«Інтерком-Аудит» | Думка наших експертів | Про сюрпризи нової ЄСП-звітності
Журнал Актуальна бухгалтерія
№3 березень 2008

Про сюрпризи нової ЄСП-звітності

Оксана Кулагіна

Зовсім недавно головне фінансове відомство випустило в світ нову форму декларації по ЕСН для організацій, які виробляють виплати фізичним особам (1). Відзвітувати по ній необхідно вже за 2007 рік. Треба сказати, що в цей раз фінансисти підготували новий документ досить-таки завчасно, давши, тим самим, можливість компаніям спокійно розібратися у всіх нюансах зміненої звітності по соцналога.

Нагадаємо, що термін подання податкової декларації по ЕСН за 2007 рік - не пізніше 31 березня 2008 року (2).

Буває, що організація поєднує загальний і спеціальний режими оподаткування. Такі компанії також подають декларацію, але включають в розрахунок тільки ті виплати громадянам, які належать до загального податкового режиму.

Всі показники в новій декларації вказують в повних рублях, показники менше 50 копійок відкидають, а 50 копійок і більше округлюються до повного рубля. Це нововведення викликано поправками до статті 243 Податкового кодексу (3). Оскільки сума податку перераховується в цілих рублях, то і при заповненні декларації тепер слід застосовувати ті ж правила округлення.

Декларація складається з наступних розділів:

 • Титульний аркуш;
 • Розділ 1 (в ньому відображають суми податку до сплати в бюджет і позабюджетні фонди);
 • Розділ 2 (розрахунок ЄСП);
 • Розділ 2.1 (розшифровка податкової бази для застосування регресивної шкали);
 • Розділ 3 (відомості про виплати співробітникам-інвалідам);
 • Розділ 3.1 (розрахунок умов для підтвердження право на пільги).

Всі організації в обов'язковому порядку надають у складі декларації титульний лист, Розділ 1, 2 і 2.1. Ті компанії, які застосовують пільги по ЄСП на підставі статті 239 Податкового кодексу, включають в декларацію також Розділ 3 і 3.1.

В першу чергу, заповнюється розділ 3.1 і 3, а потім розділ 2.1 і 2, в останню чергу розділ 1 і титульний лист.

У нову форму не включений розділ зі зведеними показниками по виділеним відокремленим підрозділам та по організації в цілому. Якщо підрозділ виконує обов'язки компанії по сплаті ЄСП та подання звітності, то воно подає в складі декларації ті ж розділи, що і головний фірма. Нагадаємо, що відокремлений підрозділ сплачує соцналог і подає звітність, якщо воно виділено на окремий баланс, мають власний розрахунковий рахунок і самостійно нараховують виплати та інші винагороди на користь фізосіб (4).

Детальніше про зміни

Пройдемося по конкретних розділах декларації. Почнемо з титульного листа. З нього, зокрема, зникли реквізити свідоцтва про Державну реєстрацію і ІН. Зате тепер необхідно вказувати код економічного виду діяльності згідно КВЕД ОК 029-2001 (5). Крім того, більше не потрібно завіряти дані, відображені в декларації, підписом головного бухгалтера. Досить підпису (і її розшифровки) керівника організації. Декларація також може бути подана уповноваженим представником фірми на підставі довіреності (6). Тепер для підпису уповноваженого представника компанії і її розшифровки передбачені спеціальні поля титульного аркуша.

Тепер про розподіл 1. Компанії вказують в рядку 001 даного розділу код, значення якого визначено в пункті 2 Розділу III Порядку заповнення цієї звітної форми (далі - Порядок заповнення) (7). У порівнянні з попередньою версією декларації в список кодів внесені такі зміни:

 • виділені окремі коди для організацій, що мають статус резидента техніко-впроваджувальної особливої ​​економічної зони (коди 21, 22, 23, 43);
 • виділений окремий код для організацій, що здійснюють діяльність в області інформаційних технологій і застосовують ставки відповідно до пункту 6 статті 241 Податкового кодексу (код 31);
 • змінений код для адвокатських утворень, що представляють розрахунок авансових платежів з податку (код 41);
 • до числа сільськогосподарських товаровиробників також можуть бути віднесені і індивідуальні підприємці (код 02).

Дані розділу 2 практично не змінилися. Незважаючи на те, що тепер цей розділ розміщується на трьох аркушах (замість п'яти, як раніше), все таблиці зі старої форми декларації перенесені і в нову. Порядок розрахунку сум податку не змінився.

Нагадуємо, що із загальної суми виплат і інших винагород слід виключити:

 • виплати, які не визнані об'єктом оподаткування, так як вони не зменшують базу по податку на прибуток (8). У розрахунку податкової бази вони не беруть участь і показуються довідково по рядку 1000;
 • виплати, які не підлягають оподаткуванню в силу статті 238 Кодексу. Відображаються довідково по рядку 1100. Також по рядку 1100 відображають допомога по тимчасовій непрацездатності за перші два дні, виплачене за рахунок коштів роботодавця;
 • види виплат, перераховані в пункті 2 статті 245 Кодексу. Відображаються довідково по рядку 1200;
 • види виплат, перераховані в пункті 3 статті 245 Кодексу. Відображаються довідково по рядку 1300.

Виплати та інші винагороди, нараховані в звітному періоді, враховуються при розрахунку податкової бази, незалежно від повного розрахунку.

З рядка 500 розділу 2 виключено формула розрахунку суми податку, що не підлягає сплаті у зв'язку із застосуванням пільг за податкових період. Про необхідність скасування формули фінансисти вже згадували раніше (9). У новій декларації фінансове відомство відмовилося від універсальної формули, вказавши в пункті 7 розділу IV Порядку заповнення, що при розрахунку суми податку слід застосовувати ставки, встановлені статтею 241 головного податкового документа.

Найбільш кардинальні зміни зазнав розділ 2.1, в якому фірми призводять розшифровку податкової бази з метою застосування регресивної шкали ставок. Нагадаємо, що з 2007 року IT-компанії застосовують регресивні ставки податку, якщо база по ЕСН на кожну фізособу перевищила 75 000 рублей. У новій декларації такі фірми заповнюють окрему таблицю розподілу податкової бази по інтервалах до 75 000 рублів і вище. Всі інші організації заповнюють таблицю розподілу податкової бази по інтервалах до 280 000 рублів і вище.

пільгові поправки

Розділ 3 заповнюють компанії, які здійснюють виплати на користь співробітників-інвалідів та які застосовують відповідну пільгу (10). Тепер підтвердити інвалідність можна не тільки довідкою установи медико-соціальної експертизи, а й довідкою лікарсько-трудової експертної комісії. В якості підтвердження також можуть бути представлені копії або виписки цих довідок. Розділ 3 практично не змінився. Коригування торкнулися тільки назви розділу, граф, рядків, але порядок розрахунку та подання даних залишився колишнім. Як і раніше, для зазначення відомостей по виплатах кожному співробітнику-інваліду передбачено окремий рядок таблиці.

Розділ 3.1 заповнюють організації, які застосовують спеціальні пільги (11). Єдина зміна в цьому розділі - уточнення формулювання його назви. Всі показники таблиці розрахунку для підтвердження права на пільги з первісної заяви незмінному вигляді перейшли в нову.

______________

(1) затв. наказом Мінфіну Росії від 29.12.2007 № 163н
(2) п. 7 ст. 6, п. 7 ст. 243 НК РФ
(3) Федеральний закон від 24.07.2007 № 216-ФЗ
(4) п. 8 ст. 243 НК РФ
(5) УВТ. пост. Держстандарту Росії від 06.11.2001 № 454-ст
(6) ст. 29 НК РФ
(7) затв. наказом Мінфіну Росії від 29.12.2007 № 163н
(8) п. 3 ст. 236 НК РФ
(9) лист Мінфіну Росії від 09.06.2006 № 03-05-02-03 / 23
(10) подп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ
(11) подп. 2 п. 1 ст. 239 НК РФ

Слова жизни
Фотогалерея