 81 рік, які вільно продавалися як на російському, так і на зарубіжних фондових ринках Європи і Америки. В даний час в Росії діють державні довгострокові облігації з терміном обігу 30 років і облігації внутрішньої валютної позики 4-го, 5-го, 6-го і 7-го траншів з термінами погашення 10 і 15 років.

За способом отримання доходу розрізняють цінні папери:

дисконтні - продаються інвесторам за ціною нижче номіналу. При погашенні інвестор отримує дохід у вигляді різниці між номінальною вартістю і ціною придбання. Як правило, більшість короткострокових цінних паперів випускаються як дисконтні (в США - казначейські векселі та векселі управління готівкою; в Німеччині - казначейські зобов'язання фінансування; в Росії - державні короткострокові бескупонние облігації);

купонні - випускаються з купонами, за якими виплачується з певною періодичністю купонний дохід. У більшості випадків це середньострокові і довгострокові цінні папери, так як інвестор зацікавлений одержати прибуток не через 30 років, а поступово протягом цього часу. До купонним цінних паперів відносяться в США казначейські ноти і казначейські облігації, в Німеччині - середньострокові зобов'язання державного казначейства, в Росії - облігації федеральної позики, облігації державної ощадної позики, облігації внутрішньої валютної позики.

За мети випуску цінні папери поділяються на:

боргові - для покриття постійного дефіциту державного бюджету, що переходить з року в рік. Як правило, середньострокові і довгострокові цінні папери випускаються саме з цією метою і обслуговують систематичну заборгованість держави;

цінні папери для покриття тимчасових дефіцитів бюджету (касових розривів), які утворюються в зв'язку з певною циклічністю надходження податків і постійними витратами з бюджету. Зазвичай в кінці кварталу і початку наступного, коли податки ще не зібрані, виникає дефіцит бюджету, потім перекривається за рахунок надходження податків, розмір яких вище, ніж сума бюджетних витрат. До таких видів цінних паперів відносяться векселі управління готівкою, що випускаються в США строком на 50 днів, і фінансують векселі, які звертаються в Японії з терміном 60 днів;

цільові облігації, що випускаються для реалізації конкретних проектів. Наприклад, у Великій Британії урядом здійснювалися випуски транспортних облігацій, в результаті чого були сформовані ресурси для націоналізації транспорту. В Японії широко практикуються урядові емісії будівельних облігацій для реалізації великомасштабних програм з будівництва доріг та ін. В Росії в якості таких цінних паперів можна розглядати облігації АТ «Високошвидкісні магістралі», випущені під гарантію уряду РФ; кошти від продажу цих облігацій йдуть на фінансування будівництва залізничної магістралі Москва - Санкт-Петербург;

цінні папери для покриття державного боргу підприємствами і організаціями. Такі види цінних паперів досить широко поширені в Росії. Наприклад, казначейські зобов'язання, якими Мінфін РФ в 1994-1996 рр. розраховувався з підприємствами за роботи, що виконуються за державним замовленням і фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету.

Держава на фондовому ринку виступає не тільки найбільшим емітентом, що акумулює кошти приватних і корпоративних інвесторів для покриття загальнодержавних витрат, але і найбільшим оператором фондового ринку. Уповноважений агент уряду, в якості якого, як правило, виступає Центральний банк, проводить активні операції на фондовому ринку, купуючи і продаючи цінні папери. За рахунок цього здійснюється регулювання грошової маси, що знаходиться в обігу. В період появи вільних грошових коштів у приватних інвесторів, коли зростає попит на цінні папери і їх котирування ростуть, Центральний банк додатково розміщує цінні папери, що дуже вигідно в цих умовах. І навпаки, коли виникає нестача грошових коштів у господарюючих суб'єктів, Центральний банк може викупити державні цінні папери за рахунок своїх власних резервів. Така операція, зокрема, мала місце в Росії в серпні - вересні 1995 року, коли виник банківська криза в зв'язку з взаємними неплатежами. Банки відчували гострий дефіцит готівкових коштів. У той же час російські комерційні банки є власниками великих пакетів державних цінних паперів. Щоб забезпечити банки готівкою, Центральний банк в той період активно викуповував у них державні цінні папери, що дозволило згладити наслідки цієї кризи.

Проводячи операції з купівлі-продажу цінних паперів через уповноваженого агента на відкритому ринку, держава вирішує цілий комплекс макроекономічних завдань:
- регулювання грошової маси;
- формування відповідного рівня прибутковості;
- регулювання темпів інфляції;
- вплив на валютний курс;
- забезпечення переливу капіталу з одного сегмента фінансового ринку на інший.

Безумовно, всі завдання вирішуються одночасно із здійсненням інших заходів, пов'язаних з функціонуванням фінансового ринку.

Надалі ми розглянемо механізм функціонування різних видів державних цінних паперів, що обертаються на російському фондовому ринку.


Новости
Слова жизни
Фотогалерея