Журнал обліку наркотичних засобів і психотропних речовин

 1. Медична документація з обліку наркотичних засобів і психотропних речовин
 2. Помилки при заповненні журналів обліку наркотичних засобів

Дивіться в статті, які форми медичної документації потрібно заповнювати для обліку наркотичних лікарських засобів і прекурсорів, читайте правила їх заповнення, дізнайтеся основні помилки, які допускають ваші колеги, а також скачайте бланки цих документів.

Наркотичні та психотропні засоби піддаються особливому обліку у всіх медичних установах незалежно від форм власності та їх приналежності. Кожна дія медичного працівника, пов'язане з отриманням, видачею, введенням цих препаратів відображають в журналі обліку наркотичних засобів і психотропних речовин.

Форми ведення журналів обліку наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інструкції до них затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, использование та знищення наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини и прекурсорів у закладах охорони здоров'я »від 07.08.2015 року. За записами в цих журналах органи державного контролю перевіряю т виконання вимог, що стосуються обліку наркотичних лікарських засобів.

Читайте:  Реімбурсація в Україні  Читайте: " Реімбурсація в Україні "

Медична документація з обліку наркотичних засобів і психотропних речовин

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009 року «Про затвердження Порядку провадження ДІЯЛЬНОСТІ, пов'язаної з обігом наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини и прекурсорів, та контролю за їх обігом», в місці, де зберігається основний запас наркотичних і психотропних препаратів їх облік ведуть в Журналі обліку наркотичних засобів і психотропних препаратів.

№ п / п

форма журналу

Відповідальна особа

Рекомендації щодо заповнення

1

Форма № 129-6 / о: Журнал обліку препаратів наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини и прекурсорів у відділеннях и кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я

Старша медична сестра відділення (відповідає за облік наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів у відділенні медичного закладу).

Вказують назву і кількість ампул препаратів безпосередньо при отриманні його з місця основного зберігання і при видачі на пости. При цьому обов'язково вказують прізвище медичного працівника, який видав препарати (біля прізвища ставить свій підпис), і посадової особи, яке отримало препарати. Залишок кожного препарату виводиться в спеціально відведеній графі щодня. Журнал зберігається протягом 5 років.

2

Форма № 129-7 / о: Журнал обліку препаратів наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини и прекурсорів на постах ВіДДіЛЕНЬ лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я

Чергова медична сестра відділення (несе відповідальність за облік наркотичних, психотропних препаратів і прекурсорів на посаді відділення).

Запис в журналі роблять під час отримання препарату у старшої медичної сестри відділення, під час виконання призначень або видачі його хворому. Залишок препарату вказують щодня в кінці зміни при її передачі. Кожен запис підтверджується підписом медичного працівника, який її вніс. Журнал зберігається протягом 5 років.

3

Форма № 129-9 / о: Журнал обліку препаратів наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини и прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я для Виконання призначення лікаря в стаціонарних условиях

Веде особа, в посадові обов'язки якого входить контроль за обігом препаратів, призначених для виконання призначень лікаря в умовах стаціонару на дому.

Інформацію в журнал вносить медичний працівник безпосередньо під час отримання та видачі лікарських засобів. Деяку інформацію (прізвище, ім'я та по батькові хворого, число, рік і місяць, номер медичної карти хворого) може вписувати безпосередньо хворий або особа, яка за ним доглядає. Залишок лікарського засобу вказують у відповідній графі на момент заповнення форми. Журнал зберігається протягом 5 років.

4

Форма № 129-10 / о: Журнал обліку повернути зі створеня стаціонарів вдома препаратів наркотичного ЗАСОБІВ, психотропних Речовини и прекурсорів

Веде відповідальну посадову особу медичного закладу при поверненні невикористаних залишків наркотичних, психотропних препаратів і прекурсорів безпосередньо після їх знищення.

У відповідних графах журналу вказують дату і кількість повернутого препарату, дату його утилізації. Прізвище особи, яка передала лікарський засіб необхідно прописати розбірливо. Журнал зберігається протягом 5 років.

Всі сторінки журналів обліку наркотичних засобів і психотропних препаратів повинні бути пронумеровані і прошнуровані. Підписує журнал керівник установи і завіряє печаткою медичної установи. Особи, відповідальні за ведення всіх форм облікової документації, зобов'язані щомісячно (станом на перше число місяця) звіряти залишки наркотичних і психотропних препаратів і повідомляти про це керівнику медичної установи письмово. Ці повідомлення з накладеною на них резолюцією керівника медзакладу зберігаються разом з журналом.

Файли для скачування:

1) Форма № 129-6 / о

2) Форма № 129-7 / о

3) Форма № 129-9 / о

4) Форма № 129-10 / о

Читайте:  Лікарська помилка: види, причини, наступ і звільнення лікаря від відповідальності  Читайте: " Лікарська помилка: види, причини, наступ і звільнення лікаря від відповідальності "

Помилки при заповненні журналів обліку наркотичних засобів

Незважаючи на прописані інструкції щодо заповнення журналів обліку наркотичних засобів, помилки при їхньому віданні все ж зустрічаються. У цьому випадку доводиться негайно виправляти ці недоліки, хоча робити це інструкція забороняє (рекомендації свідчать, що всякі виправлення в цих журналах заборонені). Технічні помилки медичні працівники відразу ж виправляють і кожне таке виправлення підписує керівник медичного закладу.

В першу чергу, особи, в посадові обов'язки яких входить облік наркотичних і психотропних засобів, повинні звернути увагу на:

 • кількість ампул і таблеток не прописують словами;
 • одиниці виміру кількості ампул або таблеток прописують один раз;
 • вписують тільки кількість використаних ампул, а не мілілітрів (зауваження стосується призначення препаратів дітям);
 • запис в журнал повинна вноситься негайно після кожної дії (видачі, отримання препарату);
 • записи повинен проводити той медичний працівник, який скоїв певні дії з наркотичних, психотропних препаратом (відпустив, отримав, ввів хворому).

Крім того, контролюючі органи знаходять і ряд інших порушень, що впливають на якість обліку сильнодіючих засобів. Ведення деяких журналів обліку наркотичних засобів не відповідає затвердженій формі. Це стосується форми журналу № 5, затвердженої Постановою № 589. Не у всіх медустановах налагоджений облік перманганату калію.

Читайте более:

Новости
Слова жизни
Фотогалерея