Фінансове інвестування та специфіка управління ним

До фінансових джерел відносяться вкладення в різні фінансові інструменти (валюту, цінні папери, вклади, дорогоцінні метали та ін.). Роль фінансових інвестицій в процесі розвитку ринкових відносин посилюється. Розрізняють короткострокові (до одного року) і довгострокові фінансові вкладення. До короткострокових відносяться придбання відповідних боргових цінних паперів (векселів, облігацій, банківських сертифікатів), приміщення засобів на депозитний вклад і ін. Довгострокові фінансові інвестиції - це вкладення на термін понад один рік. До них відносяться вкладення в статутні капітали знову утворених підприємств, довгострокові цінні папери, внески; позики, які видані іншим підприємством під боргові зобов'язання; обладнання, яке передано іншим підприємствам на правах фінансового лізингу, та ін. Управління фінансовими інвестиціями є частиною загальної інвестиційної політики підприємства. Метою даного управління є вибір найбільш прийнятних фінансових інструментів і наступні операції з ними. Складові елементи управління фінансовим інвестуванням аналогічні управління інвестиціями взагалі. Даному виду управління активами підприємства передує аналіз подібного управління в попередній період. Аналіз закінчується визначенням потреби в фінансовому інвестуванні на майбутній період на підприємстві. На основі ретельної оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів і можливостей господарюючого суб'єкта визначаються їх конкретні види, форми, обсяги, напрямки і методи інвестування, формується портфель фінансових інвестицій підприємства. Він є складовою частиною загального інвестиційного портфеля підприємства як сукупність портфелів реальних і фінансових інвестицій.

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Фінансовий менеджмент

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости
Слова жизни
Фотогалерея