Економіка майбутнього для України: або конкурентна, або банкрут

Десять кроків до динамічній економіці України, які уряд мав би врахувати в середньостроковому плані пріоритетних дій

Напередодні нового 2017-го року, уряд запропонував для широкого обговорення проект середньострокового плану пріоритетних дій до 2020-го року. При цьому глава уряду Володимир Гройсман акцентував увагу на тому, що уряд прагне до реального, відвертого обговорення, а не робить це «заради галочки». На його думку, таке обговорення має акумулювати дійсно конструктивні ідеї і пропозиції і врахувати їх в майбутній програмі, яка ляже в основу діяльності уряду та інших гілок влади. Стаття економіста Бориса Кушнірука далека від компліментарності на адресу чиновників, але вона доводить, що дискусія має шанс стати продуктивною для країни.

У проекті, який налічує 355 сторінок, є багато правильних пропозицій і ідей, які, без сумнівів, будуть сприяти економічному розвитку України. Немає сенсу з ними дискутувати або висловлювати ні до чого не зобов'язує «схвалення». Тому дозволю собі бути, можливо, не зовсім політкоректним: Не буду перераховувати позитиви, а відразу сфокусую увагу лише на те, чого в проекті немає або воно викликає принципові заперечення.

Спочатку зауваження загального характеру.

В першу чергу впадає в очі відсутність на початку документа огляду причин глобальної економічної кризи і катастрофічного стану української економіки. Після цього повинен бути зроблений короткий, але жорсткий SWOT-аналіз ситуації в Україні. Без чіткого, професійного усвідомлення причин глобальної економічної кризи, а також наших переваг і слабкостей, можливостей і загроз, важко формувати стратегію розвитку країни та визначати, що потрібно робити, де середньостроковий план дій уряду повинен бути складовою такої стратегії.

При цьому хотів би особливо підкреслити, що сукупність навіть найбільш правильних кроків з боку уряду та інших державних інститутів не гарантує позитиву, якщо відсутнє розуміння, куди і чому повинні прийти. Якщо цього не можуть пояснити простою мовою чиновники, то розраховувати на довіру до своїх дій з боку громадян вони навряд чи можуть.

Тепер до суті справи.

1. Глобалізація світової економіки - це не тільки кроки по формуванню вільної системи світової торгівлі. Це процес стрімкого розвитку продуктивних сил, який вимагає нового типу виробничих відносин не в окремій країні, а в масштабах всієї планети. Боротися з цим за допомогою протекціонізму - справа марна, більш того, шкідливий. Занадто вже сильна кооперація, спеціалізація, переплетення фінансових інтересів і товарних потоків. Спроби адміністративними методами обмежити доступ іноземних товарів на внутрішній ринок або створити неринкові переваги для власних товаровиробників неминуче будуть провокувати подібну ж реакцію з боку урядів інших країн. Крім того, при таких обставинах уряд швидше за все не матиме можливостей і мотивації впроваджувати ті заходи, які дозволяли б забезпечити конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників на зовнішніх ринках.

Ліберальна модель світової торгівлі визначається тим рівнем проникнення технологій і фінансових інструментів, який ми маємо на сьогодні. Але створюючи великі можливості, ліберальна модель економіки вже не в окремій країні, а на глобальному рівні формує і свої дуже жорсткі правила гри - або конкурентні, або вимушене обанкрочіваніе. Тільки це вже банкрутство не окремого підприємства, а цілих країн, які повільно, але неухильно деградують, їх залишають громадяни, роз'їжджаючи по світу в пошуках кращої долі.

2. Отже, якщо ми хочемо, щоб Україна вижила як самостійна держава, повинні зробити все, щоб економіка нашої країни була конкурентною, як з точки зору витрат на виробництво продукції, так і з точки зору інвестиційної привабливості.

При цьому варто бути реалістичним, усвідомлюючи, що на сьогодні маємо в своєму розпорядженні дуже обмеженим переліком переваг, які можуть, при правильному використанні, допомогти забезпеченню конкурентності української економіки.

Ми не можемо і не будемо, як, наприклад, китайці, працювати по 14 годин на добу, з 8-10 вихідними в рік, що є нормою для більшості з них.

Ми не готові повністю відмовитися від системи соціального страхування, в тому числі пенсійного, що об'єктивно здорожує продукцію вітчизняних товаровиробників.

Ми не маємо сучасного рівня технологічної та управлінської культури масового виробництва.

Тому нам необхідно використовувати інші методи забезпечення конкурентності нашої економіки. В першу чергу це стосується зниження протягом 5-7 років фіскального відсотка ВВП (зниження загального обсягу податків і квазіподатків з відповідним скороченням бюджетних і квазібюджетной витрат) з сьогоднішніх 42% до хоча б 33-34%. Плани уряду щодо трансформації податку на прибуток на користь податку на розподілений прибуток є правильними, але недостатніми в цьому напрямку.

3. Очевидно, що без кардинальної реформи вкрай корумпованою і неефективної системи соціального страхування не обійтися. Хоча, як показує сумна реальність, можновладців, які бажають зберегти цю корумповану систему, більш ніж достатньо.

Потрібно чесно визнати, що солідарна пенсійна система в існуючому вигляді є лише обманом власних громадян. Вона і зараз безнадійно збиткова, а в майбутньому, з погіршенням співвідношення осіб працездатного та похилого віку, буде не в змозі гарантувати пенсію навіть на рівні прожиткового мінімуму. Питання зараз не в необхідності поступового підвищення пенсійного віку. Це не реформа. В умовах великого безробіття і відсутності стійкого економічного зростання це робити безглуздо. На цьому етапі доцільніше провести поступове підвищення кількості років сплати внесків до Пенсійного фонду України для отримання пенсії за віком. Хоча згодом без поступового підвищення віку виходу на пенсію не обійтися.

Мова сьогодні повинна йти про поступове (протягом 5-7 років) зниженні ставки внесків до солідарної пенсійної системи до рівня 10% від зарплати (але з суми не більше розміру трьох середніх зарплат по країні, на сьогодні це приблизно 17 тис. Грн). Причому для представників малого бізнесу та самозайнятих осіб цю 10-процентну ставку є сенс встановити вже зараз. Одночасно має бути законодавчо визначено, що всі особи, які по десять років будуть мати необхідний період внесків до Пенсійного фонду і досягнуть пенсійного віку, зможуть отримувати лише однаковий рівень мінімальної пенсії.

Навіть при таких умов солідарна пенсійна система не буде збалансованою, але розмір дефіциту в абсолютних показниках не матиме критичного рівня для покриття за рахунок державного бюджету. Очевидно, що невелика за розміром, проста, зрозуміла і чесна солідарна пенсійна система буде більш збалансованою і матиме значно більше шансів для довіри з боку суспільства. Все, що стосується особистих накопичень в недержавні пенсійні фонди, компаніях страхування життя, на спецрахунках в комерційних банках, має бути питанням особистого вибору громадян і податкових стимулів для них. Виплата додаткових пенсій особам, які працюють в складних умовах праці та на шкідливих виробництвах, повинна здійснюватися виключно за рахунок додаткових внесків роботодавців на персональні рахунки найманих осіб в системі недержавного пенсійного страхування. Спроби деяких чиновників залишити цю систему додаткових внесків та додаткових виплат пенсій в системі Пенсійного фонду вказує на бажання зберегти ту саму непрозору, корумповану солідарну систему пенсійного забезпечення, яку ми маємо зараз.

Якщо одночасно з реформою солідарної пенсійної системи буде здійснено перехід до недержавної системи соціального страхування тимчасової непрацездатності та нещасних випадків на виробництві, то з урахуванням переходу до оподаткування розподіленого прибутку, ми можемо реально розраховувати на поступове зниження фіскального відсотка ВВП до рівня 34-35%.

4. Важливим фактором підвищення ефективності вітчизняної економіки повинна бути активна дерегуляція. На жаль, незважаючи на те, що в проекті середньострокового Плану начебто передбачені деякі кроки, але в них немає тієї чіткої логіки, яка виписана в презентації «Як виправити 12 недоліків регулювання по-українськи?» Офісу ефективного регулювання при Міністерстві економіки.

