Читати курсова з банківської справи: "Управління кредитними ризиками в комерційному банку"

(Назад)   (Завантажити роботу)   Функція читання служить для ознайомлення з роботою (Назад) (Завантажити роботу)

Функція "читання" служить для ознайомлення з роботою. Розмітка, таблиці і картинки документа можуть відображатися невірно або не в повному обсязі!
Кредитні ризики розрізняються і за ступенем допустимості. Мінімальним вважається ризик, розмір якого знаходиться на рівні 0-25% втрат розрахункового прибутку; підвищеним - при втрати розрахункового прибутку в межі 25-50%, критичним є ризик, при якому втрати розрахункового прибутку становлять 50-75%, і, нарешті, неприпустимим вважається ризик, при якому збитки сягають 75-100% розрахункового прибутку. .3 Методи регулювання кредитних ризиків

позика кредитний ризик позичальник

Регулювання кредитного ризику можна проводити на макрорівні (в цілому по країні з позиції Банку Росії, як органу нагляду за банківською діяльністю) і мікрорівні, тобто самостійні дії комерційного банку з управління ризиками.

Регулювання ризику кредитування на макрорівні полягає у встановленні максимальних розмірів ризику відповідно до нормативних актів Банку Росії, формуванні резервів на можливі втрати по позиках і ін.

До методів регулювання ризику кредитування на мікрорівні, можна віднести: диверсифікацію (різноманітність) кредитного портфеля банку; попередній аналіз клієнта; страхування кредиту залучення достатнього забезпечення та ін. На основі наявної інформації про величину ризику банки розробляють власні методи управління кредитним ризиком. Серед них можна відзначити наступні: розробку регламенту процедур прийняття рішення про видачу кредиту; створення додаткових резервів на випадок непогашення кредитів (причому резерви створюються не тільки обов'язкові, але і добровільні); прийняття рішення про допустимі рівні ризиків, використання плаваючих процентних ставок, продовження роботи з клієнтом і після видачі кредиту, перевірку стану фінансово-господарської діяльності позичальника та ін.

Для того щоб названі методи регулювання кредитного ризику були реалізовані на практиці, діяльність комерційного банку по управлінню кредитним ризиком повинна бути відповідним чином організована. З цією метою в банку створюється комітет кредитного ризику.

Склад і функції комітету кредитного ризику

Головою комітету є керівник банку. Членами комітету є керівники різних підрозділів банку: кредитного відділу, аналітичного відділу, науково-дослідного відділу, а також при необхідності керівники деяких інших відділів.

Функції комітету кредитного ризику:

• Розробка та моніторинг (оцінка) діючої кредитної політики банку;

• розробка політики рейтингу кредитів;

• розробка критеріїв для видачі нових кредитів;

• встановлення обмежень на позички в залежності від галузі та типу бізнесу;

• регулярна оцінка ризику кредитного портфеля;

• визначення шляхів повернення ненадійних позик;

Новости
Слова жизни
Фотогалерея