Свобода слова і етика журналіста (Н.Гапонова)

Свобода слова і етика журналіста

Вчора в Національній академічній бібліотеці в Астані відбулося обговорення проекту кодексу етики журналістів Республіки Казахстан. Документ розроблений Спілкою журналістів РК за участю Клубу головних редакторів та ряду провідних журналістів країни.

У століття інформації та постійного розвитку інформаційних технологій особливого значення надається етичних питань У століття інформації та постійного розвитку інформаційних технологій особливого значення надається етичних питань. Це безпосередньо стосується діяльності журналістської спільноти, яке сьогодні численне і досить різноманітно. Інформація та комунікації відіграють важливу роль на національному та міжнародному рівнях, і тому неможливо не враховувати зростаючу соціальну відповідальність ЗМІ і журналістів. Досвід формування галузевих «кодексів честі» поширений у світовій практиці і має свою історію.

саморегулювання ЗМІ

В останні роки все частіше говорять про дбайливе поводження з інформацією, адже вона може бути як об'єктивною, так і містити дискримінують за національною, конфесійною, медичним або іншим параметрам судження.

Професійна етика - це юридично не оформлені, проте відомі і чітко прописані правила, прийняті в ЗМІ і схвалені суспільством. Професійна мораль зводиться до конкретизації загальноприйнятих стандартів моральності стосовно репортерської роботи з урахуванням своєрідності соціальної ролі даної професії і регулює поведінку журналіста.

Міжнародні та регіональні організації в різних країнах об'єдналися після консультативних зустрічей, проведених під егідою ЮНЕСКО в 1978 році. Міжнародні принципи журналістської спільноти були затверджені в період з 1978 по 1983 рік. Загальні правила описані в таких документах, як «Міжнародна декларація принципів поведінки журналістів», «Міжнародні принципи професійної етики журналіста», Декларація ЮНЕСКО про Основні засади вкладу засобів масової інформації у зміцнення миру, міжнародного взаєморозуміння, розвитку прав людини і протистояння апартеїду, расизму і закликів до війни.

Найбільш відомі зараз десять принципів професійної етики: право громадян на достовірну інформацію; об'єктивне висвітлення подій; соціальна відповідальність і професійна чесність журналіста; громадський доступ до інформації; повагу до приватного життя і гідності, громадських інтересів, загальних цінностей і різноманіття культур; боротьба проти воєн і інших бід, що загрожують людству; розвиток нового світового інформаційного та комунікаційного порядку.

У 2008 році Офісом представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ був підготовлений «Путівник по саморегулювання ЗМІ». Ця книга, як зазначалося під час обговорення в Астані, добре відома в Казахстані і, можна припустити, що її викладки також будуть корисні при доопрацюванні казахстанського проекту.

Співпраця журналістів в сфері етики говорить, зокрема, про те, що тільки повністю вільна преса може бути відповідальною в повній мірі. «Я думаю, саморегулювання і підтримка якісної журналістики є додатковим гарантом свободи і навіть дієвості ЗМІ», - зазначив у передмові до збірки Міклош Харасті.

Для обговорення і вирішення етичних питань не існує універсальної моделі, яку можна було б використовувати в усіх країнах, тому повсюдно йде обговорення широкого кола практичних питань: як працюють існуючі механізми саморегулювання? Які проблеми і завдання стоять перед ними? Як створювати і вдосконалювати ці механізми?

Не менш актуальні і інші проблеми ЗМІ. Наприклад, якими мають бути етичні керівні принципи в багатокультурних суспільствах? Чи здатне державне регулювання підвищити професіоналізм або етику преси? Як працює інститут омбудсмена в області мас-медіа?

До речі, слід чітко розрізняти саморегулювання ЗМІ і їх регулювання. Саморегулювання не є цензурою або самоцензурою, це «вірний шлях сприяння зростанню професіоналізму і глобальної відповідальності». Воно допомагає формувати стандарти політики, підтримувати діалог з громадськістю, визначати відповідальні, що не ласі на одноденні сенсації, якісні видання і ресурси.

«Саморегулювання сприяє збереженню довіри суспільства до засобів масової інформації. Це особливо важливо для молодих демократичних суспільств, в більшості з яких незалежна преса також являє собою нове явище. Саморегулювання ЗМІ допомагає переконати суспільство в тому, що вільні засоби масової інформації не безвідповідальні. У той же час саморегулювання захищає право журналістів на незалежність і на те, щоб засудження за професійні помилки походило з боку влади, а з боку колег », - пише Міклош Харасті.

Професійне співтовариство ЗМІ несе відповідальність за якість спілкування в суспільстві і в світі. Так, в періоди посилення соціальних або релігійних непорозумінь головне завдання ЗМІ - не посилювати цю напруженість. «Кодекси поведінки повинні зібрати і узагальнити накопичені журналістським корпусом знання і досвід в цій сфері. Не слід протиставляти свободу слова зміцненню довіри і обережності. Більш глибоке розуміння різних культур і більш точне реагування на потреби глобального характеру повинні служити доповненням свободи слова, а не її обмеженням », - зазначив М. Харасті.

Зрозуміло, в різних країнах етичні кодекси будуть мати відмінності, так як розрізняються традиції журналістики, а «в кожному суспільстві існують різні рівні чутливості, засновані на характері демократії і соціально-культурно-етнічно-релігійних кодексах поведінки». Крім того, в одній країні можуть співіснувати різні кодекси, тому що «газети, радіостанції, телевізійні канали та сайти Інтернету так само різноманітні і мінливі, як сама суть журналістики. Кожне засіб інформації може розробити свій власний етичний кодекс, виходячи зі своїх потреб ». До речі, кодекси носять і різні назви: норми етики, хартія етики, кодекс поведінки, норми і правила і т. Д.

Важливо й те, що етичний кодекс повинен постійно контролюватися і в міру необхідності оновлюватися. Явуз Байдар, один з авторів «Путівника по саморегулювання ЗМІ», зауважує: «Товариства постійно змінюються. Це позначається на характері збору, оцінки та поширення інформації. Нові дилеми, дослідження і міркування впливають на характер роботи журналістів. Наприклад, недавно було доведено, що спосіб подачі репортажів про самогубства може підштовхнути людину до наслідування такому згубному поведінки. Журналісти виявляються під тиском необхідності не сприяти такому наслідування і повинні внести відповідні зміни в свій етичний кодекс ».

Звертає увагу Явуз Байдар і на такий аспект: «Репортери та редактори повинні сприяти зміцненню довіри до себе. Це завдання все більше ускладнюється, оскільки публіка стає більш досвідченої і звикла взаємодіяти з компаніями-постачальниками новин через Інтернет і отримувати своєчасні і достовірні відповіді. У багатьох суспільствах рівень освіти і «інформаційної грамотності» стрімко зростає, і громадськість більше вловлює упередженість і перекручування в новинних повідомленнях.

Застосування етичного кодексу допомагає інформаційним організаціям справлятися з цими проблемами і підтримувати щирі стосунки зі своїми читачами. В кінцевому підсумку етичний кодекс стає потужним комерційним активом і засобом забезпечення конкурентоспроможності ».

Новий погляд

З дня проголошення незалежності наша держава проголошує свободу ЗМІ, скасування цензури, розвиток нових технологій, створення журналістських НПО. Ми стали свідками освіти на медіаринку конкурентного середовища.

У квітні 2002 року в резолюції Першого конгресу журналістів Казахстану говорилося про необхідність розробки кодексу етики журналіста , Тоді ж в «Казахстанської правді» була опублікована його проект. Однак, як уже говорилося вище, подібні документи мають потребу в оновленні. Чи варто говорити, наскільки істотно змінилося вітчизняний інформаційний простір за десять років?

У програмній статті Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва «Соціальна модернізація Казахстану: Двадцять кроків до Товариства Загального Праці» сказано: «Важливим напрямком програми повинна стати модернізація вітчизняних ЗМІ. Сфера ЗМІ повинна працювати на основі чітких стандартів національного Кодексу журналістської етики, а також юридичних норм, що обгороджують споживача від спотвореної та недостовірної інформації ».

У Національній академічній бібліотеці для обговорення нового проекту кодексу зібралися представники провідних казахстанських ЗМІ, громадських об'єднань і державних структур.

- Створення кодексу - це вимога часу, а також можливість упорядкувати важливі принципи журналістської діяльності, визначити вимоги до себе і до оточуючих, - зазначив модератор зустрічі, керівник кореспондентського пункту республіканської газети «Дала мен қала», представник Спілки журналістів Казахстану Магжан Садиханов. - Це канони журналістики, чітко систематизовані і сформульовані.

На сьогодні подібні кодекси як на законодавчому, так і на морально-етичному рівні функціонують у багатьох прогресивних країнах світу. При розробці нинішнього документа використані міжнародні принципи професійної етики в журналістиці ЮНЕСКО, рекомендації ОБСЄ, вивчені зміст і механізми роботи аналогічних документів, що діють в Литві, Японії, Південної Кореї, Україні, Росії, Киргизстані.

Необхідність прийняття даного кодексу особливо актуальна для нашої країни на тлі підвищеного попиту громадськості Казахстану до інформації, пов'язаної з такими актуальними питаннями, як мовна політика, релігія, національне питання ...

В обговоренні положень проекту взяли участь головний редактор республіканської газети Central Asia Monitor Бігельди Габдуллін, президент Клубу головних редакторів Кенжебулат Жолдибай, головний редактор газети «Людина і закон», доктор юридичних наук Марат Башімов, президент Міжнародного фонду захисту слова «Әділ сөз» Тамара Калєєва, президент організації юридичних осіб «Інтернет Асоціація Казахстану» Шафхат Сабіров, голова правління АТ «РТРК« Қазақстан »Нуржан Мухамеджанова, заступник голови правління газети« Казахстанс кая правда »Олександр Таракі і інші.

Промовці відзначали, що сьогодні професіоналізм журналістів Казахстану зріс до рівня самостійного регулювання, без втручання посередників з боку держави. У зв'язку з цим прийняття кодексу сприятиме виробленню системи чесної конкуренції, добросовісної роботи і професійного росту. Йшлося про ефективність механізмів, закладених в проекті документа, які повинні не залишитися на папері, а стати відчутним підмогою в роботі.

Кодекс етики журналістів не буде правовим документом імперативного властивості, і факт його прийняття слід розцінювати як поява інструменту професійної самодисципліни і морального орієнтира журналістів. Їх робота часто пов'язана з отриманням інформації від офіційних органів, що передбачає тісну співпрацю журналістів з державними структурами.

Голова комітету інформації і архівів Міністерства культури та інформації Болат Кальянбеков підкреслив, що кодекс - не механізм цензури і не новий державний регулятор. Існує Закон РК «Про ЗМІ», але назріла необхідність створення якогось внутрішньоцехового угоди. Його можна порівняти з клятвою Гіппократа у лікарів: ніякої юридичної сили вона не має, але при цьому для більшості медиків - це документ, що відображає основні принципи їх діяльності.

В ході дискусії учасники зійшлися на думці: справжня свобода слова означає не право писати що завгодно, а можливість журналіста отримати і донести до широкої аудиторії чесну, достовірну інформацію, підключити громадян до діалогу в ім'я розвитку своєї держави.

Журналістська спільнота має відповісти на питання, навіщо йому потрібен кодекс, самостійно виробити і прийняти його, а потім дотримуватися прописані в ньому етичні норми.

Без чіткої системи відповідальності журналіста ніяк не обійтися. Відомий фізик Петро Капіца стверджував: «Засоби масової інформації можуть бути не менш небезпечні, ніж кошти масового знищення» ... Кодекс стосується саме тих журналістів, які дійсно прагнуть стати професіоналами, поважають і хворіють душею за свою справу.

Також звучали пропозиції про проведення серії семінарів з журналістської етики в регіонах, залучення до обговорення вітчизняних блогерів, організації просвітницької роботи серед молодих і майбутніх журналістів. Кодекс - не інструкція, а вираз позиції журналістської спільноти з принципових питань. Документ повинен бути коротким, виразним, функціональним.

Зараз в країні починається обговорення проекту кодексу етики журналістів РК, і від активності всіх зацікавлених сторін буде залежати дієвість і значимість документа.

Кодекс може стати стимулом до подальшого розвитку казахстанської журналістики, загального підвищення культури в країні і соціальної відповідальності в суспільстві.

Наталя Гапонова

фото Віктора ламелі

Які проблеми і завдання стоять перед ними?
Як створювати і вдосконалювати ці механізми?
Наприклад, якими мають бути етичні керівні принципи в багатокультурних суспільствах?
Чи здатне державне регулювання підвищити професіоналізм або етику преси?
Як працює інститут омбудсмена в області мас-медіа?
Чи варто говорити, наскільки істотно змінилося вітчизняний інформаційний простір за десять років?
Новости
Слова жизни
Фотогалерея