Школа бухгалтера № 36 :: Каса і касові операції

 1. Касова заявка (продовження)
 2. Видача готівкових грошових коштів на виплату заробітної плати
 3. Наводимо приклад заповнення заяви на отримання грошової чекової книжки
 4. Приклад заповнення чека
 5. Вважайте гроші не відходячи від каси
 6. Мішок з грошима
 7. Недостача і надлишки готівки
 8. Валерій КАРЄВ
 9. Законодавча база

Школа бухгалтера № 11 (11.9.2000)
Каса і касові операції

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Продовження. Початок див. В уроці 8, "ДК" №22 , Уроці 9 ( "ДК" №26 ), Уроці 10 ( "ДК" №29 )

Касова заявка (продовження)

Як правило, установи банків задовольняють всі обгрунтовані вимоги клієнтів на отримання готівки, однак прагнуть не допустити видачу грошей на заробітну плату підприємствам раніше встановлених термінів, за винятком випадків, коли підприємству необхідно за рахунок готівкових коштів, отриманих з банку, провести в передбачені законодавством терміни готівкові виплати з каси, раніше не включені в касову заявку на даний термін. Наприклад, видача грошей підприємствам для розрахунків з тими, хто звільняється або йде у відпустку, а також з робітниками позаштатного (позаспискового) складу.

Готівкові кошти, призначені на такі виплати, видаються банком незалежно від встановлених термінів виплати заробітної плати.

Видача готівкових грошових коштів на виплату заробітної плати

Видача готівкових грошових коштів на виплату заробітної плати за строками, що припадають на вихідні та святкові дні, здійснюється установами банків напередодні (за два робочих дні).

Для своєчасного отримання в установі банку необхідної суми готівкових коштів клієнт повинен у встановлені банком строки попередити (письмово або усно) установу банку про суму грошей в банкнотах і розмінної монети, яка підлягає отриманню.

Відповідно до Інструкції №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 р №129, видача грошей з кас установ банків проводиться підприємствам, організаціям, установам виключно за грошовими чеками встановленої форми .

Грошові чеки підшиваються по 25 або 50 аркушів (чеків) в чекову книжку.

Для отримання чекової книжки клієнт заповнює і подає в банк заяву на видачу чекової книжки в одному примірнику відповідно до вимог Постанови Правління НБУ №204 від 02.08.96 р "Про затвердження Інструкції" Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України "(Інструкція №7 ) ". Заява встановленої форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами. У заяві та талоні до неї чекодавець проставляє номер рахунку, з якого будуть оплачуватися чеки. Заява має бути підписана уповноваженими особами підприємства, яким надано право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, з відбитком його друку.

Наводимо приклад заповнення заяви на отримання грошової чекової книжки

Наводимо приклад заповнення заяви на отримання грошової чекової книжки

Операціоніст банку встановлює особу клієнта за паспортом або документом, який його замінює, перевіряє правильність заповнення заяви, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця зразкам в картці підписів і печатки, надає заяву на підпис керівнику і головному бухгалтеру установи банку або особам, яким надано право підпису, і передає його разом з талоном до каси.

Працівники банку, перш ніж видати чекову книжку працівнику підприємства (касиру), перевіряють наявність усіх чеків у чековій книжці.

Потім він вписує в кожний чек такі реквізити:

а) найменування і номер МФО банку-емітента (банк може проставляти свій штамп);

б) найменування чекодавця і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата чеків.

Якщо при заповненні зазначених вище реквізитів працівник банку припустився помилки, то чекова книжка вважається зіпсованою і замість неї виписується нова.

Оплату вартості самої чекової книжки банку виробляє підприємство-отримувач. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки в банк подається платіжне доручення для перерахування коштів на спеціальний рахунок банку.

Чекова книжка видається представнику підприємства з каси банку. При цьому працівник банку (касир) зобов'язаний під розписку в заяві ознайомити особу, яка отримує чекову книжку, про порядок заповнення чеків, а також попередити чекодавця про відповідальність щодо загублених або вкрадених чеків.

Касир видає чекову книжку під розписку в заяві, попередньо звіривши підпис одержувача зі зразком цього підпису в заяві.

Після отримання чекової книжки вона передається в касу підприємства для зберігання.

У кожному разі, коли необхідно отримати готівкові кошти з рахунку в банку, бухгалтер підприємства заповнює всі необхідні реквізити грошового чека, вказує в ньому ім'я працівника, як правило касира, який повинен отримати гроші, підписує в осіб, що мають право підпису платіжних документів згідно із завіреними і переданими в банк зразками підписів, завіряє печаткою підприємства і нарешті під розписку видає особі, на яке був виписаний чек.

Приклад заповнення чека

Приклад заповнення чека

Працівник підприємства, який отримав грошовий чек для отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, що знаходиться в банку, направляється в цей банк і передає чек операціоністам, які після відповідної його перевірки видають особі, яка отримує гроші, контрольну марку від грошового чека для пред'явлення в касу.

Сам чек представнику підприємства - одержувача готівкових грошових коштів вже не повертається, оскільки передача чека в касу банку через особа, яка отримує гроші, забороняється.

Касир банку, який отримав грошовий чек, зобов'язаний:

- перевірити наявність підписів службових осіб банку, які мають право дозволяти видачу грошей, і тотожність цих підписів наявним зразкам;

- порівняти суму, проставлену на документі цифрами, з сумою, вказаною прописом;

- перевірити, чи є розписка про отримання грошей на документі;

- перевірити наявність даних про пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу одержувача грошей.

Якщо відповідальна особа до виїзду в банк саме зробить аналогічну перевірку свого чека, то, можливо, позбавить себе від зайвого клопоту і гонки на час по маршруту банк - підприємство - банк.

Якщо чек оформлений без помилок, касир банку повинен в порядку черговості викликати клієнта в касу для отримання готівкових коштів. Він не буде викрикувати прізвище клієнта або найменування підприємства, а тим більше суму готівки, яка підлягає видачі, - це заборонено. Він назве номер чека - як правило, три останні цифри. Зараз у багатьох банках в операційних залах встановлені спеціальні табло, на яких висвічуються номери чеків. Запам'ятовувати номер чека не обов'язково - він вказується на контрольній марці, яка знаходиться у клієнта до моменту отримання грошей з каси банку.

Підійшовши до каси, клієнт повинен пред'явити касиру документ, що засвідчує його особу, і контрольну марку, яку касир банку залишає у себе. Після цього касир банку повинен:

1) запитати клієнта про суму грошей, яка вказана в чеку і підлягає видачі;

2) звірити номер контрольної марки з номером на чеку і наклеїти контрольну марку на чек;

3) підготувати суму грошей, порівняти суму видачі з сумою, яка вказана у чеку, і відбити на обчислювальній машині, видати їх одержувачу і підписати видатковий документ.

Якщо клієнт отримує гроші за кількома видатковими документами з різних рахунків, касир видає гроші за кожним документом окремо.

Касирам забороняється в момент видачі грошей клієнтам здійснювати на вимогу останніх обмін грошей одного номіналу на інший.

Вважайте гроші не відходячи від каси

Видані з каси банку гроші одержувач повинен, не відходячи від каси, перевірити за пачками і корінцями, а окремі екземпляри банкнот - поштучним перерахунком в присутності касира, який видав гроші. Якщо одержувач грошей виявив бажання перерахувати всі грошові банкноти і монети поштучно, то касир видаткової каси з виданих пачок і мішків пломби, печатки, гарантійні шви не знімає. У цих випадках видача грошей повинна бути організована в такому порядку, щоб клієнт з моменту отримання грошей від касира видаткової каси і до їх поштучного перерахунку перебував у відведеному для цього приміщенні під наглядом касира (контролера) банку, виділеного для здійснення контролю за перерахунком грошей.

Мішок з грошима

Іноді готівкові кошти видаються з каси банку, як новорічний подарунок, - в мішку. Це відбувається в разі, коли банк має можливість завчасно підготувати готівку за заявкою клієнта, наприклад коли чек на отримання готівкових коштів здається в банк в один день, а видача грошей здійснюється на наступний день. Так що нехай вас не лякає ситуація, коли ви здаєте працівникові банку чек, та ще з проставленою вами підписом про одержання грошей, а вам видають на руки контрольну марку і кажуть: "Зайдіть завтра". Чим більша сума грошових коштів, яку ви повинні отримати з каси банку, тим більша ймовірність виникнення такої ситуації.

Своєчасна підготовка і упаковка готівкових коштів проводиться на підставі отриманого від вас чека. Підготовлені за чеком готівку грошові кошти (повні і неповні пачки, мішки з монетами, корінці грошових квитків) складаються в мішок без зовнішніх швів. Горловина мішка прошивається і ретельно зав'язується шпагатом без вузлів і надривів. На ярлику вказується дата упаковки і загальна сума вкладених грошей, а також проставляються підпис та іменний штамп касира. Кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом і пломбуються. До ярлику прикріплюються витратні документи.

Видачу мішків з готівковими коштами клієнта касир здійснює в тому ж порядку, що і не упакованих банкнот і монет (див. Вище).

Пломби на мішках, які видаються, чи не знімаються.

Розкриття мішків клієнтами проводиться у відведеному для цього приміщенні під наглядом службовця банку, який зрізає пломби з мішків і пачок, якщо клієнтом не провадиться поштучний перерахунок готівкових коштів в установі банку.

Недостача і надлишки готівки

У разі виявлення при перерахуванні недостачі або надлишку грошей в виданих пачках або окремих мішках з монетами в непошкодженій упаковці установою банку складається Акт про нестачу (надлишок) грошових квитків.

Сума нестач або фабричного браку відшкодовується одержувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з оборотної (операційної) каси.

Претензії одержувача грошей з приводу недостачі грошових квитків або монет не приймаються, якщо гроші не були перераховані їм не відходячи від каси або у відведеному для перерахунку приміщенні банку під наглядом касира (контролера). Про це на видному місці біля видаткових кас повинно бути вміщено відповідне оголошення.

Незалежно від задоволення претензій одержувача грошей, керівник установи банку повинен вжити необхідних заходів щодо перевірки заяви про недостачу грошей.

Забороняються операції, при яких представник підприємства, об'єднання, організації або установи, не вносячи грошей, пред'являє одночасно чек на отримання грошей і заяву на внесення грошей.

Валерій КАРЄВ
ПО СУТІ

Якщо чек оформлений без помилок, касир банку повинен в порядку черговості викликати клієнта в касу для отримання готівкових коштів. Він не буде викрикувати прізвище клієнта або найменування підприємства, а тим більше суму готівки, яка підлягає видачі, - це заборонено. Він назве номер чека - як правило, три останні цифри. Зараз у багатьох банках в операційних залах встановлені спеціальні табло, на яких висвічуються номери чеків. Запам'ятовувати номер чека не обов'язково - він вказується на контрольній марці, яка знаходиться у клієнта до моменту отримання грошей з каси банку.

Законодавча база

1. "Порядок ведення касових операцій в народному господарстві України", затверджений постановою Правління НБУ від 11.11.98 р №473.

2. Наказ Міністерства статистики України від 15.02.96г. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".

3. Правила визначення платоспроможності банкнот і монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 р №152 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.04.99 р за №242 / 3535.

4. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 31.12.98 р №660, зареєстрований в Міністерстві юстиції Україна 02.03.99 р під №131 / 3424.

5. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 31.12.98 р №660, зареєстрований Міністерством юстиції України 02.03.99 р під №131 / 3424.

6. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 25.02.97 р №48 / 53 "Про затвердження Форми товарно-касової книги та Порядку реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

7. Закон України від 06.06.96 р №227 / 96-ВР "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

безготівкові розрахунки  Бухгалтерський облік  Продовження безготівкові розрахунки
Бухгалтерський облік
Продовження. В уроці 9 "ДК" №26, уроці 10 "ДК" №29. Відкриття рахунку для забезпечення діяльності підприємств виробничої кооперації, спільного виробництва та інших видів спільної діяльності ...

Реєстратори розрахункових операцій  № 06 (11 Реєстратори розрахункових операцій
№ 06 (11.2.2002) :: Каса і касові операції
У попередніх випусках "Школи бухгалтера" "Каса і касові операції" ми розглянули порядок придбання, реєстрації і опломбування РРО. У сьогоднішньому уроці продовжимо розмову про особливості використання реєстраторів, зокрема: ...

Каса і касові операції  № 32 (6 Каса і касові операції
№ 32 (6.8.2001) :: Каса і касові операції
Що таке реєстратори розрахункових операцій Визначення реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) подано в ст. 2 Закону про РРО. Так, згідно з цією статтею, РРО - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні ...

Слова жизни
Фотогалерея