Не бачу сенсу повторювати тези цього документа. Якщо урядовими експертами готуються дійсно якісні документи, то політична воля повинна полягати в тому, щоб їх норми в повному обсязі прямо імплементувалися в План дій уряду.

5. Незважаючи на поширену, але помилкова думка, стійке зростання економіки відбувається не в результаті реформ. Реформи повинні лише створити сприятливе середовище для підприємництва та сталого розвитку економіки.

Довгостроковий, стійке зростання економіки забезпечується політикою державних інституцій (уряду, парламенту, Нацбанку), спрямованої на збільшення частки переробної продукції в складі ВВП.

Сировинна структура української економіки є головним фактором, що створює надзвичайну залежність від зовнішніх впливів. Слід визнати, що саме від цін на сировину на світових ринках протягом останніх двадцяти років залежить стан української економіки та державних фінансів, рівень зарплат і добробут мільйонів українських громадян.

Сировинна олігархічна модель економіки базується на низькому рівні зарплат, який дозволяє забезпечити прибутковість експорту сировини і збереження доходів в офшорних зонах. Вітчизняні сировинні олігархи об'єктивно не зацікавлені в збільшенні зарплат і доходів населення і в розвитку внутрішнього ринку, оскільки в цьому випадку прибутковість їхнього бізнесу, з переважно застарілими, немодернізованих підприємствами, буде знижуватися, якщо вони взагалі не перетворюються в збиткові.

Подолати українських сировинної олігархат можна лише шляхом цілеспрямованого формування іншої економічної моделі розвитку економіки, яка базується на значно більшій частці продукції переробної промисловості в складі ВВП. У переробній промисловості загальний рівень зарплат вище. А це формує великі можливості для зростання прибутковості виробництва готової продукції для внутрішнього ринку.

До речі, як приклад. Не всі розуміють природу більшого рівня зарплат і доходів населення Білорусії в порівнянні з Україною. Дехто щиро вважає, що в основі цього більш низькі ціни на газ і нафту, які надходять до Білорусі з Росії. Це лише частково відповідає дійсності. Насправді, головна причина - вдвічі більша частка переробки в складі ВВП в Білорусії в порівнянні з Україною. І це при тому, що в результаті економічної кризи частка переробки в ВВП Білорусії скоротилася з 32 відсотків у 2011 році до 21 відсотка за підсумками 2014 року. У той час як в Україні за підсумками 2015 року вона становила лише 11 відсотків.

Отже, саме сприяння збільшенню конкурентності продукції переробної промисловості повинна бути підпорядкована вся податкова, митна, бюджетна, регулятивна і грошово-кредитна політика.

Перефразовуючи один вислів дев'яностих років, можна сказати, що кожен чиновник в країні, кожен народний депутат щодня повинен прокидатися з думкою про те, що йому потрібно зробити, щоб збільшити частку переробки в українській економіці.

Саме цього імперативу повинна бути підпорядкована загальна логіка Плану дій уряду. На жаль, навіть на понятійному рівні в проекті Плану це не визначено.

Причому, підтримка переробної промисловості - це не сприятиме збільшенню виробництва чавуну і сталі, а також заборона вивозу лісу-кругляка. Чавун і сталь, розпиляний ліс-кругляк - це, по суті, та ж сама сировинна продукція. За допомогою дешевого сировини не вдасться забезпечити конкурентоспроможність переробної промисловості. Навпаки, весь світовий досвід свідчить, що наявність дешевого сировини не спонукає до створення дійсно стимулюючих умов для високопродуктивної економіки. У кращому випадку дозволяє збільшити прибуток завдяки експорту напівфабрикатів.

У кращому випадку дозволяє збільшити прибуток завдяки експорту напівфабрикатів

6. У проекті Плану дій взагалі відсутній розділ, присвячений грошово-кредитної політики і розвитку банківського сектора. Це виглядає особливо дивно, тому що на сьогодні, після націоналізації Приватбанку, під контролем держави виявилася половина активів банківської системи України. І відповідальність за ефективну діяльність державних банків лежить саме на уряді.

На цю тему мені вже довелося детально висловитися в статті « Чи має уряд стратегію економічного розвитку країни? »- тут же відзначу два важливих тези.

Чи не міцна національна валюта формує сильну економіку, а навпаки, сильна економіка повинна забезпечити стабільну національну валюту. Ідея забезпечення інфляційної стабільності національної валюти, не підкріплена ефективною, диверсифікованою економікою, є не тільки практично неможливою, вона відверто шкідлива в своїй основі.

Політика «дорогих» грошей, яку реалізовував протягом багатьох років Нацбанк, лише погіршувала структуру економіки, приводила до її примітивізації, тяжіння до експорту сировини та імпорту готової продукції, до використання іноземної валюти як заощаджень і кредитування, з усіма негативними наслідками для стабільності економіки і національної валюти, здорожувала кінцеву продукцію вітчизняних товаровиробників, тим самим роблячи її менш конкурентною.

Отже, економічна політика держави, в тому числі грошово-кредитна політика Нацбанку, повинна базуватися на підвищенні конкурентоспроможності національної економіки, збільшенні частки переробної та наукомісткої продукції в ВВП країни. Саме це є основою для довгострокової стабільності гривні.

Банки є установами, які повинні обслуговувати потреби економіки. Якщо економіки слабка, а її структура деформована внаслідок корупції, зарегульованості, монополізму, незахищеності прав власності та кредиторів, свавілля з боку суддів і правоохоронних органів, непрогнозованості і неефективності податкової та бюджетної політики, непрофесійної грошово-кредитної і курсової політики, тоді не варто розраховувати, що банки будуть виглядати острівцем фінансової стабільності і забезпечувати ефективне кредитування.

Отже, всі необхідні кроки по формуванню сприятливої ​​фіскальної, регуляторної та грошово-кредитної політики є надзвичайно важливими для забезпечення стратегічної стабільності банківської системи, спрямованості кредитування на потреби розвитку національної економіки.

7. У сучасному світі, з динамічним розвитком технологічних змін, надзвичайно зростає роль освіти і науки в економічному розвитку країни.

На жаль, в проекті Плану дій уряду питання зарплат педагогів і впровадження англійської, практично, як другої державної, місця не знайшлося.

Шкільні вчителі повинні навчити дітей бути відкритими світу, вміти переучуватися, вільно володіти як мінімум однією іноземною - англійською - мовою. Але сьогодні вчителі з злиденним рівнем зарплат ніякий інший психології, крім як психології жебраків дітям дати не можуть. Переважна більшість з них не має фінансових можливостей відвідати хоча б кілька інших країн, не володіє іноземними мовами. Освічена молодь, з вільним англійським, при існуючому рівні зарплат вчителів йти працювати в школу не бажає.

Отже, питання стає руба. Якщо держава не зможе поступово, протягом наступних 3-4 років, забезпечити гідний рівень зарплат для вчителів, щонайменше на рівні двох середніх по країні, ми втратимо можливості для динамічного розвитку країни як мінімум на наступні 15-20 років.

Крім того, повинна бути розроблена загальнодержавна програма максимально широкого впровадження, протягом наступних 5-7 років, вивчення і використання англійської мови, починаючи з дошкільних установ, а потім в школах - з першого класу і в вузах.

Якщо дитина після закінчення школи вийшов без знань англійської хоча б на базовому рівні читання і спілкування, значить суспільство виштовхує його в доросле життя неготовим бути конкурентним в країні і світі.

Потрібно максимально широко готувати самим і закуповувати фільми, шоу, програми англійською мовою з подальшим використанням українських і англійських субтитрів. Це повинно бути забезпечено бюджетними та податковими преференціями.

По суті, повинна бути програма впровадження англійської на рівні, близькому за статусом до державного.

Що стосується науки, то повинно бути чітке усвідомлення, що без масового переробного виробництва у науки немає можливості розвиватися. Якщо його немає, то надаючи вищу освіту нашим громадянам, ми тільки фінансуємо інші країни, куди їдуть наші дипломовані фахівці.

Саме політика уряду визначає, які галузі отримують сприяння, і де можуть бути використані розробки вчених. Чим примітивніше економіка, тим гірше стан науки в країні.

В рамках Плану дій уряду також повинні знайти своє відображення напрямки технологічного розвитку, які дозволять подолати науково-технічну відсталість української економіки. В першу чергу необхідно оцінити вітчизняні технічні та наукові можливості для активного розвитку тих виробництв і послуг, які пов'язані з поновлюваними джерелами енергії, використанням графена, виробництвом транспортних засобів без використання двигуна внутрішнього згоряння, забезпеченням лікуванням хронічних та спадкових захворювань з використанням банків пуповинної крові, стовбурових клітин тощо.

8. Протягом усіх років незалежності державна політика не спонукала до формування у громадян почуття господаря. Їх цілеспрямовано привчали до почуття залежності від держави і чиновника, що їм нічого не належить і від них нічого залежить. Саме це дозволяло можновладцям грабувати все, починаючи від горищ і підвалів у багатоквартирних будинках, які повинні належати всім власникам квартир в них, до земель в населених пунктах, надр тощо. Саме ця логіка збереження залежності від держави і чиновників пояснює, чому громадянам всі ці роки забороняють вільно розпоряджатися власними сільськогосподарськими наділами.

На жаль, в проекті Плану дій уряду завдання формування у громадян почуття господаря відсутня як така. Але без цього неможливо ні займатися впровадженням заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках, ні формувати справедливу модель використання наявних ресурсів в інтересах всіх громадян, ні формувати широкий шар ефективних фермерських господарств. Останні зможуть бути ефективними і конкурентними, тільки якщо вирощувати високомаржинальних сільгосппродукти (продукція садівництва і екологічно чиста продукція) і займатися їх переробкою. А для цього необхідні довгострокові інвестиції і наявність власної сільгоспземлі. Дурних нема. У чужу землю ніхто великі гроші не буде вкладати.

Виходячи з цього, План дій уряду має передбачати: по-перше, обов'язковість якомога швидше формувати у всіх будинках ОСББ; по-друге, вимога щодо продажу та оренди державного та комунального майна виключно на відкритих торгах; по-третє, заборона безкоштовною, позаконкурсній передачі землі, квартир тощо. Якщо держава хоче когось ставити галочки допомогти, то це повинно робитися виключно в грошовій формі; по-четверте, припинення мораторію на вільний обіг сільгоспземлі, з одночасним дозволом її купувати тільки фізичним особам - громадянам України та встановленням обмежень щодо обсягу землі, які можуть перебувати у володінні однієї особи. При цьому зняття мораторію на купівлю-продаж с / г земель має передбачати створення Державного земельного банку, який буде надавати довгострокові іпотечні кредити під 2-3 відсотки річних на придбання с / г земель, тим хто її буде обробляти.

9. Ще одним слабо розкритим питанням проекту Плану дій уряду є роль державних підприємств. Повинно бути чітко позначено, що і чому ми залишаємо в державній власності, яка система корпоративного управління повинна бути на них, і в які терміни це має бути зроблено. Всі інші підприємства повинні бути продані на відкритих торгах в стислі терміни. Максимум протягом 2017-2018 років. Якщо потрібно для тих чи інших галузей ввести особливу схему приватизації, то рішення щодо цього має бути прийнято відповідними законами до кінця 2017 року. При цьому державні підприємства аграрного сектора повинні бути приватизовані вже в 2017 році. Це стосується також такого криміналізованого монстра, яким є Укрспирт. Тільки повна, прозора приватизація підприємств цього концерну згідно з алгоритмом, запропонованим міністерством аграрної політики та продовольства, може декриміналізувати сферу виробництва і обігу спирту в країні.

10. Надзвичайно складним питанням розвитку країни, який вимагає окремого наукового обговорення і стратегічного планування, є розвиток адміністративно-територіального устрою з урахуванням необхідності формувати в межах областей декількох центрів економічного розвитку.

Характерна для слаборозвинених країн, в тому числі для України, концентрація ділової активності тільки навколо обласних центрів призводить до деградації значної частини віддалених від обласних центрів територій. Відомо, що чим ближче сільське населення живе до активних ділових центрів, тим вище рівень ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств та самозайнятих осіб і відповідно вище рівень добробуту.

На жаль, навіть на постановочному рівні це питання не обговорюється в уряді і в науковому середовищі.

Борис Кушнірук, економіст. Київ.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея