Особливості розвитку ринку банківських платіжних карток в Республіці Білорусь

На сьогоднішній день цілком очевидно, що одним з ключових чинників підвищення стабільності не тільки фінансового сектора, але і національної економіки в цілому є розширення сфери використання безготівкових розрахунків. Разом з тим, всі основні «класичні» їх форми, маючи в силу своєї природи «межа рухливості», певною мірою зберігають трудомісткість фінансових розрахунків, не забезпечують їх безперервність і ускладнюють контроль їх руху. Тому не дивно, що в умовах, що склалися посилюється соціально-економічна роль і значення банківських платіжних карток як інтенсивно розвивається інструменту безготівкових розрахунків, що забезпечує швидко зростаючі потреби у платежах і прискорення оборотності грошових коштів при одночасному зниженні витрат обігу, скорочення готівкового грошового обороту, а також розширення можливостей товарообігу і виробництва в цілому. Саме тому, за даними різних світових рейтингів платіжні карти в останні роки впевнено займають лідируючі позиції серед електронних платіжних інструментів, які обслуговують банківську, споживчу і соціальну сфери в різних країнах світу.

Однак, незважаючи на те, що в світі накопичено значний досвід використання платіжних карток, для Республіки Білорусь вони є порівняно новим, але в той же час найбільш динамічним платіжним інструментом. При цьому слід зазначити, що розвиток ринку платіжних карток в Республіці Білорусь в чому схоже з розвитком аналогічних ринків ряду пострадянських держав (Росії, України, Казахстану, країн Балтії). І обумовлено це, перш за все, наявністю у них приблизно однакові стартові позиції на момент розпаду СРСР, а також впливом схожих внутрішніх і зовнішніх факторів на їх розвиток.

Разом з тим, на сьогоднішній день формування білоруського ринку банківських платіжних карток пройшло вже довгий шлях - фактично довжиною в два десятиліття. За цей період вдалося зробити чимало: від випуску в обіг перших карт до створення національної системи безготівкових розрахунків на основі платіжних карток і розробки методологічної та організаційно-правової бази її функціонування. В результаті на сьогоднішній день банківські платіжні картки внутрішніх і міжнародних платіжних систем емітують 23 білоруських банку з 31 [7], а за часткою безготівкових операцій з використанням платіжних карток в загальному обсязі з їх використанням Республіка Білорусь істотно випереджає ряд держав (зокрема Росію та Україну ) [11, с.41].

Однак якщо спочатку процес впровадження розрахунків з використанням банківських платіжних карток в Республіці Білорусь носив переважно плановий адміністративний характер, то в останні роки його характерною особливістю є стрімка інтеграція і інтенсивне вплив комерційної ініціативи білоруських банків і державного регулювання і контролю з боку Національного банку на його розвиток.

При цьому важливо відзначити, що з моменту становлення білоруського ринку платіжних карток, з огляду на важливість даного сегмента ринку для національної економіки, питань його розвитку постійно приділяється особлива увага на всіх державних рівнях. Так, в результаті проведеної Національним банком багаторічної роботи в даному напрямку сформована і постійно вдосконалюється нормативно-правова база, що регулює порядок здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток, прийнято низку спільних з Урядом постанов і програм, розроблена і реалізується Концепція розвитку платіжної системи Республіки Білорусь на 2010-2015 рр. і т. д .. Саме завдяки спільним зусиллям усіх учасників фінансового ринку і при активній позиції регулятора на сьогоднішній день вдалося досягти певних результатів.

Так, кількість банківських платіжних карток, що знаходяться в обігу, протягом останніх років має стійку позитивну динаміку (рис. 1): якщо на 1 січня 2012 року кількість випущених в обіг банківських платіжних карток в Білорусі склало 9863 тис. Шт., Що на 5 , 7% менше, ніж на 1 січня 2013 року (10429 тис. шт.), то на 1 січня 2014 року кількість банківських платіжних карток в обігу вже склало 11805 тис. шт., що на 13,2% вище показника минулого року [ 2; 3].

Мал. 1. Кількість банківських платіжних карток в обігу в 2011-2013 рр. в Республіці Білорусь, тис. шт.

Проте в той же час, не можна однозначно стверджувати, що дана тенденція обумовлена ​​реальною ринковою затребуваністю карткових продуктів, так як, перш за все, вона є наслідком реалізації так званих «зарплатних» проектів, головною метою яких є не розширення і розвиток безготівкових розрахунків, а автоматизація процесу видачі заробітної плати співробітникам.

У Республіці Білорусь емітуються картки внутрішньої платіжної системи Белкарт, міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard. Причому на 01.01.2014 карток внутрішньої платіжної системи Белкарт випущено 5,3 млн одиниць (45% від загального обсягу випущених банківських карт), карток міжнародних платіжних систем - 6,5 млн одиниць (55%), в тому числі карток міжнародної платіжної системи VISA - 4,5 млн одиниць (38%), MasterCard - 2 млн одиниць (17%) [9, с.16].

Крім того, банки здійснюють еквайринг за операціями з картками зазначених платіжних систем і міжнародних платіжних систем American Express і UnionPay. На даний момент на території Республіки Білорусь еквайринг здійснюють 8 банків: ВАТ «Белагропромбанк», ВАТ «БПС-Сбербанк», ВАТ «АСБ Беларусбанк», ВАТ «Білінвестбанк», «Пріорбанк» ВАТ, ВАТ «Банк БелВЕБ», ВАТ «Парітетбанк» , ВАТ «Бєлгазпромбанку». Ці банки мають договірні відносини з підприємствами торгівлі та сервісу, приймають від них дані про транзакції, скоєних за допомогою платіжних карт, направляють їх у відповідну систему взаємообміну даними і здійснюють розрахунки за даними транзакцій. Крім того банки-еквайєри проводять операції з видачі готівки держателям платіжних карт, які не є клієнтами даного банку [8, с.70].

Як вже зазначалося раніше, різке зростання обсягів емісії карток Белкарт в загальній кількості обумовлений реалізацією поетапного переходу на використання карток внутрішньої платіжної системи Белкарт для виплати заробітної плати працівникам бюджетних організацій, державних унітарних підприємств та акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі.

Значного збільшення обсягів безготівкових операцій сприяло впровадження ВАТ «Банківський процесинговий центр» спільно з обслуговуються банками комплексу нових послуг, пов'язаних з безготівковими платежами і перерахуваннями грошових коштів. Це не що інше як оплата послуг «Белтелекома», підключення нових регіонів з оплати комунальних платежів, розширення можливостей СМС-банкінгу, безготівкового перерахування з рахунку на рахунок, а також впровадження прогресивних технологій з проведення операцій з платіжними картками в торгово-сервісній мережі [10 , c. 5].

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що в даний час склався на «картковому» ринку рівень конкуренції між внутрішньою системою Белкарт і міжнародними системами дозволяє виводити на ринок інноваційні продукти і послуги на досить високому рівні. Спостерігається також позитивна тенденція зростання кількості банківських платіжних карток, випущених в обіг.

Запорукою успішного функціонування системи безготівкових розрахунків за роздрібними платежах також є створення технічної можливості скористатися карткою держателю в будь-якому місці і в будь-який час при оплаті товарів, робіт і послуг.

Устаткування з прийому карток підрозділяється на дві категорії самообслуговування (банкомати та платіжно-довідкові термінали (інфокіоск), в тому числі обладнані пристроєм cash-in) і термінальне обладнання (електронні платіжні термінали), яке експлуатується персоналом організації торгівлі (сервісу) або іншого об'єкта [10 , с. 5].

У Республіці Білорусь відбувається постійний розвиток системи розрахунків з використанням банківських платіжних карток. Активно розвивається програмно-технічна інфраструктура, впроваджуються нові технології (рис. 2).

Мал. 2. Показники, що характеризують розвиток програмно-технічної інфраструктури системи розрахунків з використанням банківських платіжних карток за 2011-2013 рр. в Республіці Білорусь, шт.

На 01.01.2012 року в Республіці Білорусь було встановлено 3317 банкоматів, 3191 інфокіоск, а в організаціях торгівлі та сервісу було встановлено 48853 терміналу (рисунок 3).

Станом на 01.01.2013 року, кількість банкоматів збільшилася на 11,6% в порівнянні з минулим роком і склало 3701 шт., Кількість інфокіосків збільшилася на 4,7% (3342 шт.), Кількість платіжних терміналів збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 32,7% і склало 64847 шт.

На 01.01.2014 року кількість банкоматів збільшилася на 10,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склало 4088 шт., Кількість інфокіосків збільшилася на 7,3% (3586 шт.), А кількість платіжних терміналів зросла на 25,8% і склало 81569 шт. [2; 3].

Станом на 1 січня 2014 р навантаження на один термінал і на один банкомат в Білорусі лише трохи не дотягує до міжнародних стандартів (2888 карток на 1 банкомат проти не більше ніж 2600), тоді як по терміналах повністю в них вкладається (145 карток при оптимально допустимою навантаженні не більше 200). Станом на 01.01.2013 р навантаження на один банкомат становила 2818 карток (на 01.01.2012 р - 2973 шт.), Відповідно на 1 платіжний термінал в організаціях торгівлі (сервісу) доводилося 161 картка (на 01.01.2012 р - 202 шт.) [рис. 1; Мал. 2].

Але незважаючи на оснащеність організацій торгівлі і сервісу торговими терміналами і дедалі ширші можливості у держателів платіжних карток розрахуватися шляхом їх використання, в переважній більшості випадків картки використовуються для зняття готівки (таблиця 1).

Таблиця 1

Співвідношення готівкових та безготівкових операцій в загальному обсязі і сумі операцій з використанням платіжних карток в 2011-2013 рр. в Республіці Білорусь

Дата

готівкові операції

безготівкові операції

Частка в загальному кол-ве,%

Частка в загальній сумі,%

Частка в загальному кол-ве,%

Частка в загальній сумі,%

01.01.2012

43,9

84,3

56,1

15,7

01.01.2013

37,4

81,1

62,6

18,9

01.01.2014

31,6

78,5

68,4

21,5

Так, на 1 січня 2012 року в Республіці Білорусь частка безготівкових операцій в загальному обсязі операцій з використанням карток усіх функціонуючих платіжних систем склала 56,1% по кількості операцій і 15,7% по сумі операцій. У 2012 році частка безготівкових операцій з використанням карток в білоруських рублях становить 62,6% по кількості операцій і 18,9% по сумі операцій. У свою чергу, на 1 січня 2014 року частка безготівкових операцій з використанням карток в білоруських рублях становить 68,4% по кількості операцій і 21,5% по сумі операцій [9, с.16; 10, с. 9].

Згідно з наведеними даними є позитивна динаміка зростання частки безготівкових операцій з використанням карток. Разом з тим зростання показників частки безготівкових операцій з використанням банківських платіжних карток ще не досить великий. Крім того варто зазначити, що банківські платіжні картки використовуються при здійсненні роздрібних платежів і платних послуг (таблиця 2).

Таблиця 2

Частка безготівкового грошового обороту в роздрібному товарообігу і обсязі платних послуг за 2011-2013 рр. в Республіці Білорусь

Дата

У роздрібному товарообороті організацій торгівлі (сервісу),%

В обсязі платних послуг населенню,%

1 січня 2012 р

9,5

10,8

1 січня 2013 р

13,2

11,8

1 січня 2014 р

16

З таблиці 2 очевидно, що відчутного зростання частки безготівкових розрахунків в обсягах роздрібного товарообігу і платних послуг, що надаються населенню, не відбулося. За період з 1 січня 2012 року по 1 січня 2014 року частка безготівкових розрахунків з використанням банківських платіжних карток в обсягах роздрібного товарообігу і платних послуг збільшилася лише на 6,5 і 5,2% відповідно [9, с.16; 10, с. 9].

Таким чином, навантаження на банкомати та платіжні термінали поступово наближається до оптимальної, прийнятої в міжнародній практиці. Спостерігається також поступове збільшення безготівкового обороту з використанням банківських платіжних карток, але банківські платіжні картки в більшості випадків використовуються для зняття готівки.

При визначенні проблем і перспектив розвитку в Республіці Білорусь ринку банківських платіжних карток слід враховувати сучасний рівень його розвитку, світові тенденції в цій сфері, роль Національного банку, органів державного управління, а також банків в процесі вдосконалення системи безготівкових розрахунків.

І, перш за все, слід зазначити, що білоруський ринок банківських карток, незважаючи на те, що в цілому сформувався, до сих пір значно відрізняється від зарубіжних.

Так, на першому етапі розвитку «критичного» бізнесу в Білорусі основною зацікавленою групою виступили наймачі: саме вони отримували найбільшу вигоду від заміни видачі зарплати працівникам через касу на банкомати. Це дозволило уникнути традиційно високих банківських комісій за касове обслуговування, а десь і ліквідувати посаду касира. Для самих банків це були скоріше іміджеві проекти, причому пов'язані з чималими капітальними витратами.

Особливістю «білоруської моделі» впровадження карток стало просування нового продукту за ініціативою і зусиллями банків (в тому числі і директивними методами з боку Національного банку), а не торгівлі, як це було в зарубіжних (в першу чергу промислово розвинених) країнах, що характеризувалося такими причинами:

- емісія платіжних карток спочатку була віднесена до банківської монополії, тоді як в зарубіжних країнах платіжні картки з самого початку розвивалися як торговий, а не банківський продукт;

- причиною більшої ролі банків у розвитку ринку карток став низький рівень фінансового маркетингу організацій торгівлі: відсутність стимулювання лояльності покупців, надання знижок (в тому числі за розрахунки картками), торгового кредиту, дисконтних карт і т. Д.

Крім того білоруський ринок платіжних карток відрізняє від закордонного абсолютне домінування дебетових карток у порівнянні з кредитними. В даний час переважна більшість дебетових карт є зарплатними з нехитрим «життєвим циклом». Тобто більшість населення не збирається розраховуватися безготівковим шляхом, а вважає за краще зняти готівку через банкомат (як правило, в день видачі зарплати) і вже за допомогою готівки проводити розрахунки або купувати валюту в обмінному пункті [5].

Практика добровільно-примусового поширення зарплатних карт вже дала свій результат - у громадян з'явилася звичка користуватися цим платіжним інструментом. Але при цьому існують такі стримуючі фактори:

- психологічна непідготовленість потенційних власників карток;

- висока вартість проектів за платіжними картками;

- недостатній сервіс, пропонований власникам карток;

- обмежена географія застосування карток [1, c. 3].

Їх використання мінімізує ризики для банків, але одночасно знижує можливість отримання доходів: головна вигода для банків від дебетових карт - це розширення ресурсної бази. Кредитні картки, поширені в Білорусі недостатньо широко через високий ступінь ризику для банку і внаслідок цього високої процентної ставки для клієнтів.

Тим часом для організацій торгівлі власники таких карток становлять найбільший інтерес, так як саме за їх рахунок, а не за рахунок власників дебетових карт вони реально збільшують свій товарообіг у порівнянні з розрахунками готівкою. Пояснюється це емпіричним психологічним законом: можливість купити в кредит завжди збільшує кількість покупок в порівнянні з витратою готівки.

Ще одна проблема, яка перешкоджає розширенню карткового обороту - це еквайринг. Перш за все, маються на увазі банкомати тих банків, які стягують комісію за переведення в готівку «чужих» карток і навіть за перегляд сальдо по ним. Тут можна придивитися до досвіду ряду країн, які заборонили стягувати таку комісію з споживача законодавчо або на рівні угод в рамках банківських асоціацій, переклавши витрати на самі банки-емітенти, які не забезпечують користувачів достатньою кількістю банкоматів. Крім того, до цих пір є банкомати, які обслуговують тільки «свої» картки, що, безумовно, затратно в рамках всього народного господарства і не завжди зручно для клієнтів [5].

У Беларуси досягнуть питань комерційної торгівлі Успіхів в області емісії Банківських платіжніх карток. Разом з тим їх использование в якості платіжного інструменту в сфері торгівлі та послуг залішається на низьких Рівні. Більш того, не забезпечено ефективне використання вже встановленого обладнання.

Проблема збільшення частки безготівкових розрахунків у сфері роздрібних платежів носить комплексний характер і вимагає адекватного підходу до її вирішення на основі використання світового досвіду.

Подальший розвиток безготівкових розрахунків з використанням банківських платіжних карток здійснюється відповідно до плану спільних дій державних органів та учасників фінансового ринку з розвитку в Республіці Білорусь системи безготівкових розрахунків за роздрібними платежах з використанням сучасних електронних платіжних інструментів та засобів платежу на 2013-2015 роки.

Її цілями є створення умов для підвищення економічної культури і фінансової грамотності населення шляхом розвитку в республіці системи безготівкових розрахунків за роздрібними платежах з використанням сучасних електронних платіжних інструментів та засобів платежу, розробки і впровадження нових банківських продуктів, і як наслідок - збільшення частки безготівкових розрахунків при здійсненні роздрібних платежів і скорочення готівкового грошового обігу [4].

Як позитивний момент можна відзначити розвинену в Білорусі технічну інфраструктуру. На відміну від емісії карток розвиток технічної інфраструктури обслуговування держателів карток йде більш повільними темпами. При цьому такі показники, як кількість карток на один банкомат, пункт видачі готівки на одне підприємство торгівлі і сервісу, ростуть з року в рік. Широке поширення банкоматів і інфокіосків пов'язано з тим, що вони мають незаперечну перевагу - можливість цілодобового обслуговування клієнтів. Таким чином, темпи зростання емісії карток перевершують темпи зростання інфраструктури системи розрахунків з використанням карток, тобто банки, здійснюючи емісію, не забезпечують її необхідними засобами використання карток.

В даний час програми заохочення споживачів - практично єдиний маркетинговий інструмент, який створює ситуацію, коли кожна зі сторін виявляється у виграші. З одного боку, банк збільшує кількість клієнтів (в тому числі постійних), а з іншого - кількість транзакцій за своїми картками, в той час як споживач отримує подарунки за прихильність банку.

У розвинених країнах, де сформована споживча культура, багато банків і платіжні системи активно використовують у своїй роботі такі програми. Програми заохочення клієнтів сприяють більш частого використання картки банку для оплати товарів і послуг, допомагають встановити зворотний зв'язок з клієнтом, своєчасно інформувати про нові послуги і проекти. Як показує світовий досвід, найбільшу ефективність демонструють дві схеми лояльності:

- сash-back: програма лояльності, що дозволяє клієнту повертати на свій рахунок в банку певний відсоток від зробленої ним покупки;

- програма лояльності, заснована на заохоченні клієнта спеціальними окулярами (бонусами). Накопичивши певну кількість бонусів, клієнт може обміняти їх на значимий для нього подарунок: квиток на літак, обід в ресторані, техніку, похід в кіно і т. Д. [6, с 39-44].

Таким чином, результати проведеного аналізу ринку банківських платіжних карток в Республіки Білорусь дозволяють на сьогоднішній день говорити про те, що:

1. існує ряд проблем, які обумовлюють стан ринку платіжних карт в Республіці Білорусь. Для їх вирішення необхідно активно розвивати технічну інфраструктуру, збільшувати спектр послуг для власників банківських платіжних карток, також використовувати найкращі світові досягнення в цій галузі, поєднуючи їх з вітчизняними розробками;

2. необхідно налагодити з підприємствами та організаціями торгівлі системну роботу, спільно розробляти і впроваджувати програми лояльності, що включають заохочувальні заходи для власників карток, активно пропагувати передовий досвід, проводити спільні рекламні кампанії та акції;

3. масова емісія банківських платіжних карт повинна бути забезпечена відповідними темпами розвитку мережі прийому даних платіжних карт в торгово-сервісній мережі, пунктах видачі готівки та банкоматах;

4. саме за рахунок нових послуг зможе розвиватися картковий бізнес найближчим часом. Крім доступу до кредиту, однією з них може стати активне впровадження розрахунків платіжними картами в Інтернеті, в тому числі з використанням в якості пристрою доступу мобільних телефонів;

5. величезна маса роздрібних платежів все ще здійснюється з використанням готівкових грошових коштів. А адже подальше активне використання банківських платіжних карток, електронних платежів і інтернет-платежів дозволить знизити витрати, пов'язані з обслуговуванням готівкового грошового обороту, підвищить швидкість розрахунків і рівень обслуговування населення.

література:

1. Боговик, А. А. Про пластикових картках / А. А. Боговик // Народна газета. - Рік випуску 2008 - № 167. - С. 3.

2. Бюлетень банківської статистики / Національний банк Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/bulletin2013_1.pdf. - Дата доступу: 20.12.2014.

3. Бюлетень банківської статистики / Національний банк Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbrb.by/publications/bulletin/bulletin2014_1.pdf. - Дата доступу: 20.12.2014.

4. Про план спільних дій державних органів та учасників фінансового ринку з розвитку в Республіці Білорусь системи безготівкових розрахунків за роздрібними платежах з використанням сучасних електронних платіжних інструментів та засобів платежу на 2013-2015 роки та заходи щодо його реалізації: Пост. Ради Міністрів Респ. Білорусь і Національного банку Респ.Беларусь, 1 Квітня. 2013 р № 264/4 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21300246 . - Дата доступу: 18.12.2014.

5. Овсейко, С. В. Ребрендинг не змінює змісту // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.belmarket.by/ru/205/150/16210/Ребрендинг-не-меняет-содержания.htm . - Дата доступу 18.12.2014.

6. Пищик, І. А. Картковий бізнес в Білорусі і перспективи формування національної платіжної системи / І. А. Пищик // Банківський вісник. - 2008. - № 1. - С. 39-44.

7. Розвиток в Республіці Білорусь ринку банківських платіжних карток // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbrb.by/payment/plasticcards. - Дата доступу: 19.12.2014.

8. Стефанович, Л. Картковий ринок Білорусі: картки, інфраструктура, операції / Л. Стефанович // Банківський вісник. - 2014. - № 8. - С. 64-71.

9. Стефанович, Л. Розвиток безготівкових роздрібних платежів в Білорусі / Л. Стефанович // Банківський вісник. - 2014. - № 5. - С. 15-21.

10. Штевніна, Н. Система безготівкових розрахунків за роздрібними платежах в Білорусі / Н. Штевніна // Банківський вісник. - 2012. - № 28. - С. 3-11.

11. Антонович, О. Про поточну ситуацію в сегменті карткового бізнесу білоруських банків / О. Антонович, І. Верес // Банківський вісник. - 2013. - № 7 - С. 41-49.

Aspx?
Слова жизни
Фотогалерея