Прибуток на акцію - Вікіпедія

 1. Прибуток на акцію Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії Прибуток на акцію ( англ. Earnings...
 2. Прибуток на акцію

Прибуток на акцію

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії

Прибуток на акцію ( англ. Earnings per share, EPS) - фінансовий показник, що дорівнює відношенню чистого прибутку компанії, доступною для розподілу, до середньорічного числа звичайних акцій . Прибуток на акцію є одним з основних показників, що використовуються для порівняння інвестиційної привабливості та ефективності компаній, що діють на фондовому ринку .

Прибуток на акцію визначається за формулою:

E P S = I N - D P S A {\ displaystyle EPS = {\ frac {I_ {N} -D_ {P}} {S_ {A}}}} E P S = I N - D P S A {\ displaystyle EPS = {\ frac {I_ {N} -D_ {P}} {S_ {A}}}}  , ,

де I N {\ displaystyle I_ {N}} де I N {\ displaystyle I_ {N}}  - чистий прибуток  звітного періоду  , D P {\ displaystyle D_ {P}}  -  дивіденди  по  привілейованими акціями  , Нараховані за звітний період, S A {\ displaystyle S_ {A}}  - середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період - чистий прибуток звітного періоду , D P {\ displaystyle D_ {P}} - дивіденди по привілейованими акціями , Нараховані за звітний період, S A {\ displaystyle S_ {A}} - середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період.

При обчисленні S A {\ displaystyle S_ {A}} При обчисленні S A {\ displaystyle S_ {A}}  враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період. У тому випадку, якщо обчислене значення EPS менше нуля, має сенс говорити про збиток на акцію.

Прибуток на акцію, розрахований з урахуванням кількості акцій, фактично перебували в обігу, називається базовою прибутком на акцію.

Існує також показник розбавлений (зниженою) прибутку на акцію ( англ. diluted EPS), що враховує можливі зміни кількості акцій і прибутку внаслідок конвертації інших цінних паперів в звичайні акції (наприклад, внаслідок виконання опціонів , конвертації облігацій , Виплати привілейованих дивідендів новими акціями).

При обчисленні EPS замість реальних значень чистого прибутку можуть використовуватися оцінки очікуваного чистого прибутку, дані фінансовими аналітиками. У такому випадку говорять про очікуваного прибутку на акцію ( англ. forward EPS).

Відповідно до стандарту IAS 33 загальна формула розрахунку показника прибутку на акцію за звітний період:

Базовий прибуток на акцію = Прибуток (збиток) за період, що належать власниками звичайних акцій / Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду

де звичайна акція - інструмент власного капіталу, а прибуток (збиток) за період, що належать власниками звичайних акцій - їх консолідації прибуток за вирахуванням податку на прибуток, частки неконтролюючих акціонерів, дивідендів за привілейованими акціями, середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду - кількість звичайних акцій, що знаходилося в зверненні на початок періоду і скоригована на кількість нових випущених звичайних акцій протягом періоду з урахуванням дати і умов їх випуску [1] .

Прибуток на акцію

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії

Прибуток на акцію ( англ. Earnings per share, EPS) - фінансовий показник, що дорівнює відношенню чистого прибутку компанії, доступною для розподілу, до середньорічного числа звичайних акцій . Прибуток на акцію є одним з основних показників, що використовуються для порівняння інвестиційної привабливості та ефективності компаній, що діють на фондовому ринку .

Прибуток на акцію визначається за формулою:

E P S = I N - D P S A {\ displaystyle EPS = {\ frac {I_ {N} -D_ {P}} {S_ {A}}}} E P S = I N - D P S A {\ displaystyle EPS = {\ frac {I_ {N} -D_ {P}} {S_ {A}}}}  , ,

де I N {\ displaystyle I_ {N}} де I N {\ displaystyle I_ {N}}  - чистий прибуток  звітного періоду  , D P {\ displaystyle D_ {P}}  -  дивіденди  по  привілейованими акціями  , Нараховані за звітний період, S A {\ displaystyle S_ {A}}  - середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період - чистий прибуток звітного періоду , D P {\ displaystyle D_ {P}} - дивіденди по привілейованими акціями , Нараховані за звітний період, S A {\ displaystyle S_ {A}} - середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період.

При обчисленні S A {\ displaystyle S_ {A}} При обчисленні S A {\ displaystyle S_ {A}}  враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період. У тому випадку, якщо обчислене значення EPS менше нуля, має сенс говорити про збиток на акцію.

Прибуток на акцію, розрахований з урахуванням кількості акцій, фактично перебували в обігу, називається базовою прибутком на акцію.

Існує також показник розбавлений (зниженою) прибутку на акцію ( англ. diluted EPS), що враховує можливі зміни кількості акцій і прибутку внаслідок конвертації інших цінних паперів в звичайні акції (наприклад, внаслідок виконання опціонів , конвертації облігацій , Виплати привілейованих дивідендів новими акціями).

При обчисленні EPS замість реальних значень чистого прибутку можуть використовуватися оцінки очікуваного чистого прибутку, дані фінансовими аналітиками. У такому випадку говорять про очікуваного прибутку на акцію ( англ. forward EPS).

Відповідно до стандарту IAS 33 загальна формула розрахунку показника прибутку на акцію за звітний період:

Базовий прибуток на акцію = Прибуток (збиток) за період, що належать власниками звичайних акцій / Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду

де звичайна акція - інструмент власного капіталу, а прибуток (збиток) за період, що належать власниками звичайних акцій - їх консолідації прибуток за вирахуванням податку на прибуток, частки неконтролюючих акціонерів, дивідендів за привілейованими акціями, середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду - кількість звичайних акцій, що знаходилося в зверненні на початок періоду і скоригована на кількість нових випущених звичайних акцій протягом періоду з урахуванням дати і умов їх випуску [1] .

Прибуток на акцію

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії

Прибуток на акцію ( англ. Earnings per share, EPS) - фінансовий показник, що дорівнює відношенню чистого прибутку компанії, доступною для розподілу, до середньорічного числа звичайних акцій . Прибуток на акцію є одним з основних показників, що використовуються для порівняння інвестиційної привабливості та ефективності компаній, що діють на фондовому ринку .

Прибуток на акцію визначається за формулою:

E P S = I N - D P S A {\ displaystyle EPS = {\ frac {I_ {N} -D_ {P}} {S_ {A}}}} E P S = I N - D P S A {\ displaystyle EPS = {\ frac {I_ {N} -D_ {P}} {S_ {A}}}}  , ,

де I N {\ displaystyle I_ {N}} де I N {\ displaystyle I_ {N}}  - чистий прибуток  звітного періоду  , D P {\ displaystyle D_ {P}}  -  дивіденди  по  привілейованими акціями  , Нараховані за звітний період, S A {\ displaystyle S_ {A}}  - середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період - чистий прибуток звітного періоду , D P {\ displaystyle D_ {P}} - дивіденди по привілейованими акціями , Нараховані за звітний період, S A {\ displaystyle S_ {A}} - середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період.

При обчисленні S A {\ displaystyle S_ {A}} При обчисленні S A {\ displaystyle S_ {A}}  враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період. У тому випадку, якщо обчислене значення EPS менше нуля, має сенс говорити про збиток на акцію.

Прибуток на акцію, розрахований з урахуванням кількості акцій, фактично перебували в обігу, називається базовою прибутком на акцію.

Існує також показник розбавлений (зниженою) прибутку на акцію ( англ. diluted EPS), що враховує можливі зміни кількості акцій і прибутку внаслідок конвертації інших цінних паперів в звичайні акції (наприклад, внаслідок виконання опціонів , конвертації облігацій , Виплати привілейованих дивідендів новими акціями).

При обчисленні EPS замість реальних значень чистого прибутку можуть використовуватися оцінки очікуваного чистого прибутку, дані фінансовими аналітиками. У такому випадку говорять про очікуваного прибутку на акцію ( англ. forward EPS).

Відповідно до стандарту IAS 33 загальна формула розрахунку показника прибутку на акцію за звітний період:

Базовий прибуток на акцію = Прибуток (збиток) за період, що належать власниками звичайних акцій / Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду

де звичайна акція - інструмент власного капіталу, а прибуток (збиток) за період, що належать власниками звичайних акцій - їх консолідації прибуток за вирахуванням податку на прибуток, частки неконтролюючих акціонерів, дивідендів за привілейованими акціями, середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом звітного періоду - кількість звичайних акцій, що знаходилося в зверненні на початок періоду і скоригована на кількість нових випущених звичайних акцій протягом періоду з урахуванням дати і умов їх випуску [1] .

Слова жизни
Фотогалерея