Ознаки банківського кредиту

  1. Поняття банківського кредиту Банківське кредитування в сучасному світі стало важливо з точки зору...
  2. Роль банківського кредитування в економіці

Поняття банківського кредиту

Банківське кредитування в сучасному світі стало важливо з точки зору можливості швидкого залучення необхідних фінансових коштів. Різноманітність кредитних продуктів дозволяє враховувати потреби кожного окремо взятого позичальника і укласти договір на взаємовигідних для обох сторін умовах.

визначення 1

Банківський кредит - процес надання банком або іншою кредитною організацією грошових коштів позичальнику на певних умовах: повернення, платність, терміновість, забезпеченість.

З економічної точки зору кредитування - це рух позичкових капіталів, наданих банками для отримання ними доходу у вигляді відсотків за користування коштами.

Банківське кредитування регулюється законодавчо федеральними законами та іншими нормативно-правовими актами.

Характерні ознаки та класифікація кредитів

Процес банківського кредитування незалежно від інших умов завжди заснований на виконанні основних його принципів:

  • Повернення: грошові кошти, надані позичальнику, повинні бути повернуті їм в повному обсязі
  • Платність: кредитування здійснюється на умовах нарахування відсотків за користування коштами. Відсоткова ставка вказується при укладенні кредитного договору. Суми нарахованих відсотків на залишок боргу позичальник зобов'язаний сплатити разом з основним боргом
  • Терміновість: кредитний договір передбачає конкретні терміни, в які повинні бути повернуті грошові кошти та нараховані відсотки.

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

Крім вищевказаних, можна виділити ще ознаки банківського кредиту. Банківський кредит часто носить цільовий характер використання. Наприклад, автокредит можна направити тільки на придбання транспортного засобу, або іпотечний кредит - виключно на придбання житла. Банки часто встановлюють вимога до забезпеченості кредиту - повної або часткової, тим самим банк прагне убезпечити себе від ризику неповернення кредиту.

Що стосується класифікації банківських кредитів, то існує багато ознак, за якими кредит ділиться на види. Основні групи кредитів представлені на малюнку нижче.

Основні групи кредитів представлені на малюнку нижче

Роль банківського кредитування в економіці

Значення банківського кредитування обумовлено ефективністю його застосування для різних суб'єктів: держави, населення, самих банків. Характерна для кредитних відносин риса повернення коштів підвищує зацікавленість суб'єктів з точки зору прагнення до економії на обсягах і термінах залучених коштів. В кінцевому рахунку кредитування значно впливає на виробничі процеси в економіці, на рівень споживання товарів, на грошовий оборот в країні в цілому.

У сучасних ринкових умовах роль банківського кредитування переоцінити складно. Значення кредиту проявляється в таких аспектах:

  • Кредит забезпечує безперервність постійного обороту фондів підприємств в процесі їх відтворення, оскільки кредит бере участь у процедурі зміни форми власності при укладенні договорів купівлі-продажу товарів.
  • Через процес банківського кредитування відбувається створення необхідних для процесу відтворення коштів, іншими словами кредит - основа появи грошей як засіб платежу і засобу обігу. На основі регулярно складаються касових і кредитних планів держава регулює обсяги випуску грошей і їх вилучення, контролює грошовий обіг
  • Через підписання кредитних договорів банки контролюють діяльність господарюючих суб'єктів.

зауваження 1

Крім того, банківське кредитування має велике значення для можливості зниження виробничих витрат. При застосуванні кредитних грошей і безготівкового грошового обороту істотно прискорюються платіжні процеси і мінімізуються витрати на їх проведення.

Нічого не зрозуміло?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея