Посадова інструкція бухгалтера щодо банківських операцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «бухгалтер по банківським операціям». Ви можете скопіювати інструкцію для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція - це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції розділу « Посадові інструкції бухгалтера ».

Уважно ознайомтесь з інструкцією на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. Пам'ятайте, що кожна посадова інструкція складання під конкретну організацію, яка, цілком можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Пам'ятайте, що кожна посадова інструкція складання під конкретну організацію, яка, цілком можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша

Посадова інструкція бухгалтера щодо банківських операцій

СТВЕРДЖУЮ
______________________
(П.І.Б.)

Директор підприємства
(Установи, організації)
_________________________

Посадова інструкція бухгалтера щодо банківських операцій

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Бухгалтера щодо банківських операцій.
1.2. Бухгалтер по банківським операціям призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора.
1.3. Бухгалтер по банківським операціям підпорядковується безпосередньо _.
1.4. На посаду Бухгалтера по банківським операціям призначається особа, що має вищу професійну (економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну (економічну) освіту і стаж роботи на посаді Бухгалтера щодо банківських операцій не менше 3 років.
1.5. Бухгалтер по банківським операціям повинен знати:

 • законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку за банківськими операціями та складання звітності ;
 • форми і методи бухгалтерського обліку на даній ділянці;
 • план і кореспонденцію рахунків;
 • організацію документообігу з обліку банківських операцій;
 • порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із залученням вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості;
 • відкриттям і веденням банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
 • методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності;
 • порядок архівування та обробки документів, а в разі втрати і відновлення бухгалтерських документів
 • правила експлуатації обчислювальної техніки;
 • економіку, організацію праці та управління;
 • ринкові методи господарювання;
 • законодавство про працю;
 • правила і норми охорони праці.

1.6. В період тимчасової відсутності Бухгалтера по банківським операціям його обов'язки покладаються на ___.

2. Функціональні обов'язки
2.1. Функціональні обов'язки Бухгалтера з обліку касових операцій визначені на основі і в обсязі кваліфікаційної характеристики з даної посади і можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадової інструкції, виходячи з конкретних обставин.
2.2. Бухгалтер по банківським операціям:
2.2.1. Виконує роботу по ведення бухгалтерського обліку по залученню внесків грошових коштів фізичних і юридичних осіб, щодо розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок, по відкриттю і веденню банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, по здійсненню розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб.
2.2.2. Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією по даному напрямку обліку.
2.2.3. Розробляє форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.
2.2.4. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності філії за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.
2.2.5. Готує дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
2.2.6. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується при обробці даних, сприяє швидкій розблокування розрахункового рахунку у банку.
2.2.7. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи обробки економічної інформації.

3. ПРАВА
3.1. Бухгалтер по банківським операціям має право:
3.1.1. Брати участь в обговоренні питань, що входять в його функціональні обов'язки.
3.1.2. Вносити пропозиції і зауваження з питань поліпшення діяльності на дорученій ділянці роботи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Бухгалтер несе відповідальність за:
4.1.1. Невиконання своїх функціональних обов'язків.
4.1.2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.
4.1.3. Невиконання наказів, розпоряджень директора, доручень і завдань від головного бухгалтера та директора.
4.1.4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

5. УМОВИ РОБОТИ
5.1. Режим роботи Бухгалтера щодо банківських операцій визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

З інструкцією ознайомлений: ______________ / ____________
(Підпис) (П.І.Б.)

«__» ___________ ____ р

Для довідки:

Посадова інструкція головного бухгалтера

Посадова інструкція заступника головного бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера - касира

Новости
Слова жизни
Фотогалерея