Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами в 1С підприємство

Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами в 1С підприємство - Ультрабізнес

Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами ведеться в розрізі співробітників організації на наступних рахунках обліку:

  • 3721-Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті
  • 3722-Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті

Витрати підзвітної особи реєструються в програмі 1С 8 документом «Авансовий звіт». Оплата заборгованості або авансу перед подотчетнік реєструється документами «Платіжне доручення вихідне» або «Видатковий касовий ордер».

На схемі показані елементи прикладного рішення, що підтримують операції з підзвітною особою.

На схемі показані елементи прикладного рішення, що підтримують операції з підзвітною особою

У програмі 1С 8 передбачений наступний порядок відображення операцій з підзвітними особами:

  • Видача авансу документом «Видатковий касовий ордер» з видом операції "Видача грошових коштів підзвітній" або документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції "Перерахування коштів підзвітній".


  • Оформлення документа «Авансовий звіт». Сума витрачених коштів може бути рівною або перевищувати суму отриманого раніше авансу. При відображенні документа «Авансовий звіт» в програмі 1С 8 на закладці «Аванси» необхідно вказати документ, за яким було видано аванс. Це може бути «витратно-касовий ордер» або «Платіжне доручення вихідне», заповнити документ авансу можливо автоматично натиснувши кнопку заповнити або вручну вибравши документ. Натиснувши кнопку «Ціни і валюта» з'явиться можливість вказати валюту Авансового звіту, за замовчуванням це валюта бухгалтерського обліку. Колонки «Сума документа», «Видано» і «Витрачено» заповняться автоматично. Якщо сума авансу більше ніж витрачено за авансовим звітом, то необхідно вручну виправити суму в колонці «Витрачено», інакше документ не проведеться.

  • Повернення раніше невикористаних авансів відображається документом «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Повернення грошових коштів підзвітній». У документі необхідно вказати Операцію документа, підзвітна особа, суму, а також документ, за яким видавалася сума авансу.

  • Зворотний порядок оформлення відображення операцій з підзвітними особами, тобто спочатку оформляється «Авансовий звіт», потім видаються грошові кошти. Якщо грошові кошти видаються пізніше, то в розрахунковому документі обов'язково необхідно вказувати документ згідно якого видаються гроші

Грошові кошти, видані підзвітній особі можуть бути витрачені на:

  • Закупівлю товарів і тари (закладки "Товари" і "Тара")
  • Оплату постачальникам (закладка "Оплата")
  • Інші (додаткові) витрати (закладка "Інше").

Дані про витрату коштів заповнюються в документі "Авансовий звіт" на відповідних закладках табличній частині.

Інформація про закуплених підзвітною особою товари та інші товарно-матеріальних цінностей фіксується в табличній частині товари.

Витрати підзвітної особи на оплату постачальникам фіксуються в табличній частині «Оплата»
Витрати підзвітної особи на оплату постачальникам фіксуються в табличній частині «Оплата». При проведенні такої операції виникає заборгованість постачальника перед підприємством.

На закладці «Інші» відображаються витрати на відрядження та інші витрати. У програмі 1С 8 автоматизовано відстеження норми витрат на відрядження (добові) відповідно до ПКУ. Для коректного віднесення добових на витрати, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, в межах встановлених граничних норм слід включити прапор «Це добові» в рядку табличної частини «Інші» Крім того, потрібно вказати період і кількість діб відрядження. При цьому автоматично розраховується сума добових тільки в межах норм в поле «Сума добових н / у». Суми граничних норм встановлюються в регістрі відомостей «Параметри податкового обліку».

Для відображення закордонні відрядження слід включити прапор «Це добові» в рядку табличної частини «Інші» також, потрібно вказати період і кількість діб відрядження і встановити ознака закордонного відрядження. У налаштуванні ціни і валюта вказати валюту в якій видавалася сума відрядних. Сума добових розрахується автоматично в межах норм в поле «Сума добових н / у»

Купити програму 1С можна тут   www Купити програму 1С можна тут www.softmaster.com.ua

Подивитися, а також ознайомиться з нашими самостійними курсами по 1С, можна за такими адресами:

Подивитися, а також ознайомиться з нашими самостійними курсами по 1С, можна за такими адресами:

Новости
Слова жизни
Фотогалерея