Фінансовий аналіз, Оцінка бізнесу, Бізнес план, Бюджетування та інші програми - всього за 50% від вартості!

Фінансовий аналіз Оцінка бізнесу Бізнес план Бюджетування І інші можливості - всього за 50% від вартості тільки для користувачів «Правконс» до 30 січня 2013 года!

Програмні продукти, розроблені компанією «Константа» охоплюють різні сфери діяльності продуктів з фінансового аналізу, інвестиційного аналізу, бюджетування, оцінки нерухомості та бізнесу, оцінки ефективності придбання обладнання та основних засобів, ABC - аналіз продажів, облік заборгованості.

1. Фінансовий аналіз: Проф. + Оцінка бізнесу

Програма, на підставі балансу і звіту про прибутки і збитки, а також додаткових даних макроекономічного оточення, дозволяє провести оцінку платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, кредитоспроможності підприємства, розрахувати понад 100 аналітичних коефіцієнтів, побудувати перелік текстових аналітичних звітів, які формуються в програмі автоматично.

Демонстраційна версія програми доступна за адресами:

2. Інвестиційний аналіз

Програма дозволяє оцінити економічну ефективність проекту будь-сфери діяльності, підготувати прогнозні форми балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про рух грошових коштів, сформувати автоматичне аналітичне висновок про ефективність, провести аналіз чутливості проекту.

У програмі можливий розрахунок бюджетної ефективності проекту, існує можливість розрахунку соціально - економічного ефекту.

Демонстраційна версія програми доступна за адресами:

3. Система бюджетування «Бюджет»

«Бюджет» дозволяє спрогнозувати стан підприємства на встановлений користувачем період, провести порівняльний аналіз запланованих і фактично отриманих результатів, з'ясувавши при цьому причину відхилень, для подальшої корекції діяльності підприємства.

Програма з бюджетування дозволяє на основі введених користувачем планових і фактичних показників господарської діяльності, виражених в грошовому і натуральному вираженні отримати проміжні і кінцеві планові і фактичні бюджетні форми:

4. Оцінка нерухомості

Оцінка нерухомості

Програма «Оцінка нерухомості» призначена для визначення ринкової вартості типових об'єктів нерухомості з наступним аналітичного текстового звіту наступними методами:

 1. Методом порівняння продажів;
 2. Статистичним методом;
 3. Дохідним методом;
 4. Витратним методом.

На основі заведеної користувачем бази даних угод купівлі - продажу об'єктів нерухомості, аналогічних оцінюваному, програма дозволяє швидко і зручно методами статистики і порівняння продажів, визначити вартість оцінюваного об'єкта, відповідно до обмежень, встановлених користувачем.

Крім цього програма також дозволяє розрахувати вартість об'єкта дохідним методом на основі прогнозування майбутніх надходжень від його використання на основі моделі чистої приведеної вартості (Net Value Present) і розрахунку капіталізованої вартості підприємства в пост прогнозний період.

У програмі є можливість визначити вартість об'єкта аналогічного, оцінюваному об'єкту нерухомості витратним методом, заснованим на визначенні витрат, які понесе покупець при відтворенні об'єкта - аналога.

Демонстраційна версія програми доступна за адресами:

5. Лізинг

Програма "Лізинг" дозволяє оцінити найбільш ефективний спосіб придбання майна:

 1. За власні кошти
 2. В кредит
 3. В лізинг (довгострокову оренду)

Програма дозволяє проаналізувати ефективність придбання як окремо взятого об'єкта майна, так і комплексу придбаних основних засобів.

6. Облік договорів

Програма «Облік договорів та дебіторської заборгованості» призначена для зменшення ручної праці, а також підвищення оперативності при складанні звітів про дебіторську заборгованість контрагентів перед організацією і її підрозділами.

Програма дозволяє вести довідники і складати звіти по:

 1. замовникам;
 2. договорами;
 3. підрозділам;
 4. Авансовими платежами і взаємозаліків;
 5. Довідників планових платежів;
 6. Довідників виставлених рахунків і платежів по ним;
 7. Довідників штрафів за договорами.

7. ABC: Аналіз продажів: Проф.

Програма «АВС аналіз продажів: Проф.» - це авторський збірник програм (макросів і призначених для користувача функцій на мові VBA), що розширюють можливості стандартного Excel, що дозволяє провести повнофункціональний професійний маркетинговий аналіз.

Вихідні дані для аналізу представляють списки, організовані на аркуші MS Excel. Для аналізу продажів необхідно мінімальний обсяг інформації-три колонки: колонка з інформацією про контрагента (найменування постачальника / покупця), інформацією про товар і колонка з числовими значеннями (кількість, прибуток, виручка або ін.).

Дані можна або внести вручну, або вивантажити з бухгалтерської програми (наприклад - Правконс, або 1С).

Програма "АВС: Аналіз продажів: Проф" дозволяє провести:

 • ABC: Аналіз продажів,
 • ABC ранжування,
 • розрахувати коефіцієнти оборотності активів
 • відобразити отримані Вами результати графічно.

Вартість ПО, без урахування знижки. Знижка - 50%.

Вартість ПО (в руб.) Найменування Для компаній та ВП для фіз.осіб

розрахована на одного користувача

версія

розрахована на багато користувачів

версія

розрахована на одного користувача

версія

Розділ "Фінансовий аналіз"

4 290

12 870 3 490 5 490 16 470 4 900 4 490 13 470 3 490 8 900 26 700 8 900 3 990 11 970 3 490 4 490 13 470 3 490 1 490 5 970 990 1 990 5 970 1 490 1 490 4 470 990 розділ "Комплекти програм" 11 900 35 700 10 700 14 500 43 500 12 500 16 100 48 300 13 500 17 600 52 800 14 900

Ваші заявки направляйте на ел.пошту [email protected] , Або на [email protected] з поміткою «Акція від Правконс».

Новости
Слова жизни
Фотогалерея