Тематичне планування, геометрія (Атанасян Л.С.)

  1. Докладний опис
  2. зміст

Ця книга доступна в електронному варіанті через сервіс GooglePlay.

Читати завантажені електронні книги можна або за допомогою спеціалізованого додатки для Android і iOS, або через браузер на персональному комп'ютері / ноутбуці / нетбуці.

Попередньо Ви можете ознайомитися з текстом книги.

Всі книги будуть синхронізуватися на всіх пристроях користувача з прив'язкою до Вашого Google-аккаунту.

Зараз всі електронні книги можна придбати c 20% знижкою!

При натисканні на "Продовжити" Ви будете перенаправлені на сервіс GooglePlay для знайомства з книгою і її покупки.

У даного товару існує кілька версій для покупки:
  • Книга - звичний друкований варіант книги.
  • Гугл-книга - електронний варіант книги, доступний для використання на Android, iOS, або через браузер відразу після покупки через сервіс GooglePlay.

Докладний опис

Вступ

Шкільна освіта в сучасних умовах покликане забезпечити функціональну грамотність і соціальну адаптацію учнів на основі набуття ними компетентнісного досвіду в сфері навчання, пізнання, професійно-трудового вибору, особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій і смислотворчества. Це зумовлює спрямованість цілей навчання на формування компетентної особистості, здатної до життєдіяльності і самовизначення в інформаційному суспільстві, ясно представляє свої потенційні можливості, ресурси і способи реалізації обраного життєвого шляху.

Головною метою шкільної освіти є розвиток дитини як компетентної особистості шляхом включення його в різні види ціннісної людської діяльності: навчання, пізнання, комунікацію, професійно-трудової вибір, особистісне саморозвиток , Ціннісні орієнтації, пошук сенсу життя. З цих позицій навчання розглядається як процес оволодіння не тільки певною сумою знань і системою відповідних умінь і навичок, а й як процес оволодіння компетенціями. Це визначило цілі навчання математики:

- формування уявлень про математику як про універсальну мову науки, засобі моделювання явищ і процесів; про ідеї і методи математики;

- розвиток логічного мислення, просторової уяви, алгоритмічної культури, критичності мислення на рівні, необхідному для майбутньої професійної діяльності, а також подальшого навчання у вищій школі;

- оволодіння математичними знаннями та вміннями, необхідними в повсякденному житті, для вивчення шкільних природничо-наукових дисциплін на базовому рівні, для отримання освіти в областях, які не потребують поглибленої математичної підготовки;

- виховання засобами математики культури особистості, розуміння значущості математики для науково-технічного прогресу; виховання ставлення до математики як до частини загальнолюдської культури через знайомство з історією розвитку математики, еволюцією математичних ідей.

На підставі вимог державного освітнього стандарту 2004 року в змісті календарно-тематичного планування передбачається реалізувати актуальні в даний час компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний підходи, які визначають завдання навчання:

- придбання математичних знань і умінь;

- оволодіння узагальненими способами розумової, творчої діяльності;

- освоєння компетенцій: навчально-пізнавальної, комунікативної, рефлексивної, особистісного саморозвитку, ціннісно-орієнтаційної та професійно-трудового вибору.

зміст

введення 3

Пояснювальна записка до тематичного планування з геометрії. 7 клас 4

Робоча програма навчального курсу з геометрії. 7 клас (календарно-тематичне планування) 5

Пояснювальна записка до тематичного планування з геометрії. 8 клас 15

Робоча програма навчального курсу з геометрії. 8 клас (календарно-тематичне планування) 16

Пояснювальна записка до тематичного планування з геометрії. 9 клас 31

Робоча програма навчального курсу з геометрії. 9 клас (календарно-тематичне планування) 32

Пояснювальна записка до тематичного планування з геометрії. 10 клас 50

Робоча програма навчального курсу з геометрії. 10 клас (календарно-тематичне планування) 52

Пояснювальна записка до тематичного планування з геометрії. 11 клас 66

Робоча програма навчального курсу з геометрії. 11 клас (календарно-тематичне планування) 67

Новости
Слова жизни
Фотогалерея