Корпоративні банківські картки в бухгалтерському обліку

 1. Є з чого вибрати
 2. Облік розрахунків з банком ...
 3. ... і з співробітниками компанії
 4. Корпоративні картки та податки

Корпоративні банківські картки, як випливає з рекламних проспектів - це оптимальний засіб здійснення розрахунків з партнерами, оплати витрат, в тому числі на відрядження та представницьких. Це зручно і престижно. Чи так це насправді?

Отже, розберемося в питанні, що таке корпоративна банківська карта і які плюси чи мінуси вона забезпечує працівникам компанії.

В першу чергу згадаємо, що банківська пластикова карта - це іменний платіжний засіб, призначений для оплати товарів або послуг, а також для отримання готівки в банкоматах і банках. Корпоративна банківська пластикова карта нічим в цьому плані не відрізняється від інших. Вона так само відкривається на конкретну фізичну особу. Але її особливістю є те, що ця особа повинна бути співробітником організації, які уклали договір на випуск такої карти. Ще однією відмінністю корпоративних карт від інших є те, що співробітник отримує повний доступ до одного з рахунків юридичної особи, тобто розпоряджається коштами організації.

Для оформлення корпоративної картки необхідно:

1. Укласти з банком договір про випуск і обслуговування корпоративних карт.

2. Прикласти до договору:

 • список співробітників підприємства, які будуть користуватися картами;
 • заяви співробітників на випуск карт;
 • довіреності від підприємства на співробітників - власників карток.

3. Уявити в банк документи, необхідні для відкриття рублевого (валютного) карткового розрахункового рахунку.

Є з чого вибрати

Юридичні особи можуть відкривати на своїх співробітників два основних види карт:

 • розрахункову карту. Призначена для здійснення операцій її власником в межах встановленої банком суми грошових коштів, розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошей компанії, що знаходяться на її банківському рахунку;
 • кредитну карту. Розрахунки по ній здійснюються за рахунок коштів, наданих банком в установленому ліміті відповідно до умов кредитного договору.

За допомогою корпоративної картки співробітники можуть отримувати готівкові кошти, оплачувати витрати, пов'язані з господарською діяльністю, в тому числі з оплатою витрат на відрядження та представницьких витрат, на території Російської Федерації, отримувати готівкові гроші в іноземній валюті за межами території Росії, а також здійснювати оплату відрядних і представницьких витрат в іноземній валюті за межами території нашої країни. До речі, найчастіше фірми використовують банківські картки для оплати саме представницьких і витрат на відрядження.

Облік розрахунків з банком ...

Підставою для складання розрахункових та інших документів для відображення сум операцій, що здійснюються з використанням платіжних карт, у бухгалтерському обліку є що видається банком реєстру платежів, або електронний журнал. Списання або зарахування грошових коштів за картковими операціями здійснюється зазвичай не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​надходження в банк реєстру платежів, або електронного журналу з єдиного розрахункового центру. Згодом ці документи можуть бути отримані фірмою.

При відкритті або закриття рахунка в банку з обслуговування корпоративних карт необхідно повідомити інспекцію протягом семи робочих днів з дня його відкриття або закриття.

Перерахування коштів на карткові рахунки потрібно відображати в обліку таким чином:

Дебет 55 Кредит 51 (52)

- перераховані грошові кошти на банківський картковий рахунок з розрахункового (валютного) рахунку.

Сума винагороди, яку банк стягує за обслуговування спеціального карткового рахунку, є в бухгалтерському обліку операційними витратами і враховується в такий спосіб:

Дебет 91 Кредит 55

- оплачені послуги банку.

Однак найскладніше організувати аналітичний облік по субрахунку «Спеціальний картковий рахунок». Адже облік по даному субрахунку повинен бути організований у розрізі конкретних карткових рахунків, відкритих в тому чи іншому банку. Крім того, на аналітичний облік суттєво впливають умови випуску та використання банківських карт, пропонованих фінансовою установою. Так, наприклад, при укладенні договору банк може висувати умову про наявність на рахунку організації незнижуваного залишку (страхового депозиту, який може бути використаний для розрахунків у виняткових випадках на покриття перевищення платіжного ліміту). У цьому випадку доцільно використовувати субрахунки другого порядку, наприклад «Спеціальний картковий рахунок - незнижуваний залишок» і «Спеціальний картковий рахунок - платіжний ліміт».

Якщо до спеціального карткового рахунку відкрито кілька карт, то будь-який власник може здійснювати операції з їх використанням в межах загального платіжного ліміту Якщо до спеціального карткового рахунку відкрито кілька карт, то будь-який власник може здійснювати операції з їх використанням в межах загального платіжного ліміту. В цьому випадку аналітичний облік власників картки необов'язковий до моменту видачі грошових коштів підзвітній особі.

Коли кожної розрахункової карті відповідає окремий рахунок, то при перерахуванні грошових коштів на спеціальний картковий рахунок в банк передається спеціальна відомість, що містить дані власників та номери карт, а також суми, що підлягають зарахуванню на кожну банківську карту. В цьому випадку аналітичний облік ведеться в розрізі власників випущених карт. При відкритті банківської карти в валюті необхідно мати на увазі, що іноземна валюта, яка перебуває на спеціальному картковому рахунку, повинна переоцінюватися на дату здійснення операції і на дату складання бухгалтерської звітності (ПБУ 3/2000 «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті »).

Виникаючі курсові різниці враховуються для цілей бухгалтерського і податкового обліку, причому в обох видах обліку суми курсових різниць вважаються позареалізаційними доходами (витратами). У бухгалтерському обліку курсові різниці відносяться на фінансові результати і відображаються таким чином:

Дебет 55 Кредит 91

- відображено суму позитивної курсової різниці;

Дебет 91 Кредит 55

- відображено суму від'ємної курсової різниці.

Якщо організація уклала договір на випуск кредитних корпоративних карт, то в обліку будуть зроблені наступні операції:

Дебет 55 Кредит 66

- сума кредиту надійшла на спеціальний картковий рахунок на дату витрачання грошових коштів;

Дебет 91- 2 Кредит 66

- нараховані відсотки по кредиту (проводка робиться періодично, в терміни, встановлені договором для оплати відсотків. - Примітка автора);

Дебет 66 Кредит 51

- перераховані відсотки по кредиту;

Дебет 10 Кредит 55

- оприбутковано ТМЦ (в разі, якщо кошти з корпоративної картки були витрачені на придбання ТМЦ. - Примітка автора).

... і з співробітниками компанії

Корпоративна карта - це іменний платіжний засіб, призначений для оплати співробітниками товарів або послуг, а також для отримання грошей в банкоматах і банках.

Банк списує гроші з карткового розрахункового рахунку підприємства в міру того, як проводяться розрахунки за операціями власників. Вважається, що списані з рахунку кошти видані під звіт працівникові організації. У магазинах, готелях та інших місцях розрахунку співробітник організації отримує документи, що підтверджують витрати, вироблені по карті. Таким документами вважаються рахунки за проживання в готелі, квитки на проїзд, квитанції, чеки, накладні і т. Д. До них повинні бути додані оригінали сліпів, квитанції електронних терміналів і банкоматів. Всі ці документи співробітник організації представляє в бухгалтерію підприємства разом з авансовим звітом. Якщо він цього не зробив, а виписка банку свідчить про те, що з карткового рахунку вироблено зняття готівки, бухгалтер організації відображає заборгованість працівника організації в такий спосіб:

Дебет 73 Кредит 55

- відображено списання готівки з спеціального карткового рахунку, не підтверджене первинними документами.

При отриманні авансового звіту здійснені витрати (пов'язані з виробничою діяльністю організації) відображаються в загальному порядку. Якщо ж зроблені працівником організації витрати не пов'язані з виробничою діяльністю, то останній зобов'язаний їх відшкодувати.

Відшкодування працівником зазначених сум може бути вироблено двома шляхами: або працівник організації вносить готівкові кошти в касу організації, або організація суму збитку утримує із заробітної плати працівника. Бухгалтер оформить в цьому випадку такі проводки:

Дебет 50 Кредит 73

- внесення працівником готівкових коштів для відшкодування витрат;

Дебет 70 Кредит 73

- утримання із заробітної плати працівника грошової суми, витраченої за корпоративною карткою в особистих цілях.

Корпоративні картки та податки

При відкритті або закриття рахунка в банку з обслуговування корпоративних карт необхідно повідомити про це інспекцію протягом семи робочих днів з дня його відкриття або закриття (ст. 23, 6.1 НК РФ). За порушення цього терміну передбачений штраф в розмірі 5000 рублів за статтею 118 НК РФ.

Федеральна податкова служба завжди дотримувалася такої позиції. І недавно з нею погодився Президія ВАС РФ. У своїй постанові від 21 вересня 2010 року № 2942/10 судді підтвердили, що якщо компанія несвоєчасно направила до податкової інспекції повідомлення про відкриття бізнес-рахунки, то штраф за таке порушення правомірний.

Якщо компанія оформила для своїх співробітників кредитні корпоративні карти, необхідно не забути про податковий облік відсотків за користування даними кредитними коштами. У податковому обліку гранична величина відсотків, визнаних витратою, що зменшують оподатковуваний базу з податку на прибуток, приймається в такому розмірі (ст. 269 НК РФ):

 • рівній ставці рефінансування ЦБ РФ, збільшеною в 1,1 рази - при оформленні боргового зобов'язання в рублях;
 • рівній 15 відсоткам - за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

Валютні корпоративні карти тягнуть за собою додаткові операції з метою оподаткування - різниці, які утворюються внаслідок відхилення курсу продажу (купівлі) іноземної валюти банком-емітентом від офіційного курсу Банку Росії, враховуються при оподаткуванні прибутку. Вони відображаються на дату продажу (купівлі) валюти (пп. 6 п. 7 ст. 272 ​​НК РФ, пп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ) і враховуються у складі позареалізаційних витрат (пп. 6 п. 1 ст. 265 НК РФ) або доходів (п.2 ст. 250 НК РФ). Дані курсові різниці можуть зменшувати податкову базу по податку на прибуток тільки в тому випадку, якщо працівник, купивши валюту, витратить її для службових цілей.

Ірина Шитик

Практична енциклопедія бухгалтера

Всі зміни 2019 роки вже внесені в бератор експертами. У відповіді на будь-яке питання у вас є все необхідне: точний алгоритм дій, актуальні приклади з реального бухгалтерської практики, проводки і зразки заповнення документів.

дізнатись детальніше


Чи так це насправді?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея