Зарубіжні і вітчизняні методи прогнозування банкрутства

В даний час існують як західні, так і вітчизняні моделі прогнозування банкрутства компаній.

Найбільш широке поширення в західних методиках прогнозування ризику банкрутства знайшли моделі, розроблені відомими економістами Альтманом, Бівер, Лисом, Таффлера і іншими. Детальний опис історія винайдення паперу на нашому сайті .

Необхідно відзначити, що при розробці зарубіжних моделей не враховувався весь спектр зовнішніх чинників ризику, властивих російських умов: фінансова обстановка в країні, темпи інфляції, умови кредитування, особливості податкової системи і т.д. Тому для більшої об'єктивності фінансовий стан підприємства необхідно оцінювати за допомогою декількох методів інтегральної оцінки, в тому числі і вітчизняних моделей.

Відомі двухфакторная, пятифакторная і семіфакторная моделі прогнозування банкрутства підприємств, розроблені американськими фахівцями на чолі з Е. Альтманом.

Двухфакторная модель розраховується за формулою (1.1).

банкрутство фінансовий прогнозування оздоровлення

(1 (1.1)

За інших рівних умов ймовірність банкрутства тим менше, чим більше коефіцієнт поточної ліквідності і менше коефіцієнт фінансової залежності.

Для компаній, у яких Z = 0, ймовірність банкрутства = 50%. Якщо Z <0, то ймовірність банкрутства менше 50% і далі знижується в міру зменшення Z. Якщо Z> 0, то ймовірність банкрутства більше 50% і зростає з ростом Z.

Діагностика неспроможності на основі двофакторної моделі не дозволяє оцінити причини потрапляння підприємства «в зону неплатоспроможності». Крім того, ці показники не враховують галузевих особливостей підприємств. У міжнародній практиці

найчастіше використовується пятифакторная модель Е. Альтмана, формула (1.2).

(1 (1.2)

де Х1 - відношення оборотного капіталу до активів;

Х2 - відношення нерозподіленого прибутку до активів;

Х3 - відношення прибутку до виплати відсотків і податків до активів;

Х4 - відношення власного капіталу за ринковою вартістю до позикового капіталу;

Х5 - відношення обсягу продажів до активів.

Отримане значення порівнюють з даними таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 - Імовірність банкрутства по пятифакторную моделі Е. Альтмана

отримане значення

вірогідність банкрутства

менше 1,8

Дуже висока

Від 1,81 до 2,7

висока

Від 2,8 до 2,9

низька

більш 3

дуже низька

Ще більш точною моделлю є семіфакторная модель Е. Альтмана, яка включає наступні показники: рентабельність активів, динаміка прибутку, коефіцієнт покриття відсотків прибутком, кумулятивна прибутковість, коефіцієнт покриття (поточної ліквідності), коефіцієнт автономії, сукупні активи. Однак застосування цієї моделі утруднено через складність отримання інформації зовнішніми користувачами.

У російській практиці робилися численні спроби використання Z-рахунку Альтмана для оцінки платоспроможності і діагностики банкрутства, використовується комп'ютерна модель прогнозування діагностики банкрутства. Однак відмінності у зовнішніх факторах, що впливають на функціонування підприємства, а отже на економічні показники, використовувані в моделі Альтмана, спотворюють ймовірність оцінки [10, с. 56].

Наступною моделлю, яку застосовують в західній практиці, є модель Таффлера, яка в цілому по змістовності і набору факторів-ознак близька до російських реалій. За моделлю Таффлера ймовірність банкрутства розраховується за формулою (1.3).

Перейти на сторінку:
1 2 3 4 5

Новости
Слова жизни
Фотогалерея