Вимірювання еластичності попиту за ціною

Щоб виміряти еластичність, потрібно встановити, наскільки змінюється попит при зміні ціни.

Числове значення коефіцієнта еластичності попиту за ціною можна визначити за такою формулою:

ED =% зміни обсягу попиту (QD) /% зміни в ціні (Р) де QD - обсяг попиту, вимірюваний вздовж кривої попиту;

Р - ціна товару.

Припустимо, що 1% збільшення ціни на новий комп'ютер (при інших рівних умовах) призведе до 2% зменшення кількості щорічних продажів комп'ютерів (в порівнянні з попереднім роком). В цьому випадку еластичність попиту за ціною буде: 2% / 1% = -2.

Величина еластичності попиту за ціною виражається негативним числом, бо закон попиту передбачає, що для будь-якої зміни в ціні зміна обсягу попиту є протилежним. Це означає, що якщо знаменник позитивний, чисельник має від'ємне значення, і навпаки. Співвідношення показників двох процентних змін завжди негативна величина, тому що чисельник і знаменник мають різні знаки.

Величина еластичності попиту за ціною може зменшуватися від нуля до мінус нескінченності. Чим більше абсолютна величина еластичності попиту за ціною, тим більше цінова еластичність попиту. Так, попит більш еластичний при значенні ED = = -5, ніж при ED = -1, бо число 5 виступає абсолютним значенням для -5 і більше 1, т. Е. Більше абсолютного значення величини -1.

Розрізняють декілька форм еластичності попиту за ціною:

  • еластичний попит, якщо абсолютне значення еластичності коливається в межах від 1 до нескінченності;
  • нееластичний попит, якщо абсолютне значення еластичності змінюється від 0 до 1;
  • одинична еластичність, якщо еластичність дорівнює -1, а її абсолютне значення дорівнює 1;
  • абсолютно нееластичний попит, якщо еластичність попиту за ціною дорівнює нулю;
  • абсолютно еластичний попит, коли абсолютне значення еластичності дорівнює нескінченності.

Зазначені форми еластичності проілюструємо на рис. 14.1, 14.2.

На рис. 14.1 зображені три криві попиту з різною еластичністю. У всіх випадках ціни знижуються в два рази, а величина попиту споживачів змінюється по-різному. На рис. 14.1, а зниження ціни в два рази викликає потрійне збільшення попиту. На рис. 14.1, б подвійне зниження ціни призводить до подвійного збільшення попиту. На рис. 14.1, в скорочення ціни в дв.а рази викликає лише 50% -ве збільшення попиту.

а рази викликає лише 50% -ве збільшення попиту

Мал. 14.1. Три форми цінової еластичності попиту

Дві екстремальні форми еластичності попиту за ціною представлені на рис. 14.2.

Мал. 14.2. Абсолютно еластичний і абсолютно нееластичний попит

Абсолютно еластичний попит означає, що попит нескінченно еластичний і нікчемне зміна ціни викликає нескінченно велика зміна величини попиту. Такий попит показаний на рис. 14.2 горизонтальною лінією.

Абсолютно нееластичний попит - це попит, величина якого абсолютно не змінюється при зміні ціни. Такий попит представлений на рис. 14.2 вертикальною лінією.

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Вимірювання еластичності попиту за ціною

Мікроекономіка ...

Новости
Слова жизни
Фотогалерея