Відмінність гарантійного від профілактичного технічного обслуговування

Гарантійне обслуговування кондиціонера часто плутають з сервісним профілактичним тех. обслуговуванням. Насправді ж це різні речі. Протягом гарантійного терміну покупець має право на безкоштовне усунення несправностей, викликаних заводським дефектом обладнання, або неякісними монтажними / сервісними роботами. У гарантійні зобов'язання не входить профілактичне обслуговування - чистка фільтрів, теплообмінників і дренажної системи кондиціонерів. У цьому його відмінність.

Якщо ви набували обладнання не в нашій компанії, а також монтажні роботи здійснювали не наші фахівці, то гарантія поширюється тільки на ремонт обладнання (тільки при наявності правильно заповненого гарантійного талона). Це означає, що гарантійне обслуговування кондиціонера може здійснюватися тільки в стаціонарі, а виїзд в такому випадку для Вас буде платним.

Приклад гарантійного талона

Звичайний термін гарантії на кондиціонер 3 роки. При покупці кондиціонерів Dantex, Toshiba в компанії "Московський Інжиніринговий Центр" термін гарантійного обслуговування складає 2 роки. Замовляючи додатково установку обладнання, Ви продовжуєте гарантію до 3-х років, рік тому числі - на монтажні роботи.

Вартість монтажних робіт і устаткування, а також більш докладну інформацію про гарантійні умови Ви можете дізнатися у наших менеджерів.I. Умови обслуговування техніки в гарантійний період

1.1 Ремонт і обслуговування технічних пристроїв (далі Виробів) протягом гарантійного терміну, встановленого заводом виробником, здійснюється відповідно до умов гарантійного обслуговування, викладеними в оригінальних гарантійних талонах заводу виробника, що додаються до Виробам при продажу або на офіційному сайті Виробника.

1.2 Сервісний центр не відповідає за зобов'язаннями продавців Виробів і встановленими ними правилами і термінів обслуговування на додаток або замість гарантії виробника.

1.3 Максимальний термін ремонту в Сервісному Центрі (СЦ) для гарантійної техніки становить 45 днів, починаючи з дати прийняття обладнання в ремонт (згідно ст.20 п.1 Закону РФ про захист прав споживачів). При відсутності необхідної запчастини на складі термін ремонту обладнання обчислюється з дня її надходження.

1.4 Гарантійний термін на виконані роботи та встановлені при цьому деталі становить 6 місяців з дня прийняття результату робіт Споживачем. Гарантія на роботи не означає продовження або встановлення нового гарантійного терміну на Виріб. Гарантійний термін на виріб продовжується на період перебування виробу в ремонті.

1.5 Гарантійний ремонт кондиціонерів не включає в себе наступні види робіт:

  • очищення повітряних фільтрів і внутрішнього теплообмінника від пилу і бруду;
  • очищення дренажних зливів від крижаних заторів при негативних температурах, а також від бруду;
  • заміна елементів живлення в пультах дистанційного керування.
  • очистка теплообмінника зовнішнього блоку від пилових частинок, тополиного пуху
  • і т.п.

II. Прийом Вироби в ремонт

2.1 Прийом Вироби в ремонт здійснюється тільки за наявності правильно і повністю заповненого гарантійного талона і оформляється Наряд-замовлення, в якому повинні бути вказані: найменування Клієнта, адреса, контактний телефон, найменування та модель Вироби, заводський номер Вироби, комплектність, опис несправності зі слів клієнта, інша додаткова інформація (наявність зовнішніх пошкоджень і т. д.).

2.2 Наряд-замовлення є документом, що підтверджує факт звернення в Сервісний центр, і гарантує збереження Вироби, прийнятого на технічне обслуговування або ремонт.

2.3 Крім Наряд-замовлення клієнта-дилеру необхідно надати або заповнити на місці Рекламаційний акт встановленого зразка.

2.4 Всі прийняті в ремонт Вироби проходять обов'язкове діагностування на підтвердження заявленої Клієнтом несправності. Тестування проводиться в строк до 10 (десяти) днів.

2.5 Якщо в процесі діагностики виявляється, що непрацездатність Вироби викликана порушеннями правил експлуатації телефону, механічними пошкодженнями, дефектами, що виникли в результаті відхилень параметрів мережі живлення; роботою в агресивних середовищах; використанням в процесі експлуатації і ремонту запасних частин, не взятих або не рекомендовані фірмою-виробником до застосування; попаданням всередину сторонніх предметів, речовин і субстанцій (в т. ч. рідин, піску, пилу та ін.), у випадках виявлення слідів некваліфікованого ремонту або відсутності документів, що підтверджують гарантію, в інших подібних випадках, передбачених законодавством та умовами гарантійного обслуговування фірми-виробника то таке Виріб в гарантійний ремонт не приймається і повертається Клієнту.

2.6 Запасні частини (Samsung, Panasonic, Dantex, Toshiba і ін.) Приймаються в гарантійний ремонт тільки при наявності фотографії наклейки блоку або вироби, з якого знята запасна частина.

II. Умови доставки техніки в гарантійний період

1. Співробітники СЦ не виробляють демонтаж і відключення Вироби, прийнятого в ремонт, а також не здійснюють доставку, монтаж, підключення та налаштування Вироби, привезеного з ремонту.

2. Претензії про порушення комплектності та зовнішнього вигляду, приймаються тільки в момент передачі Вироби Споживачеві співробітниками Сервісного центру згідно з описом зовнішнього вигляду в Наряд-замовленні та в подальшому не розглядаються.

3. Після отримання Вироби, Споживач власноруч ставить поточну дату і підпис в двох примірниках «Акту про надання послуг» і в Наряд-замовленні. Підписані «Акт про надання послуг» і Наряд-замовлення експедитор забирає з собою (у Споживача на «руках» залишаються - Гарантійний Талон з відміткою про ремонт і «Акт про надання послуг»)

III. Умови проведення робіт з діагностики і ремонту техніки в післягарантійний період

1. Основні умови

1.1 Сервісний центр, іменований надалі Виконавець, зобов'язується за дорученням Споживача (далі: «Замовник») провести необхідні роботи по діагностиці Вироби з метою визначити можливість і умови виконання ремонту, а також здійснити необхідні ремонтні роботи (далі: «Роботи») Вироби, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти та оплатити роботи, виконані Виконавцем. Виконавець бере на себе відповідальність за збереження виробу до моменту передачі Вироби Замовнику.

1.2 Виконавець зобов'язується:

а) в узгоджений термін (відповідно до п. 3 розділу III Терміни виконання робіт) здійснити роботи, за вартістю (кошторисі) згідно п. 2 Розділу III; необхідність і послідовність робіт визначає Виконавець;

б) при достроковому закінченні ремонту інформувати Замовника про закінчення ремонту, в ході ремонту інформувати Замовника в разі, якщо необхідне проведення додаткових робіт, перевищена кошторис, визначена вартість відповідно до п. 2.2 розділу III.

в) в узгоджений термін усунути недоліки Робіт, виявлені при передачі Вироби Замовнику.

1.3 Замовник зобов'язується:

1) передати на підставі Наряд-замовлення Виріб Виконавцю;

2) при підписанні Наряд-замовлення підтвердити свою згоду (відмову) на проведення ремонту Вироби Виконавцем. Якщо при прийомі Вироби в ремонт вартість (кошторис) робіт по ремонту не може бути визначена (п. 2.2 розділу III), визначена приблизно або виходить за рамки умов відповідно до п. 2.3 розділу III цих Умов, Замовник дає свою згоду в момент підписання наряд-замовлення оплатити вартість робіт незалежно від її розміру, або ж надалі письмово підтверджує згоду або відмову від проведення ремонтних робіт.

3) прийняти результат проведених робіт не пізніше десяти днів (термін видачі Вироби) з моменту закінчення ремонту (як це зазначено в Наряд-замовленні) або з дати повідомлення про закінчення робіт;

4) при отриманні Вироби з ремонту Замовник зобов'язаний підписати Акт про надання послуг і Наряд-замовлення, що буде підтвердженням передачі / приймання Вироби, належного проведення робіт Виконавцем і відсутності претензій з боку Замовника до якості робіт, а також до якості, функціонуванню (споживчим властивостями) і комплектності самого мобільного телефону.

1.4 Гарантійний термін на вироблені Виконавцем роботи та встановлені при цьому деталі становить 6 місяців з дня прийняття результату робіт Замовником (п.1.3 розділу III).

2. Вартість (кошторис) Робіт і порядок розрахунків

2.1 Приблизний кошторис на ремонт визначається за чинним Прейскурантом Виконавця.

2.2 У випадку, коли при прийомі Вироби в ремонт вартість ремонту не може бути визначена, Виконавець приймає Виріб у Замовника для попередньої діагностики і визначення вартості (кошторису) можливого ремонту.

2.3 Якщо в результаті діагностики буде встановлено, що вартість запасних частин і комплектуючих, необхідних для проведення ремонту, не перевищує 50% вартості робіт по ремонту Вироби, то остаточна вартість ремонту не узгоджується Виконавцем із Замовником. У разі перевищення вартості, ремонт проводиться тільки за погодженням сторін або Замовник дає свою попередню згоду на ремонт незалежно від вартості в момент підписання Наряд-замовлення і гарантує оплату.

2.4 У випадку відмови Замовника від проведення ремонту (п. 1.3 розділу III), оплаті підлягають діагностичні роботи.

3. Терміни виконання робіт

3.1 Орієнтовний термін ремонту складає 10 (десять) робочих днів.

3.2 При відсутності деталей на складі Виконавця, ремонт продовжується на строк до їх отримання.

3.3 При особливо складних ремонтах, при періодично з'являється несправності, ремонт може продовжуватися на період до повного усунення дефектів.

4. Умови обслуговування юридичних осіб

4.1 При передачі Вироби Виконавцю, представник Замовника (діє за дорученням) зобов'язаний надати Акт прийому / передачі товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) на відповідальне зберігання і реквізити організації. Допускається напрямок реквізитів по факсу: (495) 580-39-24

4.2 Розрахунки за послуги юридичним особам проводяться в безготівковому порядку. Оплата готівкою допускається за згодою Виконавця тільки при наданні підтверджуючого документа про відмову від плати в безготівковому порядку.

4.3 Рахунки-фактури та супутня документація виписуються (надаються) протягом 5 робочих днів з дня надання послуг (передачі результату робіт) з 10:00 до 18:00, крім суботи та неділі.

Інші умови

5.1 Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику в післягарантійному обслуговуванні Вироби, яке піддавалося ремонту з порушенням заводської технології.

5.2 Виконавець не несе відповідальності за приховані дефекти і пошкодження Вироби Замовника, що не були встановлені або вказані в Наряд-замовленні при передачі Вироби в ремонт.

5.3 Виконавець несе матеріальну відповідальність тільки за те Виріб замовника і його комплектацію, які прийняті Виконавцем, як це зазначено в Наряд-замовленні в пункті «Комплектність» при його оформленні.

5.4 Повернення Вироби Замовнику після ремонту проводиться тільки на підставі оригіналу Наряд-замовлення, висунутого Замовником, довіреності та паспорта представника.

5.5 Відповідальність і зобов'язання сторін, які не вказані в цих Умовах, регулюються чинним російським законодавством.

5.6 На момент підписання Наряд-замовлення Замовник з Умовами проведення робіт, чинним Прейскурантом Виконавця і вартості діагностики повинен бути ознайомлений і згоден.

5.7 При відмові Замовника від діагностики Вироби або при виконанні часткового ремонту Виконавець не несе відповідальність за функціонування Вироби в цілому.

5.8 Зберігання відремонтованого обладнання здійснюється безкоштовно протягом 20 днів з дня повідомлення клієнта про готовність обладнання. Після закінчення цього терміну з власника стягується плата в розмірі 50 рублів за кожну добу зберігання. У разі, якщо Клієнт не сплатив проведений ремонт (відмовився від ремонту) і не забрав обладнання після закінчення 3-х місячного терміну, Сервісному Центру надається право реалізації обладнання з подальшим утриманням суми в рахунок часткового покриття збитків, понесених СЦ по ремонту і зберігання техніки.


Новости
Слова жизни
Фотогалерея