сукупний попит

Сукупний попит характеризує бажання і можливість населення, фірм, держави та зарубіжних країн придбати певний обсяг товарів і послуг при сформованому рівні цін.

У масштабах суспільства сукупний попит складається з з-ледующіх елементів: споживчого попиту на товари і послуги - С; інвестиційного попиту фірм - I; державних закупівель - G; чистого експорту - X.

Можна висловити сукупний попит в такий спосіб:

де AD - сукупний попит.

Сукупний попит можна представити у вигляді кривої AD, де по осі ординат відкладається рівень цін (Р), а по осі абсцис - не номінальне, а реальний продукт, тобто виражений в цінах базового року (рис. 2).

2)

Крива сукупного попиту відображає зміну сукупного рівня витрат населення, Уряду, бізнесу та зарубіжних країн в залежності від зміни рівня цін.

На негативний нахил кривої сукупного попиту впливають такі цінові фактори:

  1. "Ефект процентної ставки". При зростанні рівня цін споживачі і виробники змушені брати гроші в кредит, що веде до підвищення відсоткової ставки, зниження купівельної спроможності, скорочення інвестицій, в результаті сукупний попит зменшується;
  2. "Ефект багатства". При підвищенні рівня цін вартість фінансових активів, якими володіє населення (акції, облігації, термінові рахунки та ін.), Падає, населення біднішає і сукупний попит скорочується;
  3. "Ефект імпортних товарів". При підвищенні рівня цін всередині країни попит на вітчизняні товари скорочується, а на більш дешеві імпортні зростає, що веде до зниження сукупного попиту.

Зрушення кривої AD відбувається в результаті зміни нецінових чинників:

  1. зміни в споживчих витратах, тобто пов'язані зі зміною рівня добробуту: зростання доходів, зміни в прибутковий податок і т.п .;
  2. зміни в інвестиційних витратах, тобто в обсязі закупівель засобів виробництва, пов'язані зі зміною рівня податків на бізнес, рівнем використання виробничих потужностей;
  3. зміни в державних видатках, що викликаються переважно політичними рішеннями;
  4. зміни у витратах на чистий експорт, обумовлені рівнем доходів в країні, зміною валютного курсу;
  5. зміни в світовій економіці, оскільки валютні коливання, економічне зростання в інших країнах також впливають на сукупний попит.

T. Maкeeвa

"Сукупний попит" і інші матеріали по темі "Макроекономіка"

Сукупний попит і інші   матеріали по темі Макроекономіка

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости
Слова жизни
Фотогалерея