Що таке акт камеральної податкової перевірки 2019

 1. В якому випадку складається акт камеральної перевірки?
 2. форма документа
 3. Правила складання документа

Завершивши вивчення фінансових документів платника податків, податковий інспектор зобов'язаний скласти акт камеральної податкової перевірки. Однак це правило можна і не дотримуватися. В якому випадку складання звіту про виконану роботу стає неодмінною умовою для співробітника ФНС? Як слід правильно заповнити цю ділову папір? Відповісти на ці питання постараємося в даній статті.

Відповісти на ці питання постараємося в даній статті

В якому випадку складається акт камеральної перевірки?

Податковий інспектор зобов'язаний перевіряти кожен документ, наданий платником податків, на відповідність нормам чинного податкового законодавства. Зазвичай про початок перевірки він не попереджає підприємця, оскільки його присутність не вимагається. Робота ведеться лише зі звітністю: декларація, бух. облік і ряд інших важливих паперів.

Якщо все в порядку, перевірка завершується, і платника податків про це теж не сповіщають. Якщо є недоліки, перевіряється особі пропонують їх виправити: надати пояснення або уточнену декларацію. Як тільки всі нюанси будуть улагоджені, перевірка завершується, але в цьому випадку закон вимагає від інспектора складання акта камеральної податкової перевірки. Як його правильно скласти, розглянемо далі.

форма документа

Якщо потрібно скласти акт камеральної податкової перевірки, зразок його заповнення представимо в статті, а форму можна завантажити з офіційного сайту Податкової служби (наприклад, за цим посиланням https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/desk_audits/4313669/ ). При складанні акта або заповненні вже готового зразка варто пам'ятати про те, що документ складається з трьох частин:

 • вступної;
 • описує (основний);
 • заключній (резолютивній).

У першій частині (шапка документа) необхідно вказувати номер акта, повна та скорочена назва організації (особи, що перевіряється), її реквізити. Якщо перевіряли фізична особа, то слід вказати його ініціали (ім'я, по батькові) та прізвище, а також ІПН при наявності. Інспектор повинен також вказати місце складання документа і дату.

У цій же частині необхідно вказати наступні дані:

 • ініціали (ім'я, по батькові) та прізвище податкового інспектора, який проводив перевірку;
 • перелік документів, які послужили підставою для проведення перевірки (первинна, уточнена, коригуюча декларація);
 • терміни перевірки;
 • перелік всіх проведених заходів.

У другій частині вказуються дані, що підтверджують або спростовують факт порушення податкового законодавства, обставини, що пом'якшують відповідальність юридичної або фізичної особи за виявлені правопорушення. Ця інформація повинна бути об'єктивною, обґрунтованою і відповідає дійсності. Помилки виключені. Кожна формулювання повинна бути точною, що не допускає іншої (невірної) трактування.

У третій частині приводяться висновки: які порушення були виявлені і яке покарання загрожує платнику податків. Вказуються суми штрафів, пені тощо Крім цих даних - посаду, прізвище та ініціали податкового інспектора та платника податків.

Зауважимо, даний документ складається у двох примірниках. Один залишається в податковій, другий віддають перевіряється особі (фіз. Особи або керівника компанії).

Правила складання документа

 • Акт «камералкі» слід складати російською мовою на паперових або електронних носіях.
 • Всі грошові одиниці, представлені у валюті іноземної держави, слід розшифрувати - привести відповідний еквівалент в російських рублях (за курсом Центробанку на момент проведення перевірки).
 • Допускається використання абревіатур, але назва компанії при першій згадці має бути повним.
 • Всі дати необхідно вказувати в форматі ДД.ММ.РРРР.
 • Якщо документ заповнюється на паперовому носії, слід заповнювати спеціальну форму.
 • Помилки та виправлення неприпустимі. Виняток становлять ті випадки, коли ці виправлення завірені підписами перевіряючого податкового інспектора та платника податків.

Вручення і наслідки

Кожен екземпляр документа, що підтверджує проведення камеральної перевірки, підписують обидві сторони (інспектор та перевіряти особу). Якщо платник податків буде не згоден з висновками інспектора, він має право не підписувати акт. Але в документі даний факт слід відобразити. Якщо камеральна перевірка проводиться повторно, то акт складається вже в трьох примірниках.

Складання акту - це норма чинного законодавства. На підготовку документа відводиться 10 днів. Протягом 5 днів з ним повинен ознайомитися платник податків і завірити своїм підписом. Якщо документу не буде в наявності, результати перевірки скасовуються.

Акт «камералкі» стає підставою для складання Заперечення. Незгода з висновками держслужбовця платник податків повинен оформити в письмовому вигляді і протягом місяця після ознайомлення з рішенням інспектора принести особисто в податкову або відправити поштою.

Отже, акт камеральної перевірки складають в тому випадку, якщо інспектор виявить помилки в звітних документах платника податків. Він створюється за затвердженим зразком в двох примірниках на паперовому або електронному носії. Він повинен бути підписаний як інспектором, так і перевіряється особою. Протягом 10 днів податкова повинна надати один екземпляр фізичній особі або керівнику організації.

В якому випадку складається акт камеральної перевірки?
В якому випадку складання звіту про виконану роботу стає неодмінною умовою для співробітника ФНС?
Як слід правильно заповнити цю ділову папір?
В якому випадку складається акт камеральної перевірки?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея