Фінансовий аналіз. Коефіцієнти рентабельності (Profitability ratios) в програмі «Budget-Plan Express»

 1. Рентабельність продажів - показник фінансової результативності діяльності організації, що показує яку...

Коефіцієнти рентабельності - фінансові показники, що характеризують прибутковість роботи компанії. При використанні показників рентабельності слід звертати увагу на те, що одним і тим же терміном, часто, називають і показники, засновані на аналізі чистого прибутку, і показники, при розрахунку яких використовується прибуток до податку.


 1. Рентабельність продажів (Return on sales, ROS),%

 2. Рентабельність продажів - показник фінансової результативності діяльності організації, що показує яку частину виручки організації становить прибуток. При цьому в якості фінансового результату в розрахунку можуть використовуватися різні показники прибутку (валовий, операційної чистої), що обумовлює існування різних варіацій даного показника. В даному випадку розраховується рентабельність продажів по чистому прибутку (net profit margin):
   Рентабельність продажів по чистому прибутку = (Чистий прибуток / Виручка) * 100% /

  Нормальне значення рентабельності продажів визначається галузевими та іншими особливостями роботи організації (рекомендовані значення можуть бути в межах 0-150%).
 3. Рентабельність власного капіталу (Return on equity, ROE),%

 4. Рентабельність власного капіталу - показник чистого прибутку в порівнянні з власним капіталом організації. Це найважливіший фінансовий показник віддачі для будь-якого інвестора, власника бізнесу, який показує, наскільки ефективно був використаний вкладений в справу капітал. На відміну від схожого показника "рентабельність активів", даний показник характеризує ефективність використання не тільки капіталу (або активів) організації, а тільки тієї його частини, яка належить власникам підприємства:
   Рентабельність власного капіталу = (Чистий прибуток / Власний капітал) * 100%.

  За усередненими статистичними даними рентабельність власного капіталу складаємо приблизно 10-12% (в США і Великобританії). Для інфляційних економік, таких як російська, показник повинен бути вище. Чим вище рентабельність власного капіталу, тим краще.
 5. Рентабельність активів (Return on assets, ROA),%

 6. Рентабельність активів - фінансовий коефіцієнт, що характеризує віддачу від використання всіх активів організації. Коефіцієнт показує здатність організації генерувати прибуток без урахування структури його капіталу (фінансового левериджу), якість управління активами. На відміну від показника "рентабельність власного капіталу", даний показник враховує всі активи організації, а не тільки власні кошти.
   Рентабельність активів = (Чистий прибуток / Активи) * 100%.

  Рентабельність активів сильно залежить від галузі, в якій працює підприємство.
  Для капіталомістких галузей (таких, як наприклад залізничний транспорт або електроенергетика) цей показник буде нижче. Для компаній сфери послуг, які не потребують великих капітальних вкладень і вкладень в оборотні кошти, рентабельність активів буде вище (0 ÷ 0,100).
 7. Рентабельність інвестованого капіталу (ROIC),%

 8. Коефіцієнт рентабельності інвестованого капіталу (Return On Invested Capital, ROIC) - відношення чистого операційного прибутку компанії до середньорічної сумарної інвестованого капіталу.
   ROIC = NOPLAT / інвестований капітал * 100%

  З огляду на можливі допущення, формула ROIC представлена ​​у вигляді:
   NOPLAT / (власний капітал + позиковий капітал) * 100%
  де, NOPLAT (Net operating profit less adjusted taxes) - чистий операційний прибуток за вирахуванням скоригованих податків: EBIT - Податок на прибуток.
  Показники величини інвестицій беруться за середньорічним значенням.
  Показник ROIC часто використовується як індикатор здатності компанії генерувати додану вартість по відношенню до інших компаній (бенчмаркінг).
  Високий (відносно) рівень ROIC розглядається як підтвердження сили компанії і наявності сильного менеджменту.
  Для оцінки ефективності використання капіталу слід порівняти прибуток на інвестований капітал (ROIC), з його вартістю (WACC).

Довідка про програму "Budget-Plan Express", © ТОВ "Cтратегік-Лайн" | зміст довідки

Новости
Слова жизни
Фотогалерея