2.2. Методи стратегічного аналізу середовища торгового підприємства: СТЕП-факторний аналіз, SWOT-аналіз

2.2. Методи стратегічного аналізу середовища торгового підприємства: СТЕП-факторний аналіз, SWOT-аналіз

Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення. Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання, але ресурси зовнішнього середовища не безмежні, і на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідків.

Внутрішнє середовище організації є джерелом її життєвої сили. Вона містить в собі той потенціал, який дає можливість організації функціонувати, а отже, існувати і виживати в певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище може також бути джерелом проблем і навіть загибелі організації в тому випадку, якщо вона не забезпечує необхідного функціонування організації.

Розглянемо докладно зовнішню і внутрішню середу (рис. 20) на прикладі ТОВ "Малтат", що займається лісозаготівлею.

Аналіз макрооточення. Макроокружение створює загальні умови перебування підприємства у зовнішньому середовищі. Ступінь впливу стану макрооточення дуже велика, що пов'язано зі специфікою діяльності та внутрішнім потенціалом підприємства. Для вивчення макрооточення доцільно провести СТЕП-аналіз.

Економічні чинники. Аналіз економічного макрооточення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Цілком очевидно, що це є життєво важливим для підприємства, так як доступ до ресурсів дуже сильно визначає стан входу в організацію. Вивчення даної групи факторів на підприємстві полягає у визначенні ряду показників. До таких показників, що впливає на діяльність торгового підприємства можна віднести наступні:

- економічний стан країни в цілому;

- рівень цін на заміняє сировину;

- рівень грошових доходів населення;

- темпи інфляції;

- продуктивність праці;

- норми оподаткування;

- шляхи збільшення продажів і максимізації прибутку підприємства;

- процентна ставка банківських установ.

Мал. 20. Аналіз середовища діяльності торгового підприємства

Соціальні фактори. Аналіз соціального макрооточення спрямований на те, щоб усвідомити вплив на діяльність підприємства певних соціальних явищ. До таких явищ, що впливає на діяльність торгового підприємства, можна віднести наступні:

- купівельна спроможність клієнтів, які купують продукцію;

- демографічні процеси (віковий і статевий склад населення);

- споживчі вимоги до лісопродукції;

- споживчі переваги більш якісної продукції.

Загалом соціальні процеси змінюються дуже повільно, проте якщо відбуваються певні соціальні зміни, то вони призводять до багатьох дуже суттєвих змін в оточенні торгового підприємства.

Технологічні чинники. Аналіз технологічного макрооточення дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки відкриває для удосконалення обробки деревини і технологій по безвідходного споживання. Вивчення даної групи факторів більшою мірою спрямована на придбання нового удосконаленого обладнання для доставки, навантаження, розвантаження і транспортування лісоматеріалу, за допомогою якого підприємству вдасться виконати наступні дії:

- скоротити витрати на обслуговування старого обладнання;

- підвищити швидкість доставки, навантаження і транспортування товару;

- запобігти небажаним втрати лісопродукції;

- збільшити товарообіг підприємства.

Процес вивчення технологічного макрооточення сприяє вибору таких рішень, які дозволяють не спізнитися з початком технологічного оновлення.

Інші фактори. До них відносяться політичні та правові чинники. Аналіз політичного макрооточення полягає в з'ясуванні того, які програми намагається провести в життя держава в області діяльності, пов'язаної з продажем деревини, які зміни в законодавстві і правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і норм. Ключовим процесом політичного макрооточення є боротьба за владу. Держава може вплинути на діяльність торгової фірми за допомогою наступних норм:

- рівень мит;

- рівень ставок податків на фінансовий результат торгового підприємства;

- державна політика про заготівлю деревини.

Аналіз правового макрооточення передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин, дає підприємству можливість визначити для себе допустимі межі дій.

Аналіз безпосереднього оточення. Вивчення безпосереднього оточення направлено на аналіз стану тих складових зовнішнього середовища, з якими підприємство знаходиться в безпосередній взаємодії. Це такі складові, як покупці, постачальники, конкуренти, ринок робочої сили.

Покупці. Вивчення покупців дозволяє підприємству краще усвідомити те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися, на який обсяг продажів може розраховувати підприємство, до якого якості деревини прихильні покупці саме цього регіону, наскільки можна розширити коло потенційних покупців і т. Д. Загалом можна зробити висновок , що підприємство має (або не має) достатню силу попиту на свою продукцію, що відбивається на прискоренні товарооборачиваемости і підвищенні ефективності фінансових результатів.

Постачальники. Торговельне підприємство має сильну залежність від постачальників продукції. Для здійснення безперебійності поставок підприємство, як правило, укладає договори на довгий термін, щоб уникнути переривання у постачанні, але так як на безперебійність поставок впливають, наприклад, кліматичні умови регіону, то з'являється ризик затримки поставки продукції. При виборі постачальників торгове підприємство глибоко і всебічно вивчає їх діяльність і потенціал для того, щоб ефективно побудувати такі відносини з ними, які б забезпечували організації максимум сили у взаємодії з постачальниками. Основними факторами, що впливають на укладення договорів з постачальниками, є наступні:

- вартість товару, що поставляється;

- гарантія якості товару, що поставляється;

- часовий графік поставки товарів;

- пунктуальність і обов'язковість виконання умов поставки товару.

Виконання даних умов ретельно контролюється на підприємстві, що забезпечує ефективність роботи з постачальниками.

Конкуренти. Торговельне підприємство має безліч конкурентів на споживчому ринку регіону, з якими йому доводиться боротися за збут продуктів для забезпечення свого виживання і розвитку на ринку. Торговельні підприємства мають справу як з реальними, так і з потенційними (прибульцями) конкурентами торгового бізнесу. Основними критеріями конкурентоспроможності діяльності та менеджменту є: економічне становище торгового підприємства; фінансове становище; ефективність системи збуту; управлінська здатність.

Державні органи. Також на підприємство надає зовнішній вплив і держава шляхом введення мит і проведення політики по вирубці лісу. Рівень митних зборів є нормальним для даного підприємства, тому воно не відчуває труднощів, пов'язаних зі збутом продукції за кордон. Проблемою для підприємства є система відшкодування ПДВ після продажу товару, так як ПДВ відшкодовується через кілька тижнів після відвантаження продукції, отже, підприємство на цей час втрачає кошти, які могли бути впущені в оборот. Проведений аналіз зовнішнього середовища буде враховуватися при формуванні стратегії на підприємстві.

Внутрішнє середовище. Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яка знаходиться в межах організації. Вона надає сталий розвиток і найбезпосередніший вплив на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, стан яких в сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє організація.

Кадровий зріз охоплює такі процеси, як взаємодія менеджерів і робітників; наймання, навчання і просування кадрів; оцінка результатів праці і стимулювання; створення і підтримка відносин між працівниками і т. д. Наприклад, перебіг цих процесів на підприємстві ТОВ "Малтат" має стабільний характер. Дані процеси здійснюються ефективно, стимулювання діяльності персоналу відбувається пропорційно до результатів праці, в колективі спостерігається сприятливий клімат, заохочується додаткове навчання персоналу.

Організаційний зріз охоплює такі процеси, як комунікаційні; організаційні; норми, правила, процедури; розподіл прав і відповідальності; ієрархію підпорядкування. Оцінка цих процесів на підприємстві ТОВ "Малтат" носить позитивний характер, так як персонал дотримується певних норм і правил, стан комунікаційних процесів має розвинений характер, простежується сувора ієрархія підпорядкування, організаційна структура носить переважно ефективний характер.

Виробничий зріз. У нього входять: постачання і ведення складського господарства; обслуговування технологічного парку; здійснення досліджень і розробок. Ці фактори внутрішнього середовища носять переважно негативний характер, так як стан технологічного парку оцінюється як зношене, в результаті чого виникають проблеми з відвантаженням товару.

Маркетинговий зріз. Фактори внутрішнього середовища негативно впливають на загальну сукупність впливів, так як спостерігається відсутність маркетингового відділу. Відсутність конкретних стратегій на підприємстві загальмовує його розвиток і не дозволяє розширюватися на ринку.

Фінансовий зріз включає процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових коштів в організації. Проаналізувати вплив цих факторів можна за допомогою комплексного економічного аналізу, який являє собою сторонній аналіз господарської діяльності підприємства, істотних сторін його роботи на основі системного підходу.

Системний підхід до проведення комплексного економічного аналізу передбачає наявність певної послідовності з метою всебічного охоплення взаємопов'язаних і взаємообумовлених показників.

Однією з основних завдань комплексного економічного аналізу є виявлення ефективності господарської діяльності торговельного підприємства. Під економічною еффектівностьюпонімается порівняння отриманих результатів з наявними ресурсами і зробленими витратами. Метою торгового підприємства є досягнення максимальних результатів діяльності при оптимальному економічному потенціалі підприємства, відносному скороченні витрат обігу та високу культуру обслуговування.

Вивчення внутрішнього середовища спрямоване на з'ясування того, якими сильними і слабкими сторонами володіє організація. Сильні сторони служать базою, на яку організація спирається в конкурентній боротьбі і яку вона повинна прагнути розширювати і зміцнювати. Слабкі сторони - це предмет пильної уваги з боку керівництва, яке має робити все можливе, щоб позбутися від них.

Щоб скласти комплексне уявлення про внутрішнє середовище організації і про її слабкі сторони, потрібно виділити ряд факторів, що впливають на неї, і дати їм аналіз. Застосовуваний для аналізу середовища метод SWOT є широко визнаним підходом, що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища. Застосовуючи метод SWOT, вдається встановити лінії зв'язку між силою і слабкістю, які притаманні організації, і зовнішніми загрозами і можливостями. Методологія SWOT припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, і після цього встановлення ланцюжків зв'язків між ними, які в подальшому будуть використані для формулювання стратегії організації.

Розглянемо матрицю SWOT на прикладі ТОВ "Малтат". Для складання матриці SWOT необхідно визначити сильні і слабкі сторони підприємства, а також його можливості і загрози. Визначити основні компоненти SWOT-матриці можна за допомогою експертного методу (табл. 8-12). Для цього було проведено опитування працівників підприємства, за допомогою якого з найбільш певних сторін були обрані найбільш виражені. Працівники оцінили дані компоненти, використовуючи бальний метод, т. Е. Встановлюється бальна шкала, наприклад, від 1 до 10 балів, в межах якої персонал оцінює компоненти SWOT-матриці. Отримані дані працівників були оброблені, і найбільш виражені за бальною шкалою компоненти занесло в SWOT-матрицю (табл. 21).

На основі зведеної таблиці відповідей експертів було відібрано чотири сильні сторони, які набрали найвищий бал оцінки. Ці чинники є найбільш значущими, так як переважно за рахунок них підприємство досягає своєї мети. За допомогою цих факторів торгове підприємство зарекомендувало себе на ринку і має високий фінансовий результат.

Т а б л і ц а 8

11

Новости
Слова жизни
Фотогалерея