Курсовик - Гігієна праці при видобутку вугілля в шахтах.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик Гігієна праці при видобутку вугілля в шахтах

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Предмет: Охорона праці. Доданий: 6.12.2016. Рік: 2010. Сторінок: 35. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

Зміст
Вступ………………………………………………………………. ............... .3
1. Технологічний процес видобутку вугілля в шахтах ......................... ...... ...... 4
2. Пил як шкідливий виробничий фактор ................................. ........ 7
2.1. Характеристика пилу ..................... .. ....................................... ... 7
2.2. Пил сферичної форми ................................. .. .................. ....... 8
2.3. Пил багатокутної форми .................................... .. ............ ....... 9
3. Характеристика негативних факторів умов праці ..................... ......... 12
3.1. Мікроклімат робочих місць шахтарів ............................... ... ... ... ... 14
3.2. Шум і вібрація робочих місць шахтарів ................... .................. .15
3.3. Газовий склад повітря робочих місць шахтарів .......... .................. 15
3.4 Освітленість робочих місць шахтарів ............................ ............ ..16
3.5. Випромінювання робочих місць шахтарів ............................... ...... ............ 17
4. Захворюваність шахтарів ......... .. ............................................. .......... 18
4.1. Загальна захворюваність ......................... ................... .................. 18
4.2. Професійна захворюваність ........................................... ... 19
5. Заходи по видобутку вугілля в шахтах ....................................... ......... 25
5.1. Законодавчі заходи .................................. ............... ..25
5.2. Технологічні заходи .................................. ............ ....... 27
5.3. Санітарно гігієнічні заходи ....... ........................... ......... 29
5.4 Заходи з використанням індивідуальної захисту ............... .... 30
Висновок .................................................................................... 33
Література .................................................................................... .34
Вступ
Вугільна промисловість є основою паливно-енергетичного комплексу країни. Вугілля використовується в теплоенергетиці, металургійної та хімічної промисловостях і для комунальних потреб.
При таких умовах потрібно стабільність роботи вугільної промисловості і нарощування вуглевидобутку. Впровадження комплексної механізації у вугільній промисловості сприяє поліпшенню умов праці, зменшення числа фізично важких, трудомістких операцій, підвищення безпеки праці.
В даний час у вугільній промисловості майже? вугілля в шахтах видобувається в комплексно - механізованих вибоях. Разом з тим використання потужної гірської техніки може створювати високу запиленість на робочих місцях, інтенсивний шум і вібрацію. Попередження шкідливої ​​дії цих несприятливих факторів найважливіше завдання санітарного нагляду.
Актуальними проблемами є розвиток гідровидобутку вугілля, створення технології і засобів виїмки вугілля без постійної присутності людей в забої.
1 Технологічний процес видобутку вугілля в шахтах
Технологічний процес у вугільній промисловості включає підготовчі роботи і безпосередню видобуток. Підготовчі операції при підземному способі - це створення вертикальних, похилих і горизонтальних каналів в земної поверхні, які відкривають доступ до пласту вугілля і можливість транспортування копалин на поверхню.
Вугільна шахта для видобутку залізних копалин являє собою складний комплекс наземних і підземних споруд (Рис.1).
Рис.1 Підземний спосіб видобутку вугілля.
Технологічний процес у вугільній промисловості включає підготовчі роботи і безпосередню видобуток. Підготовчі операції при підземному способі-це створення вертикальних, похилих і горизонтальних каналів в земної поверхні, які відкривають доступ до пласту вугілля і можливість транспортування копалин на поверхню.
Видобувні в забоях вугілля у горизонтальних виробках (штреки) транспортуються під землею на рудний двір і по стовбуру піднімаються на поверхню. У деяких випадках горизонтальні канали (штольні) виходять на поверхню землі.
За підземним вертикальних і горизонтальних каналах здійснюється рух людей, техніки і матеріалів. На поверхні землі розташовується комплекс виробничих побутових споруд для транспортування, переробки видобутих матеріалів, побутового та технічного обслуговування робітників.
Як при шахтному, так і при відкритому способах видобутку виконуються підготовчі (прохідницькі, розкривні) і очисні (по вилученню копалин або видалення порожньої породи) роботи.
Їх виконання здійснюється двома методами: буровибуховим і машинним - екскаваторами, комбайнами. Перший пов'язаний з бурінням каналу (шпуру) глибиною від декількох десятків сантиметрів до 4м в горизонтальному, вертикальному або похилому положенні. У нього закладають вибухівку (амоніт і ін.) І виробляють вибух для руйнування цілісного масиву.
Надалі за допомогою навантажувальних машин, екскаваторів підірвану масу вугілля занурюють в вагонетки, на самоскиди, транспортери і доставляють до місця складування.
Буріння здійснюється за допомогою ручних або зміцнюються на спеціальних підставках пневматичних і електричних бурів (молотків), а також особливих бурових верстатів. При ручному бурінні бурильник користується молотками масою до 20-30кг і більше. Буріння може бути сухим і мокрим, коли по каналу всередині бура нагнітається вода, іноді з додаванням, так званих змочувачів.
Після вибухових і очисних робіт в підземних виробках для кріплення стелі та бокових стін встановлюється дерев'яний, металевий або бетонний каркас, щоб уникнути обрушення нависає або бічній маси.
При комбайновому видобутку вугілля ручні роботи по подрубкі, отбойке і навалювання вугілля усунені. У зв'язку з цим значно зростає продуктивність праці і, отже, збільшується кількість матеріалу, що подрібнюється і транспортується.
Крім цих способів видобутку, застосовуються гідромеханізація і підземне спалювання вугілля для отримання газоподібного палива. Використання гидромониторов для руйнування вугільного пласта пов'язано із застосуванням струменя води під великим тиском. При відкритій розробці і навантаженні нерідко використовуються потужні крокуючі екскаватори.
2 Пил як шкідливий виробничий фактор
2.1 Характеристика пилу
У вугільній промисловості пил виділяється при бурінні породи вугільного пласта, вибухових роботах, роботі гірських машин і вугільних комбайнів, транспортуванні руди, вугілля, породи по підземних виробленнях, сортування, дроблення, подрібненні і ін.
Шкідливий вплив виробничого пилу на здоров'я робітників залежить від багатьох факторів. До них в першу чергу відносяться фізико-хімічні властивості, розміри і форма пилових частинок, концентрація пилу в повітрі, тривалість дії протягом зміни, професійної діяльності, одночасний вплив інших факторів середовища і трудової діяльності.
Наприклад, посилення легеневої вентиляції при підвищеній температурі повітря або виконанні важкої фізичної праці веде до збільшення надходження пилу в організм.
В реакції організму на дію пилу є індивідуальні відмінності, які залежать від фільтруючих властивостей повітроносних шляхів, імунобіологічної опірності і ін.
Крім гігієнічного значення, пиловиділення має і інші негативні сторони: воно завдає економічних збитків, прискорюючи знос устаткування і ведучи до втрати цінних матеріалів, погіршує общесанітарное стан виробничого середовища, зокрема зменшує освітленість. Деякі види пилу (вугільна ін.) Можуть сприяти виникненню пожеж і вибухів.
Гігієнічне значення мають хімічний склад і розчинність пилу, дисперсність, форма частинок, їх твердість, структура (кристалічна, аморфна), електрозаряженность, адсорбційні властивості. З точки зору діагностики пилових захворювань має значення і така властивість, як щільність речовини, часто впливає, зокрема, на рентгенопроніцаемость.
Ультрамікроскопічні частки величиною 0,25-0,1 мкм і менш тривало витають в повітрі, підкоряючись законам броунівського руху. Зіштовхування їх один з одним веде до агломерації, укрупнення - частинок і випаданню їх з повітря. У легких з вдихуваного повітря затримується 60-70% частинок ультрамікроскопічних розміру. Незважаючи на велику питому поверхню цих частинок, що визначає високу физикохимических активність, роль їх в розвитку пилових поразок не є вирішальною, оскільки загальна їх маса невелика. При дуже високому ступені подрібнення речовини (до 2 їм) вплив його як пилу на легеневу тканину послаблюється через зростання розчинності і зменшення терміну затримки в легенях, але посилюється токсична дія.
Форма пилових частинок може бути різною: сферичної, плоскою, неправильною. При утворенні аерозолів конденсації порошинки здебільшого мають округлу форму, а в складі аерозолів дезінтеграції неправильну багатокутну, плоску форму. Форма частинок впливає на стійкість аерозолю і поведінку в організмі.
2.2 Пил сферичної форми
Частинки сферичної форми швидше випадають з повітря, легше проникають в легеневу тканину і краще фагоцитируются. Існуюче раніше уявлення, що пилинки з гострими зазубреними краями травмують легеневу тканину, приводячи до розвитку сполучної тканини і склерозування, помилково, так як вони виявляються в в'язкому середовищі лімфи, що позбавляє їх можливості надавати подібну дію. Однак небезпека микротравматизации клітин епітелію верхніх дихальних шляхів є реальною при вдиханні таких видів пилу, як пил скловолокна, слюди та ін. При попаданні на шкіру, слизову оболонку ока вони надають подразнюючу дію.
Твердість пилових часток не відіграє суттєвої ролі у визначенні їх шкідливості. Наприклад, пил дуже твердих речовин (корунд і карборунд) менш шкідлива, ніж пил кварцу, який має меншу твердість. Відома також агресивність пилу такого м'я ........
література
1. Трудовий Кодекс Російської Федерації (станом на 20. 09.08) .Новосібірск: Сіб.Унів. вид-во, 2008. - 207 с ..
2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. «Організація навчання з безпеки праці. Загальні положення".
3. Методичними вказівками з розробки правил та інструкцій з охорони праці », затверджених постановою Мінпраці РФ N 129 від 1 липня 1993 року
4. Безпека життєдіяльності. Підручник / За ред. Проф. Е. А. Арустамова. - 3-е изд., Перераб. І доп. - М .: Видавничий дім «Дашков і К °», 2001. - 678 с.
5. Безпека життєдіяльності. Підручник для вузів / С.В. Бєлов, А.В. Ільницька та ін .; За заг. Ред. С.В. Бєлова. 2-е изд. - М .: Вища. Шк., 1999. - 448 с.
6. Гігієна праці / Алексєєв С.В., Усенко В.Р. - М .: Медицина, 1988. - 576 с.
7 Глібова Є.В. Виробнича санітарія і гігієна праці: Навчальний посібник для вузов-М .: ІКФ «Каталог», 2003.-344 с.
8. Девісілов В.А. Охорона праці: Підручник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-му, 2007.
- 448с.
9. Денисенко Г.Ф. Охорона праці. - М .: Вища школа, 1985. - 318 с.


Дивитися схожі роботи
* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

В даний час у вугільній промисловості майже?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея