"1С: Підприємство 8" на автозаправних станціях

  1. Облік в мережі АЗС "Аванті-МТА"
  2. Готові рішення для АЗС на платформі "1С: Підприємство 8"
Головна Публікації в пресі

А. Віленський / Фінансова газета / № 10 / березень 2010

Основним видом діяльності автозаправних станцій (АЗС) є реалізація моторного палива - бензину, дизельного палива і скрапленого газу. Поряд з основною діяльністю багато АЗС займаються також супутнім бізнесом, наприклад надають послуги по заміні масла, по мийці автомобілів і послуги шиномонтажу. На АЗС також можуть працювати роздрібний магазин і кафе.

Облік і реалізація палива на АЗС мають характерні особливості, розглянемо деякі з них. Складський облік нафтопродуктів ускладнюється дуже сильною залежністю їх щільності від температури. Це в свою чергу призводить до того, що обсяг нафтопродуктів також залежить від температури. Тому в загальному випадку доводиться вести паралельний облік нафтопродуктів в двох одиницях виміру - одиницях об'єму і одиницях маси. Крім того, при розрахунках з покупцями на АЗС використовуються різні форми оплати. Покупці можуть оплачувати паливо не тільки готівковими коштами, а й талонами, паливними або платіжними картами, а також заправлятися за відомостями.
Організувати достовірний облік на АЗС допомагають спеціалізовані програмні продукти, в яких реалізовані методики обліку нафтопродуктів як по масі, так і за обсягом, передбачено відображення роздрібних продажів з різними варіантами оплати, а також інші особливості обліку нафтопродуктів.

Облік в мережі АЗС "Аванті-МТА"

Компанія "Аванті-МТА" (м.Москва) володіє декількома АЗС і є офіційним партнером компанії "ТНК".

В рамках загальної задачі збільшення виручки і підвищення рентабельності в компанії було прийнято рішення про впровадження єдиної методики обліку, а також про консолідацію обліку всіх АЗС в єдину інформаційну систему. Крім того, відкриття на АЗС нових підрозділів, зайнятих мийкою автомобілів, шиномонтаж, а також магазинів і кафе, призвело до необхідності організувати ведення обліку за цими напрямками діяльності.

Для ведення бухгалтерського обліку в компанії успішно використовували прикладне рішення "1С: Бухгалтерія 8" на платформі "1С: Підприємство 8" , Тому для створення нової інформаційної системи була також обрана платформа "1С: Підприємство 8".

Керівництво компанії розглянуло кілька варіантів архітектури системи обліку. В результаті був обраний варіант єдиної розподіленої інформаційної бази для ведення бухгалтерського, податкового, управлінського і оперативного обліку в усіх підрозділах.

Виконання проекту автоматизації було доручено фірмі "Центр облікових технологій" (1С: Франчайзі, м.Москва), яка має великий досвід по автоматизації обліку на АЗС. Раніше фахівці цієї фірми створили і кілька років підтримували систему обліку на одній з АЗС компанії, тому вони були добре знайомі з завданнями і специфікою проекту.

В якості основи автоматизованої системи було використано прикладне рішення "Бухгалтерія нафтобази і АЗС", розроблене фірмою "Центр облікових технологій" на платформі "1С: Підприємство 8". Даний програмний продукт є доповненням до прикладному рішенню "1С: Бухгалтерія 8" і призначений для автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку на нафтобазах і АЗС.

Програма містить набір електронних документів, що дасть можливість відображати всі етапи руху нафтопродуктів на підприємстві. Складський облік нафтопродуктів ведеться в одиницях об'єму і в одиницях маси. Передбачено ведення складського обліку нафтопродуктів, отриманих на зберігання. При реалізації нафтопродуктів в роздріб формування необхідних документів виконується автоматично. До складу програми включено набір друкованих форм, які застосовуються при торгівлі нафтопродуктами. Це "Акт приймання нафтопродуктів", "Товарно-транспортна накладна для нафтопродуктів", акти по ф. МХ1 і по ф. МХ3 і т.д.

Використання спеціалізованого рішення дозволило приступити до дослідної експлуатації нової системи протягом місяця після початку робіт, а ще через місяць перейти до промислової експлуатації.

На першому етапі проекту автоматизації була впроваджена підсистема оперативного і управлінського обліку основної діяльності компанії по реалізації палива. Після запуску цієї підсистеми в експлуатацію на всіх АЗС ведеться оперативний облік руху нафтопродуктів, матеріалів і грошових коштів. Завантаження в систему змінних звітів з АСУ ТП АЗС виконується автоматично при закритті кожної зміни. Виконана настройка обміну даними між вузлами розподіленої інформаційної бази.

Підсистема для оперативного обліку в підрозділах супутнього бізнесу була впроваджена на наступному етапі проекту. У відповідних підрозділах були створені автоматизовані робочі місця, підключено необхідне торгове обладнання. Автоматизація робочих місць дозволила прискорити процес обслуговування покупців, а також оперативно контролювати роботу підрозділів.

При впровадженні даної підсистеми були вирішені складні проблеми як методичного, так і технічного характеру. Так, наприклад, було реалізовано складне ціноутворення для послуг з урахуванням різних варіантів знижок - накопичувальних, процентних, бонусних і т.д. У підсистемі також реалізовані різні варіанти ціноутворення і оплати для корпоративних клієнтів. Іншим прикладом є автоматизація складної системи нарахування заробітної плати персоналу підрозділів. У даній системі поряд з простими відрядної і погодинної формами нарахування були передбачені різні додаткові нарахування та утримання - "за неповний робочий день", "за вечірні та нічні години", "за перевиконання норм", "за вихід поза графіком", "за додаткові продажу і залучення клієнтів "і т.д.

В результаті виконання проекту автоматизації в компанії "Аванті-МТА" впроваджена єдина інформаційна система, яка дозволяє оперативно керувати її діяльністю, знижувати витрати і виявляти вузькі місця в роботі.

Готові рішення для АЗС на платформі "1С: Підприємство 8"

Для невеликих компаній, які володіють однією або невеликою кількістю АЗС, розроблено прикладне рішення "Бухгалтерія нафтобази і АЗС". Програмний продукт "Бухгалтерія автосервісу при АЗС" призначений для автоматизації оперативного і бухгалтерського обліку в автосервісі, шиномонтажі, пунктах заміни масла, на автомобільних мийках і в роздрібних магазинах при АЗС. Для автоматизації оперативного обліку в великих компаніях галузі можна використовувати рішення "Нафтобаза і АЗС: оперативний облік".

Прикладні рішення "Бухгалтерія нафтобази і АЗС", "Бухгалтерія автосервісу при АЗС" і "Нафтобаза і АЗС: оперативний облік" отримали від фірми "1С" сертифікат "Сумісно! Система програм 1С: Підприємство".

А. Віленський
1С: Франчайзі "Центр облікових технологій"
Контактний телефон (495) 720-75-86

Публікації за тематикою:
Новости
Слова жизни
Фотогалерея