Видання «Південно-Східна Азія: актуальні проблеми розвитку»

  1. ISSN 2072-8271
  2. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
  3. телефони:

«Збірник« Південно-Східна Азія: актуальні проблеми розвитку »» Видання Південно-Східна Азія: актуальні проблеми розвитку виходить у світ з 1998 року, і навіть у найскладніші періоди в житті вітчизняної науки видання не переривалося «Збірник« Південно-Східна Азія: актуальні проблеми розвитку »» Видання "Південно-Східна Азія: актуальні проблеми розвитку" виходить у світ з 1998 року, і навіть у найскладніші періоди в житті вітчизняної науки видання не переривалося. Це єдине в Росії видання, в якому регулярно публікуються підсумки наукового аналізу сучасних проблем Південно-Східної Азії ─ регіону з населенням 570 млн. Чол., Що має важливе військово-стратегічне, зовнішньополітичне і економічне значення для нашої країни. (Єдиний аналог у світі ─ Southeast Asia Affairs Annual Review, що видається сінгапурським Інститутом країн Південно-Східної Азії). Саме тому кожен випуск містить аналітичні статті, присвячені найбільш важливим аспектам зовнішньої і зовнішньоекономічної політики Росії в Південно-Східній Азії, в яких викладено рекомендації щодо найбільш ефективних заходів захисту національних інтересів Росії в регіоні.

У виданнях представлені роботи практично всіх фахівців країни, в тій чи іншій мірі займаються аналізом ситуації в Південно-Східній Азії ─ це не тільки визнані вчені-страноведи, члени Європейської асоціації фахівців з Південно-Східної Азії, але і експерти по регіону з російських міністерств і відомств. Особливе місце в публікаціях відводиться роботам початківців вчених, аспірантів і здобувачів. Для них це одна з небагатьох можливостей опублікувати свої перші роботи в академічному виданні, де вони займають гідне місце в колі старших колег. Традицією стало посвячення випусків пам'яті пішли товаришів по науці ─ це підтримує наступність у розвитку вітчизняної наукової школи з вивчення Південно-Східної Азії. На жаль, ряди старшого покоління, який заклав основи її, тануть, і ми намагаємося робити все можливе для того, щоб важливе для країни справу стало справою і наших молодших колег. Цій меті служить, зокрема, і наше видання.

Головний редактор

Д. В. Мосяков
завідувач Центром Південно-Східної Азії, Австралії і Океанії Інституту сходознавства РАН,
завідувач кафедри регіонознавства Московського гуманітарного університету,
доктор історичних наук

ISSN 2072-8271

РЕДКОЛЕГІЯ >>

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Інститут сходознавства РАН
107031, Москва, вул. Рождественка, 12

телефони:

Редакція: (495) 625-45-35
Відп. секретар: (916) 939-73-02

E-mail: [email protected], [email protected]

Новости
Слова жизни
Фотогалерея