Посадова інструкція бухгалтера по заробітній платі (зразок)

 1. Загальні положення:
 2. Бухгалтер з розрахунку зарплати виконує такі посадові обов'язки:
 3. Бухгалтер з розрахунку зарплати має право:
 4. Бухгалтер з розрахунку зарплати відповідає за:

Розрахунок заробітної плати, так само як і страхових внесків з неї, облік інших утримань і нарахувань є обов'язковий ділянку здійснення облікової роботи на кожному підприємстві Розрахунок заробітної плати, так само як і страхових внесків з неї, облік інших утримань і нарахувань є обов'язковий ділянку здійснення облікової роботи на кожному підприємстві. Його ведення може бути як доручено бухгалтеру разом з іншими розділами бухобліку, так і винесено в окремий блок, за який буде відповідати бухгалтер-розраховувач.

Вже згадана посадова інструкція бухгалтера з розрахунку заробітної плати була розроблена і затверджена відповідно до положень ТК РФ, інших нормативно-правових актів, що регламентують трудові правовідносини.

Загальні положення:

 • Посада бухгалтера з розрахунку заробітної плати відносять до категорії фахівців.
 • Призначення на посаду, так само як і звільнення від неї, проводиться за допомогою видання відповідного наказу керівника підприємства за поданням головного бухгалтера.
 • На посаду бухгалтера з розрахунку заробітної плати може бути призначена особа, яка має вищу економічну освіту та стаж роботи не менше двох років, пов'язаний з виконанням фінансово-господарської діяльності.
 • Бухгалтер з розрахунку зарплати перебуває в безпосередньому підпорядкуванні головного бухгалтера підприємства.
 • При відсутності бухгалтера з розрахунку зарплати, пов'язаному з відпусткою, хворобою, інше, його належні обов'язки виконує особа, відомості про який позначені відповідним наказом керівника.

Бухгалтер з розрахунку заробітної плати повинен володіти знаннями:

 • про законодавство, що регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку;
 • про положення нормативних і методичних матеріалів, затверджених контрольно-ревізійними та фінансовими органами (накази, розпорядження, постанови), пов'язані з питаннями організації бухгалтерського обліку та оформлення звітності, веденням господарсько-фінансової діяльності організації;
 • про основні положення фінансового, господарського, податкового законодавства, а також цивільного права;

про законодавство, що регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку;  про положення нормативних і методичних матеріалів, затверджених контрольно-ревізійними та фінансовими органами (накази, розпорядження, постанови), пов'язані з питаннями організації бухгалтерського обліку та оформлення звітності, веденням господарсько-фінансової діяльності організації;  про основні положення фінансового, господарського, податкового законодавства, а також цивільного права;

 • про структуру та штатний розклад організації, її профілі, спеціалізації та перспективи розвитку;
 • про основні положення інструкції з ведення бухгалтерського обліку;
 • про порядок оформлення операцій і організації документообігу по окремих ділянках обліку;
 • про форму і порядок здійснення фінансових розрахунків;
 • про методи економічного аналізу здійснюваної підприємством господарсько-фінансової діяльності, виявлення внутрішньогосподарських резервів;
 • про порядок прийому, оприбуткування, витрачання та зберігання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей;
 • про правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;
 • про умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
 • про порядок списання з облікових позицій бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, нестач, інших втрат;
 • про правила здійснення інвентаризацій щодо грошових коштів, а також товарно-матеріальних цінностей;
 • про порядок і терміни оформлення бухгалтерської звітності / балансів;
 • про правила здійснення документальних ревізій і перевірок;
 • про правила експлуатації засобів комунікацій і зв'язку, обчислювальної техніки в рамках виконання обліково-обчислювальних робіт, в тому числі фінансової та виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • про новітні вітчизняні методиках по організації бухгалтерського обліку;
 • про основні положення організації виробництва, економіки, праці та управління.

Бухгалтер з розрахунку зарплати виконує такі посадові обов'язки:

 • здійснює роботу, пов'язану з веденням бухгалтерського обліку при розрахунку з персоналом підприємства по оплаті праці;
 • бере участь у підготовці та проведенні заходів, спрямованих на раціональне використання ресурсів і дотримання фінансової дисципліни;
 • відображає на облікових позиціях бухгалтерського обліку операції, пов'язані з урахуванням заробітної плати;

здійснює роботу, пов'язану з веденням бухгалтерського обліку при розрахунку з персоналом підприємства по оплаті праці;  бере участь у підготовці та проведенні заходів, спрямованих на раціональне використання ресурсів і дотримання фінансової дисципліни;  відображає на облікових позиціях бухгалтерського обліку операції, пов'язані з урахуванням заробітної плати;

 • здійснює нарахування податків, які виникають на даній ділянці;
 • забезпечує надання керівникам, кредиторам, інвесторам, аудиторам, іншим користувачам бухгалтерської звітності достовірної порівнянної бухгалтерської інформації, пов'язаної з відповідним ділянкою обліку;
 • забезпечує підготовку робочого плану рахунків, а також форми первинних документів, застосування яких пов'язане з оформленням господарських операцій (за відсутності типових форм), в тому числі форми документів для ведення внутрішньої бухгалтерської звітності;
 • бере участь у визначенні основних методів і прийомів ведення обліку / обробки бухгалтерської інформації щодо відповідної ділянки обліку;
 • виконує підготовку відомостей, пов'язаних з даним ділянкою бухгалтерського обліку, для оформлення звітності;
 • забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформляючи їх відповідно до встановленого порядку для подальшої їх передачі в архів;
 • здійснює роботи, пов'язані з формуванням, веденням та зберіганням бази даних бухгалтерської інформації, в тому числі внесення змін до нормативної і довідкову інформацію, необхідну для обробки даних;
 • систематично відвідує курси і семінари з бухгалтерського обліку, підвищуючи свою кваліфікацію;
 • виконує інші доручення головного бухгалтера і його заступника.

Бухгалтер з розрахунку зарплати має право:

 • запитувати для ознайомлення проекти рішень керівництва, що стосуються його діяльність;
 • вносити рекомендації щодо вдосконалення яка здійснюється відповідно до затвердженої інструкції діяльності;

запитувати для ознайомлення проекти рішень керівництва, що стосуються його діяльність;  вносити рекомендації щодо вдосконалення яка здійснюється відповідно до затвердженої інструкції діяльності;

 • вимагати подання інформації та документів, необхідних для виконання доручених йому посадових обов'язків;
 • вимагати надання сприяння у виконанні обумовлених інструкцією посадових обов'язків;
 • ставити свій підпис під організаційно-розпорядчими, платіжними, іншими фінансовими документами, зміст яких пов'язаний з його повноваженнями.

Бухгалтер з розрахунку зарплати відповідає за:

 • Неналежне виконання / невиконання ввірених йому посадових обов'язків, визначених встановленої інструкцією, відповідно до трудового законодавства РФ.
 • Правопорушення, в тому числі завдання матеріальної шкоди, які були здійснені при виконанні посадових обов'язків, відповідно до цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.
 • Порушення правил, пов'язаних до внутрішнього трудового розпорядку, протипожежною безпекою і технікою безпеки.

завантажити зразок посадової інструкції бухгалтера по заробітній платі.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея