Диплом - Економічний аналіз господарської діяльності готелю.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Диплом Економічний аналіз господарської діяльності готелю

інформація:

Тип роботи: Диплом. Предмет: Економ. підприємства. Доданий: 27.01.2012. Рік: 2011. Сторінок: 52. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

зміст
введення 4
1. Проектування структури і функцій аналітичної служби. 6
1.1. Положення про аналітичній службі підприємства (фірми) ГТБ 6
1.2. Організаційна структура управління аналітичною службою 11
2. Теоретичні та методологічні аспекти аналізу основних засобів. 13
3. Розробка програми і методики економічного аналізу господарської діяльності готелю 17
3.1. Визначення джерел та обсягу аналітичної інформації 17
3.2. Визначення необхідних і достатніх видів і прийомів економічного аналізу 20
3.3. Визначення системи економічних показників 23
3.4. Розподіл аналітичної роботи за виконавцями і термінами 25
4. Проведення економічного аналізу господарської діяльності готелю або туристської фірми відповідно до розробленої методики 29
4.1. Характеристика об'єкта економічного аналізу - готелі 29
4.2. Виробничо-господарська характеристика готелю 30
4.3. Аналіз динаміки і структури основних показників готелі 31
4.4. Аналіз виконання показників бізнес-плану 39
4.5. Аналіз основних показників готелю або туристської фірми 40
4.6. Поглиблений аналіз за обраним тематичним питання 41
4.7. Розробка аналітичних висновків 44
5. Проектування пропозицій щодо практичного використання результатів економічного аналізу господарської діяльності готелю 45
висновок 49
література 52
Вступ
В даний час актуальним є розвиток готельного та туристичного бізнесу в Росії. Основними тенденціями в розвитку цих напрямків діяльності є:
- поширення сфери інтересів готельного бізнесу на продукти і послуги, раніше надані підприємствами інших галузей (наприклад, організація харчування, дозвілля, розваг, виставкової діяльності та ін.);
- розвиток демократизації готельної індустрії, що сприяє підвищенню доступності готельних послуг для масового споживача;
- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє більш чітко орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням різних ознак;
- глобалізація і концентрація готельного бізнесу;
- персоніфікація обслуговування і повна концентрація на запитах і потребах клієнтів;
- широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій, що дозволяє проводити глибоку і системну економічну діагностику;
- впровадження нових технологій в ділову стратегію готельних підприємств, зокрема широке використання мережі Інтернет з метою просування готельних продуктів і послуг.
Все це неможливо без грамотного економічного аналізу для прийняття своєчасних управлінських рішень, спрямованих на поліпшення ведення бізнесу.
Метою курсового проекту є отримання результатів економічного аналізу діяльності готелю і розробка пропозицій для вдосконалення діяльності організації.
Завдання, які вирішуються в курсовому проекті для досягнення мети:
1. Проектування структури і функцій аналітичної служби
2. Вивчення теоретичних аспектів економічного аналізу
3. Розробка програми і методики економічного аналізу господарської діяльності готелю
4. Економічний аналіз господарської діяльності готелю або туристської фірми відповідно до розробленої методики
5. Проектування пропозицій щодо практичного використання результатів економічного аналізу господарської діяльності готелю
1. Проектування структури і функцій аналітичної служби
1.1. Положення про аналітичній службі підприємства
(Фірми) ГТБ
Положення про аналітичній службі фірми повинна містити цілі і завдання відділу. Виходячи із загальних цілей підприємства, метою відділу є вироблення рекомендацій щодо формування і проведення виробничо-збутової політики підприємства, а також координація діяльності в цій галузі всіх підрозділів підприємства. Його рекомендації по ринкової орієнтації виробничо-господарської і збутової діяльності підприємства після затвердження керівництвом підприємства обов'язкові для відповідних служб, зайнятих зазначеними видами діяльності.
Рішення, що впливають на ринкову орієнтацію підприємства, всі підрозділи підприємства беруть на основі рекомендацій і за погодженням з аналітичною службою. Всі підрозділи підприємства зобов'язані надавати відділу будь-яку інформацію про характер і результати своєї діяльності. У свою чергу служба зобов'язана надавати всім іншим підрозділам підприємства інформацію, необхідну для ринкової орієнтації їх діяльності.
Аналітична служба не підміняє інші підрозділи, а орієнтує діяльність інших підрозділів на ринок і корелює їх роботу зі спільними для всього підприємства цілями ринкової діяльності. .....................
висновок
Економіка готельного бізнесу має багато спільного з економікою туризму та громадського харчування, оскільки в послуги готелю можуть бути включені туристичні послуги, включаючи послуги з організації поїздок, подорожей і екскурсій, безпосередніми послугами готелю є розміщення в готельних номерах, харчування, організації дозвілля, торгівлі. Як правило, організації готельно-туристичного комплексу здійснюють продаж власної кулінарної продукції або покупних товарів для споживання на місці через заклади громадського харчування, що знаходяться на їхньому балансі.
Економічний аналіз - основний інструмент управління. Без аналізу неможливі: планування, бюджетування, антикризове управління, реструктуризація, інжиніринг та реінжиніринг бізнесу і взагалі обгрунтоване прийняття управлінських рішень.
Як тільки підприємець починає замислюватися про фінансовий стан, фінансові результати своєї фірми, її стійкості, стабільності, конкурентоспроможності, починає оцінювати і вибирати управлінські рішення, шукати шляхи поліпшення роботи фірми, він по суті справи в тій чи іншій мірі займається аналізом господарської діяльності. Питання тільки в тому, наскільки йому відомі традиційно застосовуються на практиці або нові методи аналізу і наскільки він володіє ними і підготовлений для їх практичного застосування. Щоб керувати бізнесом кваліфіковано, професійно, економічно виправдано, раціонально і ефективно, необхідні знання методів економічного аналізу. І аналіз господарської діяльності організацій готельного бізнесу не є в цьому сенсі винятком.
Висновки економічного аналізу, обгрунтування вибору управлінських рішень, рекомендації з управління, прогнозування, побудови стратегії управління в торгівлі сприяють розвитку готельної галузі. У свою чергу розширення торгової мережі збільшує число конкуруючих торгових фірм, тобто підвищує щільність конкуренції, спонукає торговців до боротьби за покупців наданням більш вигідних умов для них, до закупівель і реалізації товарів більш високої якості, до зниження цін, максимально повного задоволення вишуканого попиту, підвищення якості торговельного обслуговування, поліпшення умов післяпродажного обслуговування.
Виконаний курсовий проект складається з п'яти частин. Методи, викладені в ньому, належать до комплексного економічного аналізу готельного підприємства. У першій частині «Проектування структури і функцій аналітичної служби» приведено Положення про аналітичній службі готелю, наведена схема організаційної структури готелю.
У другій частині роботи наведено методологія і теоретичні аспекти аналізу основних засобів готелю, що є основною частиною аналізу господарської діяльності готелю.
У третій частині розкрито основні поняття, методологія, вимоги, які є основоположними для проведення економічного аналізу господарської діяльності готелю. Основи економічного аналізу наведені в цьому розділі - загальні для всіх галузей економіки, у тому числі готельний бізнес.
Четверта частина роботи є основною, де представлені результати економічного аналізу розглянутої готелі.
Дані аналізу, отримані за допомогою розробленої методики, дозволяють сказати, що робота з планування аналітичною службою готелю ведеться слабо, оскільки планові показники і отримані фактично розрізняються дуже сильно. Немає стійку тенденцію зростання або зниження фактичних показників щодо планових.
Додаткові послуги, що надаються готелем, тобто продаж продуктів харчування і напоїв, надання приміщень в оренду, надання послуг телефонного зв'язку протягом 5 років. за які проводився аналіз були меншими від запланованих. Це говорить про недостатню увагу приділяють плануванню цих показників або про те, що фахівці неграмотно розраховували планові показники, випускаючи з уваги важливі моменти, які призводять до зниження фактичних показники щодо плану.
Аналіз основних засобів готелю дозволив виявити стабільні зміни в їх складі. Показники оновлення та придатності основних засобів залишалися протягом аналізованих п'яти років однаковими. Аналіз виявив необхідність заміни обладнання в організації. У ролі напрямків пропозицій щодо практичного використання отриманих результатів аналізу було запропоновано використовувати не тільки позикові кошти (кредит), але і таку, відносно нову форму залучення джерел фінансування власних коштів, як лізинг.
література
1. Аналіз господарської діяльності підприємства / За заг. ред. Л.Л. Єрмолова. - Мінськ: ТОВ «Інтерпрессервіс», 2001. - 576 с.
2. Аналіз господарської діяльності підприємств. Навчальний комплекс / під ред. Єрмолович Л.Л. - Мінськ: ТОВ «Інтерпрессервіс», УП «Екоперспектіва», 2001. - 215 с.
3. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 210 с.
4. Волков О.І. Економіка підприємства: курс лекцій / О.І. Волков, В.К. Скляренко. - М .: ИНФРА-М, 2003. - 280 с.
5. Гінзбург А.І. Економічний аналіз: навчальний посібник. - СПб .: Пітер, 2003. - 176 с.
6. Донцова Л.В. Комплексний аналіз бухгалтерської звітності / Л.В. Донцова Л.В., Н.А. Никифорова. - М .: ДІС, 2002. - 336 с.
7. Любушин Н.П. Теорія економічного аналізу / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков; під ред. Н.П. Любушина. - М .: МАУП, 2002. - 480 с.
8. Раицкий К.А. Економіка підприємства: підручник. - М .: Изд-во «Дашков і К», 2002. - 1012 с.
9. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Ч.1 і Ч.2. - М .: ІП «Екоперспектіва», 2003. - 405 с.
10. Селезньова М.М. Економічний аналіз. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 628 с.
11. Чернишова Ю.Г. Аналіз фінансово-господарської діяльності / Ю.Г. Чернишова, Е.А. Чернишов. - Москва-Ростов-на-Дону, МарТ, 2003. - 460 с.
12. Шеремет А.Д. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємства. - М .: Економіка, 2005. - 213 с.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Слова жизни
Фотогалерея