Види кадрової політики організації: принципи формування і функції

 1. Як формуються види кадрової політики організації
 2. Застосовувані інструменти і етапи при формуванні видів кадрових політик
 3. Які функції кадрової політики організації закладені в основу управління персоналом
 4. Які види кадрових політик вважаються основними

Види кадрової політики розробляються з урахуванням сукупності принципів, норм, правил в сфері роботи з персоналом. Основна мета такої роботи полягає в збереженні кількісного і якісного складу працівників відповідно до потреб компанії, вимог законодавства та потреб ринку праці.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

 • як формуються види кадрової політики організації;
 • які функції кадрової політики організації закладені в основу управління персоналом;
 • які види кадрових політик вважаються основними.

Як формуються види кадрової політики організації

Види кадрової політики формуються з попереднього виявлення всіх потенційних можливостей в сфері управління персоналом. Для успішної реалізації стратегії організації раціонально враховувати зовнішні і внутрішні чинники.

До факторів зовнішнього середовища, що впливає на формування кадрової політики, відносяться: До факторів зовнішнього середовища, що впливає на формування кадрової політики, відносяться:

 • зміни ситуації на ринку праці, на процес впливають демографічні фактори, політика держави в сфері освіти, взаємодію з профспілковими органами;
 • тенденції в області економічного розвитку держави;
 • науково-технічний прогрес, коли на зміст і характер праці надають незмінне вплив потреби в певних фахівцях, можливості професійної підготовки або перепідготовки персоналу;
 • нормативно-правове середовище, коли основні правила встановлені державою, законодавством у сфері праці, галузі охорони праці, соціальних гарантій і зайнятості населення.

Необхідно враховувати, фактори зовнішнього середовища, що впливають на формування і вибір виду кадрової політики змінити неможливо. Фактори внутрішнього середовища піддаються планованому внутрішнім контролем і зміни.

До факторів внутрішнього середовища, який впливає на процес формування видів кадрової політики, відносяться:

 • основні поточні і стратегічні цілі організації;
 • стиль управління персоналом, коли вибирається жорстко централізований або децентралізований процес;
 • наявність фінансових ресурсів, що впливають на вибір виду кадрової політики;
 • кадровий потенціал компанії;
 • розподіл обов'язків серед персоналу;
 • стиль керівництва.

При формуванні видів кадрової політики організації враховується напрямок кадрової роботи. Функція системи управління повинна збігатися з створеними видами кадрової політики.

Характеристики напрямів кадрової політики:

 • управління персоналом, враховується принцип досягнення індивідуальних і організаційних цілей. При управлінні здійснюється пошук компромісів між співробітниками і адміністрацією, інтереси організації не ставлять на перший план;
 • підбір і розстановка кадрів проводиться з урахуванням індивідуальних і організаційних цілей. Персонал підбирають ретельно, використовують методики перевірки компетенції, відповідності, індивідуальних особистісних якостей. Враховуються всі характеристики, які в подальшому допоможуть успішно трудитися, приносити максимальну користь компанії;
 • при формуванні резерву на висування управлінського складу використовується принцип конкурсності, індивідуальної підготовки, відповідності. Кандидатів вибирають на конкурсній основі, проводиться планомірна підготовка резерву на конкретні вакантні посади, здійснюється тривала стажування з подальшою оцінкою результатів;
 • оцінка і атестація заснована на принципі відбору показників, обліку рівня кваліфікації та професіоналізму при виконанні відповідних завдань. Оцінюють профпридатність, рівень знань, ефективність трудової діяльності;
 • розвиток персоналу засноване на принципі систематичного підвищення кваліфікації, саморозвитку, самовираження. Для постійного розвитку проводиться періодичний перегляд посадових інструкцій, формуються методики самоконтролю, основи для саморозвитку;
 • мотивування і стимулювання засноване на принципах відповідності оплати обсягами виконуваної роботи, складності, кваліфікації, якості. Для ефективності процесів застосовують спонукають фактори, що допомагають підвищити продуктивність праці.

Застосовувані інструменти і етапи при формуванні видів кадрових політик

Як інструменти реалізації застосовують:

 • систему кадрового планування ;
 • поточну кадрову роботу;
 • ефективне керівництво персоналом;
 • методики розвитку і підвищення кваліфікації;
 • заходи, спрямовані на вирішення соціальних проблем;
 • систему мотивації і винагороди.

Основні етапи вироблення видів кадрової політики:

 • визначення стратегічних цілей;
 • аналіз ситуації і прогнозів розвитку організації;
 • розробка принципів з визначенням ключових пріоритетів;
 • твердження самої політики;
 • застосування методик просування інформації і пропаганди принципів, закладених в основі управління;
 • оцінка фінансових ресурсів;
 • розробка заходів по плануванню кадрів і підвищенню рівня кваліфікації кадрів;
 • формування штату;
 • реалізація основних кадрових заходів;
 • забезпечення робіт з оцінки діяльності персоналу.

Які функції кадрової політики організації закладені в основу управління персоналом

Види кадрової політики формуються з урахуванням функцій, закладених в систему ефективного управління. Політика свідомо обрана керівництвом. Застосування засновано на реалізації основних функцій управління.

З урахуванням діючої політики проводиться:

 • відбір кадрів;
 • планування потреб в нових співробітниках;
 • адаптація персоналу;
 • просування перспективних фахівців;
 • звільнення через професійну непридатність.

Функцією кадрової політики служить:

 • обгрунтовані принципи, цілі та пріоритети організації;
 • переміщення персоналу відповідно до урахуванням потреб компанії;
 • організація трудової, фінансової та інформаційної політики;
 • забезпечення систем оцінки, мотивації, навчання персоналу.

Основним об'єктом управління є персонал. Кадри вважаються вирішальним фактором забезпечення ефективності виробничого процесу. Від рівня кваліфікації та професійної підготовки працівників залежить швидкість досягнення стратегічних цілей і ефективність виконання поточних завдань. В основі функції кадрової політики закладена динамічність, гнучкість з урахуванням інтересів працюючого персоналу. Види кадрової політики організації вибирають з урахуванням цих вимог. Тільки тоді можна розраховувати на те, що вони будуть працювати.

Читайте статті на тему:

Які види кадрових політик вважаються основними

Типи і види кадрової політики групують за напрямком:

 • масштабності кадрових заходів;
 • ступеня відкритості.

У свою чергу типи поділяються на:

 • пасивну;
 • реактивну;
 • превентивну;
 • активну.

Пасивний вид кадрової політики

Керівництво організації не розробляє програму дії по відношенню до ефективного методу управління персоналом . Вся кадрова робота спрямована на усунення негативних наслідків. Відсутність кадрового прогнозу, методики оцінки, обліку потреб призводить до необхідності негайно реагувати на негативні ситуації, гасити їх будь-якими методами, не враховуючи наслідки такого виду управління.

реактивна політика

В основі лежить контроль за негативним станом системи управління персоналом. У колективі виникають конфлікти, компанія не оснащена кваліфікованою робочою силою, відсутні методики мотивації до продуктивної праці. Керівництво приймає всі сили для нейтралізації наслідків такого управління, шукає причини, які привели до проблем. Прогнозування розвитку організації здійснюється короткострокове.

превентивна політика

Керівництво компанії не має коштів впливу на управління персоналом. У програмі організації закладені короткострокові і середньострокові прогнози розвитку. Основною проблемою є розробка цільових кадрових програм.

Активна кадрова політика

В активі керівництва є методики, що допомагають впливати на ситуацію. Фахівці служби по роботі з персоналом розробляють антикризові програми, які допомагають швидко стабілізувати ситуацію і створювати механізми для ефективного управління.

Необхідно враховувати, відкриті види кадрової політики організації прозорі для майбутніх співробітників. Організація готова приймати фахівців з високим рівнем кваліфікації, не враховуючи наявності досвіду роботи на відповідній посаді. Закрита кадрова політика відрізняється орієнтацією на підбір нового персоналу, готового починати роботу з нижчих посад. Заміщення вакантних місць проводиться з числа співробітників, які протягом тривалого часу працюють в організації.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея