Формула розрахунку відсотків в Excel. 7 практичних прикладів

  1. Відео-урок: «Приклади розрахунку простих і складних відсотків»

Розберемо різні формули розрахунку відсотків в Excel, для цього розглянемо реальні практичні приклади, формули і типові фінансові завдання.

Відсотки (латин. Pro centum) - є невід'ємною частиною фінансової математики та використовуються в банківському секторі, фінансах, бухгалтерії, страхування, оподаткування і т.д. Так у вигляді відсотків висловлюють прибутковість і прибутковість підприємства, ставку по банківських кредитах і позиках, податкові ставки і т.д. Можна навести на підтвердження важливості відсотків у фінансовому світі висловлювання А. Енштейна: «Складні відсотки - найпотужніша сила в природі». Перед тим як розглянути формули розрахунку відсотків введемо основні терміни і поняття.

  • Капітал (англ. Capital, Principal) - є базою щодо якого обчислюють відсоток.
  • Частота нарахування відсотків - період виплат відсотків на капітал.
  • Процентна ставка (англ. Rate) - розмір відсотка або частка капіталу, який буде виплачений.
  • Період вкладення (англ. Period) - часовий інтервал передачі капіталу банку або іншої фінансової установи.

Отже, розглянемо різні економетричні завдання з відсотками.

Розрахунок частки часто необхідний в бухгалтерському та фінансовому обліку, де необхідно визначити частку тих чи інших видів активів по відношенню до сумарних. На малюнку нижче наведений приклад і бухгалтерські дані по підприємству ВАТ «АЛРОСА».

Приклад завдання. Необхідно розрахувати частку «Запасів» в структурі «Активів» підприємства. Для цього скористаємося формулою:

Частка запасів в Активах = B6 / B7

Розберемо різні формули розрахунку відсотків в Excel, для цього розглянемо реальні практичні приклади, формули і типові фінансові завдання

Розрахунок частки у відсотках

Для того щоб в осередку отримані частки маю процентний вид можна скористатися поєднанням клавіш «Ctrl» + «Shift» + «%».

Розглянемо другу постійно зустрічається економічну задачу: розрахунок абсолютного значення відсотка за капіталом.

Приклад завдання. Необхідно визначити розмір виплати банку ВАТ «Альфа-банк» за вкладом в розмірі 100000 руб. з процентною ставкою 15%. Формула розрахунку розміру виплат матиме такий вигляд:

Виплати за вкладом у банку = B6 * B7

Виплати за вкладом у банку = B6 * B7

Розрахунок виплат по вкладу в банк в Excel

Приклад завдання. Потрібно розрахувати підсумкову вартість товару з ПДВ (податок на додану вартість), тоді як вартість товару без ПДВ становить 10000 руб., Процентна ставка податку дорівнює 18%. Формула розрахунку вартості товару з урахуванням ПДВ розраховується за формулою:

Вартість товару з урахуванням ПДВ = B6 * (1 + B7)

Вартість товару з урахуванням ПДВ = B6 * (1 + B7)

Розрахунок вартості з урахуванням ПДВ в Excel

Приклад завдання. Необхідно розрахувати розмір капіталу після вирахування податку на прибуток, процентна ставка податку дорівнює 24%, поточне значення капіталу одно 50000 руб. Формула розрахунку залишку капіталу після вирахування податку наступна:

Залишок капіталу = B6-B6 * B7

Залишок капіталу = B6-B6 * B7

Розрахунок вартості капіталу після вирахування відсотків

Приклад завдання. Необхідно розрахувати початкову вартість продукції без ПДВ (податок на додану вартість), поточна вартість продукції становить 200000 крб., Процентна ставка податку 18%. Формула розрахунку відсотків наступна:

Вартість продукції без ПДВ = B6 / (1 + B7)

Вартість продукції без ПДВ = B6 / (1 + B7)

Приклад розрахунку очищеної вартості продукції без ПДВ в Excel

При використанні простих відсотків виплати за вкладом здійснюються тільки в кінці терміну (періоду) розміщення.

Приклад завдання. Потрібно розрахувати розмір виплат за банківським вкладом, на який нараховується простий відсоток. Розмір внеску становить 150000 крб., Річна процентна ставка за вкладом становить 12% (за 365 днів), період розміщення вкладу становить 300 днів. Формула розрахунку в Excel наступна:

Розмір банківського вкладу на кінець періоду розміщення = (1 + B8 * 300/365) * B6

Приклад розрахунку простих процентів за банківським вкладом в Excel

Складні відсотки відрізняються від простих тим, що виплати на банківський вклад здійснюються протягом періоду його розміщення.

Приклад завдання. Необхідно розрахувати розмір банківського вкладу, який був розміщений по складний відсоток. Початковий розмір депозиту складає 100000 руб., Річна процентна ставка дорівнює 14%, період нарахування відсотків - кожні 4 місяці, термін розміщення вкладу 1 рік.

Формула розрахунку складних відсотків:

Розмір внеску зі складними відсотками на кінець року = B6 * (1 + B8 * B9 / B7) ^ 4

Розмір внеску зі складними відсотками на кінець року = B6 * (1 + B8 * B9 / B7) ^ 4

Приклад розрахунку складних відсотків в Excel

Метод складних відсотків має широке використання у фінансовому аналізі і застосовується для дисконтування грошових потоків. Більш докладно про метод дисконтування читайте в статті: « Дисконтування грошових потоків (DCF). Формула. Розрахунок в Excel «.

Відео-урок: «Приклади розрахунку простих і складних відсотків»

резюме

Розрахунок відсотків є невід'ємною частиною фінансової математики та всієї економіки в цілому. Навик швидкого розрахунку відсотків в Excel дозволяє економити час при оцінці майбутньої вартості капіталу.

Автор: к.е.н. Жданов Іван Юрійович

Новости
Слова жизни
Фотогалерея