СОЮЗ ВІРМЕН РОСІЇ

Основну мету своєї діяльності Союз вірмен Росії визначає наступним чином: припинити перманентний геноцид, який вже понад століття відчуває вірменський народ і сприяти створенню умов, що сприяють духовному і фізичному збереженню і розвитку вірменського етносу


Основну мету своєї діяльності Союз вірмен Росії визначає наступним чином: припинити перманентний геноцид, який вже понад століття відчуває вірменський народ і сприяти створенню умов, що сприяють духовному і фізичному збереженню і розвитку вірменського етносу.
Досягнення цієї мети Союз вірмен Росії здійснює через самоорганізацію російської вірменської діаспори для діяльності в наступних основних напрямках:
а) Діаспора: Збереження національної самобутності діаспори (мови, культури, традицій) і надання взаємної соціальної підтримки (медична і юридична допомога, працевлаштування, міжпрофесійні співробітництво, рішення проблем пов'язаних з молоддю, ветеранами, біженцями і т.д.);
б) Вірменія: Надання багатопланової підтримки Республіці Вірменія і Нагірно-Карабахської республіки (економічної, гуманітарної, соціальної та ін.) Особливе значення мають впровадження інвестиційних проектів в економіку РА і НКР для створення робочих місць і сприяння зміцненню зв'язків у всіх сферах традиційного союзницького партнерства між Росією і Вірменією;
в) Росія: Сприяння динаміці позитивного участі російських вірмен в справі розвитку своєї країни - Росії, як сильної, процвітаючої, демократичної держави.
Офіційний сайт: http://www.sarinfo.org/

The main purpose of the Russia's Armenians Union is to stop the permanent genocide the Armenians have been suffering from for more than a century and to create conditions contributing to spiritual and physical preservation and development of Armenian Ethnos. In order to attain this aim the Russia's Armenians Union organizes the activities of Russian Armenian Diaspora in the following main directions:

а) Diaspora: The preservation of national identity of Diaspora (language, culture, traditions) and provision of mutual social support (medical and legal support, employment assistance, professional cooperation, settlement of problems connected with young people, veterans, refugees etc.) ;

b) Armenia: Provision of multidimensional support to the Republic of Armenia and Nagorno-Karabakh Republic (economic, humanitarian, social etc.). Implementation of investment projects into the economy of the Republic of Armenia and Nagorno-Karabakh Republic in order to create jobs and strengthen the relations in all spheres of traditional partnership between Russia and Armenia is of special importance;

c) Russia: contribution to the Russian Armenians 'participation in development of the country they live in - Russia as a strong prosperous democracy.

Official site: http://www.sarinfo.org/

Електронна приймальня Союзу вірмен Росії (flash-версія)

Електронна приймальня Союзу вірмен Росії (flash-версія)

Новости
Слова жизни
Фотогалерея