Delphi 2010 Professional

 1. Значне скорочення термінів розробки
 2. Зменшення обсягів введення даних з клавіатури
 3. Підключення до програм та даних
 4. Підтримка більшої кількості призначених для користувача настільних систем
 5. Недоступна раніше ефективність коду і компіляції
 6. Нові можливості моделювання даних в Delphi 2010 Architect
 7. Про виробника
 8. Про виробника

Delphi 2010 - Це лідируюча середовище швидкої розробки додатків, яка використовується мільйонами розробників, підтримувана тисячами компонентів і надбудов сторонніх виробників і позво¬ляющая створювати високопродуктивні додатки, орієнтовані на користувача. Delphi об'єднує сучасний об'єктно-орієнтована мова, вбудовані засоби швидкої компіляції, можливість підключення до різнорідних баз даних і безліч візуальних компонентів, дозволяючи в п'ять разів швидше створювати потужні програми для різних платформ Windows і баз даних. Повністю візуаль¬ная двостороння інтегроване середовище розробки Delphi підтримує сотні функцій, які заощаджують час розробника, і дозволяє спростити і прискорити створення візуальних призначених для користувача пріло¬женій і додатків, що активно працюють з базами даних, - від додатків для настільних систем Windows до інтерактивних додатків, що використовують сенсорний введення, додатків для общедос¬тупних систем і керованих базами даних багаторівневих веб-додатків і служб.

Редакція Delphi 2010 Professional призначена для створення високопродуктивних додатків з графічним інтерфейсом для настільних систем і додатків з функціями сенсорного введення, що використовують (або не використовують) вбудовані і локальні бази даних. Завдяки можливості створення швидкодіючих Windows-додатків, які представляють собою єдиний виконуваний файл, і багатофункціонального призначеному для користувача інтерфейсу Delphi 2010 Professional є чудовим вибором для незалежних постачальників ПО, що розробляють насичені графікою пакети додатків для Windows, які повинні підтримувати різні версії Windows без внесення змін до початкового коду. Застосовуючи Delphi 2010 Professional, розробники отримують такі можливості:

 • підключення до локальних баз даних InterBase®, Blackfish ™ SQL і MySQL;
 • розгортання Blackfish SQL в системах з одним користувачем і розміром бази даних 512 МБ;
 • веб-бібліотеку VCL з обмеженням числа підключень (не більше п'яти);
 • візуалізацію коду з використанням UML, що спрощує аналіз вихідного коду завдяки візуальному поданням.

Значне скорочення термінів розробки

Основним завданням Delphi є прискорення створення програм, а нові можливості інтегрованого середовища розробки Delphi 2010 дозволяє ще більше підвищити проіз¬водітельность і заощадити час розробників. До числа цих можливостей відносяться:

 • функція IDE Insight, що дозволяє звертатися до всіх можливостей, параметрам і компонентів інтегрованого середовища розробки, не витрачаючи час на їх пошук в меню і діалогових вікнах;
 • засіб Code Formatter, що спрощує уніфікацію зовнішнього вигляду коду;
 • вдосконалені функції пошуку і повторного відкриття файлів, що дозволяють швидко знаходити потрібні відомості;
 • підтримувані отладчиком засоби візуалізації даних, що спрощують налагодження, дозволяючи налаштовувати відображення типів даних в отладчике;
 • підтримувані отладчиком засоби управління потоками, обеспе¬чівающіе заморозку, розмороження і ізоляцію потоків, а також установку контрольних точок для обраних потоків, що спрощує вирішення проблем;
 • нові параметри відладчика: Scroll new events into view ( «Прокрутка нових подій в поданні») і Ignore non-user breakpoints ( «Ігнорування НЕ призначених для користувача контрольних точок»);
 • підтримувані у випуску Delphi Professional нові засоби аудиту коду і обліку кількісних показників, що дозволяють більш еффек¬тівно аналізувати код і визначати стан проекту. Повний набір засобів аудиту коду і обліку кількісних показників поддер¬жівается випусками Enterprise і Architect.

Зменшення обсягів введення даних з клавіатури

Delphi дозволяє швидко створювати використовують сенсорний ввід даних графічні інтерфейси і додатки для КПК, сенсорних панелей і автономних загальнодоступних систем і модернізувати існуючі програми з мінімаль¬ним додаванням коду або без нього.

 • Підключається ядро ​​розпізнавання жестів.
 • Робота під управлінням всіх підтримуваних версій Windows (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista і Windows 7).
 • Використання обладнання, що підтримує сенсорне введення, і наявних пристроїв (наприклад, миші).
 • Вбудована підтримка інтерфейсів з сенсорним і мультисенсорним введенням в бібліотеці VCL.
 • Більше тридцяти стандартних жестів для панорамування, масштабування, повороту і виконання інших завдань.
 • Можливість створення власних жестів за допомогою редактора жестів.
 • Touch Keyboard - повнофункціональна віртуальна клавіатура, що підтримує кілька мов і наборів регіональних параметрів і призначена для створення удосконалених інтерфейсів, що забезпечують взаємодію без використання клавіатури.

Підключення до програм та даних

Delphi 2010 надає розробникам нові можливості для підключення до даних, веб-службам і архитектурам додатків.

 • Нові можливості підтримки Firebird 2.1 і 1.5 в dbExpress.
 • Оновлені драйвери для InterBase 2009 Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11g і MySQL 5.1.
 • Підтримка нового клієнта SOAP 1.2, що дозволяє використовувати переваги веб-служб Amazon і інших постачальників.
 • Обмін даними по протоколу HTTP і підключення на рівні процесів для багаторівневих додатків DataSnap.
 • Зворотні виклики DataSnap, що дозволяють серверам встановлювати з'єднання з клієнтами.
 • Фільтрація, що дозволяє повністю управляти потоками даних між клієнтами і серверами DataSnap.
 • Нові майстри DataSnap з галереї об'єктів Object Gallery спрощують створення серверних додатків.
 • Можливість використання в популярних архітектурах додатків завдяки підтримці значень REST і JSON в DataSnap.

Підтримка більшої кількості призначених для користувача настільних систем

Delphi дозволяє підтримувати більше настільних систем Windows, не піклуючись про особливості реалізації Windows API кожної версії, і підтримувати пользо-ному з різних країн світу завдяки використанню Unicode в середовищі розробки і вдосконаленій підтримці мов.

 • Елементи управління VCL оптимізовані для використання можливостей і тим Windows XP, Windows Vista і Windows 7.
 • Повна підтримка Unicode, що дозволяє підтримувати дані і користувачів по всьому світу.
 • Створення додатків для Windows XP і Windows Vista, підтримай-вающих роботу з мишею та дотики даних, і використання нових можливостей роботи з сенсорним введенням в Windows 7.
 • Direct2D - нові інтерфейси API Windows 7, що дозволяють створювати більш зручні інтерфейси для користувачів Windows 7.
 • Розширені інтерфейси OpenTools API для створення підключа-ваних модулів для інтегрованого середовища розробки Delphi.
 • Переклади вихідного коду, ресурсів, відкомпільованих модулів, меню і діалогових вікон інтегрованого середовища розробки доступні англійською, німецькою, французькою та японською мовами.
 • Зручне перемикання між мовами діалогових вікон, меню та інших елементів інтегрованого середовища розробки.

Недоступна раніше ефективність коду і компіляції

Delphi 2010 підтримує RTTI і надає нові можливості компілятора і можливості по роботі з мовами.

 • Підтримка RTTI, що дозволяє надавати інформацію про методи, полях і властивості, необхідну для підтримки динамічних викликів і інших засобів метапрограмування.
 • Об'єктно орієнтовані класи введення-виведення для роботи з файлами і каталогами.
 • Підтримка користувальницьких атрибутів для більшості елементів коду - типів, полів, властивостей, методів і параметрів.
 • Вдосконалений клас TStringBuilder, що спрощує і прискорює зчеплення рядків і управління ними.
 • Вдосконалені родові класи з повною підтримкою колекцій і списків RTL.
 • Більш ефективна підтримка локалізованих ресурсів.
 • Компіляція в фоновому режимі, що дозволяє виконувати інші завдання під час компіляції.

Нові можливості моделювання даних в Delphi 2010 Architect

Випуск Delphi 2010 Architect включає нову версію ER / Studio 8.0 Developer Edition, що допомагає користувачам знаходити, документувати і повторно використовувати дані та спрощує зворотне проектування, аналіз і оптимізацію баз даних. ER / Studio надає наступні нові можливості.

 • Visual Data Lineage - візуальний аналіз і документування прохож¬денія потоків даних в організації без необхідності аналізу коду.
 • Моделювання на рівні атрибутів - можливість вибирати стовпці (атрибути) для включення в таблиці (сутності) подмодели і описувати подмодели на новій вкладці Definition ( «Визначення»), а потім створювати запити для пошуку визначень.
 • Прапори порівняння на рівні об'єктів - відзначають відмінності при срав¬неніі моделей, які майстер порівняння повинен ігнорувати.
 • Створення звітів в форматі HTML.
 • Підтримка Microsoft SQL Server 2008.

Про виробника
Delphi 2010 - Це лідируюча середовище швидкої розробки додатків, яка використовується мільйонами розробників, підтримувана тисячами компонентів і надбудов сторонніх виробників і позво¬ляющая створювати високопродуктивні додатки, орієнтовані на користувача

Компанія Embarcadero спеціалізується на постачанні найширшого набору інструментів, призначених для підвищення продуктивності праці розробників програмного забезпечення і адміністраторів баз даних. Компанія Embarcadero широко відома своїми знаменитими продуктами, які дозволяють клієнтам застосовувати основні платформи баз даних, операційних систем, інтегрованих середовищ і мов програмування. Такий розмах дає можливість клієнтам проектувати, будувати і експлуатувати програмні додатки і СУБД в будь-якому обраному оточенні, без обмежень, витрат і додаткового навчання, пов'язаного із застосуванням безлічі спеціалізованих платформно-орієнтованих інструментів.

Про компанію , Всі продукти


Про виробника

Borland - компанія з виробництва програмного забезпечення, найбільш відома як творець інструментів розробки Turbo Pascal і Delphi.

Про компанію , Всі продукти

Новости
Слова жизни
Фотогалерея