Купити програму 1С Зарплата і управління персоналом 8 ПРОФ в Москві


Порівняння версій програми «1С: Зарплата і управління персоналом»

1С: Зарплата і управління персоналом 8 ПРОФ призначена для комплексної автоматизації кадрового обліку та розрахунку заробітної плати на невеликих і середніх підприємствах, в тому числі мають складну юридичну структуру. Програмний продукт в першу чергу орієнтований на завдання кадрових служб і бухгалтерії, що ведуть регламентований облік і розрахунки з персоналом.

Увага!

У програмі «1С: Зарплата і Управління Персоналом 8 ПРОФ» можна працювати в сервісі «Робота 1С: Підприємства через Інтернет» .

1С: Зарплата і управління персоналом 8 ПРОФ - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи підприємств. Програма дозволяє автоматизувати наступні завдання:

  • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;

  • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;

  • облік кадрів і аналіз кадрового складу;

  • автоматизація кадрового діловодства.

Також 1С: Зарплата і управління персоналом 8 ПРОФ надає ряд можливостей по автоматизації основних процесів роботи з персоналом, необхідних для більшості підприємств:

  • планування різних заходів.

Програма дозволяє вести в єдиній інформаційній базі облік по декількох юридичних особах, а також облік індивідуальних підприємців. Це дає можливість керівництву бачити цілісну картину по всьому підприємству. Юридичні особи, що входять до структури підприємства, можуть використовувати загальні списки фізичних осіб, класифікатори аналітичної інформації і т.д. При цьому кожна юридична особа може вести облік по загальній або спрощеній системі оподаткування в рамках однієї і тієї ж інформаційної бази.

Таким чином, 1С: Зарплата і управління персоналом 8 ПРОФ вирішує завдання основних груп користувачів, що беруть участь в роботі з персоналом:

  • Для кадрової служби програма пропонує інструмент автоматизації рутинних завдань, накопичення і зберігання в єдиній базі всіх облікових даних про працівників підприємства.

  • Продукт дає можливість бухгалтерії вести в автоматичному режимі всі нарахування і виплати, що дозволяє знизити трудомісткість і підвищити точність розрахунків. Також продукт дозволяє формувати всю необхідну звітність в стандартизованої формі і відповідно до актуальних вимог законодавства. Подання регламентованої звітності в державні органи стане менш трудомістким процесом. Особливо це стосується відомостей для персоніфікованого обліку Пенсійного фонду (СЗВ-6, АДВ-6) і звітності з податку на доходи фізичних осіб (2-ПДФО).

  • Співробітникам служби персоналу програма пропонує інструмент для автоматизації базових процесів роботи з персоналом, що віднімають найбільше часу і сил: ведення обліку по процесу кадрового планування та підбору, проведення анкетувань та обробка результатів, розробка і порівняння різних мотиваційних схем.

  • Керівництву організації програма надає можливість аналізу кадрового складу, інструмент для планування штатної чисельності і контролю виконання кадрового плану, засіб для формування звітності в різних розрізах.

Функціональні можливості лінійки рішень 1С: Зарплата і управління персоналом 8 (схема)

варіанти поставки

З огляду на відмінності в потребах компаній різного рівня, фірма "1С" пропонує три програмні продукти з різним функціональним наповненням і складністю:

1С: Зарплата і управління персоналом 8. Базова версія - продукт для невеликої організації, що дозволяє на одному робочому місці в повному обсязі автоматизувати ведення кадрового обліку, розрахунку заробітної плати та обчислення необхідних податків і внесків відповідно до вимог законодавства.

1С: Зарплата і управління персоналом 8 ПРОФ дозволяє не тільки вести кадровий облік і розрахунок заробітної плати в компаніях, що мають складну юридичну структуру, а й автоматизувати базові функції управління персоналом (підбір, навчання, мотивація).

1С: Зарплата і управління персоналом 8 КОРП - комплексне рішення для автоматизації всіх завдань управління персоналом на середніх і великих підприємствах, для яких ефективне управління людськими ресурсами є необхідною умовою успішної роботи на ринку. Продукт дозволяє вирішувати завдання реалізації кадрової політики підприємства та всебічної оцінки персоналу на сучасному рівні, правильно і швидко обробляти інформацію про стан персоналу підприємства і давати на її основі якісні та змістовні висновки про здібності працівників, планувати навчання, розвиток та кар'єру, приймати обґрунтовані управлінські рішення.


наверх
Новости
Слова жизни
Фотогалерея