Великий бізнес продовжує займати в валюті

 1. Нафтогазова, хімічна і металургійна галузі формують до 90% всіх валютних запозичень
 2. Малюнок 1. Обсяг валютного боргу знижується, але незначно
 3. Поточна тенденція зниження ставок ще не позначилася на сукупну вартість боргу
 4. Малюнок 2. Зниження ставок кредитування поки ще не позначилося на сукупну вартість боргу великого бізнесу
 5. Малюнок 3. У галузях з більш високим рівнем боргу короткого ефективна ставка почала знижуватися
 6. Частка запозичень з плаваючою ставкою зростає
 7. Малюнок 4. Частка банківських запозичень з плаваючою ставкою зростає
 8. Малюнок 5. Плаваюча ставка в першу чергу характерна для галузей -Валютний позичальників (розмір фігур...
 9. Боргове навантаження залишається на комфортному рівні
 10. Малюнок 6. Покриття процентних платежів операційним грошовим потоком істотно знизилося за аналізований...
 11. Таблиця 1. Енергетичний сектор залишається найменш закредитувати
 12. Параметри вибірки і методика розрахунків
 13. Малюнок 7. Структура вибірки по галузях і розміром компаній
 • За підсумками шести місяців 2016 роки 70% запозичень великого корпоративного бізнесу сформовано в іноземній валюті. В абсолютному вираженні обсяг валютного боргу знизився всього на 2,5% з 2014 року і на 10% з 2013 року, проте спостерігається заміщення зовнішнього валютного корпоративного боргу внутрішнім банківським. З урахуванням того, що частка валютної виручки видобувного і обробного сектора залишається високою, АКРА очікує збереження частки валютного боргу великого бізнесу на високому рівні.
 • Середня ефективна ставка по кредитному портфелю великого корпоративного бізнесу за перше півріччя 2016 року склала 8,7%. З 2013 року зафіксовано зростання всього на 1,8 п. П. Істотна частка довгострокового боргу з фіксованою ставкою дозволила великому бізнесу уникнути значного зростання процентних витрат в період волатильності на фінансових ринках. Поточна тенденція зниження вартості запозичень ще не позначилася на середній вартості боргу в більшості галузей (крім торгівлі), але буде помітна вже в 2017 році.
 • У 2016 році частка запозичень з плаваючою ставкою в кредитному портфелі великого корпоративного бізнесу зросла до 45%. У 2012 році даний показник становив лише 35%. Це пов'язано як зі зниженням активності компаній на ринку облігацій (частка в структурі портфеля скоротилася з 39% на кінець 2012 року до 31% на 30 червня 2016 року), так і з загальної банківської стратегією переходу до плаваючих ставок кредитування. АКРА зазначає, що в рамках спостерігається тенденції зниження ставок запозичень вказаний фактор буде сприяти скороченню вартості обслуговування боргу, однак в цілому негативно впливає на кредитний профіль компаній з огляду на зростання чутливості вартості запозичень до волатильності процентних ставок.
 • Боргове навантаження великого бізнесу залишається на комфортному рівні. Незважаючи на істотне зростання з докризових рівнів через девальвацію рубля, поточний рівень боргу не перевищує 2,3х FFO (funds from operations) до виплати відсотків і податків в середньому по проаналізованої вибірці. Найменш закредитувати (з показником в межах 2,0х) залишаються нафтогазова і електроенергетична галузі, телекомунікації та роздрібна торгівля. При цьому по іншим галузям, крім машинобудування, показник не перевищує 3,5 х. АКРА очікує, що в 2017 році боргове навантаження великого корпоративного бізнесу залишиться на порівнянному рівні.
 • Нафтогазова, хімічна і металургійна галузі формують до 90% всіх валютних запозичень

  У аналізовану вибірку потрапили 80 представників великого корпоративного бізнесу з сукупною виручкою за 2015 рік близько 38 трлн руб., Або 35% від сукупної виручки російських нефінансових компаній.

  За станом на 30 червня 2016 року біля 70% боргу компаній, що потрапили у вибірку, було сформовано валютними запозиченнями. При цьому за рахунок девальвації рубля частка значно збільшилася з рівнів 2012-2013 рр. (58% і 63% відповідно). В абсолютному вираженні обсяг боргу в іноземній валюті поступово знижується, але досить повільними темпами. За станом на 30 червня 2016 року валютні запозичення по компаніям в вибірці склали близько 223 млрд дол. (47% всіх валютних запозичень корпоративного сектора), скоротившись в порівнянні з рівнями 2013 і 2014 років на 10% і 2,5% відповідно.

  Серед валютних позичальників лідирують експортно орієнтовані галузі. Більше 80% запозичень нафтогазової, хімічної, металургійної та гірничодобувної галузей сформовано в іноземній валюті, а в сукупності на ці галузі припадає 88% всього валютного боргу. Транспортна і телекомунікаційна галузі також демонструють високий рівень валютного боргу - 56% і 38% відповідно. В інших галузях частка не перевищує 10-15%.

  Дві найбільші компанії в вибірці формують 37% загального та 48% валютного боргу. Без їх урахування частка валютних запозичень становить 58%.

  Малюнок 1. Обсяг валютного боргу знижується, але незначно

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  Тенденції сукупного валютного боргу всього корпоративного сектора повторюють динаміку великого корпоративного бізнесу. З кінця 2014 року сукупний валютний борг корпоративного сектора знизився не більше ніж на 4%, і на 30 червня 2016 року, за даними ЦБ РФ, він склав 475 млрд дол. При цьому частка валютного боргу в структурі загального кредитного портфеля нижче, ніж по крупному бізнесу: 50% по всьому корпоративному сектору проти 70% по проаналізованої вибірці. При збереженні абсолютних обсягів валютних запозичень відбуваються зміни в їх структурі. Після введених в 2014 році санкцій обсяг зовнішнього корпоративного валютного боргу значно скоротився (-12% з кінця 2014 року), в той час як банківська валютне кредитування в зазначений період показало зростання (+ 11%), чому в тому числі сприяло надання валютної ліквідності Банком Росії.

  Поточна тенденція зниження ставок ще не позначилася на сукупну вартість боргу

  За шість місяців 2016 року середня ефективна ставка по кредитному портфелю в рамках аналізованої вибірки склала 8,7%, збільшившись в порівнянні з минулим роком на 0,2%. В цілому в період волатильності на фінансових ринках (2014-2015 рр.) Ефективна ставка демонструвала досить помірне зростання - близько 1,8 п. П. З рівня 2013 року. Позитивний вплив надав добре структурований кредитний портфель: в кінці 2013 року по компаніям вибірки середня частка короткострокового боргу не перевищувала 21%, а зобов'язання з фіксованою ставкою становили 61%. Для центральної виконавчої влади за запозиченнями з плаваючою ставкою ряд компаній застосовував інструменти хеджування, що також дозволило обмежити негативний ефект.

  Спред ефективної ставки великого корпоративного бізнесу становить не більше 1,5% до середньої банківської ставки, зваженої по валютах, при цьому різниця з малим і середнім бізнесом може досягати 6-7% (з урахуванням незначної частки валютних запозичень останнього).

  За всіма ставками наведено середні значення за рік.

  Банківська ставка зважена по валютах в пропорції, ідентичною частці валютних / рублевих зобов'язань в аналізованої вибірці.

  Ставка по малому і середньому бізнесу приведена з урахуванням частки валютного боргу в його структурі (10%).

  Малюнок 2. Зниження ставок кредитування поки ще не позначилося
  на сукупну вартість боргу великого бізнесу

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, дані ЦБ РФ, розрахунки АКРА

  АКРА очікує подальшого зниження ключової ставки і вартості запозичень (див. Дослідження АКРА від 12 вересня 2016 року «Економіка Росії все ще не здолала спаду. Уточнення прогнозу економіки Росії до 2020 року » ).

  Видимий тенденція зниження ставок кредитування поки ще не позначилася на ефективну ставку по портфелю, що пов'язано з відкладеним ефектом впливу змін ринкових ставок на вартість боргу компаній, однак проявиться вже в 2017 році. Проте в ряді галузей з більш високою часткою короткострокового боргу, зокрема в роздрібній торгівлі, зниження ефективної ставки помітно вже за підсумками шести місяців поточного року.

  Спреди ефективних ставок між галузями досить стабільні, що відображає зберігається сприйняття кредиторами відмінностей в рівнях галузевих ризиків.

  Малюнок 3. У галузях з більш високим рівнем боргу короткого ефективна ставка почала знижуватися

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  Частка запозичень з плаваючою ставкою зростає

  Динаміка структури запозичень останніх років характеризувалася істотним зростанням частки запозичень з плаваючою процентною ставкою: з 35% в кінці 2012 року до 45% за підсумками шести місяців 2016 року (у рамках аналізованої вибірки). Дана тенденція пов'язана зі зниженням активності компаній на облігаційному ринку, на якому частка запозичень з плаваючою ставкою історично невисока (в межах 10%). Так, частка облігацій у структурі запозичень великого бізнесу в рамках вибірки скоротилася з 39% в кінці 2012 року до 31% за підсумками шести місяців 2016 роки (частка облігацій в сукупному борг корпоративного сектора не перевищує 10%, великий бізнес формує практично весь обсяг облігаційних запозичень ).

  Однією з інших не менш важливих причин послужила загальна банківська стратегія переходу до кредитування за плаваючою процентною ставкою з метою мінімізації процентного ризику. Так, частка таких кредитів у структурі банківського портфеля в рамках аналізованої вибірки збільшилася з 50% в 2012 році до 60% в Станом на 30 червня 2016 року.

  Без урахування двох найбільших компаній вибірки частка боргу з плаваючою ставкою в період з 2012 року по перші шість місяців 2016 року зросла з 33% до 39%, частка банківського боргу з плаваючою ставкою - з 45% до 50%, а частка облігацій знизилася з 36 % до 28%.

  Малюнок 4. Частка банківських запозичень з плаваючою ставкою зростає

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  З точки зору галузевої належності плаваюча ставка в першу чергу переважає у валютних позичальників, однак в деяких галузях, зокрема в роздрібній торгівлі, істотна частка запозичень з плаваючою ставкою може бути присутнім і при виключно рублевому борг.

  Малюнок 5. Плаваюча ставка в першу чергу характерна для галузей -Валютний позичальників (розмір фігур - частка галузі в загальному боргу)

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  Боргове навантаження залишається на комфортному рівні

  FFO (funds from operations) до виплати відсотків і податків - операційний грошовий потік до зміни оборотного капіталу, виплат відсотків і податків. Аналог загальнопоширеного показника EBITDA, але без урахування негрошових статей, які часто присутні в останньому.

  Незважаючи на те що за аналізований період боргове навантаження істотно збільшилася, причиною чого в першу чергу стало зростання валютних запозичень з-за девальвації рубля, в цілому боргове навантаження великого корпоративного бізнесу залишається на прийнятному рівні. Так, зважений за аналізованої вибірці показник «Загальний борг / FFO до% і податків» за підсумками шести місяців 2016 року склав 2,3х проти 1,5х в 2012 році (незначний спад до 2015 року пов'язаний з ефектом зміцнення рубля). Покриття процентних платежів операційними потоками знижувалося більш високими темпами з огляду на зростання ефективної процентної ставки - показник «FFO до% і податків / процентні платежі» знизився з 13,4х в 2012 році до 7,9х за підсумками шести місяців поточного року.

  Без урахування нафтогазової галузі показник «Загальний борг / FFO до% і податків» за вибіркою на 30 червня 2016 року склав 2,7х, а «FFO до% і податків / процентні платежі» - 5,0х.

  Малюнок 6. Покриття процентних платежів операційним грошовим потоком істотно знизилося за аналізований період

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  Практично всі проаналізовані сектора, за винятком машинобудування, демонструють прийнятний рівень боргового навантаження, що не перевищує 3,5 х FFO до% і податків. Показники обслуговування боргу також знаходяться на комфортному рівні. Найменш закредитувати (з рівнем боргу, що не перевищує 2,0х FFO до% і податків) залишаються нафтогазова і електроенергетична галузі, телекомунікації, роздрібна торгівля.

  Таблиця 1. Енергетичний сектор залишається найменш закредитувати

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  З точки зору терміновості в структурі портфеля стабільно переважає довгостроковий борг, частка короткострокового не перевищує 25% за весь аналізований період. Найбільш висока частка короткострокового боргу припадає на електроенергетику (28%), машинобудування (36%) і роздрібну торгівлю (39%), найнижча - на нафтогазову
  і хімічну галузі (18%).

  Параметри вибірки і методика розрахунків

  Тенденції, викладені в даному дослідженні, в першу чергу застосовні до великого корпоративного бізнесу. Динаміка і структура кредитного портфеля в компаніях меншого масштабу може значно відрізнятися.

  До вибірки потрапили 80 компаній - представників великого корпоративного бізнесу. При цьому за 2015 році три чверті з них мали виручку більше 1 млрд дол. Загальний розмір виручки компаній вибірки за підсумками зазначеного року склав близько 38 трлн рублів (35% від сукупної виручки російських нефінансових компаній). Що стосується галузевої приналежності компаній вибірки, 37% припало на видобувний і обробний сектор, 16% - на сектор електроенергетики, по 8-10% - на машинобудування, транспорт, роздрібну торгівлю і телекомунікації.

  Малюнок 7. Структура вибірки по галузях і розміром компаній

  Джерело: звітність по МСФО 80 компаній, розрахунки АКРА

  Для розрахунку фінансових показників і аналізу структури кредитних портфелів компаній використовувалася звітність по МСФО / US GAAP з відповідними розшифровками, при цьому, оскільки розрахунок і інтерпретація фінансових показників здійснювалися відповідно до встановлених підходами АКРА, в ряді випадків застосовувалися необхідні корективи до окремих статей звітності.

  Структура боргу з точки зору валюти, ставок і типів запозичень визначалася виходячи з детального аналізу кредитних портфелів кожної компанії, яка потрапила у вибірку. Ефективна ставка по кредитному портфелю розраховувалася шляхом співвіднесення нарахованих процентних витрат з середньозваженими рівнем боргу за відповідний період по кожній компанії.

Новости
Слова жизни
Фотогалерея