Нарахування амортизації основних засобів: проводки, де в балансі відображається, особливо для виробничого обладнання

 1. визначення процесу
 2. Дебет рахунку 02
 3. кореспонденція кредиту
 4. способи нарахування
 5. Амортизація в 1С 8.3

Амортизація - це перенесення вартісного відносини статутного капіталу на вартість випущеної продукції. Амортизація потрібна для сплати підсумкової суми, яка була витрачена на придбання або будівництво ОС, відшкодування відбувається шляхом повернення прибутку від продажу.

сплати підсумкової суми,

Амортизаційне нарахування - процес, який залежить від різниці первісної вартості і вартості при переоцінці майна, до уваги береться також ліквідаційна вартість, але вона зазвичай прирівнюється до нуля, так як підприємству не вигідно ліквідувати активи.

Зміст статті

визначення процесу

Амортизаційна вартість обчислюється для кожного об'єкта господарської діяльності окремо. Нарахування амортизаційної вартості в процесі виробництва неможливо, винятком можуть бути тільки процеси реконструкції або консервації об'єкта на довгостроковий період.

Об'єкти, на які не нараховується амортизація:

 • благоустрій земельних ділянок;
 • предмети природокористування;
 • великий племінну худобу;
 • насадження;
 • житловий фонд;
 • дорожнє господарство.

Амортизація ОС кореспондує з рахунками 20, 25, 44 бухгалтерського балансу, а сама відбивається в рахунку 02 кредиту. Проводкою для обчислення амортизаційної вартості прийнято вважати: Дт 20 (25, 44) Кт 02.

У разі недосягнення вартісного вираження майна до рівня, встановленого обліковою політикою, амортизація списується у витрату: Дт 20 (25, 44) Кт 60 У разі недосягнення вартісного вираження майна до рівня, встановленого обліковою політикою, амортизація списується у витрату: Дт 20 (25, 44) Кт 60.

Такі проводки складаються відповідно до підкріпленими документами: відомість нарахування амортизації і акт списання на витрати.

Термін експлуатації ОС визначається класифікацією і підрозділяється на амортизаційні групи, в яких встановлено період використання. Суб'єкт господарської діяльності сам визначає групу, до якої належить майно, здане в експлуатацію, і відбувається нарахування амортизаційної вартості.

Дебет рахунку 02

Нарахування амортизації показується за допомогою рахунку 02 «Знос ОС» і взаємодіє з рахунками витрат виробництва продукції. У разі організації, яка здає устаткування в довгострокову оренду, амортизація відображається за кредитом 02 до дебету 91. А у випадку з вибуттям основних фондів кореспондує за рахунком 02 в кредит 01. Такий же запис відбивається при списанні собівартості зносу по зіпсованим або втраченим основних фондів.

Типові господарські операції при проведенні проводок нарахування амортизації виглядають так:

 1. Списання зносу по основних фондах, які вибули при продажу, утилізації, передачі без повернення для зниження первинної вартості, відзначають проводкою Дт 02 Кт 01 (вибуття основних фондів).
 2. Знос по вибулим основним капіталам для поставки в оренду обладнання, яке списано на зниження вартості: Дт 02 Кт 03.
 3. Списання зносу по майну на використання їх дочірньому підприємству, які відображаються на його балансі Дт 02 Кт 79.1.
 4. Списання зносу при обліку основних фондів центрального відділення (проводка по філії): Дт 02 Кт 79.1.
 5. Амортизація, передана засновникам: Дт 02 Кт 79.3.
 6. Зменшення суми ОС при переоцінці: Дт 02 Кт 83.

Нарахування амортизації проводиться за допомогою проводки Дт 20.01 Кт 02.01 при нарахуванні вартості основних засобів, що перевищують 400000 крб., Дт 20.01 Кт 60.01 - при вартості ОС менше 40000 руб. (Вважається, що краще такий об'єкт не амортизувати, а списати).

Списання проводиться - Дт 02.01 Кт 01.09.

Нарахування амортизації при взятті обладнання в оренду:

 1. Дт 91.01 Кт 02.01 (орендоване обладнання).
 2. Дт 02.01 Кт 03.03 (списання зносу орендованого майна).

Відповідно, вибуття відображають проводкою Дт 02.01 Кт 83.01 (повний знос в складі основних засобів ).

кореспонденція кредиту

У співвідношенні до дебету амортизація для рівноваги балансу проводиться достатня кількість проводок по кредиту. Для повного бачення нарахувань і, відповідно, правильності звітності амортизація проводиться в численних операціях. Проводками по кредиту зносу прийнято вважати:

 1. Промислова реконструкція: Дт 08 Кт 02.
 2. Знос основних фондів у формуванні НМА: Дт 08 Кт 02.
 3. Знос при побудові об'єкта з метою підприємства: Дт 08.3 Кт 02.
 4. Знос в додатковій промисловості: Дт 23 Кт 02.
 5. Суми загальнопромислового зносу: Дт 25 Кт 02.
 6. Господарські призначення: Дт 26 Кт 02.
 7. Експлуатаційна промисловість: Дт 29 Кт 02.
 8. Знос для забезпечення реалізації: Дт 44 Кт 02.
 9. Нарахування суми зносу за торговельними операціями ОС: Дт 44 Кт 02.
 10. Зарахування зносу від установчого правління на окремому балансі філії: Дт 79.1 Кт 02.
 11. Отримання від філії: Дт 79.1 Кт 02.
 12. Вартісне обчислення при переоцінці майна: Дт 83 Кт 02.
 13. При реалізації в оренду основних фондів: Дт 91.2 Кт 02.
 14. Знос витрат майбутніх періодів: Дт 97 Кт 02.

Проведення бухгалтерських проводок допоможе бухгалтеру скласти правильну звітність по підприємству і надасть можливість провести додаткову перевірку за всіма можливими нюансам виробничого процесу організації.

способи нарахування

При дотриманні правил нарахування амортизації розрахунки будуть показувати фактичний стан обладнання і терміни його експлуатації При дотриманні правил нарахування амортизації розрахунки будуть показувати фактичний стан обладнання і терміни його експлуатації. Податковим кодексом закладено два методи нарахування: лінійний і нелінійний.

При визначенні методу організацією змінити його допускається тільки на початку звітного періоду, але не частіше, ніж один раз в п'ятирічку. Лінійний метод обчислення амортизації застосовують до будівель, споруд і нематеріальних активів, а нелінійний - в інших випадках.

Існує чотири способи розрахунку зносу, підприємство самостійно вибирає спосіб обчислення в залежності від галузевої приналежності: лінійний, списання від терміну використання, списання раціонально обсягами виробництва.

Для обчислення зносу за лінійним методом слід вартість статутного капіталу перемножити на норму зносу і розділити на 100%, а для отримання щомісячного зносу підсумок потрібно поділити на кількість місяців в році (12).

При визначенні зносу по прискореному методу слід залишкову вартість помножити на норму зносу і коефіцієнт прискорення і розділити на 100%. Залишкова вартість визначається первісною вартістю або в результаті переоцінки, а коефіцієнт прискорення підприємство визначає самостійно відповідно до Плану рахунків.

При розрахунку амортизації за методом списання від терміну використання початкова сума основних фондів збільшується на кількість років, які призначені для визначення терміну експлуатації. Отримана сума ділиться на загальний підсумок років експлуатації.

Розрахунок зносу за методом списання пропорційно обсягам виробництва визначається шляхом множення обсягу продукції на первісну вартість і ділиться на обсяг продукції за весь термін експлуатації.

На вибір проведення розрахунків впливає виробнича галузь, в якій працює підприємство. Бухгалтер підбирає найбільш підходящий спосіб для обчислення і перевірки необхідної кількості експлуатаційного терміну.

Амортизація в 1С 8.3

У бухгалтерії для обчислення вартості амортизації в електронному вигляді існує програма. Вона показує точні розрахунки і полегшує діяльність бухгалтера в даному процесі. Для проведення обчислень слід провести такі операції.

Фіксуємо назву операцій (облік надходження ОС, приймаємо до обліку, нарахування за ОС).

Фіксуємо назву операцій (облік надходження ОС, приймаємо до обліку, нарахування за ОС)

При надходженні нового обладнання проводимо операцію оформлення документа ( «Надходження обладнання»), в цьому рядку заповнюємо реквізити (номер і серія накладного листа, назва організації-постачальника, визначаємо договір з цією організацією, приміщення для зберігання обладнання, а також кнопка «Розрахунки», де формула встановлена ​​автоматично, але обов'язково слід перевірити ще раз її правильність).

Розділ «Обладнання» заповнюють за допомогою введеного довідника з номенклатурою.

У вкладці «Додатково» відзначаємо вид перевезення. При натисканні відкривається результат операції і відбивається проводка: на рахунок 08.04 надійшло придбане обладнання, а відповідно, освіту кредиторської заборгованості.

Далі реєструється рахунок-фактура, натисканням визначаємо код виду даної операції (код 01), потім створюється документ оплати послуги постачальнику. Знаходимо кнопку «Створити» і вибираємо з наданого списку «Платіжне доручення». Після проведення такої послідовності визначаємо реквізити отримувача, ставимо галочку «Оплачено» і переходимо до створення документа "Списання коштів з розрахункового рахунку».

Коли прийде підтвердження про оплату, необхідно провести необхідні проводки в проводці. Відкривши документ «Списання коштів з розрахункового рахунку», відзначаємо прапорець «Підтверджено випискою», після проводки по даній операції формуються самі.

Далі проводиться операція прийняття до обліку. Кожен об'єкт приймається до обліку окремо, тому йому присвоюється інвентарний номер.

Заповнюємо реквізити: дата обліку, за довідником вибираємо відповідальну особу, визначається місцезнаходження експлуатації, у вкладці «Подія» відзначаємо «Прийняття до обліку з введенням в експлуатацію». Після заповнюється вкладка «Необоротні активи», вид - обладнання, спосіб придбання - за плату, обладнання - надходження за рахунок 08-04, склад - визначаємо приміщення, де експлуатується обладнання, рахунок - за замовчуванням.

Оформлення вкладки «Щодо нарахування» складається в такій послідовності: операції - закриття періоду - регламент операції - створити. Результатом прийнято вважати проводки по зносу. Далі вибирається період проведення і назва організації, яка проводить нарахування, потім натискаємо кнопку «Сформувати». Проведення нарахувань закінчено.

Додаткова загальна інформація по амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку представлена ​​в даному відео.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея