Курси Управлінський облік, програма і семінар з управлінського обліку

 • Кирило Линник

  Тренер-консультант Консалтингової групи «Тут і Зараз», експерт ... Детальніше

 • Ефективність менеджменту повністю залежить від якості інформаційного забезпечення та ступеня аналітичного обгрунтування прийнятих рішень.

  Зміни економічної ситуації - припинення бурхливого зростання на багатьох ринках, загострення конкуренції, зниження платоспроможності покупців - ставлять перед багатьма підприємцями завдання підвищення ефективності управління, зниження витрат, підвищення рентабельності бізнес-напрямків.

  До недавнього часу в Білорусі бізнес мало залежав від ефективності управління. Він був настільки рентабельний чи настільки безнадійний, що керувати ним не мало сенсу. Звідси і відсутність інтересу до гарної і тому дорогий інформації. Але все частіше і частіше підприємці замислюються про її необхідність. Складність і точність застосовуваних бізнесменами методів управління і планування обернено пропорційна нормі прибутку, яку дає їх бізнес. Після зниження норми прибутку нижче 35% точність методів управління різко зростає.

  ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
  Власники компаній, керівники, фінансові директори, головні бухгалтери, фахівці фінансово-економічних служб підприємств
  МЕТА КУРСІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ:

  • Розглянути питання створення в компанії програми управлінського обліку і звітності, що забезпечує користувачів (в першу чергу, керівництво і власників компанії) інформацією, необхідною для аналізу і прийняття управлінських рішень
  • Системно розглянути методику і практику постановки і впровадження управлінського обліку в компанії, технології підготовки регламентних документів управлінського обліку та управлінської звітності.

  КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СЕМІНАРУ:

  • Що являє собою впровадження управлінського обліку і звітності сучасної компанії?
  • З чого і як почати впровадження?
  • Без чого не можна успішно впровадити управлінський облік?
  • Що управлінський облік дасть власнику і керівнику?
  • Які документи регламентують управлінський облік компанії?
  • Які причини невдач і помилок при впровадженні управлінського обліку?
  • Як інтерпретувати дані управлінського обліку?

  ОСНОВНІ ІДЕЇ СЕМІНАРУ:

  • Основна мета програми управлінського обліку - поліпшити якість управління бізнесом!
  • Кожен керівник має право знати:

  фактичну собівартість продукції
  витрати підрозділів
  доходи бізнес-напрямків
  ступінь досягнення поставлених цілей

  МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ:

  Стиль проведення - інтерактивне спілкування зі слухачами, дискусії на актуальні теми, обмін думками з практичних питань, вирішення практичних завдань. На курсах управлінського обліку учасникам надаються авторські робочі матеріали і розробки.

  В ході семінару використовуються завдання і приклади постановки управлінського обліку, запозичені з консультаційної практики.

  В РЕЗУЛЬТАТІ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

  • Виявити основні проблеми, з якими зіткнеться компанія при впровадженні управлінського обліку
  • Оцінити ступінь готовності компанії до впровадження управлінського обліку
  • Уточнити основні показники діяльності компанії, які підлягають контролю
  • Визначити обсяг і склад регламентів управлінського обліку і звітності
  • Розробити план комплексних робіт по постановці управлінського обліку

  ЗМІСТ СЕМІНАРУ


  1. управленч ескій ОБЛІК: СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ

  • Поняття і призначення управлінського обліку.
  • Причини ведення управлінського обліку.
  • Агентська проблема і власницький контроль.
  • Вимоги, що пред'являються до інформації управлінського обліку. Стратегія, бюджетування і управлінський облік.

  2. ПОРЯДОК РОБІТ ПО ПОСТАНОВЦІ управленч еского ОБЛІКУ

  • Організаційні кроки по впровадженню управлінського обліку в компанії.
  • Ключові фактори успіху і етапи постановки управлінського обліку. Стандарти управлінського обліку: SMA і IFRS (IAS).
  • Формування концепції та методології: облікова політика і управлінський план рахунків.

  3. регламентних документів управленч еского ОБЛІКУ

  • Склад і структура регламентних документів управлінського обліку. Порядок розробки і введення в дію Положення з управлінського обліку.
  • Управлінський план рахунків і база типових проводок.
  • Положення про взаємодію управлінського та бухгалтерського планів рахунків та подання бухгалтерських операцій в управлінському обліку.

  4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

  • Класифікація статей витрат.
  • Матриця витрат.
  • Положення про нормування витрат.
  • Звіти про витрати.
  • Приклад класифікації витрат виробничої компанії

  5. СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

  • Показники, на які необхідно мотивувати персонал для досягнення цілей Компанії.
  • Альбом уніфікованих форм звітів.
  • Графік документообігу.
  • Положення про систему внутрішнього контролю і методикою проведення перевірок.
  • Приклади основних управлінських звітів.

  6. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГОУЧЕТА

  • Причини невдач і помилок при впровадженні.
  • Автоматизація управлінського обліку та навчання персоналу.
  • Приклад проекту по впровадженню управлінського обліку у виробничій компанії.

  Після закінчення курсів управлінського обліку учасникам видається сертифікат і довідка про навчання державного зразка.

  Додаткова інформація та реєстрація за телефонами: (017) 294-39-11, 217-00-62
  e-mail: [email protected]

З чого і як почати впровадження?
Без чого не можна успішно впровадити управлінський облік?
Що управлінський облік дасть власнику і керівнику?
Які документи регламентують управлінський облік компанії?
Які причини невдач і помилок при впровадженні управлінського обліку?
Як інтерпретувати дані управлінського обліку?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея