Погляд на проект ЄАЕС з Казахстану: на шляху до довгострокових орієнтирів

Головною подією поточного року для інтеграції на пострадянському просторі і виведенням її на новий рівень має стати підписання в кінці травня договору про створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Напередодні цієї події в Алмати відбулося засідання експертного клубу «Світ Євразії» на тему «Інтеграція 2.0. Проект ЄАЕС вийшов на стадію підписання ».

Експертне співтовариство Казахстану (політологи й економісти, оглядачі ЗМІ) цього питання в останні кілька тижнів приділяють досить багато уваги. Навіть поверхневий контент-аналіз провідних суспільно-політичних ЗМІ трьох країн - Білорусі, Казахстану і Російської Федерації, які мають намір підписати договір, демонструє, що в Казахстані до питань інтеграції проявляється особливий інтерес в середовищі мас-медіа, на відміну від тих же російських ЗМІ, які наповнені інформацією про події в Україні, іншими проблемами. Важливий і той факт: в цьому році виповнилося 20 років з моменту, коли президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим в стінах МДУ ім. М.В. Ломоносова вперше була запропонована ідея створення цього інтеграційного об'єднання, на чому не раз акцентували увагу багато офіційних казахстанські ЗМІ.

Однак позиція мас-медіа - це багато в чому відображення інтеграційних поглядів казахстанської влади. Щоб розуміти їх зміст, необхідно глибше розглянути прихильність Астани до цілепокладання, створення і реалізації стратегій. Відомий бізнес-консультант Брюс Хендерсон свого часу говорив про те, що більшість компаній взагалі не мають стратегії. Вони просто багато говорять про неї, як звикли говорити про погоду.

У Казахстані ставка влади робиться не на розмови, а на важливі документи державного цілепокладання, основні з яких - послання президента народу країни і друга довгострокова стратегія, що є, власне, одним з послань - «Стратегія-2050 Єдина мета, єдині інтереси, єдине майбутнє ». Її суть в намірі потрапити до тридцятки найбільш розвинених держав світу.

Як же цьому може посприяти робота ЄАЕС? Відповідь очевидна і полягає в тому, що завдання даного об'єднання - максимально сприяти інноваційному, технологічного зростання економік країн нового союзу. Саме цей фактор і повинен забезпечити реалізацію амбітних планів казахстанського керівництва. І в цьому плані участь Астани в глибоких інтеграційних проектах, безумовно, буде сприяти входженню країни в топ-30.

Як виявилося, скепсис з приводу далекого горизонту планування попередньої стратегії «Казахстан-2030», оголошеної достроково виконаної, поступово зійшов нанівець. Вийшло так, що стратегія потрібна всім. Державі - як комплекс цільових установок і пріоритетних завдань у внутрішній і зовнішній політиці, а також як основа для формування скоординованих галузевих стратегій та республіканських програм. Регіональної влади стратегія необхідна як основа для розробки або коригування стратегічних документів соціально-економічного розвитку регіону. Бізнесу вона потрібна як вихідна інформація для оцінки інвестиційної привабливості регіонів, рівнів ризиків і перспектив реалізації бізнес-проектів. Науковому співтовариству - для формування перспективних планів і програм прикладних наукових досліджень, розробки інноваційних технологій. Населенню потрібна як найважливіший фактор у формуванні психологічного комфорту, впевненості в завтрашньому дні. Також стратегія потрібна як виразний сигнал сусіднім державам та іноземним інвесторам. Так Казахстан заявляє про свої амбіції.

Тому політична еліта країни виводить «держава успіху» на перший план як актуальну політологічну категорію. І розглядає прагнення стати передовою державою в ув'язці з економічними можливостями ЄАЕС. Однією з важливих точок зростання є якраз бажання спільно з іншими країнами зробити з Євразійського союзу приклад більш-менш успішної пострадянської інтеграційної структури. Ясна річ, що після розвалу СРСР у всіх трьох країнах одним з головних критеріїв успіху стали вважати темпи економічного зростання. Зберігалася також спадкоємність загальної ідеї: добре все те, що підтримує ці високі темпи, зміцнює економічну безпеку країн, забезпечує зростання товарообігу і відповідає національним інтересам.

Таке розуміння домінує донині і в Казахстані. Стверджується на найвищому рівні, що ЄАЕС - це в першу чергу економічне, а не політичне об'єднання. Складність, однак, полягає в тому, що інтеграція - більшою мірою світоглядний питання. Адже відомо, що економічне співробітництво призводить до поглиблення політичного (хрестоматійний приклад - Євросоюз). Також відомо, що між країнами складаються союзницькі відносини, які означають щось більше, ніж просто торгове партнерство. Їх характер і глибина розрізняються, але спільним є прагнення інтенсифікувати до взаємній вигоді економічне співробітництво і спільно протистояти конкуренції і торгової експансії ззовні. Більш того, освіта торгових і інтеграційних угруповань часто є передвісником політичних союзів.

На жаль, зараз важко прорахувати якісь критерії успіху, до яких прагне ЄАЕС. І вимірювані показники в перспективі також важко визначити. Чиновники поки оперують в основному макроекономічними показниками. В першу чергу, це - зростання ВВП, імпорту, експорту і т.д. Тим часом в деяких державах є інші приклади критеріїв успіху: технологічне новаторство, дослідження, розвиток, високий рівень освіти. На думку учасника експертного клубу Лесі Каратаєвою, д.і.н., головного наукового співробітника КІСІ при Президентові РК, вже давно пора відходити від оцінки інтеграційних процесів через призму товарообігу або зростання ВВП. «Це вже не актуально, - сказала вона. - Треба говорити про те, що ми повинні шукати свої ніші. В першу чергу в напрямку створення високотехнологічних виробництв, інформаційних технологій, нанотехнологій, забезпечення кібербезпеки і т.д. »

Проте багатьом пострадянським країнам по-старому комфортніше діяти спільно. Як відомо, за часів кризи 2009 року Росією, Казахстаном, Вірменією, Таджикистаном і Киргизстаном був створений спільний антикризовий фонд у розмірі $ 10 млрд. Для підтримки міждержавних програм. Є багато прикладів в роботі Митного союзу, де спостерігалося поліпшення в рамках митного регулювання, стандартизації.

Негативним фактором є те, що в наших країнах структура економіки досить примітивна, і якщо ми хочемо виробляти щось з готових виробів, зробити виробництво повного циклу, а не експортувати тільки голі природні ресурси, потрібна комплексна програма науково-технічного прогресу, де, як і в радянські роки, будуть брати участь кілька країн. У цьому сенсі ЄАЕС може цьому посприяти.

Ще одна важлива тема, порушена на засіданні експертного клубу, стосувалася критеріїв суспільного виміру інтеграції. Іншими словами, питання полягало в тому, якої якості поширюється інформація про новий інтеграційному об'єднанні? Чи сприяє вона підвищенню обізнаності суспільства або, навпаки, перешкоджає їй? На думку Айдархана Кусаінова, генерального директора консалтингової компанії «Алмагест», в зв'язку з цим Казахстану потрібно переорієнтувати пріоритети, пропаганду, ідеологію, філософію країни в першу чергу на просування експортної орієнтації своєї економіки.

«У ЗМІ часто проходить інформація, що після вступу в МС наш експорт впав, а імпорт виріс, - зазначив він. - Але якщо подивитися по сегментам, він впав за тими статтями, які не чіпають малий і середній бізнес - це феросплави, руди, вугілля і т.д. Наш нетто-імпорт впав, але Казахстан почав більше експортувати товарів, які реально до населення відносяться - алкоголь, жири, масла, цукор і т.д. Цей факт якось не просувають мас-медіа, не рекламують. Чим у нас пишаються? Казахстанським змістом. Але ви коли-небудь бачили, щоб ЗМІ написали, мовляв, казахстанський експорт споживчих товарів зріс? Тобто поставлений пріоритет: нам потрібно захищатися від імпорту, при цьому слабо присутній пропаганда того факту, що ми насправді експортуємо вже сьогодні ».

Крім того, А. Кусаінов підкреслив, що в умовах швидкого підписання договору про створення ЄАЕС відсутність даного фокусу сильно заважає бізнесу. «Коли є пропаганда того, що хороший казахстанський бізнесмен - це той, який вийшов, наприклад, на ринки Росії та всіх переміг, то це призводить до зміни ментальності, світогляду. У нас як в основному реагують представники малого і середнього бізнесу? "Прийде страшна Росія, вона велика, вони нас всіх задавить". Цифри не дивляться - інтуїтивно так думають », - уклав він.

І все-таки останнім часом серед казахстанського суспільства емоції стали менш переважати в оцінках процесу подальшої інтеграції. З'явилося більше експертних досліджень, оцінок і коментарів, але поки вони недостатньо показують широкому загалу середньо- і довгострокову перспективу роботи ЄАЕС. Для прикладу: Казахстан, завдяки тій же «Стратегії -2050», має уявлення про своє майбутнє: в тридцятку кращих держав потрапити, блага населенню забезпечити. На жаль, в ЄАЕС такі довгострокові орієнтири проглядаються більш розмито. Може бути, саме це і плутає думки противників інтеграції, які раніше вихлюпувались через ЗМІ та соціальні мережі. Вони привносили певну різноголосицю, що заважало до пори до часу тверезо оцінити ситуацію.

_________

Фото - http://wef.kz/analytics/

Як же цьому може посприяти робота ЄАЕС?
Іншими словами, питання полягало в тому, якої якості поширюється інформація про новий інтеграційному об'єднанні?
Чи сприяє вона підвищенню обізнаності суспільства або, навпаки, перешкоджає їй?
Чим у нас пишаються?
Але ви коли-небудь бачили, щоб ЗМІ написали, мовляв, казахстанський експорт споживчих товарів зріс?
У нас як в основному реагують представники малого і середнього бізнесу?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея