Точка беззбитковості. Формула. Приклад розрахунку в Excel, графіки

 1. Модель розрахунку точки беззбитковості підприємства
 2. Етапи розрахунку точки беззбитковості по А.Д. Шеремету
 3. Приклад розрахунку точки беззбитковості в Excel
 4. Переваги та недоліки моделі точки беззбитковості

Розповімо про точку беззбитковості підприємства, формулу і алгоритм розрахунку її в аналітичному і графічному вигляді.

Точка беззбитковості підприємства (англ. CVP-точка) показує, який повинен бути обсяг виробництва товарів і послуг, а також їх продаж для того, щоб покрити всі витрати і витрати. Точка беззбитковості може виражатися в кількості виробленої продукції, в грошовому еквіваленті або можливого розміру майбутнього прибутку.

За показником точки беззбитковості, як і за будь-яким фінансовим показником, слід бачити економічний сенс. Так точка беззбитковості служить індикатором, який показує, який обсяг виробництва товарів / послуг є критичним для підприємства, при якому прибуток і збитки дорівнюють нулю. Точка беззбитковості використовується для аналізу фінансового стану підприємства, чим вище обсяг виробництва і продажів над цією критичною точкою, тим краще її платоспроможність і фінансова міцність.

★ Розрахунок точки беззбитковості в Excel за 5 хвилин

Модель розрахунку точки беззбитковості підприємства

У розрахунку точки беззбитковості підприємства використовують такі припущення і спрощення реальності:

 • Випуск продукції і витрати мають лінійну залежність (мають лінійну тенденцію зміни);
 • Змінні витрати і ціни на продукції постійні протягом майбутнього періоду, що розглядається;
 • Виробничі потужності постійні, структура продукції не змінюється;
 • Запаси готової продукції не істотні і не зможуть спотворити оцінку точки беззбитковості підприємства. Іншими словами розмір виробництва дорівнює обсягу продажів;
 • Змінні витрати можуть бути спрогнозовані і точно оцінені в майбутньому періоді;

Як ми бачимо, умови для оцінки точки беззбитковості беруться ідеальні: стабільні ринкові, виробничі та організаційні умови. В реальності на випуск продукції, продажу та витрати впливає безліч зовнішніх чинників, які важко спрогнозувати в планованому періоді. Все ж розглянемо ідеальну модель розрахунку точки беззбитковості підприємства.

Етапи розрахунку точки беззбитковості по А.Д. Шеремету

Вітчизняний економіст А.Д. Шеремет виділив основні 3-и етапи для визначення точки беззбитковості підприємства.

 1. Збір необхідної інформації для проведення аналізу. Оцінка рівня обсягу виробництва, реалізації продукції, прибутку і збитків.
 2. Обчислення розміру змінних і постійних витрат, визначення точки беззбитковості та зони безпеки.
 3. Оцінка необхідного рівня продажів / виробництва для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Завданням підприємства стає визначення нижньої межі своєї фінансової стійкості і створення можливостей для збільшення зони безпеки.

Нижче наводяться формули для розрахунку точки беззбитковості підприємства. Як правило, використовують точку беззбитковості вираженою в обсязі виробництва і грошовому еквіваленті створюваного доходу.

Формула розрахунку точки беззбитковості підприємства в грошовому вираженні

Слід зазначити що змінні витрати розраховуються за одиницю випущеної продукції, а не загальні.

Формула розрахунку точки беззбитковості підприємства в натуральному вираженні

Формула розрахунку точки беззбитковості підприємства в натуральному вираженні

Приклад розрахунку точки беззбитковості в Excel

Розглянемо, як самостійно розрахувати точку беззбитковості в Excel. Для розрахунку необхідно знати:

Постійні витрати (FC) - це витрати, які не залежать від виробництва. Наприклад, це може бути орендна плата за приміщення, лізингові платежі, податки, зарплата адміністративного персоналу і т.д.

Змінні витрати (AVC) - це витрати які змінюються в залежності від обсягу виробництва. До змінних витрат відносять: витрати на сировину і матеріали, плата за енергію, паливо, заробітна плата робітників і т.д.

Ціна за одиницю товару (MR) - являє собою ціну продажу випущеної продукції.

В Excel заповнимо основні показники. Постійні витрати становлять 150 руб., Змінні витрати 50 руб. і ціна реалізації 70 руб. за одиницю продукції.

за одиницю продукції

Точка беззбитковості. Основні параметри

На наступному кроці розрахуємо, як буде змінюватися розмір чистого прибутку в залежності від виробництва, і визначимо при якому обсязі реалізації продукції настане точка беззбитковості. Створимо табличку з наступними стовпчиками.

Створимо табличку з наступними стовпчиками

Далі заповнюємо кожну колонку в залежності від обсягу виробництва.

Колонка постійні витрати = C3

Змінні витрати = A10 * $ C $ 4

Загальні витрати = Змінні + постійні витрати = B10 + C10

Дохід = A10 * $ C $ 5

Маржинальний дохід = дохід-Змінні витрати = Е10-С10

Чистий прибуток = E10-C10-B10

Розрахунок точки беззбитковості в Excel

Як ми бачимо, починаючи з 8-ї продукції, чистий прибуток стала позитивною, а на 7-й продукції вона ще була негативною. Точка беззбитковості дорівнює при обсязі виробництва в 8 шт. і доході від продажів в розмірі 560 руб.

Для більшої наочності наводимо графік зміни чистого прибутку підприємства в залежності від обсягу виробництва / реалізації продукції.

Для більшої наочності наводимо графік зміни чистого прибутку підприємства в залежності від обсягу виробництва / реалізації продукції

Можна розрахувати і зіставити інші розраховані показники, які представлені на малюнку нижче. Якщо рівень виробництва / реалізації на підприємстві на поточний момент відповідає 17 шт. в місяць то запас міцності становить 190 руб.

Точка беззбитковості та практика її використання

Аналіз точки беззбитковості використовується в різних цілях. Розглянемо деякі напрямки і цілі використання даного показника. У таблиці нижче наводиться мети можливого використання показника точки беззбитковості в економічній практиці.

КористувачіМета використання

внутрішні користувачі

Директор з розвитку / продажу Розрахунок оптимальної ціни за одиницю товару, розрахунок рівня витрат, коли підприємство може бути ще конкурентноздатним. Розрахунок і складання плану продажів Власники / Акціонери Визначення обсягу виробництва, при якому підприємство стане рентабельним Фінансовий аналітик Аналіз фінансового стану підприємства та рівня його платоспроможності. Чим далі підприємства від точки беззбитковості, тим вище її поріг фінансової надійності Директор виробництва Визначення мінімально необхідного обсягу виробництва продукції на підприємстві

зовнішні користувачі

Кредитори Оцінка рівня фінансової надійності та платоспроможності підприємства Інвестори Оцінка ефективності розвитку підприємства Держава Оцінка сталого розвитку підприємства

Використання моделі точки беззбитковості використовується в управлінських рішеннях і дозволяє дати загальну характеристику фінансового стану підприємства, оцінити рівень критичного виробництва і продажів для розробки комплексу заходів щодо збільшення фінансової міцності.

★ Розрахунок точки беззбитковості в Excel за 5 хвилин

Переваги та недоліки моделі точки беззбитковості

Розглянемо основні переваги та недоліки моделі точки беззбитковості.

Переваги даної моделі полягають в простоті аналізу та оцінки необхідного рівня виробництва і продажів, коли досягається мінімально критичний рівень. Недоліки моделі полягають в умовах і обмеженнях побудови цієї моделі.

 • Лінійність зміни обсягу виробництва і продажів. Це не враховує різні сплески і різкі зміни, які часто зустрічаються в реальній практиці. На лінійність великий вплив робить сезонність випуску продукції, зміна попиту в регіоні, поява нових конкурентів на ринку. Все це змінює попит в майбутню перспективу. На виробництво великий вплив мають нові технології, це теж визначає обсяг продажів.
 • Модель точки беззбитковості добре застосовна для ринків з низькою конкуренцією і стійким споживчим попитом на вироблену продукцію. Глобалізація ринків створює більш нестабільний попит на національну продукцію.
 • Вартість сировини при виробництві може змінюватися і досить істотно.
 • На обсяг продажів впливає безліч факторів: якість продукції, розмір дилерської мережі, сезонність, маркетинг і т.д.
 • Погано застосовується для малих підприємств, що мають нестійкий характер продажів.

резюме

Модель точки беззбитковості дозволяє визначити мінімально допустиму межу продажів і виробництва продукції для підприємства. Дана модель добре може бути використана для великих підприємств, що мають стійкий ринок збуту. Розрахунок точки беззбитковості дозволяє визначити зону безпеки - віддаленість підприємства від критичного рівня, при якому прибуток дорівнює нулю.

Якщо вам сподобалася стаття залишайте коментарі і підписуйтесь на розсилку по сучасним методам експрес оцінки фінансового аналізу на підприємстві.

Автор: к.е.н. Жданов Іван Юрійович

Новости
Слова жизни
Фотогалерея